2GNALAEK5H15…

Chevrolet

Equinox

2GNALAEK5H1562009 | 2GNALAEK5H1561295 | 2GNALAEK5H1547364 | 2GNALAEK5H1559935 | 2GNALAEK5H1586472; 2GNALAEK5H1515241 | 2GNALAEK5H1526210 | 2GNALAEK5H1576251; 2GNALAEK5H1576735 | 2GNALAEK5H1568487; 2GNALAEK5H1521895 | 2GNALAEK5H1588500 | 2GNALAEK5H1503560; 2GNALAEK5H1538227 | 2GNALAEK5H1503641; 2GNALAEK5H1545999 | 2GNALAEK5H1583233

2GNALAEK5H1586441 | 2GNALAEK5H1533433 | 2GNALAEK5H1550829 | 2GNALAEK5H1597715; 2GNALAEK5H1512971; 2GNALAEK5H1579005 | 2GNALAEK5H1587394 | 2GNALAEK5H1539166 | 2GNALAEK5H1557747; 2GNALAEK5H1530449; 2GNALAEK5H1585757 | 2GNALAEK5H1589291 | 2GNALAEK5H1545047 | 2GNALAEK5H1503347; 2GNALAEK5H1506927 | 2GNALAEK5H1576458; 2GNALAEK5H1535344 | 2GNALAEK5H1589288 | 2GNALAEK5H1532413 | 2GNALAEK5H1505115; 2GNALAEK5H1523212 | 2GNALAEK5H1560549

2GNALAEK5H1551477 | 2GNALAEK5H1503963 | 2GNALAEK5H1548630 | 2GNALAEK5H1583457 | 2GNALAEK5H1574564 | 2GNALAEK5H1530998 | 2GNALAEK5H1555321 | 2GNALAEK5H1544156 | 2GNALAEK5H1504112

2GNALAEK5H1518303 | 2GNALAEK5H1555092; 2GNALAEK5H1572197; 2GNALAEK5H1585211 | 2GNALAEK5H1554198 | 2GNALAEK5H1534761 | 2GNALAEK5H1516194 | 2GNALAEK5H1561331 | 2GNALAEK5H1526529; 2GNALAEK5H1519662 | 2GNALAEK5H1541127; 2GNALAEK5H1557845 | 2GNALAEK5H1537207 | 2GNALAEK5H1570921; 2GNALAEK5H1570711 | 2GNALAEK5H1561569 | 2GNALAEK5H1512467 | 2GNALAEK5H1536168 | 2GNALAEK5H1554704 | 2GNALAEK5H1591218; 2GNALAEK5H1593647 | 2GNALAEK5H1595267; 2GNALAEK5H1542374 | 2GNALAEK5H1582437 | 2GNALAEK5H1525221 | 2GNALAEK5H1524764

2GNALAEK5H1553987; 2GNALAEK5H1578906 | 2GNALAEK5H1573253; 2GNALAEK5H1511187 | 2GNALAEK5H1555674 | 2GNALAEK5H1507012; 2GNALAEK5H1598153

2GNALAEK5H1514672; 2GNALAEK5H1598444; 2GNALAEK5H1500318 | 2GNALAEK5H1542262 | 2GNALAEK5H1528183 | 2GNALAEK5H1523405 | 2GNALAEK5H1527910; 2GNALAEK5H1596998 | 2GNALAEK5H1515028 | 2GNALAEK5H1527938 | 2GNALAEK5H1509682; 2GNALAEK5H1543802 | 2GNALAEK5H1508466; 2GNALAEK5H1578291 | 2GNALAEK5H1580543 | 2GNALAEK5H1583555 | 2GNALAEK5H1553052

2GNALAEK5H1551608 | 2GNALAEK5H1584785 | 2GNALAEK5H1510007 | 2GNALAEK5H1597763; 2GNALAEK5H1586293; 2GNALAEK5H1599366

2GNALAEK5H1511593 | 2GNALAEK5H1517670 | 2GNALAEK5H1569803 | 2GNALAEK5H1534324 | 2GNALAEK5H1548899 | 2GNALAEK5H1551804; 2GNALAEK5H1585581; 2GNALAEK5H1578615

2GNALAEK5H1517538 | 2GNALAEK5H1584253; 2GNALAEK5H1519967 | 2GNALAEK5H1573186

2GNALAEK5H1508712 | 2GNALAEK5H1536736 | 2GNALAEK5H1598380 | 2GNALAEK5H1592532 | 2GNALAEK5H1579148 | 2GNALAEK5H1509228; 2GNALAEK5H1547803 | 2GNALAEK5H1575116 | 2GNALAEK5H1501744; 2GNALAEK5H1596662 | 2GNALAEK5H1520777 | 2GNALAEK5H1548336 | 2GNALAEK5H1546425 | 2GNALAEK5H1574029; 2GNALAEK5H1567209; 2GNALAEK5H1593244 | 2GNALAEK5H1554895 | 2GNALAEK5H1584057; 2GNALAEK5H1578792; 2GNALAEK5H1504949; 2GNALAEK5H1573818 | 2GNALAEK5H1549955

2GNALAEK5H1557585 | 2GNALAEK5H1596953 | 2GNALAEK5H1557182 | 2GNALAEK5H1573026; 2GNALAEK5H1506233; 2GNALAEK5H1577187 | 2GNALAEK5H1561121 | 2GNALAEK5H1541533 | 2GNALAEK5H1552256; 2GNALAEK5H1574077 | 2GNALAEK5H1543038 | 2GNALAEK5H1560907; 2GNALAEK5H1537093; 2GNALAEK5H1520505 | 2GNALAEK5H1573589 | 2GNALAEK5H1562429; 2GNALAEK5H1573379 | 2GNALAEK5H1572071 | 2GNALAEK5H1533139; 2GNALAEK5H1534002 | 2GNALAEK5H1500481; 2GNALAEK5H1573012 | 2GNALAEK5H1556906 | 2GNALAEK5H1552032 | 2GNALAEK5H1599206 | 2GNALAEK5H1584026 | 2GNALAEK5H1578064 | 2GNALAEK5H1538020 | 2GNALAEK5H1531844; 2GNALAEK5H1572927 | 2GNALAEK5H1582633 | 2GNALAEK5H1578081 | 2GNALAEK5H1558980; 2GNALAEK5H1571387; 2GNALAEK5H1541936; 2GNALAEK5H1513750 | 2GNALAEK5H1584849 | 2GNALAEK5H1503364 | 2GNALAEK5H1513330; 2GNALAEK5H1547879; 2GNALAEK5H1504000 | 2GNALAEK5H1546957

2GNALAEK5H1547252; 2GNALAEK5H1540933; 2GNALAEK5H1556842 | 2GNALAEK5H1577089 | 2GNALAEK5H1589114

2GNALAEK5H1570109 | 2GNALAEK5H1503994 | 2GNALAEK5H1507219 | 2GNALAEK5H1598783 | 2GNALAEK5H1581286

2GNALAEK5H1597200; 2GNALAEK5H1528121; 2GNALAEK5H1574290 | 2GNALAEK5H1585659; 2GNALAEK5H1585998 | 2GNALAEK5H1572698 | 2GNALAEK5H1583278; 2GNALAEK5H1567405 | 2GNALAEK5H1588075

2GNALAEK5H1503039 | 2GNALAEK5H1593941; 2GNALAEK5H1578307 | 2GNALAEK5H1521024 | 2GNALAEK5H1526241

2GNALAEK5H1508709; 2GNALAEK5H1509665 | 2GNALAEK5H1545159

2GNALAEK5H1522609 | 2GNALAEK5H1590621 | 2GNALAEK5H1532587 | 2GNALAEK5H1558994 | 2GNALAEK5H1598542 | 2GNALAEK5H1568182 | 2GNALAEK5H1501596 | 2GNALAEK5H1598895 | 2GNALAEK5H1504773 | 2GNALAEK5H1594863; 2GNALAEK5H1568277 | 2GNALAEK5H1586536; 2GNALAEK5H1564763 | 2GNALAEK5H1587346

2GNALAEK5H1587718 | 2GNALAEK5H1564925 | 2GNALAEK5H1560678; 2GNALAEK5H1583622 | 2GNALAEK5H1574676; 2GNALAEK5H1592563 | 2GNALAEK5H1564598; 2GNALAEK5H1587282 | 2GNALAEK5H1597021; 2GNALAEK5H1558056 | 2GNALAEK5H1565864 | 2GNALAEK5H1584298 | 2GNALAEK5H1541452 | 2GNALAEK5H1525378; 2GNALAEK5H1579117

2GNALAEK5H1586567; 2GNALAEK5H1523890 | 2GNALAEK5H1510296 | 2GNALAEK5H1526479 | 2GNALAEK5H1510704 | 2GNALAEK5H1508869 | 2GNALAEK5H1529544 | 2GNALAEK5H1596709 | 2GNALAEK5H1545226

2GNALAEK5H1534727; 2GNALAEK5H1572782 | 2GNALAEK5H1593311 | 2GNALAEK5H1526899 | 2GNALAEK5H1527292 | 2GNALAEK5H1552810 | 2GNALAEK5H1558672; 2GNALAEK5H1531133; 2GNALAEK5H1516082 | 2GNALAEK5H1540916 | 2GNALAEK5H1500352 | 2GNALAEK5H1541192 | 2GNALAEK5H1597844 | 2GNALAEK5H1501713; 2GNALAEK5H1547980; 2GNALAEK5H1544187 | 2GNALAEK5H1554671; 2GNALAEK5H1587329 | 2GNALAEK5H1568523 | 2GNALAEK5H1580056; 2GNALAEK5H1502912 | 2GNALAEK5H1580042 | 2GNALAEK5H1547204; 2GNALAEK5H1510752 | 2GNALAEK5H1591235 | 2GNALAEK5H1572619; 2GNALAEK5H1583832 | 2GNALAEK5H1577948 | 2GNALAEK5H1570899 | 2GNALAEK5H1515112 | 2GNALAEK5H1573544 | 2GNALAEK5H1502747 | 2GNALAEK5H1508502 | 2GNALAEK5H1500108; 2GNALAEK5H1586391 | 2GNALAEK5H1509245 | 2GNALAEK5H1578842 | 2GNALAEK5H1560034; 2GNALAEK5H1558722 | 2GNALAEK5H1591980; 2GNALAEK5H1545405 | 2GNALAEK5H1566657; 2GNALAEK5H1533206; 2GNALAEK5H1502795 | 2GNALAEK5H1595401 | 2GNALAEK5H1504398 | 2GNALAEK5H1576749; 2GNALAEK5H1509701 | 2GNALAEK5H1554248; 2GNALAEK5H1596225 | 2GNALAEK5H1521606; 2GNALAEK5H1512159 | 2GNALAEK5H1584303 | 2GNALAEK5H1547459; 2GNALAEK5H1543511 | 2GNALAEK5H1552337 | 2GNALAEK5H1557876; 2GNALAEK5H1583863 | 2GNALAEK5H1555741 | 2GNALAEK5H1573558 | 2GNALAEK5H1576542 | 2GNALAEK5H1541144; 2GNALAEK5H1597150

2GNALAEK5H1560955 | 2GNALAEK5H1551706 | 2GNALAEK5H1582504; 2GNALAEK5H1552922 | 2GNALAEK5H1508922 | 2GNALAEK5H1588741 | 2GNALAEK5H1542732 | 2GNALAEK5H1519158

2GNALAEK5H1519144; 2GNALAEK5H1571132; 2GNALAEK5H1549941 | 2GNALAEK5H1546795 | 2GNALAEK5H1580879 | 2GNALAEK5H1506166 | 2GNALAEK5H1585693 | 2GNALAEK5H1542892 | 2GNALAEK5H1525753 | 2GNALAEK5H1517989; 2GNALAEK5H1523873; 2GNALAEK5H1541743; 2GNALAEK5H1553407 | 2GNALAEK5H1503168

2GNALAEK5H1514669; 2GNALAEK5H1502487 | 2GNALAEK5H1596970 | 2GNALAEK5H1513957 | 2GNALAEK5H1539345

2GNALAEK5H1516728 | 2GNALAEK5H1501646

2GNALAEK5H1518317; 2GNALAEK5H1556744 | 2GNALAEK5H1531794 | 2GNALAEK5H1593891 | 2GNALAEK5H1565430 | 2GNALAEK5H1538342

2GNALAEK5H1503137; 2GNALAEK5H1566092; 2GNALAEK5H1527941

2GNALAEK5H1563239 | 2GNALAEK5H1590263 | 2GNALAEK5H1501162 | 2GNALAEK5H1564696 | 2GNALAEK5H1597942; 2GNALAEK5H1540009; 2GNALAEK5H1521749 | 2GNALAEK5H1594507 | 2GNALAEK5H1504448; 2GNALAEK5H1509374; 2GNALAEK5H1593017 | 2GNALAEK5H1550796

2GNALAEK5H1501341; 2GNALAEK5H1587296; 2GNALAEK5H1526143; 2GNALAEK5H1547882 | 2GNALAEK5H1504689 | 2GNALAEK5H1553200 | 2GNALAEK5H1585337 | 2GNALAEK5H1555223 | 2GNALAEK5H1538244; 2GNALAEK5H1571504 | 2GNALAEK5H1575634; 2GNALAEK5H1571650 | 2GNALAEK5H1586309 | 2GNALAEK5H1500755 | 2GNALAEK5H1597732 | 2GNALAEK5H1588514 | 2GNALAEK5H1562740 | 2GNALAEK5H1566562

2GNALAEK5H1599139; 2GNALAEK5H1592756; 2GNALAEK5H1506488 | 2GNALAEK5H1520665; 2GNALAEK5H1585631 | 2GNALAEK5H1517118 | 2GNALAEK5H1526904

2GNALAEK5H1595107; 2GNALAEK5H1582275

2GNALAEK5H1582017; 2GNALAEK5H1557344 | 2GNALAEK5H1525817; 2GNALAEK5H1530421; 2GNALAEK5H1541905 | 2GNALAEK5H1577920 | 2GNALAEK5H1539846 | 2GNALAEK5H1521850; 2GNALAEK5H1590019 | 2GNALAEK5H1554377; 2GNALAEK5H1513697 | 2GNALAEK5H1506359; 2GNALAEK5H1575651 | 2GNALAEK5H1569333; 2GNALAEK5H1513165

2GNALAEK5H1513814 | 2GNALAEK5H1520021 | 2GNALAEK5H1509889 | 2GNALAEK5H1518544 | 2GNALAEK5H1521962 | 2GNALAEK5H1516678 | 2GNALAEK5H1526806 | 2GNALAEK5H1518480 | 2GNALAEK5H1544674 | 2GNALAEK5H1569798; 2GNALAEK5H1500402 | 2GNALAEK5H1586830; 2GNALAEK5H1591770; 2GNALAEK5H1520181; 2GNALAEK5H1514655 | 2GNALAEK5H1531391; 2GNALAEK5H1504370 | 2GNALAEK5H1549924 | 2GNALAEK5H1546604; 2GNALAEK5H1503851; 2GNALAEK5H1500979; 2GNALAEK5H1501663 | 2GNALAEK5H1573043 | 2GNALAEK5H1539720 | 2GNALAEK5H1573205 | 2GNALAEK5H1544108 | 2GNALAEK5H1504529 | 2GNALAEK5H1587962 | 2GNALAEK5H1594801; 2GNALAEK5H1594958 | 2GNALAEK5H1542830; 2GNALAEK5H1562432 | 2GNALAEK5H1584625 | 2GNALAEK5H1529317 | 2GNALAEK5H1507639; 2GNALAEK5H1565248; 2GNALAEK5H1538017 | 2GNALAEK5H1501081 | 2GNALAEK5H1505597; 2GNALAEK5H1528474; 2GNALAEK5H1561278 | 2GNALAEK5H1552693

2GNALAEK5H1515868

2GNALAEK5H1590666; 2GNALAEK5H1566304; 2GNALAEK5H1512050; 2GNALAEK5H1542343 | 2GNALAEK5H1557442 | 2GNALAEK5H1526871 | 2GNALAEK5H1505146 | 2GNALAEK5H1502313 | 2GNALAEK5H1575424; 2GNALAEK5H1567002 | 2GNALAEK5H1515725 | 2GNALAEK5H1505518 | 2GNALAEK5H1564973 | 2GNALAEK5H1503073; 2GNALAEK5H1587945 | 2GNALAEK5H1577402; 2GNALAEK5H1502537 | 2GNALAEK5H1577674; 2GNALAEK5H1573723; 2GNALAEK5H1531553; 2GNALAEK5H1591946; 2GNALAEK5H1570997 | 2GNALAEK5H1584107 | 2GNALAEK5H1501422 | 2GNALAEK5H1572247

2GNALAEK5H1548482; 2GNALAEK5H1588853 | 2GNALAEK5H1561622 | 2GNALAEK5H1561863; 2GNALAEK5H1570255 | 2GNALAEK5H1571065; 2GNALAEK5H1599464 | 2GNALAEK5H1584754 | 2GNALAEK5H1578128 | 2GNALAEK5H1528989 | 2GNALAEK5H1559207 | 2GNALAEK5H1595141 | 2GNALAEK5H1520150 | 2GNALAEK5H1517314 | 2GNALAEK5H1507897; 2GNALAEK5H1540690; 2GNALAEK5H1585743; 2GNALAEK5H1505986 | 2GNALAEK5H1571213 | 2GNALAEK5H1563077 | 2GNALAEK5H1521248

2GNALAEK5H1526465 | 2GNALAEK5H1510265

2GNALAEK5H1520052; 2GNALAEK5H1571275 | 2GNALAEK5H1561099 | 2GNALAEK5H1538406; 2GNALAEK5H1518687 | 2GNALAEK5H1511318; 2GNALAEK5H1595320; 2GNALAEK5H1521380

2GNALAEK5H1503378 | 2GNALAEK5H1548126; 2GNALAEK5H1553648; 2GNALAEK5H1548322; 2GNALAEK5H1536252; 2GNALAEK5H1545095; 2GNALAEK5H1533111 | 2GNALAEK5H1594328 | 2GNALAEK5H1529236; 2GNALAEK5H1554606 | 2GNALAEK5H1522626; 2GNALAEK5H1514798 | 2GNALAEK5H1523288; 2GNALAEK5H1538275; 2GNALAEK5H1555237; 2GNALAEK5H1532928 | 2GNALAEK5H1504157; 2GNALAEK5H1577545; 2GNALAEK5H1586648 | 2GNALAEK5H1593650; 2GNALAEK5H1544268 | 2GNALAEK5H1565556 | 2GNALAEK5H1582986; 2GNALAEK5H1551110; 2GNALAEK5H1563211 | 2GNALAEK5H1568165; 2GNALAEK5H1506622 | 2GNALAEK5H1540334 | 2GNALAEK5H1560826; 2GNALAEK5H1524604 | 2GNALAEK5H1517507 | 2GNALAEK5H1563662

2GNALAEK5H1583958 | 2GNALAEK5H1572703 | 2GNALAEK5H1556405

2GNALAEK5H1509195; 2GNALAEK5H1502733 | 2GNALAEK5H1527468; 2GNALAEK5H1547784; 2GNALAEK5H1567758; 2GNALAEK5H1581420 | 2GNALAEK5H1555139; 2GNALAEK5H1501002 | 2GNALAEK5H1566688 | 2GNALAEK5H1582860; 2GNALAEK5H1588819 | 2GNALAEK5H1590683 | 2GNALAEK5H1521721; 2GNALAEK5H1592823 | 2GNALAEK5H1519449

2GNALAEK5H1541189 | 2GNALAEK5H1548692 | 2GNALAEK5H1598041 | 2GNALAEK5H1560650 | 2GNALAEK5H1551589

2GNALAEK5H1529883 | 2GNALAEK5H1592319 | 2GNALAEK5H1561359; 2GNALAEK5H1566917 | 2GNALAEK5H1598119; 2GNALAEK5H1516910; 2GNALAEK5H1556453 | 2GNALAEK5H1536834 | 2GNALAEK5H1594037 | 2GNALAEK5H1566853; 2GNALAEK5H1588061 | 2GNALAEK5H1596547 | 2GNALAEK5H1508564; 2GNALAEK5H1534274; 2GNALAEK5H1512484 | 2GNALAEK5H1543122; 2GNALAEK5H1500576

2GNALAEK5H1514140; 2GNALAEK5H1520598 | 2GNALAEK5H1580283

2GNALAEK5H1516518

2GNALAEK5H1522139; 2GNALAEK5H1541435 | 2GNALAEK5H1575004 | 2GNALAEK5H1558252 | 2GNALAEK5H1563113; 2GNALAEK5H1534372 | 2GNALAEK5H1572877; 2GNALAEK5H1554220 | 2GNALAEK5H1517541 | 2GNALAEK5H1538759 | 2GNALAEK5H1547042 | 2GNALAEK5H1591137 | 2GNALAEK5H1573169; 2GNALAEK5H1597861 | 2GNALAEK5H1528832 | 2GNALAEK5H1533495 | 2GNALAEK5H1542696 | 2GNALAEK5H1538860; 2GNALAEK5H1542729 | 2GNALAEK5H1589582; 2GNALAEK5H1575844 | 2GNALAEK5H1531939 | 2GNALAEK5H1538762 | 2GNALAEK5H1514395

2GNALAEK5H1510900; 2GNALAEK5H1519161 | 2GNALAEK5H1577867; 2GNALAEK5H1538714 | 2GNALAEK5H1532699 | 2GNALAEK5H1562611 | 2GNALAEK5H1595852; 2GNALAEK5H1565881

2GNALAEK5H1548143 | 2GNALAEK5H1588173 | 2GNALAEK5H1562348; 2GNALAEK5H1562379; 2GNALAEK5H1584236 | 2GNALAEK5H1511030

2GNALAEK5H1573916 | 2GNALAEK5H1591557 | 2GNALAEK5H1574340

2GNALAEK5H1537157

2GNALAEK5H1547512

2GNALAEK5H1579960 | 2GNALAEK5H1586178 | 2GNALAEK5H1502862 | 2GNALAEK5H1524182

2GNALAEK5H1516986 | 2GNALAEK5H1522285 | 2GNALAEK5H1530015; 2GNALAEK5H1567663

2GNALAEK5H1570885 | 2GNALAEK5H1541449; 2GNALAEK5H1556923; 2GNALAEK5H1552015 | 2GNALAEK5H1598072 | 2GNALAEK5H1517068 | 2GNALAEK5H1524540; 2GNALAEK5H1551415 | 2GNALAEK5H1553469 | 2GNALAEK5H1521492; 2GNALAEK5H1582101; 2GNALAEK5H1558526 | 2GNALAEK5H1507236; 2GNALAEK5H1573057; 2GNALAEK5H1561376; 2GNALAEK5H1528734 | 2GNALAEK5H1519113 | 2GNALAEK5H1591803; 2GNALAEK5H1558817

2GNALAEK5H1548708

2GNALAEK5H1565671 | 2GNALAEK5H1556520 | 2GNALAEK5H1506278; 2GNALAEK5H1500187 | 2GNALAEK5H1520293; 2GNALAEK5H1509522 | 2GNALAEK5H1549566; 2GNALAEK5H1582096

2GNALAEK5H1521220 | 2GNALAEK5H1567856 | 2GNALAEK5H1594295; 2GNALAEK5H1545663 | 2GNALAEK5H1560647; 2GNALAEK5H1527812

2GNALAEK5H1532007 | 2GNALAEK5H1525476 | 2GNALAEK5H1562642; 2GNALAEK5H1564102; 2GNALAEK5H1573561 | 2GNALAEK5H1530547; 2GNALAEK5H1573477; 2GNALAEK5H1533612; 2GNALAEK5H1511769 | 2GNALAEK5H1581627 | 2GNALAEK5H1572670 | 2GNALAEK5H1523727; 2GNALAEK5H1534288 | 2GNALAEK5H1583894 | 2GNALAEK5H1590814

2GNALAEK5H1579098 | 2GNALAEK5H1583295 | 2GNALAEK5H1544531 | 2GNALAEK5H1501260; 2GNALAEK5H1522027 | 2GNALAEK5H1506331 | 2GNALAEK5H1538177; 2GNALAEK5H1574001 | 2GNALAEK5H1591901 | 2GNALAEK5H1556579 | 2GNALAEK5H1516843 | 2GNALAEK5H1579389 | 2GNALAEK5H1587430; 2GNALAEK5H1517295 | 2GNALAEK5H1581305; 2GNALAEK5H1590716 | 2GNALAEK5H1524666; 2GNALAEK5H1502053 | 2GNALAEK5H1526224 | 2GNALAEK5H1545372 | 2GNALAEK5H1524280 | 2GNALAEK5H1557862 | 2GNALAEK5H1576234; 2GNALAEK5H1561037 | 2GNALAEK5H1582180 | 2GNALAEK5H1532976; 2GNALAEK5H1579912 | 2GNALAEK5H1527714 | 2GNALAEK5H1557330

2GNALAEK5H1593521 | 2GNALAEK5H1571731; 2GNALAEK5H1598881; 2GNALAEK5H1535165; 2GNALAEK5H1525672; 2GNALAEK5H1501209; 2GNALAEK5H1586858 | 2GNALAEK5H1571857; 2GNALAEK5H1577061 | 2GNALAEK5H1588643; 2GNALAEK5H1554282 | 2GNALAEK5H1537904; 2GNALAEK5H1543881 | 2GNALAEK5H1580929

2GNALAEK5H1523047 | 2GNALAEK5H1558297 | 2GNALAEK5H1587041

2GNALAEK5H1586617 | 2GNALAEK5H1510945; 2GNALAEK5H1535358 | 2GNALAEK5H1537787; 2GNALAEK5H1526921

2GNALAEK5H1580171; 2GNALAEK5H1564374; 2GNALAEK5H1519807; 2GNALAEK5H1570823

2GNALAEK5H1527986; 2GNALAEK5H1535490 | 2GNALAEK5H1583930 | 2GNALAEK5H1552273 | 2GNALAEK5H1587167; 2GNALAEK5H1593745 | 2GNALAEK5H1526014; 2GNALAEK5H1592188 | 2GNALAEK5H1537983 | 2GNALAEK5H1510587; 2GNALAEK5H1536722 | 2GNALAEK5H1533674 | 2GNALAEK5H1572989 | 2GNALAEK5H1514705; 2GNALAEK5H1532492 | 2GNALAEK5H1528460 | 2GNALAEK5H1509410 | 2GNALAEK5H1564729 | 2GNALAEK5H1599724 | 2GNALAEK5H1570370 | 2GNALAEK5H1573835; 2GNALAEK5H1595608; 2GNALAEK5H1555335 | 2GNALAEK5H1572930 | 2GNALAEK5H1591395; 2GNALAEK5H1586696 | 2GNALAEK5H1540561 | 2GNALAEK5H1525073; 2GNALAEK5H1505535 | 2GNALAEK5H1522092 | 2GNALAEK5H1516633 | 2GNALAEK5H1502196 | 2GNALAEK5H1572359 | 2GNALAEK5H1581580 | 2GNALAEK5H1534162; 2GNALAEK5H1513053; 2GNALAEK5H1538454 | 2GNALAEK5H1561068; 2GNALAEK5H1531696; 2GNALAEK5H1575827 | 2GNALAEK5H1557960 | 2GNALAEK5H1543265; 2GNALAEK5H1504191 | 2GNALAEK5H1595611; 2GNALAEK5H1547929; 2GNALAEK5H1590831; 2GNALAEK5H1561183 | 2GNALAEK5H1554735 | 2GNALAEK5H1533562 | 2GNALAEK5H1580719 | 2GNALAEK5H1559045 | 2GNALAEK5H1599738 | 2GNALAEK5H1537370; 2GNALAEK5H1517376 | 2GNALAEK5H1514011 | 2GNALAEK5H1503221; 2GNALAEK5H1556162; 2GNALAEK5H1525350

2GNALAEK5H1516440 | 2GNALAEK5H1551656

2GNALAEK5H1576881; 2GNALAEK5H1502070; 2GNALAEK5H1542455 | 2GNALAEK5H1513926 | 2GNALAEK5H1577495; 2GNALAEK5H1523145; 2GNALAEK5H1588366; 2GNALAEK5H1542472 | 2GNALAEK5H1588707; 2GNALAEK5H1512162 | 2GNALAEK5H1561605; 2GNALAEK5H1557652 | 2GNALAEK5H1517300; 2GNALAEK5H1573821; 2GNALAEK5H1565301; 2GNALAEK5H1555593 | 2GNALAEK5H1582129; 2GNALAEK5H1515305; 2GNALAEK5H1518978; 2GNALAEK5H1537790 | 2GNALAEK5H1571261 | 2GNALAEK5H1556680 | 2GNALAEK5H1554542; 2GNALAEK5H1588951 | 2GNALAEK5H1558879; 2GNALAEK5H1573138

2GNALAEK5H1596564

2GNALAEK5H1522884; 2GNALAEK5H1564178 | 2GNALAEK5H1549695 | 2GNALAEK5H1591011; 2GNALAEK5H1533240; 2GNALAEK5H1556159 | 2GNALAEK5H1503025 | 2GNALAEK5H1504126; 2GNALAEK5H1511335 | 2GNALAEK5H1563385 | 2GNALAEK5H1576122 | 2GNALAEK5H1565427 | 2GNALAEK5H1553097 | 2GNALAEK5H1518253 | 2GNALAEK5H1507785 | 2GNALAEK5H1587797 | 2GNALAEK5H1540155; 2GNALAEK5H1541564; 2GNALAEK5H1529706 | 2GNALAEK5H1556484; 2GNALAEK5H1556596 | 2GNALAEK5H1586259; 2GNALAEK5H1546330

2GNALAEK5H1569607; 2GNALAEK5H1558705

2GNALAEK5H1554055; 2GNALAEK5H1570871 | 2GNALAEK5H1581949 | 2GNALAEK5H1505776; 2GNALAEK5H1525445 | 2GNALAEK5H1523226; 2GNALAEK5H1574063; 2GNALAEK5H1545341 | 2GNALAEK5H1572751 | 2GNALAEK5H1598928; 2GNALAEK5H1551253 | 2GNALAEK5H1509732 | 2GNALAEK5H1598038 | 2GNALAEK5H1577979 | 2GNALAEK5H1512551 | 2GNALAEK5H1578596 | 2GNALAEK5H1520410 | 2GNALAEK5H1543492 | 2GNALAEK5H1595348 | 2GNALAEK5H1598668; 2GNALAEK5H1503011; 2GNALAEK5H1509861; 2GNALAEK5H1531567 | 2GNALAEK5H1514431; 2GNALAEK5H1573608 | 2GNALAEK5H1529981 | 2GNALAEK5H1553715

2GNALAEK5H1546635; 2GNALAEK5H1542777 | 2GNALAEK5H1536297 | 2GNALAEK5H1503817 | 2GNALAEK5H1535103

2GNALAEK5H1539670; 2GNALAEK5H1591316 | 2GNALAEK5H1505762 | 2GNALAEK5H1553424 | 2GNALAEK5H1545100 | 2GNALAEK5H1587363; 2GNALAEK5H1551298; 2GNALAEK5H1580199 | 2GNALAEK5H1541712; 2GNALAEK5H1517779; 2GNALAEK5H1540074 | 2GNALAEK5H1547770 | 2GNALAEK5H1534971 | 2GNALAEK5H1567498 | 2GNALAEK5H1522979 | 2GNALAEK5H1579280; 2GNALAEK5H1551155 | 2GNALAEK5H1552340

2GNALAEK5H1531164 | 2GNALAEK5H1586052 | 2GNALAEK5H1585712 | 2GNALAEK5H1566710 | 2GNALAEK5H1518284 | 2GNALAEK5H1583412 | 2GNALAEK5H1574581 | 2GNALAEK5H1512002; 2GNALAEK5H1573060 | 2GNALAEK5H1588058; 2GNALAEK5H1551933 | 2GNALAEK5H1551284 | 2GNALAEK5H1507723; 2GNALAEK5H1587458 | 2GNALAEK5H1543380 | 2GNALAEK5H1515272 | 2GNALAEK5H1594233 | 2GNALAEK5H1517264 | 2GNALAEK5H1568327; 2GNALAEK5H1581210 | 2GNALAEK5H1587556 | 2GNALAEK5H1587525; 2GNALAEK5H1556792 | 2GNALAEK5H1576377 | 2GNALAEK5H1542665 | 2GNALAEK5H1591672 | 2GNALAEK5H1533576 | 2GNALAEK5H1536087 | 2GNALAEK5H1567212 | 2GNALAEK5H1555660 | 2GNALAEK5H1561524 | 2GNALAEK5H1577643; 2GNALAEK5H1562186 | 2GNALAEK5H1562107 | 2GNALAEK5H1542097 | 2GNALAEK5H1553651; 2GNALAEK5H1519421 | 2GNALAEK5H1505602; 2GNALAEK5H1584947 | 2GNALAEK5H1560843 | 2GNALAEK5H1514266; 2GNALAEK5H1548014 | 2GNALAEK5H1576024; 2GNALAEK5H1523842 | 2GNALAEK5H1566738 | 2GNALAEK5H1589565 | 2GNALAEK5H1585628

2GNALAEK5H1597066 | 2GNALAEK5H1517149 | 2GNALAEK5H1585919 | 2GNALAEK5H1525591 | 2GNALAEK5H1570305; 2GNALAEK5H1594877 | 2GNALAEK5H1582759 | 2GNALAEK5H1548093; 2GNALAEK5H1513893; 2GNALAEK5H1592689 | 2GNALAEK5H1583376; 2GNALAEK5H1561443 | 2GNALAEK5H1570420 | 2GNALAEK5H1510461 | 2GNALAEK5H1558574 | 2GNALAEK5H1548787 | 2GNALAEK5H1501114; 2GNALAEK5H1589551 | 2GNALAEK5H1537126 | 2GNALAEK5H1540379

2GNALAEK5H1585208 | 2GNALAEK5H1559403 | 2GNALAEK5H1575312 | 2GNALAEK5H1592367 | 2GNALAEK5H1573334; 2GNALAEK5H1513294 | 2GNALAEK5H1596189; 2GNALAEK5H1529740 | 2GNALAEK5H1585466; 2GNALAEK5H1506605 | 2GNALAEK5H1576850 | 2GNALAEK5H1508788 | 2GNALAEK5H1571941; 2GNALAEK5H1532749; 2GNALAEK5H1572488 | 2GNALAEK5H1595379 | 2GNALAEK5H1508953 | 2GNALAEK5H1523629; 2GNALAEK5H1512324 | 2GNALAEK5H1536381 | 2GNALAEK5H1569932 | 2GNALAEK5H1548983; 2GNALAEK5H1557988 | 2GNALAEK5H1592482 | 2GNALAEK5H1558459 | 2GNALAEK5H1520438 | 2GNALAEK5H1544206; 2GNALAEK5H1551172 | 2GNALAEK5H1516499

2GNALAEK5H1543007 | 2GNALAEK5H1500836 | 2GNALAEK5H1588612 | 2GNALAEK5H1545520 | 2GNALAEK5H1505583 | 2GNALAEK5H1559661 | 2GNALAEK5H1560017; 2GNALAEK5H1547378 | 2GNALAEK5H1563838 | 2GNALAEK5H1556582; 2GNALAEK5H1558462 | 2GNALAEK5H1568361; 2GNALAEK5H1599240; 2GNALAEK5H1581997

2GNALAEK5H1542276 | 2GNALAEK5H1581174 | 2GNALAEK5H1595639 | 2GNALAEK5H1508998 | 2GNALAEK5H1529849 | 2GNALAEK5H1516048 | 2GNALAEK5H1538082; 2GNALAEK5H1535182 | 2GNALAEK5H1526661; 2GNALAEK5H1517166; 2GNALAEK5H1545176 | 2GNALAEK5H1503249 | 2GNALAEK5H1544819; 2GNALAEK5H1530158; 2GNALAEK5H1520911 | 2GNALAEK5H1503302 | 2GNALAEK5H1599142 | 2GNALAEK5H1585595

2GNALAEK5H1586424; 2GNALAEK5H1588755 | 2GNALAEK5H1535909 | 2GNALAEK5H1573348; 2GNALAEK5H1592742; 2GNALAEK5H1544609 | 2GNALAEK5H1582826 | 2GNALAEK5H1563936 | 2GNALAEK5H1570076 | 2GNALAEK5H1547347; 2GNALAEK5H1559952

2GNALAEK5H1521265 | 2GNALAEK5H1549468 | 2GNALAEK5H1564181 | 2GNALAEK5H1530290 | 2GNALAEK5H1594121 | 2GNALAEK5H1528362; 2GNALAEK5H1544464 | 2GNALAEK5H1552743 | 2GNALAEK5H1572684; 2GNALAEK5H1582390; 2GNALAEK5H1580137

2GNALAEK5H1501727 | 2GNALAEK5H1539300; 2GNALAEK5H1556677

2GNALAEK5H1590859 | 2GNALAEK5H1508791 | 2GNALAEK5H1578999; 2GNALAEK5H1590439 | 2GNALAEK5H1582499

2GNALAEK5H1593485 | 2GNALAEK5H1561328 | 2GNALAEK5H1599299 | 2GNALAEK5H1579425 | 2GNALAEK5H1556243 | 2GNALAEK5H1535585; 2GNALAEK5H1589744 | 2GNALAEK5H1507284 | 2GNALAEK5H1537188 | 2GNALAEK5H1585855; 2GNALAEK5H1500710 | 2GNALAEK5H1517345; 2GNALAEK5H1514221; 2GNALAEK5H1555772; 2GNALAEK5H1559577 | 2GNALAEK5H1514333; 2GNALAEK5H1593695 | 2GNALAEK5H1592790 | 2GNALAEK5H1572443 | 2GNALAEK5H1563788 | 2GNALAEK5H1589601

2GNALAEK5H1527762; 2GNALAEK5H1552564; 2GNALAEK5H1550457

2GNALAEK5H1563760 | 2GNALAEK5H1531083 | 2GNALAEK5H1559823 | 2GNALAEK5H1558767 | 2GNALAEK5H1503204; 2GNALAEK5H1584267; 2GNALAEK5H1578646 | 2GNALAEK5H1530029; 2GNALAEK5H1598492 | 2GNALAEK5H1506524; 2GNALAEK5H1548756 | 2GNALAEK5H1517278 | 2GNALAEK5H1575858 | 2GNALAEK5H1592451; 2GNALAEK5H1574449

2GNALAEK5H1501940 | 2GNALAEK5H1522058 | 2GNALAEK5H1511870; 2GNALAEK5H1573091

2GNALAEK5H1518933 | 2GNALAEK5H1594653 | 2GNALAEK5H1526367 | 2GNALAEK5H1572541; 2GNALAEK5H1519287 | 2GNALAEK5H1542827 | 2GNALAEK5H1547171 | 2GNALAEK5H1514008 | 2GNALAEK5H1507902 | 2GNALAEK5H1526403 | 2GNALAEK5H1546179 | 2GNALAEK5H1569767 | 2GNALAEK5H1501971

2GNALAEK5H1592370 | 2GNALAEK5H1553438 | 2GNALAEK5H1559840 | 2GNALAEK5H1503297 | 2GNALAEK5H1562382 | 2GNALAEK5H1508080 | 2GNALAEK5H1538163; 2GNALAEK5H1567615; 2GNALAEK5H1540642; 2GNALAEK5H1593292

2GNALAEK5H1518351; 2GNALAEK5H1534968 | 2GNALAEK5H1550992 | 2GNALAEK5H1518110 | 2GNALAEK5H1596287 | 2GNALAEK5H1541998; 2GNALAEK5H1551219 | 2GNALAEK5H1552807 | 2GNALAEK5H1525381 | 2GNALAEK5H1517328 | 2GNALAEK5H1504577; 2GNALAEK5H1514252 | 2GNALAEK5H1550376; 2GNALAEK5H1522982 | 2GNALAEK5H1583071 | 2GNALAEK5H1505471 | 2GNALAEK5H1502800

2GNALAEK5H1513845 | 2GNALAEK5H1506779 | 2GNALAEK5H1544870 | 2GNALAEK5H1555996; 2GNALAEK5H1504692 | 2GNALAEK5H1586844 | 2GNALAEK5H1579568 | 2GNALAEK5H1504322 | 2GNALAEK5H1549986; 2GNALAEK5H1524179; 2GNALAEK5H1554427 | 2GNALAEK5H1540530; 2GNALAEK5H1520858 | 2GNALAEK5H1571048 | 2GNALAEK5H1540754

2GNALAEK5H1508550 | 2GNALAEK5H1543363 | 2GNALAEK5H1577738 | 2GNALAEK5H1556050; 2GNALAEK5H1586018 | 2GNALAEK5H1590697 | 2GNALAEK5H1583104 | 2GNALAEK5H1596127 | 2GNALAEK5H1560132; 2GNALAEK5H1511643 | 2GNALAEK5H1500139 | 2GNALAEK5H1580252 | 2GNALAEK5H1536171

2GNALAEK5H1562575 | 2GNALAEK5H1539927 | 2GNALAEK5H1518799

2GNALAEK5H1523758 | 2GNALAEK5H1593924; 2GNALAEK5H1581370 | 2GNALAEK5H1591008; 2GNALAEK5H1552838 | 2GNALAEK5H1572393; 2GNALAEK5H1552709

2GNALAEK5H1532735; 2GNALAEK5H1510833 | 2GNALAEK5H1551446; 2GNALAEK5H1550104; 2GNALAEK5H1523467 | 2GNALAEK5H1523033 | 2GNALAEK5H1509763 | 2GNALAEK5H1532394

2GNALAEK5H1518690 | 2GNALAEK5H1588822 | 2GNALAEK5H1524862 | 2GNALAEK5H1535084 | 2GNALAEK5H1546537; 2GNALAEK5H1521279; 2GNALAEK5H1579439; 2GNALAEK5H1597889 | 2GNALAEK5H1568201 | 2GNALAEK5H1526482 | 2GNALAEK5H1597259 | 2GNALAEK5H1543671 | 2GNALAEK5H1551382 | 2GNALAEK5H1578775; 2GNALAEK5H1509584

2GNALAEK5H1541001; 2GNALAEK5H1576010 | 2GNALAEK5H1577240 | 2GNALAEK5H1596290 | 2GNALAEK5H1541970 | 2GNALAEK5H1509455 | 2GNALAEK5H1557019 | 2GNALAEK5H1592675 | 2GNALAEK5H1565413 | 2GNALAEK5H1582468; 2GNALAEK5H1589517 | 2GNALAEK5H1526126 | 2GNALAEK5H1521332 | 2GNALAEK5H1513229; 2GNALAEK5H1552077 | 2GNALAEK5H1544111; 2GNALAEK5H1556095; 2GNALAEK5H1585614 | 2GNALAEK5H1512260; 2GNALAEK5H1587072; 2GNALAEK5H1574127 | 2GNALAEK5H1553746 | 2GNALAEK5H1567145; 2GNALAEK5H1513604 | 2GNALAEK5H1511044 | 2GNALAEK5H1553908 | 2GNALAEK5H1597276 | 2GNALAEK5H1520648 | 2GNALAEK5H1523775 | 2GNALAEK5H1530905 | 2GNALAEK5H1586326; 2GNALAEK5H1561054 | 2GNALAEK5H1586195 | 2GNALAEK5H1505681 | 2GNALAEK5H1572667 | 2GNALAEK5H1587542 | 2GNALAEK5H1598170; 2GNALAEK5H1564407 | 2GNALAEK5H1576900 | 2GNALAEK5H1564214; 2GNALAEK5H1570014 | 2GNALAEK5H1592529 | 2GNALAEK5H1544237; 2GNALAEK5H1517104 | 2GNALAEK5H1552774; 2GNALAEK5H1529141 | 2GNALAEK5H1595091; 2GNALAEK5H1574144 | 2GNALAEK5H1596984; 2GNALAEK5H1503476 | 2GNALAEK5H1571907 | 2GNALAEK5H1517703 | 2GNALAEK5H1584527 | 2GNALAEK5H1564911 | 2GNALAEK5H1571311 | 2GNALAEK5H1537840 | 2GNALAEK5H1510234; 2GNALAEK5H1528703 | 2GNALAEK5H1544383 | 2GNALAEK5H1559126 | 2GNALAEK5H1594846 | 2GNALAEK5H1502344; 2GNALAEK5H1548188 | 2GNALAEK5H1561703

2GNALAEK5H1522349 | 2GNALAEK5H1591929 | 2GNALAEK5H1528135; 2GNALAEK5H1536803 | 2GNALAEK5H1584463 | 2GNALAEK5H1578601; 2GNALAEK5H1527275

2GNALAEK5H1588478 | 2GNALAEK5H1529303 | 2GNALAEK5H1586763 | 2GNALAEK5H1523307

2GNALAEK5H1594510; 2GNALAEK5H1505275 | 2GNALAEK5H1532606; 2GNALAEK5H1585676 | 2GNALAEK5H1547509; 2GNALAEK5H1562303

2GNALAEK5H1516003 | 2GNALAEK5H1517393 | 2GNALAEK5H1502229 | 2GNALAEK5H1565699 | 2GNALAEK5H1506491 | 2GNALAEK5H1589257; 2GNALAEK5H1544402 | 2GNALAEK5H1557554; 2GNALAEK5H1555108 | 2GNALAEK5H1510203 | 2GNALAEK5H1593860

2GNALAEK5H1560857 | 2GNALAEK5H1575987 | 2GNALAEK5H1515224; 2GNALAEK5H1568781; 2GNALAEK5H1557523; 2GNALAEK5H1527633; 2GNALAEK5H1514106 | 2GNALAEK5H1535148; 2GNALAEK5H1588884; 2GNALAEK5H1542682; 2GNALAEK5H1528264; 2GNALAEK5H1516700 | 2GNALAEK5H1586598; 2GNALAEK5H1557568 | 2GNALAEK5H1592255; 2GNALAEK5H1530127 | 2GNALAEK5H1518088 | 2GNALAEK5H1522996; 2GNALAEK5H1564942

2GNALAEK5H1548028 | 2GNALAEK5H1533271 | 2GNALAEK5H1574385

2GNALAEK5H1579201; 2GNALAEK5H1550782; 2GNALAEK5H1512291 | 2GNALAEK5H1524618 | 2GNALAEK5H1567128 | 2GNALAEK5H1565878 | 2GNALAEK5H1543444 | 2GNALAEK5H1561636 | 2GNALAEK5H1592126

2GNALAEK5H1514736; 2GNALAEK5H1542875 | 2GNALAEK5H1513831; 2GNALAEK5H1521914 | 2GNALAEK5H1525011 | 2GNALAEK5H1578338; 2GNALAEK5H1539930; 2GNALAEK5H1597407 | 2GNALAEK5H1512307; 2GNALAEK5H1548854; 2GNALAEK5H1593034 | 2GNALAEK5H1582728 | 2GNALAEK5H1505891 | 2GNALAEK5H1509116 | 2GNALAEK5H1599111; 2GNALAEK5H1535800; 2GNALAEK5H1532508 | 2GNALAEK5H1585807; 2GNALAEK5H1543329 | 2GNALAEK5H1503350 | 2GNALAEK5H1504966 | 2GNALAEK5H1522304; 2GNALAEK5H1547493; 2GNALAEK5H1505387 | 2GNALAEK5H1588450; 2GNALAEK5H1589842 | 2GNALAEK5H1552371 | 2GNALAEK5H1513800 | 2GNALAEK5H1553536

2GNALAEK5H1586665; 2GNALAEK5H1585290; 2GNALAEK5H1552905 | 2GNALAEK5H1505227; 2GNALAEK5H1571020 | 2GNALAEK5H1541709 | 2GNALAEK5H1509892; 2GNALAEK5H1533593; 2GNALAEK5H1505955 | 2GNALAEK5H1527759 | 2GNALAEK5H1594538

2GNALAEK5H1540818 | 2GNALAEK5H1506720 | 2GNALAEK5H1522528; 2GNALAEK5H1573883; 2GNALAEK5H1574225; 2GNALAEK5H1521752; 2GNALAEK5H1578954; 2GNALAEK5H1574404 | 2GNALAEK5H1571843 | 2GNALAEK5H1534825 | 2GNALAEK5H1554475 | 2GNALAEK5H1535232 | 2GNALAEK5H1513389 | 2GNALAEK5H1545453 | 2GNALAEK5H1516311; 2GNALAEK5H1504952 | 2GNALAEK5H1559515 | 2GNALAEK5H1559773 | 2GNALAEK5H1596872; 2GNALAEK5H1565931; 2GNALAEK5H1585077 | 2GNALAEK5H1548546

2GNALAEK5H1553858 | 2GNALAEK5H1540978 | 2GNALAEK5H1538924 | 2GNALAEK5H1597679 | 2GNALAEK5H1595513; 2GNALAEK5H1563998; 2GNALAEK5H1564939 | 2GNALAEK5H1543539 | 2GNALAEK5H1599450; 2GNALAEK5H1572846 | 2GNALAEK5H1517099 | 2GNALAEK5H1534808; 2GNALAEK5H1582244; 2GNALAEK5H1532573; 2GNALAEK5H1596810; 2GNALAEK5H1528118; 2GNALAEK5H1535053 | 2GNALAEK5H1511240 | 2GNALAEK5H1553553 | 2GNALAEK5H1554184

2GNALAEK5H1585239 | 2GNALAEK5H1599707 | 2GNALAEK5H1561426 | 2GNALAEK5H1598900 | 2GNALAEK5H1501520 | 2GNALAEK5H1591462 | 2GNALAEK5H1520567

2GNALAEK5H1538566; 2GNALAEK5H1541676 | 2GNALAEK5H1575262; 2GNALAEK5H1538034; 2GNALAEK5H1519595 | 2GNALAEK5H1557067; 2GNALAEK5H1513764; 2GNALAEK5H1519399 | 2GNALAEK5H1599979; 2GNALAEK5H1556016 | 2GNALAEK5H1546490 | 2GNALAEK5H1570644

2GNALAEK5H1589436; 2GNALAEK5H1534064 | 2GNALAEK5H1524585; 2GNALAEK5H1533061 | 2GNALAEK5H1537739 | 2GNALAEK5H1596659; 2GNALAEK5H1524120 | 2GNALAEK5H1522691 | 2GNALAEK5H1527955 | 2GNALAEK5H1571616; 2GNALAEK5H1581207; 2GNALAEK5H1565640 | 2GNALAEK5H1502277; 2GNALAEK5H1507267 | 2GNALAEK5H1516180

2GNALAEK5H1515045 | 2GNALAEK5H1549003; 2GNALAEK5H1518916 | 2GNALAEK5H1591963; 2GNALAEK5H1583572; 2GNALAEK5H1588383; 2GNALAEK5H1532668 | 2GNALAEK5H1569512; 2GNALAEK5H1510590

2GNALAEK5H1545596; 2GNALAEK5H1512985 | 2GNALAEK5H1539054 | 2GNALAEK5H1539992 | 2GNALAEK5H1541791 | 2GNALAEK5H1535263 | 2GNALAEK5H1597519 | 2GNALAEK5H1563399 | 2GNALAEK5H1515143; 2GNALAEK5H1509651; 2GNALAEK5H1597102; 2GNALAEK5H1582941 | 2GNALAEK5H1589078 | 2GNALAEK5H1594460; 2GNALAEK5H1556310 | 2GNALAEK5H1527907 | 2GNALAEK5H1574239 | 2GNALAEK5H1500206; 2GNALAEK5H1556226; 2GNALAEK5H1547283 | 2GNALAEK5H1568098; 2GNALAEK5H1526305 | 2GNALAEK5H1564701 | 2GNALAEK5H1519810; 2GNALAEK5H1598279 | 2GNALAEK5H1502327 | 2GNALAEK5H1536123 | 2GNALAEK5H1506541; 2GNALAEK5H1596192; 2GNALAEK5H1593888; 2GNALAEK5H1581529; 2GNALAEK5H1514087 | 2GNALAEK5H1596077

2GNALAEK5H1537482; 2GNALAEK5H1582566 | 2GNALAEK5H1580560; 2GNALAEK5H1543945 | 2GNALAEK5H1504997; 2GNALAEK5H1501419; 2GNALAEK5H1507530 | 2GNALAEK5H1558171; 2GNALAEK5H1563824; 2GNALAEK5H1503879; 2GNALAEK5H1520178

2GNALAEK5H1524957; 2GNALAEK5H1589646

2GNALAEK5H1546151 | 2GNALAEK5H1521251 | 2GNALAEK5H1584396 | 2GNALAEK5H1520231; 2GNALAEK5H1544951; 2GNALAEK5H1553066 | 2GNALAEK5H1535411; 2GNALAEK5H1509505; 2GNALAEK5H1539149 | 2GNALAEK5H1501498 | 2GNALAEK5H1529771; 2GNALAEK5H1529656; 2GNALAEK5H1540852 | 2GNALAEK5H1539555; 2GNALAEK5H1594474 | 2GNALAEK5H1548823; 2GNALAEK5H1551978 | 2GNALAEK5H1512338 | 2GNALAEK5H1521699 | 2GNALAEK5H1543315 | 2GNALAEK5H1550300 | 2GNALAEK5H1553486 | 2GNALAEK5H1509567 | 2GNALAEK5H1534680 | 2GNALAEK5H1522416; 2GNALAEK5H1583779 | 2GNALAEK5H1537143; 2GNALAEK5H1541516; 2GNALAEK5H1517927 | 2GNALAEK5H1560406 | 2GNALAEK5H1596449; 2GNALAEK5H1516017

2GNALAEK5H1527213

2GNALAEK5H1535361 | 2GNALAEK5H1594698 | 2GNALAEK5H1541371; 2GNALAEK5H1539121; 2GNALAEK5H1590232 | 2GNALAEK5H1584592 | 2GNALAEK5H1517152; 2GNALAEK5H1591638 | 2GNALAEK5H1565959 | 2GNALAEK5H1566769 | 2GNALAEK5H1547574 | 2GNALAEK5H1550071; 2GNALAEK5H1558025 | 2GNALAEK5H1565122; 2GNALAEK5H1563080; 2GNALAEK5H1509021 | 2GNALAEK5H1537997 | 2GNALAEK5H1501047 | 2GNALAEK5H1593177; 2GNALAEK5H1552662

2GNALAEK5H1572913 | 2GNALAEK5H1597908 | 2GNALAEK5H1539779 | 2GNALAEK5H1531441; 2GNALAEK5H1557389; 2GNALAEK5H1582308 | 2GNALAEK5H1588142

2GNALAEK5H1538907 | 2GNALAEK5H1525719 | 2GNALAEK5H1542990; 2GNALAEK5H1543010 | 2GNALAEK5H1546165; 2GNALAEK5H1580767; 2GNALAEK5H1535635; 2GNALAEK5H1569817 | 2GNALAEK5H1541581 | 2GNALAEK5H1580395 | 2GNALAEK5H1570093 | 2GNALAEK5H1562351 | 2GNALAEK5H1561619 | 2GNALAEK5H1568120 | 2GNALAEK5H1566223 | 2GNALAEK5H1527566 | 2GNALAEK5H1540480

2GNALAEK5H1557263; 2GNALAEK5H1520925

2GNALAEK5H1507401 | 2GNALAEK5H1570515 | 2GNALAEK5H1599822; 2GNALAEK5H1507513 | 2GNALAEK5H1561815 | 2GNALAEK5H1598167 | 2GNALAEK5H1526269 | 2GNALAEK5H1533223 | 2GNALAEK5H1508242

2GNALAEK5H1545307 | 2GNALAEK5H1525784 | 2GNALAEK5H1511576 | 2GNALAEK5H1537319 | 2GNALAEK5H1543234 | 2GNALAEK5H1546845 | 2GNALAEK5H1560227 | 2GNALAEK5H1546411; 2GNALAEK5H1542052; 2GNALAEK5H1510041 | 2GNALAEK5H1588691 | 2GNALAEK5H1569848; 2GNALAEK5H1514090 | 2GNALAEK5H1598458 | 2GNALAEK5H1561586 | 2GNALAEK5H1507527 | 2GNALAEK5H1502909 | 2GNALAEK5H1516325; 2GNALAEK5H1581031 | 2GNALAEK5H1506295 | 2GNALAEK5H1574712; 2GNALAEK5H1514574 | 2GNALAEK5H1529074 | 2GNALAEK5H1525915 | 2GNALAEK5H1582857 | 2GNALAEK5H1556825 | 2GNALAEK5H1566190 | 2GNALAEK5H1536719 | 2GNALAEK5H1593356; 2GNALAEK5H1502442; 2GNALAEK5H1586357; 2GNALAEK5H1510623 | 2GNALAEK5H1555495 | 2GNALAEK5H1540673; 2GNALAEK5H1577626

2GNALAEK5H1528314 | 2GNALAEK5H1592692; 2GNALAEK5H1535280 | 2GNALAEK5H1558185 | 2GNALAEK5H1554170 | 2GNALAEK5H1550393 | 2GNALAEK5H1505177 | 2GNALAEK5H1552712 | 2GNALAEK5H1579473

2GNALAEK5H1574824 | 2GNALAEK5H1506247; 2GNALAEK5H1587427; 2GNALAEK5H1576217 | 2GNALAEK5H1598086; 2GNALAEK5H1563645; 2GNALAEK5H1541418; 2GNALAEK5H1540012; 2GNALAEK5H1521007 | 2GNALAEK5H1511657 | 2GNALAEK5H1520164; 2GNALAEK5H1575245 | 2GNALAEK5H1503333 | 2GNALAEK5H1506118

2GNALAEK5H1580168 | 2GNALAEK5H1510069 | 2GNALAEK5H1569350; 2GNALAEK5H1529205 | 2GNALAEK5H1532525 | 2GNALAEK5H1553410 | 2GNALAEK5H1507995 | 2GNALAEK5H1543914 | 2GNALAEK5H1559689 | 2GNALAEK5H1503770; 2GNALAEK5H1547669 | 2GNALAEK5H1537210; 2GNALAEK5H1568392; 2GNALAEK5H1507107 | 2GNALAEK5H1596614 | 2GNALAEK5H1571860 | 2GNALAEK5H1518124 | 2GNALAEK5H1563063; 2GNALAEK5H1509519; 2GNALAEK5H1554556 | 2GNALAEK5H1569252; 2GNALAEK5H1583717; 2GNALAEK5H1566643 | 2GNALAEK5H1513022; 2GNALAEK5H1595947

2GNALAEK5H1557408 | 2GNALAEK5H1508483 | 2GNALAEK5H1568909 | 2GNALAEK5H1554489; 2GNALAEK5H1529155 | 2GNALAEK5H1566142; 2GNALAEK5H1591834 | 2GNALAEK5H1532671; 2GNALAEK5H1599917 | 2GNALAEK5H1536364

2GNALAEK5H1582258 | 2GNALAEK5H1501243; 2GNALAEK5H1599044; 2GNALAEK5H1555870 | 2GNALAEK5H1599349

2GNALAEK5H1531522 | 2GNALAEK5H1539328; 2GNALAEK5H1594636 | 2GNALAEK5H1572622 | 2GNALAEK5H1519452 | 2GNALAEK5H1596595

2GNALAEK5H1569980 | 2GNALAEK5H1528202 | 2GNALAEK5H1531570; 2GNALAEK5H1505938 | 2GNALAEK5H1539331 | 2GNALAEK5H1536395; 2GNALAEK5H1548031 | 2GNALAEK5H1532816

2GNALAEK5H1504630; 2GNALAEK5H1525669

2GNALAEK5H1521119 | 2GNALAEK5H1555285 | 2GNALAEK5H1527664 | 2GNALAEK5H1591915; 2GNALAEK5H1557621; 2GNALAEK5H1505499 | 2GNALAEK5H1544125; 2GNALAEK5H1527924 | 2GNALAEK5H1552502; 2GNALAEK5H1515711

2GNALAEK5H1590120 | 2GNALAEK5H1541161; 2GNALAEK5H1589789 | 2GNALAEK5H1568571; 2GNALAEK5H1543962 | 2GNALAEK5H1561412

2GNALAEK5H1519886 | 2GNALAEK5H1514025; 2GNALAEK5H1538969; 2GNALAEK5H1593048 | 2GNALAEK5H1521718 | 2GNALAEK5H1545940 | 2GNALAEK5H1553892; 2GNALAEK5H1551883 | 2GNALAEK5H1577190; 2GNALAEK5H1522321; 2GNALAEK5H1547428 | 2GNALAEK5H1593552 | 2GNALAEK5H1577559 | 2GNALAEK5H1544349; 2GNALAEK5H1508984 | 2GNALAEK5H1516423 | 2GNALAEK5H1533402 | 2GNALAEK5H1533190; 2GNALAEK5H1521282 | 2GNALAEK5H1545632; 2GNALAEK5H1580588 | 2GNALAEK5H1563743; 2GNALAEK5H1569994 | 2GNALAEK5H1527745; 2GNALAEK5H1597178; 2GNALAEK5H1543251; 2GNALAEK5H1590599; 2GNALAEK5H1551785; 2GNALAEK5H1526546 | 2GNALAEK5H1581398 | 2GNALAEK5H1506832 | 2GNALAEK5H1537952; 2GNALAEK5H1507365 | 2GNALAEK5H1512047 | 2GNALAEK5H1509794 | 2GNALAEK5H1533464 | 2GNALAEK5H1548725 | 2GNALAEK5H1570319 | 2GNALAEK5H1590540; 2GNALAEK5H1523341 | 2GNALAEK5H1592210 | 2GNALAEK5H1501310; 2GNALAEK5H1502618 | 2GNALAEK5H1551723 | 2GNALAEK5H1591414

2GNALAEK5H1505356 | 2GNALAEK5H1569655 | 2GNALAEK5H1514154; 2GNALAEK5H1587489 | 2GNALAEK5H1550233; 2GNALAEK5H1519211 | 2GNALAEK5H1542746 | 2GNALAEK5H1521881 | 2GNALAEK5H1590179; 2GNALAEK5H1585600; 2GNALAEK5H1595169 | 2GNALAEK5H1590022 | 2GNALAEK5H1518222; 2GNALAEK5H1505826 | 2GNALAEK5H1571664 | 2GNALAEK5H1586701; 2GNALAEK5H1599982; 2GNALAEK5H1575553 | 2GNALAEK5H1507270; 2GNALAEK5H1597052 | 2GNALAEK5H1530550 | 2GNALAEK5H1563225 | 2GNALAEK5H1548790 | 2GNALAEK5H1559529 | 2GNALAEK5H1528233 | 2GNALAEK5H1572006 | 2GNALAEK5H1594992 | 2GNALAEK5H1563032 | 2GNALAEK5H1582289; 2GNALAEK5H1533478; 2GNALAEK5H1584401 | 2GNALAEK5H1528653 | 2GNALAEK5H1506698 | 2GNALAEK5H1583152

2GNALAEK5H1554914 | 2GNALAEK5H1555397; 2GNALAEK5H1523291 | 2GNALAEK5H1518382; 2GNALAEK5H1538423 | 2GNALAEK5H1532010; 2GNALAEK5H1597035; 2GNALAEK5H1570725 | 2GNALAEK5H1549356 | 2GNALAEK5H1524084; 2GNALAEK5H1596628; 2GNALAEK5H1558235 | 2GNALAEK5H1507706; 2GNALAEK5H1578677; 2GNALAEK5H1551379 | 2GNALAEK5H1588416; 2GNALAEK5H1579697 | 2GNALAEK5H1585578 | 2GNALAEK5H1599965 | 2GNALAEK5H1539913 | 2GNALAEK5H1569218; 2GNALAEK5H1553522 | 2GNALAEK5H1583068 | 2GNALAEK5H1568778 | 2GNALAEK5H1562074 | 2GNALAEK5H1531052; 2GNALAEK5H1519094; 2GNALAEK5H1529611; 2GNALAEK5H1581773; 2GNALAEK5H1595298; 2GNALAEK5H1535912; 2GNALAEK5H1549812; 2GNALAEK5H1546733; 2GNALAEK5H1553861; 2GNALAEK5H1563371 | 2GNALAEK5H1549423 | 2GNALAEK5H1516146 | 2GNALAEK5H1563676 | 2GNALAEK5H1539443 | 2GNALAEK5H1551821; 2GNALAEK5H1584589; 2GNALAEK5H1516129 | 2GNALAEK5H1559191

2GNALAEK5H1539748 | 2GNALAEK5H1521203; 2GNALAEK5H1548689; 2GNALAEK5H1591476 | 2GNALAEK5H1570479 | 2GNALAEK5H1590750 | 2GNALAEK5H1561202 | 2GNALAEK5H1581465; 2GNALAEK5H1533089; 2GNALAEK5H1566934 | 2GNALAEK5H1576637 | 2GNALAEK5H1590330 | 2GNALAEK5H1597536; 2GNALAEK5H1546442 | 2GNALAEK5H1520651 | 2GNALAEK5H1515367

2GNALAEK5H1584981 | 2GNALAEK5H1557411; 2GNALAEK5H1521296 | 2GNALAEK5H1531715 | 2GNALAEK5H1502974; 2GNALAEK5H1568604; 2GNALAEK5H1510685 | 2GNALAEK5H1576590; 2GNALAEK5H1573494 | 2GNALAEK5H1585709 | 2GNALAEK5H1542195 | 2GNALAEK5H1573768; 2GNALAEK5H1546098 | 2GNALAEK5H1531875 | 2GNALAEK5H1586438 | 2GNALAEK5H1533044 | 2GNALAEK5H1552872 | 2GNALAEK5H1598508 | 2GNALAEK5H1545923 | 2GNALAEK5H1510086; 2GNALAEK5H1507611; 2GNALAEK5H1542715; 2GNALAEK5H1511142; 2GNALAEK5H1503266; 2GNALAEK5H1509536 | 2GNALAEK5H1502098 | 2GNALAEK5H1511397 | 2GNALAEK5H1547641 | 2GNALAEK5H1557473; 2GNALAEK5H1591042 | 2GNALAEK5H1539703; 2GNALAEK5H1556419

2GNALAEK5H1584978 | 2GNALAEK5H1538891; 2GNALAEK5H1560566 | 2GNALAEK5H1589324 | 2GNALAEK5H1597973; 2GNALAEK5H1514347 | 2GNALAEK5H1506149 | 2GNALAEK5H1528345 | 2GNALAEK5H1544660 | 2GNALAEK5H1558588; 2GNALAEK5H1527339; 2GNALAEK5H1560728; 2GNALAEK5H1569283

2GNALAEK5H1535702 | 2GNALAEK5H1577044 | 2GNALAEK5H1571793 | 2GNALAEK5H1589355; 2GNALAEK5H1563354; 2GNALAEK5H1598122 | 2GNALAEK5H1598993 | 2GNALAEK5H1579974 | 2GNALAEK5H1509200; 2GNALAEK5H1550510; 2GNALAEK5H1595687

2GNALAEK5H1572281; 2GNALAEK5H1595902 | 2GNALAEK5H1525607 | 2GNALAEK5H1557070; 2GNALAEK5H1566903; 2GNALAEK5H1546019 | 2GNALAEK5H1550362 | 2GNALAEK5H1572510 | 2GNALAEK5H1511853; 2GNALAEK5H1573642 | 2GNALAEK5H1533142; 2GNALAEK5H1502022 | 2GNALAEK5H1558686; 2GNALAEK5H1526112 | 2GNALAEK5H1511836 | 2GNALAEK5H1517782

2GNALAEK5H1588979 | 2GNALAEK5H1586312; 2GNALAEK5H1572975 | 2GNALAEK5H1568439; 2GNALAEK5H1507396 | 2GNALAEK5H1556632; 2GNALAEK5H1538521 | 2GNALAEK5H1564858 | 2GNALAEK5H1512839 | 2GNALAEK5H1510766 | 2GNALAEK5H1586116 | 2GNALAEK5H1576718 | 2GNALAEK5H1536655 | 2GNALAEK5H1508337 | 2GNALAEK5H1527194 | 2GNALAEK5H1549020 | 2GNALAEK5H1595365; 2GNALAEK5H1555061 | 2GNALAEK5H1596080; 2GNALAEK5H1533724; 2GNALAEK5H1591221

2GNALAEK5H1594927 | 2GNALAEK5H1512520; 2GNALAEK5H1592062 | 2GNALAEK5H1505485 | 2GNALAEK5H1561782 | 2GNALAEK5H1511450 | 2GNALAEK5H1599769; 2GNALAEK5H1574595 | 2GNALAEK5H1515210 | 2GNALAEK5H1579702 | 2GNALAEK5H1551270 | 2GNALAEK5H1561006

2GNALAEK5H1520360 | 2GNALAEK5H1580249

2GNALAEK5H1531178; 2GNALAEK5H1520603 | 2GNALAEK5H1580011 | 2GNALAEK5H1555299; 2GNALAEK5H1580235 | 2GNALAEK5H1564360; 2GNALAEK5H1504594 | 2GNALAEK5H1583040 | 2GNALAEK5H1564228

2GNALAEK5H1543105 | 2GNALAEK5H1507124; 2GNALAEK5H1583796 | 2GNALAEK5H1544366 | 2GNALAEK5H1580638 | 2GNALAEK5H1566528 | 2GNALAEK5H1541483; 2GNALAEK5H1553844 | 2GNALAEK5H1589825 | 2GNALAEK5H1521878 | 2GNALAEK5H1541211; 2GNALAEK5H1561409; 2GNALAEK5H1509956; 2GNALAEK5H1590151 | 2GNALAEK5H1506782 | 2GNALAEK5H1508824; 2GNALAEK5H1504580; 2GNALAEK5H1588299 | 2GNALAEK5H1549860 | 2GNALAEK5H1501758 | 2GNALAEK5H1553620 | 2GNALAEK5H1550295 | 2GNALAEK5H1575696 | 2GNALAEK5H1514770; 2GNALAEK5H1544478; 2GNALAEK5H1535571 | 2GNALAEK5H1528099; 2GNALAEK5H1535117 | 2GNALAEK5H1527244 | 2GNALAEK5H1529138 | 2GNALAEK5H1559644 | 2GNALAEK5H1578159 | 2GNALAEK5H1536638

2GNALAEK5H1586651 | 2GNALAEK5H1534923; 2GNALAEK5H1515613 | 2GNALAEK5H1592076 | 2GNALAEK5H1593065 | 2GNALAEK5H1571180 | 2GNALAEK5H1509102 | 2GNALAEK5H1554136 | 2GNALAEK5H1502358; 2GNALAEK5H1549597; 2GNALAEK5H1582146; 2GNALAEK5H1573463; 2GNALAEK5H1527115; 2GNALAEK5H1567324 | 2GNALAEK5H1552001 | 2GNALAEK5H1566870; 2GNALAEK5H1582227; 2GNALAEK5H1595463 | 2GNALAEK5H1506930; 2GNALAEK5H1571521; 2GNALAEK5H1534629 | 2GNALAEK5H1581661

2GNALAEK5H1572068 | 2GNALAEK5H1549101 | 2GNALAEK5H1586102 | 2GNALAEK5H1537658 | 2GNALAEK5H1525364 | 2GNALAEK5H1523159; 2GNALAEK5H1589971 | 2GNALAEK5H1569221 | 2GNALAEK5H1524215 | 2GNALAEK5H1536977 | 2GNALAEK5H1536283 | 2GNALAEK5H1547039 | 2GNALAEK5H1549244 | 2GNALAEK5H1594183; 2GNALAEK5H1595527; 2GNALAEK5H1528037

2GNALAEK5H1596581 | 2GNALAEK5H1569073; 2GNALAEK5H1508287 | 2GNALAEK5H1525395 | 2GNALAEK5H1540575 | 2GNALAEK5H1555464 | 2GNALAEK5H1503753 | 2GNALAEK5H1523579; 2GNALAEK5H1501761 | 2GNALAEK5H1510508

2GNALAEK5H1591817 | 2GNALAEK5H1543606; 2GNALAEK5H1563855 | 2GNALAEK5H1571552 | 2GNALAEK5H1554329 | 2GNALAEK5H1502036; 2GNALAEK5H1554931; 2GNALAEK5H1535098 | 2GNALAEK5H1590473; 2GNALAEK5H1536879; 2GNALAEK5H1540351

2GNALAEK5H1538471 | 2GNALAEK5H1560471 | 2GNALAEK5H1571891; 2GNALAEK5H1562513 | 2GNALAEK5H1589713 | 2GNALAEK5H1523565 | 2GNALAEK5H1573740 | 2GNALAEK5H1531312 | 2GNALAEK5H1559434; 2GNALAEK5H1548885 | 2GNALAEK5H1516955; 2GNALAEK5H1529124; 2GNALAEK5H1542360; 2GNALAEK5H1530709 | 2GNALAEK5H1533173 | 2GNALAEK5H1510489 | 2GNALAEK5H1515904; 2GNALAEK5H1593986 | 2GNALAEK5H1575584; 2GNALAEK5H1562110

2GNALAEK5H1507804 | 2GNALAEK5H1544254 | 2GNALAEK5H1523131 | 2GNALAEK5H1562060 | 2GNALAEK5H1587217 | 2GNALAEK5H1571633 | 2GNALAEK5H1596578; 2GNALAEK5H1518141; 2GNALAEK5H1588528 | 2GNALAEK5H1520066; 2GNALAEK5H1544075; 2GNALAEK5H1596032; 2GNALAEK5H1539894 | 2GNALAEK5H1563175

2GNALAEK5H1590506; 2GNALAEK5H1541287; 2GNALAEK5H1541967; 2GNALAEK5H1505664; 2GNALAEK5H1518608; 2GNALAEK5H1558199 | 2GNALAEK5H1540463 | 2GNALAEK5H1524473; 2GNALAEK5H1547686; 2GNALAEK5H1594913 | 2GNALAEK5H1548613 | 2GNALAEK5H1543430

2GNALAEK5H1539233 | 2GNALAEK5H1513005 | 2GNALAEK5H1518463; 2GNALAEK5H1557201 | 2GNALAEK5H1520679 | 2GNALAEK5H1528958 | 2GNALAEK5H1558381 | 2GNALAEK5H1564522; 2GNALAEK5H1586410; 2GNALAEK5H1553939

2GNALAEK5H1545324 | 2GNALAEK5H1564097; 2GNALAEK5H1502408; 2GNALAEK5H1504496 | 2GNALAEK5H1585886 | 2GNALAEK5H1540804 | 2GNALAEK5H1582745 | 2GNALAEK5H1500500 | 2GNALAEK5H1500030; 2GNALAEK5H1584348; 2GNALAEK5H1574967 | 2GNALAEK5H1595530; 2GNALAEK5H1567646

2GNALAEK5H1562723 | 2GNALAEK5H1596743 | 2GNALAEK5H1512601 | 2GNALAEK5H1539152 | 2GNALAEK5H1557506 | 2GNALAEK5H1575486 | 2GNALAEK5H1580963 | 2GNALAEK5H1509293

2GNALAEK5H1507091; 2GNALAEK5H1569008 | 2GNALAEK5H1551107 | 2GNALAEK5H1532704 | 2GNALAEK5H1508855 | 2GNALAEK5H1537885; 2GNALAEK5H1595916 | 2GNALAEK5H1502361

2GNALAEK5H1538339 | 2GNALAEK5H1583586 | 2GNALAEK5H1561040; 2GNALAEK5H1511822; 2GNALAEK5H1565296 | 2GNALAEK5H1594264; 2GNALAEK5H1569431 | 2GNALAEK5H1584477; 2GNALAEK5H1577982 | 2GNALAEK5H1595723; 2GNALAEK5H1553780; 2GNALAEK5H1508676 | 2GNALAEK5H1553956

2GNALAEK5H1508127 | 2GNALAEK5H1536557 | 2GNALAEK5H1517006 | 2GNALAEK5H1584737 | 2GNALAEK5H1507303 | 2GNALAEK5H1514378; 2GNALAEK5H1501887; 2GNALAEK5H1522044 | 2GNALAEK5H1557103; 2GNALAEK5H1576301; 2GNALAEK5H1510332 | 2GNALAEK5H1506944; 2GNALAEK5H1591509 | 2GNALAEK5H1543816 | 2GNALAEK5H1597424 | 2GNALAEK5H1587492; 2GNALAEK5H1597309 | 2GNALAEK5H1520942; 2GNALAEK5H1597911; 2GNALAEK5H1557697 | 2GNALAEK5H1552726 | 2GNALAEK5H1577609; 2GNALAEK5H1536350; 2GNALAEK5H1577013 | 2GNALAEK5H1599397

2GNALAEK5H1521640 | 2GNALAEK5H1568232; 2GNALAEK5H1595589 | 2GNALAEK5H1534811 | 2GNALAEK5H1513683 | 2GNALAEK5H1531827; 2GNALAEK5H1527583 | 2GNALAEK5H1511724; 2GNALAEK5H1560714; 2GNALAEK5H1564021

2GNALAEK5H1573902; 2GNALAEK5H1504076 | 2GNALAEK5H1557702 | 2GNALAEK5H1545811 | 2GNALAEK5H1503459; 2GNALAEK5H1597875 | 2GNALAEK5H1519502 | 2GNALAEK5H1534579 | 2GNALAEK5H1576380 | 2GNALAEK5H1550040; 2GNALAEK5H1536042 | 2GNALAEK5H1538941 | 2GNALAEK5H1570952 | 2GNALAEK5H1516552; 2GNALAEK5H1562673 | 2GNALAEK5H1532685 | 2GNALAEK5H1552354; 2GNALAEK5H1562219 | 2GNALAEK5H1575035; 2GNALAEK5H1558106; 2GNALAEK5H1583023 | 2GNALAEK5H1516972; 2GNALAEK5H1538468 | 2GNALAEK5H1572801 | 2GNALAEK5H1551558 | 2GNALAEK5H1527017 | 2GNALAEK5H1559224 | 2GNALAEK5H1597357 | 2GNALAEK5H1502621 | 2GNALAEK5H1598752; 2GNALAEK5H1579747 | 2GNALAEK5H1521637 | 2GNALAEK5H1581112 | 2GNALAEK5H1511481; 2GNALAEK5H1564584 | 2GNALAEK5H1562981 | 2GNALAEK5H1525008; 2GNALAEK5H1558039; 2GNALAEK5H1556727 | 2GNALAEK5H1563810 | 2GNALAEK5H1582325 | 2GNALAEK5H1572104; 2GNALAEK5H1585032 | 2GNALAEK5H1536588 | 2GNALAEK5H1501436 | 2GNALAEK5H1516602; 2GNALAEK5H1592899 | 2GNALAEK5H1561877 | 2GNALAEK5H1549051 | 2GNALAEK5H1555111 | 2GNALAEK5H1550216

2GNALAEK5H1525428 | 2GNALAEK5H1505034 | 2GNALAEK5H1526109 | 2GNALAEK5H1532279 | 2GNALAEK5H1542200; 2GNALAEK5H1526689 | 2GNALAEK5H1565573; 2GNALAEK5H1574256; 2GNALAEK5H1555562 | 2GNALAEK5H1548563 | 2GNALAEK5H1570482 | 2GNALAEK5H1505020; 2GNALAEK5H1547333; 2GNALAEK5H1580851; 2GNALAEK5H1597987 | 2GNALAEK5H1590053; 2GNALAEK5H1570045; 2GNALAEK5H1511058 | 2GNALAEK5H1575925 | 2GNALAEK5H1500593 | 2GNALAEK5H1511917 | 2GNALAEK5H1577786; 2GNALAEK5H1531701 | 2GNALAEK5H1509987

2GNALAEK5H1534839 | 2GNALAEK5H1592594 | 2GNALAEK5H1521931 | 2GNALAEK5H1505079

2GNALAEK5H1515580 | 2GNALAEK5H1590103 | 2GNALAEK5H1577691 | 2GNALAEK5H1561944 | 2GNALAEK5H1555707 | 2GNALAEK5H1511660 | 2GNALAEK5H1519273 | 2GNALAEK5H1567873 | 2GNALAEK5H1565928; 2GNALAEK5H1531214; 2GNALAEK5H1525557

2GNALAEK5H1586732

2GNALAEK5H1555402

2GNALAEK5H1508290; 2GNALAEK5H1508077; 2GNALAEK5H1548157; 2GNALAEK5H1561832 | 2GNALAEK5H1577884; 2GNALAEK5H1535473; 2GNALAEK5H1515708 | 2GNALAEK5H1524277; 2GNALAEK5H1566741 | 2GNALAEK5H1536705; 2GNALAEK5H1551429; 2GNALAEK5H1518883

2GNALAEK5H1556730; 2GNALAEK5H1578761 | 2GNALAEK5H1569199; 2GNALAEK5H1504627 | 2GNALAEK5H1539765 | 2GNALAEK5H1517555 | 2GNALAEK5H1537675 | 2GNALAEK5H1591185; 2GNALAEK5H1558090; 2GNALAEK5H1576623 | 2GNALAEK5H1528295 | 2GNALAEK5H1566836; 2GNALAEK5H1521072; 2GNALAEK5H1512405 | 2GNALAEK5H1589890

2GNALAEK5H1529754 | 2GNALAEK5H1526353 | 2GNALAEK5H1517653; 2GNALAEK5H1593616; 2GNALAEK5H1511979; 2GNALAEK5H1529298; 2GNALAEK5H1519788; 2GNALAEK5H1533058 | 2GNALAEK5H1540849 | 2GNALAEK5H1509133 | 2GNALAEK5H1599125 | 2GNALAEK5H1555190 | 2GNALAEK5H1586956 | 2GNALAEK5H1540740; 2GNALAEK5H1514218; 2GNALAEK5H1547543; 2GNALAEK5H1515806 | 2GNALAEK5H1598105 | 2GNALAEK5H1526725; 2GNALAEK5H1550894 | 2GNALAEK5H1549258 | 2GNALAEK5H1516714; 2GNALAEK5H1504272 | 2GNALAEK5H1548465 | 2GNALAEK5H1508404 | 2GNALAEK5H1500271 | 2GNALAEK5H1522593

2GNALAEK5H1525087; 2GNALAEK5H1523419 | 2GNALAEK5H1572829 | 2GNALAEK5H1579103; 2GNALAEK5H1570384; 2GNALAEK5H1591591 | 2GNALAEK5H1538700 | 2GNALAEK5H1577318 | 2GNALAEK5H1540995; 2GNALAEK5H1540706; 2GNALAEK5H1510802 | 2GNALAEK5H1528247; 2GNALAEK5H1595026; 2GNALAEK5H1578467; 2GNALAEK5H1532086 | 2GNALAEK5H1540267 | 2GNALAEK5H1568859 | 2GNALAEK5H1589128 | 2GNALAEK5H1513649 | 2GNALAEK5H1550068 | 2GNALAEK5H1511562; 2GNALAEK5H1577996; 2GNALAEK5H1563502 | 2GNALAEK5H1580087 | 2GNALAEK5H1573611 | 2GNALAEK5H1537563 | 2GNALAEK5H1504062 | 2GNALAEK5H1507074 | 2GNALAEK5H1533934 | 2GNALAEK5H1528670 | 2GNALAEK5H1554508 | 2GNALAEK5H1524361 | 2GNALAEK5H1594409; 2GNALAEK5H1515949; 2GNALAEK5H1527289 | 2GNALAEK5H1533917 | 2GNALAEK5H1547834

2GNALAEK5H1565167 | 2GNALAEK5H1534596 | 2GNALAEK5H1542570; 2GNALAEK5H1559479 | 2GNALAEK5H1514607; 2GNALAEK5H1529592 | 2GNALAEK5H1574807 | 2GNALAEK5H1564410

2GNALAEK5H1516065; 2GNALAEK5H1533951 | 2GNALAEK5H1510573; 2GNALAEK5H1595981; 2GNALAEK5H1512193

2GNALAEK5H1545436; 2GNALAEK5H1576248 | 2GNALAEK5H1543301

2GNALAEK5H1500688 | 2GNALAEK5H1522254 | 2GNALAEK5H1566271; 2GNALAEK5H1525610 | 2GNALAEK5H1537174; 2GNALAEK5H1535313 | 2GNALAEK5H1527874 | 2GNALAEK5H1569140; 2GNALAEK5H1581384 | 2GNALAEK5H1518589; 2GNALAEK5H1594572 | 2GNALAEK5H1560261; 2GNALAEK5H1589873 | 2GNALAEK5H1548739; 2GNALAEK5H1519743; 2GNALAEK5H1584902; 2GNALAEK5H1535523 | 2GNALAEK5H1521170; 2GNALAEK5H1538731 | 2GNALAEK5H1546585 | 2GNALAEK5H1527793 | 2GNALAEK5H1511867 | 2GNALAEK5H1500173; 2GNALAEK5H1569865

2GNALAEK5H1566299 | 2GNALAEK5H1539667 | 2GNALAEK5H1594796 | 2GNALAEK5H1505695 | 2GNALAEK5H1536641 | 2GNALAEK5H1566075 | 2GNALAEK5H1582471 | 2GNALAEK5H1568845

2GNALAEK5H1575374

2GNALAEK5H1508838

2GNALAEK5H1596208 | 2GNALAEK5H1554587 | 2GNALAEK5H1544965

2GNALAEK5H1518818; 2GNALAEK5H1507463 | 2GNALAEK5H1591378; 2GNALAEK5H1529320 | 2GNALAEK5H1598413

2GNALAEK5H1539622; 2GNALAEK5H1535540; 2GNALAEK5H1503235; 2GNALAEK5H1525316 | 2GNALAEK5H1574922 | 2GNALAEK5H1595138

2GNALAEK5H1500013 | 2GNALAEK5H1503719 | 2GNALAEK5H1581756 |
The car appears to be a Chevrolet.
The specific car is a Equinox according to our records.
Find details on VINs that start with 2GNALAEK5H15.
2GNALAEK5H1568070 | 2GNALAEK5H1577951 | 2GNALAEK5H1507947

2GNALAEK5H1566609 | 2GNALAEK5H1583166 | 2GNALAEK5H1535408 | 2GNALAEK5H1570790 | 2GNALAEK5H1554802; 2GNALAEK5H1516597 | 2GNALAEK5H1543332; 2GNALAEK5H1510170; 2GNALAEK5H1594975 | 2GNALAEK5H1505440 | 2GNALAEK5H1529561; 2GNALAEK5H1558154 | 2GNALAEK5H1586634 | 2GNALAEK5H1579666; 2GNALAEK5H1522707 | 2GNALAEK5H1565041; 2GNALAEK5H1549762 | 2GNALAEK5H1597164 | 2GNALAEK5H1582583 | 2GNALAEK5H1579263; 2GNALAEK5H1508581 | 2GNALAEK5H1588996; 2GNALAEK5H1583684; 2GNALAEK5H1558493 | 2GNALAEK5H1515837; 2GNALAEK5H1507348 | 2GNALAEK5H1574483 | 2GNALAEK5H1592904; 2GNALAEK5H1531200; 2GNALAEK5H1591140; 2GNALAEK5H1540124 | 2GNALAEK5H1569963; 2GNALAEK5H1585225 | 2GNALAEK5H1530323 | 2GNALAEK5H1540270

2GNALAEK5H1503431; 2GNALAEK5H1503543 | 2GNALAEK5H1595270

2GNALAEK5H1521816

2GNALAEK5H1517216 | 2GNALAEK5H1559837; 2GNALAEK5H1517071 | 2GNALAEK5H1500416 | 2GNALAEK5H1567887; 2GNALAEK5H1501291 | 2GNALAEK5H1507141

2GNALAEK5H1550670; 2GNALAEK5H1532914 | 2GNALAEK5H1569378

2GNALAEK5H1527776 | 2GNALAEK5H1500156 | 2GNALAEK5H1585953; 2GNALAEK5H1545162 | 2GNALAEK5H1562852 | 2GNALAEK5H1521993 | 2GNALAEK5H1574192 | 2GNALAEK5H1549972; 2GNALAEK5H1577657 | 2GNALAEK5H1562785

2GNALAEK5H1540298 | 2GNALAEK5H1510184 | 2GNALAEK5H1578839; 2GNALAEK5H1548594

2GNALAEK5H1575052 | 2GNALAEK5H1508094

2GNALAEK5H1502635; 2GNALAEK5H1534954 | 2GNALAEK5H1552211; 2GNALAEK5H1552144 | 2GNALAEK5H1504823 | 2GNALAEK5H1567081

2GNALAEK5H1567355; 2GNALAEK5H1565993 | 2GNALAEK5H1538048; 2GNALAEK5H1568148; 2GNALAEK5H1564679; 2GNALAEK5H1561720

2GNALAEK5H1527700 | 2GNALAEK5H1526174 | 2GNALAEK5H1575293; 2GNALAEK5H1576332; 2GNALAEK5H1541953 | 2GNALAEK5H1554654 | 2GNALAEK5H1501999 | 2GNALAEK5H1535750

2GNALAEK5H1586911

2GNALAEK5H1546134 | 2GNALAEK5H1530712 | 2GNALAEK5H1518592 | 2GNALAEK5H1561779 | 2GNALAEK5H1541984 | 2GNALAEK5H1577528 | 2GNALAEK5H1529382 | 2GNALAEK5H1551611; 2GNALAEK5H1504613 | 2GNALAEK5H1522190; 2GNALAEK5H1510850 | 2GNALAEK5H1563953; 2GNALAEK5H1524599 | 2GNALAEK5H1532041 | 2GNALAEK5H1569820; 2GNALAEK5H1524117 | 2GNALAEK5H1539510 | 2GNALAEK5H1513487 | 2GNALAEK5H1521069; 2GNALAEK5H1591381 | 2GNALAEK5H1549163 | 2GNALAEK5H1543119; 2GNALAEK5H1546666

2GNALAEK5H1569574 | 2GNALAEK5H1550555; 2GNALAEK5H1582552; 2GNALAEK5H1530970 | 2GNALAEK5H1559420 | 2GNALAEK5H1580705; 2GNALAEK5H1532153 | 2GNALAEK5H1582065; 2GNALAEK5H1510783 | 2GNALAEK5H1594331 | 2GNALAEK5H1538955 | 2GNALAEK5H1529172 | 2GNALAEK5H1533755; 2GNALAEK5H1542357 | 2GNALAEK5H1565766; 2GNALAEK5H1507916 | 2GNALAEK5H1570627 | 2GNALAEK5H1580915; 2GNALAEK5H1596824 | 2GNALAEK5H1559031; 2GNALAEK5H1590912 | 2GNALAEK5H1544710 | 2GNALAEK5H1561717 | 2GNALAEK5H1599495

2GNALAEK5H1516535 | 2GNALAEK5H1576184; 2GNALAEK5H1545954; 2GNALAEK5H1590988 | 2GNALAEK5H1515174 | 2GNALAEK5H1588156; 2GNALAEK5H1518771 | 2GNALAEK5H1512677; 2GNALAEK5H1555867; 2GNALAEK5H1538261 | 2GNALAEK5H1506555; 2GNALAEK5H1573513 | 2GNALAEK5H1590960 | 2GNALAEK5H1592787 | 2GNALAEK5H1535618 | 2GNALAEK5H1559885 | 2GNALAEK5H1568814 | 2GNALAEK5H1502165; 2GNALAEK5H1544884 | 2GNALAEK5H1516292

2GNALAEK5H1549194; 2GNALAEK5H1537417 | 2GNALAEK5H1526336 | 2GNALAEK5H1553973; 2GNALAEK5H1546084

2GNALAEK5H1552614 | 2GNALAEK5H1575990 | 2GNALAEK5H1560809; 2GNALAEK5H1575603; 2GNALAEK5H1576489 | 2GNALAEK5H1576427 | 2GNALAEK5H1558655 | 2GNALAEK5H1522805 | 2GNALAEK5H1511237; 2GNALAEK5H1547395; 2GNALAEK5H1574726 | 2GNALAEK5H1591610 | 2GNALAEK5H1580672; 2GNALAEK5H1534081

2GNALAEK5H1594832 | 2GNALAEK5H1535778 | 2GNALAEK5H1528880 | 2GNALAEK5H1531889 | 2GNALAEK5H1556081 | 2GNALAEK5H1545288; 2GNALAEK5H1583054 | 2GNALAEK5H1568215; 2GNALAEK5H1550569 | 2GNALAEK5H1582938; 2GNALAEK5H1553889 | 2GNALAEK5H1518723 | 2GNALAEK5H1556808; 2GNALAEK5H1554444 | 2GNALAEK5H1542794; 2GNALAEK5H1539460 | 2GNALAEK5H1539605 | 2GNALAEK5H1531410; 2GNALAEK5H1566982 | 2GNALAEK5H1580770 | 2GNALAEK5H1523601 | 2GNALAEK5H1528555; 2GNALAEK5H1543170 | 2GNALAEK5H1583751 | 2GNALAEK5H1569297 | 2GNALAEK5H1560986

2GNALAEK5H1566027 | 2GNALAEK5H1525333 | 2GNALAEK5H1583281 | 2GNALAEK5H1556601 | 2GNALAEK5H1538101 | 2GNALAEK5H1529799; 2GNALAEK5H1557179; 2GNALAEK5H1517491 | 2GNALAEK5H1531990 | 2GNALAEK5H1550751; 2GNALAEK5H1533027 | 2GNALAEK5H1599903; 2GNALAEK5H1589937 | 2GNALAEK5H1546392; 2GNALAEK5H1592708 | 2GNALAEK5H1558445; 2GNALAEK5H1546294 | 2GNALAEK5H1551575 | 2GNALAEK5H1527499 | 2GNALAEK5H1544481 | 2GNALAEK5H1556758; 2GNALAEK5H1584365 | 2GNALAEK5H1598654

2GNALAEK5H1542312 | 2GNALAEK5H1579750 | 2GNALAEK5H1566965; 2GNALAEK5H1508189; 2GNALAEK5H1534582 | 2GNALAEK5H1575813 | 2GNALAEK5H1570689 | 2GNALAEK5H1580803; 2GNALAEK5H1514865 | 2GNALAEK5H1546571; 2GNALAEK5H1586939 | 2GNALAEK5H1515157 | 2GNALAEK5H1544240; 2GNALAEK5H1514901 | 2GNALAEK5H1538485; 2GNALAEK5H1514235; 2GNALAEK5H1513313; 2GNALAEK5H1567260 | 2GNALAEK5H1595480 | 2GNALAEK5H1520908; 2GNALAEK5H1535926 | 2GNALAEK5H1537322; 2GNALAEK5H1542620 | 2GNALAEK5H1534419 | 2GNALAEK5H1505860 | 2GNALAEK5H1525302; 2GNALAEK5H1574323 | 2GNALAEK5H1595303 | 2GNALAEK5H1555951

2GNALAEK5H1515532 | 2GNALAEK5H1517359 | 2GNALAEK5H1511609 | 2GNALAEK5H1584320; 2GNALAEK5H1528667

2GNALAEK5H1568375; 2GNALAEK5H1574337 | 2GNALAEK5H1592515 | 2GNALAEK5H1505454 | 2GNALAEK5H1528507 | 2GNALAEK5H1529401 | 2GNALAEK5H1579313 | 2GNALAEK5H1581367 | 2GNALAEK5H1563919 | 2GNALAEK5H1566545

2GNALAEK5H1531407 | 2GNALAEK5H1533867 | 2GNALAEK5H1588254; 2GNALAEK5H1557005 | 2GNALAEK5H1571230 | 2GNALAEK5H1511514; 2GNALAEK5H1523498 | 2GNALAEK5H1514459; 2GNALAEK5H1582406 | 2GNALAEK5H1558400 | 2GNALAEK5H1546568; 2GNALAEK5H1580798 | 2GNALAEK5H1562155 | 2GNALAEK5H1522545 | 2GNALAEK5H1541306; 2GNALAEK5H1508905 | 2GNALAEK5H1533822; 2GNALAEK5H1580784 | 2GNALAEK5H1528331; 2GNALAEK5H1575102; 2GNALAEK5H1559921

2GNALAEK5H1507821; 2GNALAEK5H1500657; 2GNALAEK5H1596354; 2GNALAEK5H1545730; 2GNALAEK5H1519242 | 2GNALAEK5H1521184; 2GNALAEK5H1526742 | 2GNALAEK5H1543783 | 2GNALAEK5H1522934 | 2GNALAEK5H1554072 | 2GNALAEK5H1536266 | 2GNALAEK5H1599867 | 2GNALAEK5H1560177; 2GNALAEK5H1578744 | 2GNALAEK5H1580977 | 2GNALAEK5H1563628; 2GNALAEK5H1521833 | 2GNALAEK5H1548501; 2GNALAEK5H1501016

2GNALAEK5H1559790 | 2GNALAEK5H1555447 | 2GNALAEK5H1589470; 2GNALAEK5H1526255; 2GNALAEK5H1517992 | 2GNALAEK5H1560521 | 2GNALAEK5H1578078 | 2GNALAEK5H1523436 | 2GNALAEK5H1540527 | 2GNALAEK5H1593003 | 2GNALAEK5H1510993; 2GNALAEK5H1591719; 2GNALAEK5H1535330 | 2GNALAEK5H1590571 | 2GNALAEK5H1550488; 2GNALAEK5H1599688 | 2GNALAEK5H1562317; 2GNALAEK5H1544576 | 2GNALAEK5H1545033 | 2GNALAEK5H1528930 | 2GNALAEK5H1530581; 2GNALAEK5H1516468; 2GNALAEK5H1533898 | 2GNALAEK5H1579540 | 2GNALAEK5H1590327; 2GNALAEK5H1507026; 2GNALAEK5H1545677 | 2GNALAEK5H1513554 | 2GNALAEK5H1573706 | 2GNALAEK5H1580266 | 2GNALAEK5H1596256 | 2GNALAEK5H1556761 | 2GNALAEK5H1548921; 2GNALAEK5H1593132; 2GNALAEK5H1587153 | 2GNALAEK5H1555609 | 2GNALAEK5H1547137

2GNALAEK5H1534646 | 2GNALAEK5H1512596 | 2GNALAEK5H1557277 | 2GNALAEK5H1517748 | 2GNALAEK5H1594085 | 2GNALAEK5H1550099; 2GNALAEK5H1525770 | 2GNALAEK5H1533500 | 2GNALAEK5H1553357; 2GNALAEK5H1597892 | 2GNALAEK5H1539782 | 2GNALAEK5H1597617 | 2GNALAEK5H1540026 | 2GNALAEK5H1587444 | 2GNALAEK5H1516096 | 2GNALAEK5H1571566; 2GNALAEK5H1547963 | 2GNALAEK5H1505373; 2GNALAEK5H1571325 | 2GNALAEK5H1531259 | 2GNALAEK5H1572636 | 2GNALAEK5H1516857 | 2GNALAEK5H1524621 | 2GNALAEK5H1584642; 2GNALAEK5H1527177; 2GNALAEK5H1569641 | 2GNALAEK5H1555254 | 2GNALAEK5H1532850 | 2GNALAEK5H1548479 | 2GNALAEK5H1512632; 2GNALAEK5H1577934; 2GNALAEK5H1569946; 2GNALAEK5H1594250; 2GNALAEK5H1553567 | 2GNALAEK5H1559305; 2GNALAEK5H1554332 | 2GNALAEK5H1575357; 2GNALAEK5H1599755 | 2GNALAEK5H1535439 | 2GNALAEK5H1595219; 2GNALAEK5H1548174; 2GNALAEK5H1584771 | 2GNALAEK5H1598945; 2GNALAEK5H1562964

2GNALAEK5H1589467 | 2GNALAEK5H1556775; 2GNALAEK5H1580218 | 2GNALAEK5H1598962; 2GNALAEK5H1531309 | 2GNALAEK5H1595284; 2GNALAEK5H1518835; 2GNALAEK5H1521671 | 2GNALAEK5H1520732; 2GNALAEK5H1563273 | 2GNALAEK5H1522383

2GNALAEK5H1549664 | 2GNALAEK5H1596645; 2GNALAEK5H1553584 | 2GNALAEK5H1538230; 2GNALAEK5H1523906 | 2GNALAEK5H1576119 | 2GNALAEK5H1584219; 2GNALAEK5H1590246 | 2GNALAEK5H1578663 | 2GNALAEK5H1550667 | 2GNALAEK5H1590165; 2GNALAEK5H1585094; 2GNALAEK5H1593180 | 2GNALAEK5H1560311; 2GNALAEK5H1523386 | 2GNALAEK5H1536414 | 2GNALAEK5H1516664 | 2GNALAEK5H1592398 | 2GNALAEK5H1576802 | 2GNALAEK5H1567307; 2GNALAEK5H1523453 | 2GNALAEK5H1529110; 2GNALAEK5H1599190 | 2GNALAEK5H1592739 | 2GNALAEK5H1522867; 2GNALAEK5H1514767; 2GNALAEK5H1578341 | 2GNALAEK5H1578579; 2GNALAEK5H1543248 | 2GNALAEK5H1596239 | 2GNALAEK5H1524795 | 2GNALAEK5H1571227 | 2GNALAEK5H1570594 | 2GNALAEK5H1562172 | 2GNALAEK5H1548059 | 2GNALAEK5H1513182; 2GNALAEK5H1559708; 2GNALAEK5H1586228 | 2GNALAEK5H1558915 | 2GNALAEK5H1501453 | 2GNALAEK5H1556839 | 2GNALAEK5H1559871; 2GNALAEK5H1584852 | 2GNALAEK5H1573804 | 2GNALAEK5H1514882 | 2GNALAEK5H1572183 | 2GNALAEK5H1572491 | 2GNALAEK5H1556257

2GNALAEK5H1566612; 2GNALAEK5H1515000 | 2GNALAEK5H1599660 | 2GNALAEK5H1519998 | 2GNALAEK5H1570563; 2GNALAEK5H1579358; 2GNALAEK5H1565458; 2GNALAEK5H1567422 | 2GNALAEK5H1586620 | 2GNALAEK5H1521847 | 2GNALAEK5H1571759 | 2GNALAEK5H1571874 | 2GNALAEK5H1595060; 2GNALAEK5H1584821 | 2GNALAEK5H1544285 | 2GNALAEK5H1592885; 2GNALAEK5H1513361 | 2GNALAEK5H1546652 | 2GNALAEK5H1532489 | 2GNALAEK5H1592286; 2GNALAEK5H1585340 | 2GNALAEK5H1544139 | 2GNALAEK5H1558753; 2GNALAEK5H1565251; 2GNALAEK5H1530306 | 2GNALAEK5H1564312 | 2GNALAEK5H1539040 | 2GNALAEK5H1570353; 2GNALAEK5H1524568 | 2GNALAEK5H1582910 | 2GNALAEK5H1598489 | 2GNALAEK5H1593079 | 2GNALAEK5H1572748 | 2GNALAEK5H1510279 | 2GNALAEK5H1558946 | 2GNALAEK5H1560891; 2GNALAEK5H1587508

2GNALAEK5H1503655 | 2GNALAEK5H1556145 | 2GNALAEK5H1562396 | 2GNALAEK5H1598377 | 2GNALAEK5H1511447 | 2GNALAEK5H1513084 | 2GNALAEK5H1539880 | 2GNALAEK5H1561796 | 2GNALAEK5H1563449; 2GNALAEK5H1561989; 2GNALAEK5H1532654 | 2GNALAEK5H1531116; 2GNALAEK5H1578470 | 2GNALAEK5H1557893 | 2GNALAEK5H1586519; 2GNALAEK5H1518172; 2GNALAEK5H1503705

2GNALAEK5H1551530 | 2GNALAEK5H1551849 | 2GNALAEK5H1585323 | 2GNALAEK5H1574242 | 2GNALAEK5H1531181; 2GNALAEK5H1590778 | 2GNALAEK5H1558848 | 2GNALAEK5H1522917 | 2GNALAEK5H1505096; 2GNALAEK5H1586942; 2GNALAEK5H1512646 | 2GNALAEK5H1542424 | 2GNALAEK5H1529060 | 2GNALAEK5H1579179 | 2GNALAEK5H1572300 | 2GNALAEK5H1506538 | 2GNALAEK5H1586875 | 2GNALAEK5H1557814 | 2GNALAEK5H1530502; 2GNALAEK5H1507477 | 2GNALAEK5H1562530 | 2GNALAEK5H1578811 | 2GNALAEK5H1506880 | 2GNALAEK5H1576783; 2GNALAEK5H1527227; 2GNALAEK5H1515840; 2GNALAEK5H1583605

2GNALAEK5H1532055; 2GNALAEK5H1580932; 2GNALAEK5H1549132 | 2GNALAEK5H1551317; 2GNALAEK5H1575939; 2GNALAEK5H1536848 | 2GNALAEK5H1523730 | 2GNALAEK5H1527843 | 2GNALAEK5H1508385 | 2GNALAEK5H1561216

2GNALAEK5H1558820; 2GNALAEK5H1544092; 2GNALAEK5H1514493 | 2GNALAEK5H1538664 | 2GNALAEK5H1592546 | 2GNALAEK5H1543041 | 2GNALAEK5H1558316 | 2GNALAEK5H1594023; 2GNALAEK5H1594426 | 2GNALAEK5H1508631 | 2GNALAEK5H1574886; 2GNALAEK5H1545193 | 2GNALAEK5H1540088 | 2GNALAEK5H1538857 | 2GNALAEK5H1564634; 2GNALAEK5H1538180; 2GNALAEK5H1558624 | 2GNALAEK5H1519483 | 2GNALAEK5H1528071; 2GNALAEK5H1530001 | 2GNALAEK5H1526644 | 2GNALAEK5H1560115 | 2GNALAEK5H1521539 | 2GNALAEK5H1556873 | 2GNALAEK5H1546554; 2GNALAEK5H1583197 | 2GNALAEK5H1524327 | 2GNALAEK5H1567890 | 2GNALAEK5H1549017; 2GNALAEK5H1531049 | 2GNALAEK5H1577366 | 2GNALAEK5H1512775 | 2GNALAEK5H1569025; 2GNALAEK5H1529513 | 2GNALAEK5H1587668 | 2GNALAEK5H1525980 | 2GNALAEK5H1564326 | 2GNALAEK5H1514283; 2GNALAEK5H1563421 | 2GNALAEK5H1549793; 2GNALAEK5H1567047 | 2GNALAEK5H1564133 | 2GNALAEK5H1539281 | 2GNALAEK5H1526756; 2GNALAEK5H1540429 | 2GNALAEK5H1584608 | 2GNALAEK5H1526417 | 2GNALAEK5H1568330; 2GNALAEK5H1553827; 2GNALAEK5H1594619 | 2GNALAEK5H1508578; 2GNALAEK5H1506510 | 2GNALAEK5H1551947; 2GNALAEK5H1591896; 2GNALAEK5H1574046 | 2GNALAEK5H1556324 | 2GNALAEK5H1596791 | 2GNALAEK5H1593194

2GNALAEK5H1539085 | 2GNALAEK5H1505163 | 2GNALAEK5H1532363

2GNALAEK5H1534694 | 2GNALAEK5H1572149 | 2GNALAEK5H1559319

2GNALAEK5H1585760 | 2GNALAEK5H1570465

2GNALAEK5H1515823 | 2GNALAEK5H1574709; 2GNALAEK5H1520830; 2GNALAEK5H1502652; 2GNALAEK5H1530872 | 2GNALAEK5H1546313; 2GNALAEK5H1559241 | 2GNALAEK5H1593907 | 2GNALAEK5H1500383 | 2GNALAEK5H1581059

2GNALAEK5H1556064; 2GNALAEK5H1510640 | 2GNALAEK5H1550572 | 2GNALAEK5H1540768 | 2GNALAEK5H1549583 | 2GNALAEK5H1593793; 2GNALAEK5H1554346 | 2GNALAEK5H1595804 | 2GNALAEK5H1599741 | 2GNALAEK5H1591767 | 2GNALAEK5H1528779

2GNALAEK5H1556355 | 2GNALAEK5H1586746 | 2GNALAEK5H1521413; 2GNALAEK5H1537305 | 2GNALAEK5H1538079; 2GNALAEK5H1515790 | 2GNALAEK5H1546649 | 2GNALAEK5H1589727 | 2GNALAEK5H1569915 | 2GNALAEK5H1505941; 2GNALAEK5H1559594 | 2GNALAEK5H1502845 | 2GNALAEK5H1520956; 2GNALAEK5H1541726 | 2GNALAEK5H1566884; 2GNALAEK5H1588089 | 2GNALAEK5H1515563 | 2GNALAEK5H1519466 | 2GNALAEK5H1567825; 2GNALAEK5H1531262; 2GNALAEK5H1592921 | 2GNALAEK5H1544948 | 2GNALAEK5H1570983 | 2GNALAEK5H1557599 | 2GNALAEK5H1509178 | 2GNALAEK5H1520990; 2GNALAEK5H1508161; 2GNALAEK5H1529219 | 2GNALAEK5H1523193; 2GNALAEK5H1585063 | 2GNALAEK5H1507446; 2GNALAEK5H1540513; 2GNALAEK5H1501470 | 2GNALAEK5H1505678; 2GNALAEK5H1538308

2GNALAEK5H1546067 | 2GNALAEK5H1546702 | 2GNALAEK5H1556498 | 2GNALAEK5H1596550 | 2GNALAEK5H1547915; 2GNALAEK5H1518981 | 2GNALAEK5H1555822; 2GNALAEK5H1569042

2GNALAEK5H1564861; 2GNALAEK5H1523260 | 2GNALAEK5H1530046 | 2GNALAEK5H1550927; 2GNALAEK5H1584558; 2GNALAEK5H1538681 | 2GNALAEK5H1592871 | 2GNALAEK5H1594202 | 2GNALAEK5H1575472; 2GNALAEK5H1543766; 2GNALAEK5H1571695 | 2GNALAEK5H1500934; 2GNALAEK5H1514056 | 2GNALAEK5H1532105 | 2GNALAEK5H1533948; 2GNALAEK5H1542021; 2GNALAEK5H1580221; 2GNALAEK5H1507138 | 2GNALAEK5H1573771 | 2GNALAEK5H1582387 | 2GNALAEK5H1587301 | 2GNALAEK5H1587279; 2GNALAEK5H1515742 | 2GNALAEK5H1525946 | 2GNALAEK5H1531908 | 2GNALAEK5H1538129; 2GNALAEK5H1546926; 2GNALAEK5H1548062; 2GNALAEK5H1581417 | 2GNALAEK5H1519712 | 2GNALAEK5H1570692; 2GNALAEK5H1569610 | 2GNALAEK5H1504935

2GNALAEK5H1521055; 2GNALAEK5H1588268 | 2GNALAEK5H1562463 | 2GNALAEK5H1507981; 2GNALAEK5H1598055; 2GNALAEK5H1578288 | 2GNALAEK5H1562947 | 2GNALAEK5H1540043; 2GNALAEK5H1585516 | 2GNALAEK5H1501307; 2GNALAEK5H1526658 | 2GNALAEK5H1574158; 2GNALAEK5H1535229; 2GNALAEK5H1569509 | 2GNALAEK5H1519824 | 2GNALAEK5H1581143 | 2GNALAEK5H1558347; 2GNALAEK5H1509620; 2GNALAEK5H1507494 | 2GNALAEK5H1588108 | 2GNALAEK5H1587105

2GNALAEK5H1554816; 2GNALAEK5H1548580 | 2GNALAEK5H1524246 | 2GNALAEK5H1581577; 2GNALAEK5H1512081 | 2GNALAEK5H1573009 | 2GNALAEK5H1544061 | 2GNALAEK5H1594216 | 2GNALAEK5H1542035 | 2GNALAEK5H1522500 | 2GNALAEK5H1513196 | 2GNALAEK5H1598265 | 2GNALAEK5H1567629 | 2GNALAEK5H1507687 | 2GNALAEK5H1591297 | 2GNALAEK5H1545467; 2GNALAEK5H1589596; 2GNALAEK5H1530807 | 2GNALAEK5H1549910 | 2GNALAEK5H1545078 | 2GNALAEK5H1574841 | 2GNALAEK5H1566383

2GNALAEK5H1567811 | 2GNALAEK5H1575729 | 2GNALAEK5H1596340 | 2GNALAEK5H1587735; 2GNALAEK5H1548286; 2GNALAEK5H1598203 | 2GNALAEK5H1518494 | 2GNALAEK5H1550541 | 2GNALAEK5H1504711

2GNALAEK5H1559076 | 2GNALAEK5H1541919; 2GNALAEK5H1550961

2GNALAEK5H1502294 | 2GNALAEK5H1507253; 2GNALAEK5H1506894 | 2GNALAEK5H1593373 | 2GNALAEK5H1526790 | 2GNALAEK5H1526935; 2GNALAEK5H1532511 | 2GNALAEK5H1505552 | 2GNALAEK5H1534601; 2GNALAEK5H1541015 | 2GNALAEK5H1561264; 2GNALAEK5H1569834

2GNALAEK5H1526398; 2GNALAEK5H1594457; 2GNALAEK5H1562270

2GNALAEK5H1522674 | 2GNALAEK5H1583202

2GNALAEK5H1504756; 2GNALAEK5H1570756 | 2GNALAEK5H1586276 | 2GNALAEK5H1503199; 2GNALAEK5H1530032 | 2GNALAEK5H1517460 | 2GNALAEK5H1543377 | 2GNALAEK5H1579537 | 2GNALAEK5H1511819 | 2GNALAEK5H1594152; 2GNALAEK5H1542861; 2GNALAEK5H1504546 | 2GNALAEK5H1509729; 2GNALAEK5H1532136; 2GNALAEK5H1510024 | 2GNALAEK5H1515773; 2GNALAEK5H1584009; 2GNALAEK5H1530466 | 2GNALAEK5H1521444 | 2GNALAEK5H1527809; 2GNALAEK5H1537630 | 2GNALAEK5H1532346; 2GNALAEK5H1507625 | 2GNALAEK5H1559658 | 2GNALAEK5H1572863; 2GNALAEK5H1502411 | 2GNALAEK5H1503798

2GNALAEK5H1500111 | 2GNALAEK5H1520133 | 2GNALAEK5H1573754; 2GNALAEK5H1506815 | 2GNALAEK5H1501582

2GNALAEK5H1588044 | 2GNALAEK5H1570238 | 2GNALAEK5H1553116; 2GNALAEK5H1590389 | 2GNALAEK5H1581255 | 2GNALAEK5H1573270; 2GNALAEK5H1567033 | 2GNALAEK5H1507320 | 2GNALAEK5H1596175 | 2GNALAEK5H1546196 | 2GNALAEK5H1599576 | 2GNALAEK5H1529690 | 2GNALAEK5H1517054 | 2GNALAEK5H1543153 | 2GNALAEK5H1591882 | 2GNALAEK5H1523176 | 2GNALAEK5H1547414 | 2GNALAEK5H1558087 | 2GNALAEK5H1593535; 2GNALAEK5H1592207; 2GNALAEK5H1545694; 2GNALAEK5H1505261 | 2GNALAEK5H1515014; 2GNALAEK5H1518964; 2GNALAEK5H1518074 | 2GNALAEK5H1508130 | 2GNALAEK5H1529169

2GNALAEK5H1557943; 2GNALAEK5H1595494 | 2GNALAEK5H1505888 | 2GNALAEK5H1598685; 2GNALAEK5H1585922 | 2GNALAEK5H1598184 | 2GNALAEK5H1534730 | 2GNALAEK5H1560096; 2GNALAEK5H1534422 | 2GNALAEK5H1533397; 2GNALAEK5H1565394; 2GNALAEK5H1596368

2GNALAEK5H1547557 | 2GNALAEK5H1577562 | 2GNALAEK5H1536199; 2GNALAEK5H1598573 | 2GNALAEK5H1546831 | 2GNALAEK5H1578503 | 2GNALAEK5H1566416 | 2GNALAEK5H1581269; 2GNALAEK5H1552046 | 2GNALAEK5H1511366; 2GNALAEK5H1553374 | 2GNALAEK5H1525638 | 2GNALAEK5H1530824 | 2GNALAEK5H1523324 | 2GNALAEK5H1589839 | 2GNALAEK5H1596838; 2GNALAEK5H1546747 | 2GNALAEK5H1509391 | 2GNALAEK5H1542164 | 2GNALAEK5H1573575 | 2GNALAEK5H1545114 | 2GNALAEK5H1580493; 2GNALAEK5H1596144; 2GNALAEK5H1564245 | 2GNALAEK5H1572202 | 2GNALAEK5H1584091; 2GNALAEK5H1503946; 2GNALAEK5H1595124

2GNALAEK5H1576346 | 2GNALAEK5H1518334; 2GNALAEK5H1550586

2GNALAEK5H1571194 | 2GNALAEK5H1529852 | 2GNALAEK5H1590828; 2GNALAEK5H1598511 | 2GNALAEK5H1599948

2GNALAEK5H1536560; 2GNALAEK5H1530418 | 2GNALAEK5H1524022 | 2GNALAEK5H1513635; 2GNALAEK5H1596113; 2GNALAEK5H1565346 | 2GNALAEK5H1518849; 2GNALAEK5H1599075

2GNALAEK5H1524165; 2GNALAEK5H1534131; 2GNALAEK5H1502490

2GNALAEK5H1522576; 2GNALAEK5H1556968 | 2GNALAEK5H1574614; 2GNALAEK5H1554296 | 2GNALAEK5H1517734; 2GNALAEK5H1591994; 2GNALAEK5H1505566 | 2GNALAEK5H1583121 | 2GNALAEK5H1548806; 2GNALAEK5H1541662; 2GNALAEK5H1586794; 2GNALAEK5H1598346; 2GNALAEK5H1588805; 2GNALAEK5H1525140; 2GNALAEK5H1564438; 2GNALAEK5H1599531; 2GNALAEK5H1502568 | 2GNALAEK5H1502599; 2GNALAEK5H1500304 | 2GNALAEK5H1503381 | 2GNALAEK5H1528040; 2GNALAEK5H1513621; 2GNALAEK5H1539006

2GNALAEK5H1580980 | 2GNALAEK5H1512114 | 2GNALAEK5H1504286

2GNALAEK5H1548840 | 2GNALAEK5H1589758 | 2GNALAEK5H1501629 | 2GNALAEK5H1509939 | 2GNALAEK5H1526451; 2GNALAEK5H1580428 | 2GNALAEK5H1506667 | 2GNALAEK5H1559997; 2GNALAEK5H1500870; 2GNALAEK5H1517801; 2GNALAEK5H1502456 | 2GNALAEK5H1532203 | 2GNALAEK5H1552421 | 2GNALAEK5H1590800

2GNALAEK5H1526191 | 2GNALAEK5H1568974 | 2GNALAEK5H1549373 | 2GNALAEK5H1568683 | 2GNALAEK5H1578050

2GNALAEK5H1540866; 2GNALAEK5H1585287 | 2GNALAEK5H1545355

2GNALAEK5H1540401 | 2GNALAEK5H1559384 | 2GNALAEK5H1507835 | 2GNALAEK5H1539023 | 2GNALAEK5H1501551 | 2GNALAEK5H1574502; 2GNALAEK5H1590375 | 2GNALAEK5H1590067 | 2GNALAEK5H1502683 | 2GNALAEK5H1589260 | 2GNALAEK5H1513036; 2GNALAEK5H1557618 | 2GNALAEK5H1574273 | 2GNALAEK5H1527860 | 2GNALAEK5H1553231 | 2GNALAEK5H1569882; 2GNALAEK5H1561667 | 2GNALAEK5H1505714; 2GNALAEK5H1539751; 2GNALAEK5H1549874 | 2GNALAEK5H1506085

2GNALAEK5H1545906 | 2GNALAEK5H1573673 | 2GNALAEK5H1517605; 2GNALAEK5H1561670; 2GNALAEK5H1574743 | 2GNALAEK5H1562334; 2GNALAEK5H1551740 | 2GNALAEK5H1513151 | 2GNALAEK5H1564424 | 2GNALAEK5H1561930 | 2GNALAEK5H1515191 | 2GNALAEK5H1552435 | 2GNALAEK5H1549342 | 2GNALAEK5H1546778 | 2GNALAEK5H1586553 | 2GNALAEK5H1525977 | 2GNALAEK5H1594555 | 2GNALAEK5H1534257; 2GNALAEK5H1574287; 2GNALAEK5H1595186 | 2GNALAEK5H1575097 | 2GNALAEK5H1506961 | 2GNALAEK5H1562169

2GNALAEK5H1559174 | 2GNALAEK5H1593566 | 2GNALAEK5H1523128; 2GNALAEK5H1591087 | 2GNALAEK5H1577075 | 2GNALAEK5H1522903 | 2GNALAEK5H1551396 | 2GNALAEK5H1526076; 2GNALAEK5H1568151

2GNALAEK5H1560437 | 2GNALAEK5H1521329 | 2GNALAEK5H1568134 | 2GNALAEK5H1549177; 2GNALAEK5H1590201 | 2GNALAEK5H1548837 | 2GNALAEK5H1554573; 2GNALAEK5H1570403; 2GNALAEK5H1565816 | 2GNALAEK5H1590442 | 2GNALAEK5H1548370 | 2GNALAEK5H1549339 | 2GNALAEK5H1525297 | 2GNALAEK5H1549759; 2GNALAEK5H1569414 | 2GNALAEK5H1527888 | 2GNALAEK5H1583099 | 2GNALAEK5H1580431 | 2GNALAEK5H1556856 | 2GNALAEK5H1597486 | 2GNALAEK5H1590196

2GNALAEK5H1541404; 2GNALAEK5H1513392 | 2GNALAEK5H1593678 | 2GNALAEK5H1551592; 2GNALAEK5H1539488 | 2GNALAEK5H1511321 | 2GNALAEK5H1559370 | 2GNALAEK5H1571535; 2GNALAEK5H1504806; 2GNALAEK5H1519015; 2GNALAEK5H1550152 | 2GNALAEK5H1579165 | 2GNALAEK5H1587671 | 2GNALAEK5H1550412 | 2GNALAEK5H1540608; 2GNALAEK5H1595978; 2GNALAEK5H1577416; 2GNALAEK5H1578923 | 2GNALAEK5H1521525 | 2GNALAEK5H1544996 | 2GNALAEK5H1536235; 2GNALAEK5H1520312 | 2GNALAEK5H1584172; 2GNALAEK5H1521301 | 2GNALAEK5H1581241 | 2GNALAEK5H1555903 | 2GNALAEK5H1580140 | 2GNALAEK5H1513862; 2GNALAEK5H1561281; 2GNALAEK5H1515465 | 2GNALAEK5H1563337

2GNALAEK5H1529463 | 2GNALAEK5H1520696; 2GNALAEK5H1537398 | 2GNALAEK5H1521797; 2GNALAEK5H1538504 | 2GNALAEK5H1506572 | 2GNALAEK5H1535974 | 2GNALAEK5H1555089 | 2GNALAEK5H1592580 | 2GNALAEK5H1526868 | 2GNALAEK5H1551012 | 2GNALAEK5H1591171; 2GNALAEK5H1539698; 2GNALAEK5H1530743 | 2GNALAEK5H1542598 | 2GNALAEK5H1537918; 2GNALAEK5H1502389 | 2GNALAEK5H1592465 | 2GNALAEK5H1571910 | 2GNALAEK5H1555884; 2GNALAEK5H1566786 | 2GNALAEK5H1542651; 2GNALAEK5H1542083 | 2GNALAEK5H1573897 | 2GNALAEK5H1577805 | 2GNALAEK5H1532542; 2GNALAEK5H1505700 | 2GNALAEK5H1527616 | 2GNALAEK5H1511125 | 2GNALAEK5H1596841 | 2GNALAEK5H1525896 | 2GNALAEK5H1507754; 2GNALAEK5H1536512; 2GNALAEK5H1569090 | 2GNALAEK5H1524389 | 2GNALAEK5H1560051 | 2GNALAEK5H1515398 | 2GNALAEK5H1509214 | 2GNALAEK5H1589940 | 2GNALAEK5H1520794

2GNALAEK5H1561314; 2GNALAEK5H1530130; 2GNALAEK5H1587475

2GNALAEK5H1561247; 2GNALAEK5H1528586 | 2GNALAEK5H1546716 | 2GNALAEK5H1536994 | 2GNALAEK5H1534405; 2GNALAEK5H1536445 | 2GNALAEK5H1517085; 2GNALAEK5H1557196; 2GNALAEK5H1570532 | 2GNALAEK5H1500612; 2GNALAEK5H1560292

2GNALAEK5H1533335; 2GNALAEK5H1576654 | 2GNALAEK5H1521623; 2GNALAEK5H1557974 | 2GNALAEK5H1593809; 2GNALAEK5H1579764; 2GNALAEK5H1573785 | 2GNALAEK5H1567484 | 2GNALAEK5H1522237 | 2GNALAEK5H1578971; 2GNALAEK5H1515854 | 2GNALAEK5H1571714 | 2GNALAEK5H1532458; 2GNALAEK5H1533609

2GNALAEK5H1597293 | 2GNALAEK5H1571955; 2GNALAEK5H1573415 | 2GNALAEK5H1507298; 2GNALAEK5H1501565; 2GNALAEK5H1534937; 2GNALAEK5H1512128 | 2GNALAEK5H1585354 | 2GNALAEK5H1588531 | 2GNALAEK5H1588190; 2GNALAEK5H1529009 | 2GNALAEK5H1541841 | 2GNALAEK5H1581692 | 2GNALAEK5H1567842 | 2GNALAEK5H1553150; 2GNALAEK5H1506068; 2GNALAEK5H1524716; 2GNALAEK5H1522481; 2GNALAEK5H1598525; 2GNALAEK5H1586780 | 2GNALAEK5H1514350; 2GNALAEK5H1507057 | 2GNALAEK5H1543718; 2GNALAEK5H1578694; 2GNALAEK5H1596676; 2GNALAEK5H1546375 | 2GNALAEK5H1542438 | 2GNALAEK5H1521461

2GNALAEK5H1546389 | 2GNALAEK5H1520343; 2GNALAEK5H1576170

2GNALAEK5H1573236 | 2GNALAEK5H1571003; 2GNALAEK5H1552208

2GNALAEK5H1581868 | 2GNALAEK5H1507432

2GNALAEK5H1580381

2GNALAEK5H1596421 | 2GNALAEK5H1504336; 2GNALAEK5H1594054 | 2GNALAEK5H1503509 | 2GNALAEK5H1582812 | 2GNALAEK5H1500982

2GNALAEK5H1510654 | 2GNALAEK5H1512999; 2GNALAEK5H1551494

2GNALAEK5H1564455; 2GNALAEK5H1541757 | 2GNALAEK5H1545016; 2GNALAEK5H1553679 | 2GNALAEK5H1593664 | 2GNALAEK5H1596399; 2GNALAEK5H1528538 | 2GNALAEK5H1513442 | 2GNALAEK5H1528149 | 2GNALAEK5H1547722 | 2GNALAEK5H1545419 | 2GNALAEK5H1526630 | 2GNALAEK5H1569588; 2GNALAEK5H1598475; 2GNALAEK5H1550264 | 2GNALAEK5H1547350 | 2GNALAEK5H1594247 | 2GNALAEK5H1582650; 2GNALAEK5H1536462 | 2GNALAEK5H1503185

2GNALAEK5H1583877 | 2GNALAEK5H1570787; 2GNALAEK5H1528152; 2GNALAEK5H1549440 | 2GNALAEK5H1539393 | 2GNALAEK5H1532623; 2GNALAEK5H1551334 | 2GNALAEK5H1563404 | 2GNALAEK5H1537059 | 2GNALAEK5H1574094 | 2GNALAEK5H1564875; 2GNALAEK5H1553925; 2GNALAEK5H1508421

2GNALAEK5H1576962; 2GNALAEK5H1581482; 2GNALAEK5H1593776 | 2GNALAEK5H1576475 | 2GNALAEK5H1554119 | 2GNALAEK5H1530645; 2GNALAEK5H1591039 | 2GNALAEK5H1561149 | 2GNALAEK5H1522755 | 2GNALAEK5H1541399

2GNALAEK5H1590229 | 2GNALAEK5H1567372; 2GNALAEK5H1506216 | 2GNALAEK5H1550913 | 2GNALAEK5H1555917

2GNALAEK5H1587198

2GNALAEK5H1574516 | 2GNALAEK5H1514929 | 2GNALAEK5H1530094 | 2GNALAEK5H1557246 | 2GNALAEK5H1567596; 2GNALAEK5H1582549; 2GNALAEK5H1599318 | 2GNALAEK5H1535697; 2GNALAEK5H1511500; 2GNALAEK5H1544335; 2GNALAEK5H1509083 | 2GNALAEK5H1562446; 2GNALAEK5H1584351 | 2GNALAEK5H1531732; 2GNALAEK5H1592336; 2GNALAEK5H1539619 | 2GNALAEK5H1504367; 2GNALAEK5H1533996

2GNALAEK5H1528913; 2GNALAEK5H1547123

2GNALAEK5H1507978 | 2GNALAEK5H1524537; 2GNALAEK5H1530256 | 2GNALAEK5H1511688; 2GNALAEK5H1583619 | 2GNALAEK5H1581630; 2GNALAEK5H1525641; 2GNALAEK5H1505972 | 2GNALAEK5H1538616; 2GNALAEK5H1576721 | 2GNALAEK5H1510363; 2GNALAEK5H1511495 | 2GNALAEK5H1565136 | 2GNALAEK5H1535392 | 2GNALAEK5H1599528 | 2GNALAEK5H1540432; 2GNALAEK5H1523839; 2GNALAEK5H1544626; 2GNALAEK5H1526854; 2GNALAEK5H1541774

2GNALAEK5H1546327 | 2GNALAEK5H1517717 | 2GNALAEK5H1514400 | 2GNALAEK5H1500920; 2GNALAEK5H1527597 | 2GNALAEK5H1573396 | 2GNALAEK5H1510816; 2GNALAEK5H1561913 | 2GNALAEK5H1574659 | 2GNALAEK5H1577514 | 2GNALAEK5H1539183 | 2GNALAEK5H1536929; 2GNALAEK5H1513568; 2GNALAEK5H1539507; 2GNALAEK5H1577352; 2GNALAEK5H1590456 | 2GNALAEK5H1533481; 2GNALAEK5H1514803 | 2GNALAEK5H1536316 | 2GNALAEK5H1527356 | 2GNALAEK5H1574578; 2GNALAEK5H1515529; 2GNALAEK5H1554413 | 2GNALAEK5H1519726 | 2GNALAEK5H1511674 | 2GNALAEK5H1532797; 2GNALAEK5H1575455 | 2GNALAEK5H1557036 | 2GNALAEK5H1591879 | 2GNALAEK5H1509231 | 2GNALAEK5H1565198

2GNALAEK5H1511948; 2GNALAEK5H1560700 | 2GNALAEK5H1524506 | 2GNALAEK5H1530922; 2GNALAEK5H1578419; 2GNALAEK5H1504479; 2GNALAEK5H1506443; 2GNALAEK5H1594894

2GNALAEK5H1530192 | 2GNALAEK5H1531763 | 2GNALAEK5H1589453 | 2GNALAEK5H1549082 | 2GNALAEK5H1508497 | 2GNALAEK5H1552757

2GNALAEK5H1591056 | 2GNALAEK5H1557604; 2GNALAEK5H1506183 | 2GNALAEK5H1581918 | 2GNALAEK5H1597374 | 2GNALAEK5H1550832 | 2GNALAEK5H1574368 | 2GNALAEK5H1503901 | 2GNALAEK5H1584656 | 2GNALAEK5H1506054 | 2GNALAEK5H1596533; 2GNALAEK5H1521430; 2GNALAEK5H1570935 | 2GNALAEK5H1563564 | 2GNALAEK5H1540785 | 2GNALAEK5H1568568 | 2GNALAEK5H1598864; 2GNALAEK5H1569672 | 2GNALAEK5H1519340; 2GNALAEK5H1555500; 2GNALAEK5H1560633; 2GNALAEK5H1535375 | 2GNALAEK5H1576167 | 2GNALAEK5H1515756; 2GNALAEK5H1518012 | 2GNALAEK5H1519922 | 2GNALAEK5H1582230 | 2GNALAEK5H1534856 | 2GNALAEK5H1539832

2GNALAEK5H1540186 | 2GNALAEK5H1558414 | 2GNALAEK5H1529575 | 2GNALAEK5H1588660; 2GNALAEK5H1547221; 2GNALAEK5H1511223 | 2GNALAEK5H1545050 | 2GNALAEK5H1572765 | 2GNALAEK5H1557327; 2GNALAEK5H1502778; 2GNALAEK5H1590652

2GNALAEK5H1552113 | 2GNALAEK5H1530936 | 2GNALAEK5H1521976 | 2GNALAEK5H1555352; 2GNALAEK5H1547591 | 2GNALAEK5H1518866 | 2GNALAEK5H1590554; 2GNALAEK5H1542293 | 2GNALAEK5H1597780 | 2GNALAEK5H1525414 | 2GNALAEK5H1566139; 2GNALAEK5H1546036; 2GNALAEK5H1517510 | 2GNALAEK5H1574998; 2GNALAEK5H1533870 | 2GNALAEK5H1524652 | 2GNALAEK5H1582261 | 2GNALAEK5H1524800 | 2GNALAEK5H1535215 | 2GNALAEK5H1573107 | 2GNALAEK5H1510346 | 2GNALAEK5H1578209; 2GNALAEK5H1577335; 2GNALAEK5H1583846; 2GNALAEK5H1542813 | 2GNALAEK5H1549034 | 2GNALAEK5H1560146; 2GNALAEK5H1592403 | 2GNALAEK5H1549714 | 2GNALAEK5H1555044; 2GNALAEK5H1501131 | 2GNALAEK5H1543797 | 2GNALAEK5H1580624 | 2GNALAEK5H1561135 | 2GNALAEK5H1580025 | 2GNALAEK5H1500805 | 2GNALAEK5H1544853 | 2GNALAEK5H1516261 | 2GNALAEK5H1575715 | 2GNALAEK5H1530189; 2GNALAEK5H1545484 | 2GNALAEK5H1509570 | 2GNALAEK5H1516888; 2GNALAEK5H1579330 | 2GNALAEK5H1552080 | 2GNALAEK5H1544433 | 2GNALAEK5H1550474; 2GNALAEK5H1555965 | 2GNALAEK5H1514588 | 2GNALAEK5H1561393; 2GNALAEK5H1598623; 2GNALAEK5H1539491; 2GNALAEK5H1562477 | 2GNALAEK5H1598640 | 2GNALAEK5H1547249 | 2GNALAEK5H1520875; 2GNALAEK5H1576556; 2GNALAEK5H1579635 | 2GNALAEK5H1505308; 2GNALAEK5H1553990; 2GNALAEK5H1564536 | 2GNALAEK5H1594880 | 2GNALAEK5H1593163 | 2GNALAEK5H1571972 | 2GNALAEK5H1570241 | 2GNALAEK5H1548918; 2GNALAEK5H1599514

2GNALAEK5H1533643 | 2GNALAEK5H1508371 | 2GNALAEK5H1545386 | 2GNALAEK5H1563712 | 2GNALAEK5H1515269 | 2GNALAEK5H1587248 | 2GNALAEK5H1568991 | 2GNALAEK5H1503445 | 2GNALAEK5H1570658; 2GNALAEK5H1549275 | 2GNALAEK5H1560390; 2GNALAEK5H1566058; 2GNALAEK5H1596967 | 2GNALAEK5H1509407 | 2GNALAEK5H1520102 | 2GNALAEK5H1598296; 2GNALAEK5H1543752 | 2GNALAEK5H1514249; 2GNALAEK5H1549096; 2GNALAEK5H1551236

2GNALAEK5H1511464 | 2GNALAEK5H1523209 | 2GNALAEK5H1586505 | 2GNALAEK5H1559742 | 2GNALAEK5H1527972 | 2GNALAEK5H1558607; 2GNALAEK5H1521427; 2GNALAEK5H1559336; 2GNALAEK5H1532329 | 2GNALAEK5H1502246 | 2GNALAEK5H1530175 | 2GNALAEK5H1520391 | 2GNALAEK5H1535599

2GNALAEK5H1592109; 2GNALAEK5H1590585 | 2GNALAEK5H1557778 | 2GNALAEK5H1599545; 2GNALAEK5H1513375 | 2GNALAEK5H1544786 | 2GNALAEK5H1527163 | 2GNALAEK5H1519757 | 2GNALAEK5H1594930; 2GNALAEK5H1591574; 2GNALAEK5H1590280 | 2GNALAEK5H1570224; 2GNALAEK5H1553777 | 2GNALAEK5H1590036

2GNALAEK5H1547445 | 2GNALAEK5H1502828 | 2GNALAEK5H1516471 | 2GNALAEK5H1551771 | 2GNALAEK5H1512906 | 2GNALAEK5H1537949; 2GNALAEK5H1533366; 2GNALAEK5H1579151 | 2GNALAEK5H1503784 | 2GNALAEK5H1598637 | 2GNALAEK5H1587850 | 2GNALAEK5H1536896; 2GNALAEK5H1580896 | 2GNALAEK5H1509262 | 2GNALAEK5H1585368 | 2GNALAEK5H1563614; 2GNALAEK5H1523887 | 2GNALAEK5H1598976; 2GNALAEK5H1559711; 2GNALAEK5H1531617; 2GNALAEK5H1505048 | 2GNALAEK5H1588030; 2GNALAEK5H1543136; 2GNALAEK5H1527826; 2GNALAEK5H1501534; 2GNALAEK5H1560308 | 2GNALAEK5H1590943 | 2GNALAEK5H1565489 | 2GNALAEK5H1526272 | 2GNALAEK5H1577027 | 2GNALAEK5H1560616; 2GNALAEK5H1585273 | 2GNALAEK5H1532900 | 2GNALAEK5H1596211 | 2GNALAEK5H1591106

2GNALAEK5H1571079; 2GNALAEK5H1534467 | 2GNALAEK5H1506300 | 2GNALAEK5H1567677 | 2GNALAEK5H1576363 | 2GNALAEK5H1515188 | 2GNALAEK5H1510153; 2GNALAEK5H1548871 | 2GNALAEK5H1574984 | 2GNALAEK5H1550944

2GNALAEK5H1504238; 2GNALAEK5H1522786 | 2GNALAEK5H1535456; 2GNALAEK5H1535036 | 2GNALAEK5H1583006 | 2GNALAEK5H1597441 | 2GNALAEK5H1520357 | 2GNALAEK5H1595222 | 2GNALAEK5H1559546; 2GNALAEK5H1534503

2GNALAEK5H1528393

2GNALAEK5H1542181; 2GNALAEK5H1578162 | 2GNALAEK5H1531150; 2GNALAEK5H1562849 | 2GNALAEK5H1559417; 2GNALAEK5H1507088 | 2GNALAEK5H1544822 | 2GNALAEK5H1596337 | 2GNALAEK5H1558719; 2GNALAEK5H1583443; 2GNALAEK5H1553181 | 2GNALAEK5H1573687 | 2GNALAEK5H1534534 | 2GNALAEK5H1557215; 2GNALAEK5H1568506

2GNALAEK5H1549289; 2GNALAEK5H1571163 | 2GNALAEK5H1532069

2GNALAEK5H1559112 | 2GNALAEK5H1559501 | 2GNALAEK5H1555691 | 2GNALAEK5H1524358 | 2GNALAEK5H1513585 | 2GNALAEK5H1592773 | 2GNALAEK5H1569266 | 2GNALAEK5H1563290 | 2GNALAEK5H1564908; 2GNALAEK5H1580476 | 2GNALAEK5H1546246 | 2GNALAEK5H1597553 | 2GNALAEK5H1540897 | 2GNALAEK5H1512565 | 2GNALAEK5H1520584 | 2GNALAEK5H1524232 | 2GNALAEK5H1575665; 2GNALAEK5H1551043; 2GNALAEK5H1571809 | 2GNALAEK5H1566108

2GNALAEK5H1590523 | 2GNALAEK5H1574760 | 2GNALAEK5H1520780 | 2GNALAEK5H1591753 | 2GNALAEK5H1556436; 2GNALAEK5H1558851; 2GNALAEK5H1553603 | 2GNALAEK5H1548868 | 2GNALAEK5H1557425; 2GNALAEK5H1584074 | 2GNALAEK5H1519693; 2GNALAEK5H1544304 | 2GNALAEK5H1593454 | 2GNALAEK5H1541595; 2GNALAEK5H1555657 | 2GNALAEK5H1519600 | 2GNALAEK5H1529284

2GNALAEK5H1543640 | 2GNALAEK5H1508595 | 2GNALAEK5H1528815 | 2GNALAEK5H1565492; 2GNALAEK5H1592630 | 2GNALAEK5H1524036; 2GNALAEK5H1516793; 2GNALAEK5H1504899; 2GNALAEK5H1503915 | 2GNALAEK5H1503977 | 2GNALAEK5H1556369; 2GNALAEK5H1560938 | 2GNALAEK5H1573866; 2GNALAEK5H1587928 | 2GNALAEK5H1502280 | 2GNALAEK5H1553519 | 2GNALAEK5H1565833 | 2GNALAEK5H1537336; 2GNALAEK5H1546943 | 2GNALAEK5H1552158; 2GNALAEK5H1556646 | 2GNALAEK5H1583135; 2GNALAEK5H1507043; 2GNALAEK5H1582213 | 2GNALAEK5H1522156; 2GNALAEK5H1519564 | 2GNALAEK5H1503557 | 2GNALAEK5H1553701 | 2GNALAEK5H1584169

2GNALAEK5H1564388 | 2GNALAEK5H1547154; 2GNALAEK5H1588576 | 2GNALAEK5H1536011; 2GNALAEK5H1504837 | 2GNALAEK5H1555979 | 2GNALAEK5H1511996; 2GNALAEK5H1545274; 2GNALAEK5H1512937; 2GNALAEK5H1577030; 2GNALAEK5H1584995; 2GNALAEK5H1533349 | 2GNALAEK5H1567954; 2GNALAEK5H1565069 | 2GNALAEK5H1517488 | 2GNALAEK5H1592305; 2GNALAEK5H1552497

2GNALAEK5H1558137 | 2GNALAEK5H1532315; 2GNALAEK5H1516938 | 2GNALAEK5H1514302; 2GNALAEK5H1509357; 2GNALAEK5H1511352 | 2GNALAEK5H1565783; 2GNALAEK5H1598461; 2GNALAEK5H1596807 | 2GNALAEK5H1509830 | 2GNALAEK5H1553035; 2GNALAEK5H1572085 | 2GNALAEK5H1512016 | 2GNALAEK5H1528622 | 2GNALAEK5H1519516 | 2GNALAEK5H1553343 | 2GNALAEK5H1550278 | 2GNALAEK5H1569056 | 2GNALAEK5H1529088; 2GNALAEK5H1594118 | 2GNALAEK5H1504255

2GNALAEK5H1548515 | 2GNALAEK5H1524134 | 2GNALAEK5H1587332 | 2GNALAEK5H1525834

2GNALAEK5H1547817 | 2GNALAEK5H1569638

2GNALAEK5H1575410 | 2GNALAEK5H1567601 | 2GNALAEK5H1542147 | 2GNALAEK5H1536915 | 2GNALAEK5H1567730 | 2GNALAEK5H1581871 | 2GNALAEK5H1557683 | 2GNALAEK5H1553813 | 2GNALAEK5H1567565 | 2GNALAEK5H1559157 | 2GNALAEK5H1521668 | 2GNALAEK5H1530810; 2GNALAEK5H1559398 | 2GNALAEK5H1584804; 2GNALAEK5H1517409; 2GNALAEK5H1517569 | 2GNALAEK5H1588965 | 2GNALAEK5H1531973 | 2GNALAEK5H1586360; 2GNALAEK5H1511268 | 2GNALAEK5H1517135

2GNALAEK5H1520116; 2GNALAEK5H1500061 | 2GNALAEK5H1578145 | 2GNALAEK5H1504109 | 2GNALAEK5H1503252 | 2GNALAEK5H1508208; 2GNALAEK5H1583300 | 2GNALAEK5H1524960

2GNALAEK5H1552192 | 2GNALAEK5H1569736 | 2GNALAEK5H1508970 | 2GNALAEK5H1598430 | 2GNALAEK5H1559465 | 2GNALAEK5H1531536 | 2GNALAEK5H1572118; 2GNALAEK5H1501095 | 2GNALAEK5H1587122 | 2GNALAEK5H1506071; 2GNALAEK5H1570272; 2GNALAEK5H1537269; 2GNALAEK5H1561152 | 2GNALAEK5H1513523; 2GNALAEK5H1558896

2GNALAEK5H1526370 | 2GNALAEK5H1530578 | 2GNALAEK5H1522478 | 2GNALAEK5H1567971 | 2GNALAEK5H1514946; 2GNALAEK5H1587251

2GNALAEK5H1562916 | 2GNALAEK5H1516874 | 2GNALAEK5H1516115 | 2GNALAEK5H1581742

2GNALAEK5H1549938 | 2GNALAEK5H1559062 | 2GNALAEK5H1578016; 2GNALAEK5H1593082; 2GNALAEK5H1542701 | 2GNALAEK5H1516101; 2GNALAEK5H1522822 | 2GNALAEK5H1506202 | 2GNALAEK5H1522710 | 2GNALAEK5H1518186; 2GNALAEK5H1518169 | 2GNALAEK5H1553942 | 2GNALAEK5H1578582

2GNALAEK5H1509911 | 2GNALAEK5H1507964; 2GNALAEK5H1527390

2GNALAEK5H1523064; 2GNALAEK5H1572040; 2GNALAEK5H1567503 | 2GNALAEK5H1528376 | 2GNALAEK5H1518785 | 2GNALAEK5H1593597 | 2GNALAEK5H1515739 | 2GNALAEK5H1502201 | 2GNALAEK5H1539586 | 2GNALAEK5H1543685 | 2GNALAEK5H1504188; 2GNALAEK5H1565380; 2GNALAEK5H1524926 | 2GNALAEK5H1535005 | 2GNALAEK5H1518754; 2GNALAEK5H1582809; 2GNALAEK5H1546263 | 2GNALAEK5H1597049 | 2GNALAEK5H1587511 | 2GNALAEK5H1559949 | 2GNALAEK5H1539104; 2GNALAEK5H1504661 | 2GNALAEK5H1533710; 2GNALAEK5H1536669 | 2GNALAEK5H1502585; 2GNALAEK5H1593969 | 2GNALAEK5H1523971; 2GNALAEK5H1533965 | 2GNALAEK5H1532590; 2GNALAEK5H1511884; 2GNALAEK5H1597472 | 2GNALAEK5H1554783; 2GNALAEK5H1580526 | 2GNALAEK5H1522142 | 2GNALAEK5H1556307; 2GNALAEK5H1573964

2GNALAEK5H1527423; 2GNALAEK5H1556811 | 2GNALAEK5H1548224 | 2GNALAEK5H1525199 | 2GNALAEK5H1518902; 2GNALAEK5H1514932 | 2GNALAEK5H1576508; 2GNALAEK5H1564651; 2GNALAEK5H1505468 | 2GNALAEK5H1593633 | 2GNALAEK5H1569249 | 2GNALAEK5H1538809 | 2GNALAEK5H1514168 | 2GNALAEK5H1509018; 2GNALAEK5H1554492; 2GNALAEK5H1502473 | 2GNALAEK5H1574015

2GNALAEK5H1525588 | 2GNALAEK5H1566013; 2GNALAEK5H1514543; 2GNALAEK5H1521685; 2GNALAEK5H1577660; 2GNALAEK5H1504045 | 2GNALAEK5H1586892; 2GNALAEK5H1583264; 2GNALAEK5H1507866 | 2GNALAEK5H1553049 | 2GNALAEK5H1573172; 2GNALAEK5H1588898; 2GNALAEK5H1541130 | 2GNALAEK5H1518804 | 2GNALAEK5H1579523 | 2GNALAEK5H1545145; 2GNALAEK5H1583748 | 2GNALAEK5H1546814 | 2GNALAEK5H1541256 | 2GNALAEK5H1509553 | 2GNALAEK5H1530600 | 2GNALAEK5H1536672; 2GNALAEK5H1584110; 2GNALAEK5H1543556 | 2GNALAEK5H1524683

2GNALAEK5H1535957 | 2GNALAEK5H1511772; 2GNALAEK5H1571986; 2GNALAEK5H1523792; 2GNALAEK5H1564200; 2GNALAEK5H1581823; 2GNALAEK5H1503929; 2GNALAEK5H1500643 | 2GNALAEK5H1570059 | 2GNALAEK5H1589677 | 2GNALAEK5H1523646 | 2GNALAEK5H1542648; 2GNALAEK5H1510329 | 2GNALAEK5H1566707; 2GNALAEK5H1513263

2GNALAEK5H1584317 | 2GNALAEK5H1589503 | 2GNALAEK5H1590618 | 2GNALAEK5H1598833 | 2GNALAEK5H1576752 | 2GNALAEK5H1519077 | 2GNALAEK5H1503932 | 2GNALAEK5H1519838 | 2GNALAEK5H1599674

2GNALAEK5H1504644; 2GNALAEK5H1592157 | 2GNALAEK5H1586729 | 2GNALAEK5H1556128; 2GNALAEK5H1595012 | 2GNALAEK5H1560163 | 2GNALAEK5H1517846; 2GNALAEK5H1596466 | 2GNALAEK5H1592868; 2GNALAEK5H1569686 | 2GNALAEK5H1584155 | 2GNALAEK5H1552225; 2GNALAEK5H1523517 | 2GNALAEK5H1520682 | 2GNALAEK5H1596404; 2GNALAEK5H1514509 | 2GNALAEK5H1584544 | 2GNALAEK5H1571762 | 2GNALAEK5H1579862 | 2GNALAEK5H1523713 | 2GNALAEK5H1541368 | 2GNALAEK5H1521041 | 2GNALAEK5H1537580; 2GNALAEK5H1570031 | 2GNALAEK5H1587766; 2GNALAEK5H1538888 | 2GNALAEK5H1569106 | 2GNALAEK5H1565704 | 2GNALAEK5H1546229 | 2GNALAEK5H1523257; 2GNALAEK5H1564620; 2GNALAEK5H1556548

2GNALAEK5H1551169; 2GNALAEK5H1547705 | 2GNALAEK5H1567288 | 2GNALAEK5H1511156; 2GNALAEK5H1550247; 2GNALAEK5H1592160; 2GNALAEK5H1562771 | 2GNALAEK5H1533691

2GNALAEK5H1543184; 2GNALAEK5H1546408 | 2GNALAEK5H1512131 | 2GNALAEK5H1548076 | 2GNALAEK5H1501050 | 2GNALAEK5H1528796 | 2GNALAEK5H1550183; 2GNALAEK5H1543072 | 2GNALAEK5H1558641; 2GNALAEK5H1508628 | 2GNALAEK5H1533237; 2GNALAEK5H1543668 | 2GNALAEK5H1592577 | 2GNALAEK5H1545937 | 2GNALAEK5H1528717; 2GNALAEK5H1588464 | 2GNALAEK5H1578047; 2GNALAEK5H1540365; 2GNALAEK5H1508175

2GNALAEK5H1581160 | 2GNALAEK5H1503056

2GNALAEK5H1574631; 2GNALAEK5H1545582 | 2GNALAEK5H1565797 | 2GNALAEK5H1550037; 2GNALAEK5H1543296 | 2GNALAEK5H1549633 | 2GNALAEK5H1523310; 2GNALAEK5H1562592 | 2GNALAEK5H1540219 | 2GNALAEK5H1521704 | 2GNALAEK5H1534338 | 2GNALAEK5H1574189 | 2GNALAEK5H1530662

2GNALAEK5H1583149 | 2GNALAEK5H1575133 | 2GNALAEK5H1568537 | 2GNALAEK5H1561801; 2GNALAEK5H1578632 | 2GNALAEK5H1549230; 2GNALAEK5H1507608 | 2GNALAEK5H1599478 | 2GNALAEK5H1559014; 2GNALAEK5H1501274; 2GNALAEK5H1506121; 2GNALAEK5H1535845 | 2GNALAEK5H1552869 | 2GNALAEK5H1589405 | 2GNALAEK5H1537577 | 2GNALAEK5H1584382; 2GNALAEK5H1550619; 2GNALAEK5H1541502 | 2GNALAEK5H1567694 | 2GNALAEK5H1558395 | 2GNALAEK5H1537661 | 2GNALAEK5H1566867 | 2GNALAEK5H1541466 | 2GNALAEK5H1526420 | 2GNALAEK5H1501615; 2GNALAEK5H1594197 | 2GNALAEK5H1570191 | 2GNALAEK5H1538728 | 2GNALAEK5H1509990

2GNALAEK5H1563127 | 2GNALAEK5H1502182; 2GNALAEK5H1569591 | 2GNALAEK5H1542973 | 2GNALAEK5H1524635 | 2GNALAEK5H1515997 | 2GNALAEK5H1591686; 2GNALAEK5H1536753; 2GNALAEK5H1588836

2GNALAEK5H1589176; 2GNALAEK5H1589968

2GNALAEK5H1509777; 2GNALAEK5H1520570; 2GNALAEK5H1574032 | 2GNALAEK5H1581028 | 2GNALAEK5H1552578 | 2GNALAEK5H1592241 | 2GNALAEK5H1526501 | 2GNALAEK5H1506314 | 2GNALAEK5H1562799 | 2GNALAEK5H1502988; 2GNALAEK5H1581966 | 2GNALAEK5H1511349; 2GNALAEK5H1514414 | 2GNALAEK5H1526384 | 2GNALAEK5H1532122; 2GNALAEK5H1568084; 2GNALAEK5H1560731 | 2GNALAEK5H1501467 | 2GNALAEK5H1536817

2GNALAEK5H1564553 | 2GNALAEK5H1555366

2GNALAEK5H1567114; 2GNALAEK5H1595009 | 2GNALAEK5H1582115; 2GNALAEK5H1565363; 2GNALAEK5H1509679 | 2GNALAEK5H1542178 | 2GNALAEK5H1593955 | 2GNALAEK5H1554959; 2GNALAEK5H1555030 | 2GNALAEK5H1528877 | 2GNALAEK5H1583927 | 2GNALAEK5H1550779 | 2GNALAEK5H1502215

2GNALAEK5H1562737; 2GNALAEK5H1588335 | 2GNALAEK5H1540396 | 2GNALAEK5H1572720 | 2GNALAEK5H1557926; 2GNALAEK5H1583409

2GNALAEK5H1560454 | 2GNALAEK5H1587637 | 2GNALAEK5H1592840; 2GNALAEK5H1549602 | 2GNALAEK5H1589792

2GNALAEK5H1530886 | 2GNALAEK5H1580008 | 2GNALAEK5H1580820 | 2GNALAEK5H1503591; 2GNALAEK5H1571440 | 2GNALAEK5H1556467 | 2GNALAEK5H1525901 | 2GNALAEK5H1581000 | 2GNALAEK5H1523503 | 2GNALAEK5H1526434; 2GNALAEK5H1526319 | 2GNALAEK5H1513148 | 2GNALAEK5H1596418

2GNALAEK5H1592093; 2GNALAEK5H1597682 | 2GNALAEK5H1554976

2GNALAEK5H1555982; 2GNALAEK5H1500559 | 2GNALAEK5H1525462; 2GNALAEK5H1510167 | 2GNALAEK5H1540284; 2GNALAEK5H1521086 | 2GNALAEK5H1548241 | 2GNALAEK5H1568554; 2GNALAEK5H1550345; 2GNALAEK5H1587900; 2GNALAEK5H1533304; 2GNALAEK5H1509343 | 2GNALAEK5H1545243 | 2GNALAEK5H1530225; 2GNALAEK5H1566691

2GNALAEK5H1596015 | 2GNALAEK5H1510797 | 2GNALAEK5H1580123 | 2GNALAEK5H1526286 | 2GNALAEK5H1580753; 2GNALAEK5H1563029 | 2GNALAEK5H1598220

2GNALAEK5H1511710 | 2GNALAEK5H1589999; 2GNALAEK5H1574306; 2GNALAEK5H1553634; 2GNALAEK5H1532864 | 2GNALAEK5H1551799 | 2GNALAEK5H1566321 | 2GNALAEK5H1585662; 2GNALAEK5H1536056; 2GNALAEK5H1554590 | 2GNALAEK5H1562320 | 2GNALAEK5H1504420; 2GNALAEK5H1510606; 2GNALAEK5H1504904 | 2GNALAEK5H1579876 | 2GNALAEK5H1535019; 2GNALAEK5H1578422 | 2GNALAEK5H1565945 | 2GNALAEK5H1595642; 2GNALAEK5H1597696 | 2GNALAEK5H1533125 | 2GNALAEK5H1549857; 2GNALAEK5H1594412; 2GNALAEK5H1504742 | 2GNALAEK5H1579232; 2GNALAEK5H1537711 | 2GNALAEK5H1585810 | 2GNALAEK5H1526997 | 2GNALAEK5H1510444 | 2GNALAEK5H1539524; 2GNALAEK5H1507172 | 2GNALAEK5H1556033 | 2GNALAEK5H1576833 | 2GNALAEK5H1566948

2GNALAEK5H1581675 | 2GNALAEK5H1504224

2GNALAEK5H1566111; 2GNALAEK5H1534887; 2GNALAEK5H1519919 | 2GNALAEK5H1598234; 2GNALAEK5H1560373 | 2GNALAEK5H1572135

2GNALAEK5H1589064 | 2GNALAEK5H1552760 | 2GNALAEK5H1502764; 2GNALAEK5H1548319 | 2GNALAEK5H1518107; 2GNALAEK5H1552886 | 2GNALAEK5H1595785; 2GNALAEK5H1584639

2GNALAEK5H1578100; 2GNALAEK5H1567016 | 2GNALAEK5H1566061; 2GNALAEK5H1596693 | 2GNALAEK5H1580039 | 2GNALAEK5H1523470 | 2GNALAEK5H1527471; 2GNALAEK5H1596452 | 2GNALAEK5H1519953; 2GNALAEK5H1544979 | 2GNALAEK5H1563631 | 2GNALAEK5H1536798; 2GNALAEK5H1520729; 2GNALAEK5H1578453 | 2GNALAEK5H1566030 | 2GNALAEK5H1595835 | 2GNALAEK5H1533741 | 2GNALAEK5H1502750 | 2GNALAEK5H1528829 | 2GNALAEK5H1515983 | 2GNALAEK5H1570546; 2GNALAEK5H1531018 | 2GNALAEK5H1595446 | 2GNALAEK5H1549549

2GNALAEK5H1565461 | 2GNALAEK5H1564469

2GNALAEK5H1526045; 2GNALAEK5H1568425 | 2GNALAEK5H1587315 | 2GNALAEK5H1543508 | 2GNALAEK5H1531956; 2GNALAEK5H1501680; 2GNALAEK5H1596886 | 2GNALAEK5H1593213 | 2GNALAEK5H1503686 | 2GNALAEK5H1505003; 2GNALAEK5H1503574; 2GNALAEK5H1577772 | 2GNALAEK5H1575181 | 2GNALAEK5H1532847; 2GNALAEK5H1524408 | 2GNALAEK5H1591820

2GNALAEK5H1502179; 2GNALAEK5H1512145 | 2GNALAEK5H1538535 | 2GNALAEK5H1532119; 2GNALAEK5H1599268 | 2GNALAEK5H1555738; 2GNALAEK5H1519337 | 2GNALAEK5H1558963 | 2GNALAEK5H1514817

2GNALAEK5H1553391 | 2GNALAEK5H1587024 | 2GNALAEK5H1547431 | 2GNALAEK5H1583488; 2GNALAEK5H1594717 | 2GNALAEK5H1537935; 2GNALAEK5H1562012

2GNALAEK5H1598606; 2GNALAEK5H1514123 | 2GNALAEK5H1549678; 2GNALAEK5H1587587 | 2GNALAEK5H1548000 | 2GNALAEK5H1539118 | 2GNALAEK5H1539684 | 2GNALAEK5H1521394 | 2GNALAEK5H1538518 | 2GNALAEK5H1520634 | 2GNALAEK5H1552483 | 2GNALAEK5H1526157; 2GNALAEK5H1589761; 2GNALAEK5H1512355 | 2GNALAEK5H1578730 | 2GNALAEK5H1520035 | 2GNALAEK5H1532640 | 2GNALAEK5H1520827 | 2GNALAEK5H1512873

2GNALAEK5H1531942; 2GNALAEK5H1503106; 2GNALAEK5H1536090 | 2GNALAEK5H1523355 | 2GNALAEK5H1517412 | 2GNALAEK5H1509780; 2GNALAEK5H1537255 | 2GNALAEK5H1509598

2GNALAEK5H1541497; 2GNALAEK5H1580400 | 2GNALAEK5H1582518 | 2GNALAEK5H1590926 | 2GNALAEK5H1598007 | 2GNALAEK5H1516230 | 2GNALAEK5H1510668; 2GNALAEK5H1549647; 2GNALAEK5H1526787; 2GNALAEK5H1551981; 2GNALAEK5H1553293; 2GNALAEK5H1513666; 2GNALAEK5H1512470 | 2GNALAEK5H1540138 | 2GNALAEK5H1545873

2GNALAEK5H1524523; 2GNALAEK5H1570028 | 2GNALAEK5H1530063

2GNALAEK5H1588769 | 2GNALAEK5H1507205; 2GNALAEK5H1500724 | 2GNALAEK5H1517815 | 2GNALAEK5H1558042 | 2GNALAEK5H1508659 | 2GNALAEK5H1536154 | 2GNALAEK5H1592448; 2GNALAEK5H1571597

2GNALAEK5H1598802; 2GNALAEK5H1591364 | 2GNALAEK5H1537045 | 2GNALAEK5H1581711 | 2GNALAEK5H1508614 | 2GNALAEK5H1569347 | 2GNALAEK5H1507818; 2GNALAEK5H1580106 | 2GNALAEK5H1582907 | 2GNALAEK5H1581613 | 2GNALAEK5H1510119; 2GNALAEK5H1587802 | 2GNALAEK5H1570708 | 2GNALAEK5H1538793; 2GNALAEK5H1580994

2GNALAEK5H1518348; 2GNALAEK5H1575505 | 2GNALAEK5H1575732 | 2GNALAEK5H1515921 | 2GNALAEK5H1555349; 2GNALAEK5H1503722; 2GNALAEK5H1529530 | 2GNALAEK5H1513618 | 2GNALAEK5H1530760; 2GNALAEK5H1571938 | 2GNALAEK5H1532430 | 2GNALAEK5H1500691; 2GNALAEK5H1579408 | 2GNALAEK5H1582972

2GNALAEK5H1507883 | 2GNALAEK5H1561250; 2GNALAEK5H1572233; 2GNALAEK5H1582194 | 2GNALAEK5H1586097; 2GNALAEK5H1564732 | 2GNALAEK5H1537031 | 2GNALAEK5H1503610 | 2GNALAEK5H1589498; 2GNALAEK5H1512436 | 2GNALAEK5H1518947 | 2GNALAEK5H1562141; 2GNALAEK5H1571518 | 2GNALAEK5H1501033

2GNALAEK5H1545887 | 2GNALAEK5H1587847

2GNALAEK5H1559725; 2GNALAEK5H1592725 | 2GNALAEK5H1566559 | 2GNALAEK5H1561071 | 2GNALAEK5H1537434 | 2GNALAEK5H1575360; 2GNALAEK5H1584740 | 2GNALAEK5H1556663 | 2GNALAEK5H1590702; 2GNALAEK5H1576041; 2GNALAEK5H1520228 | 2GNALAEK5H1568103

2GNALAEK5H1594667 | 2GNALAEK5H1594720 | 2GNALAEK5H1599156 | 2GNALAEK5H1594300; 2GNALAEK5H1587685 | 2GNALAEK5H1589422 | 2GNALAEK5H1565962 | 2GNALAEK5H1531519; 2GNALAEK5H1567050

2GNALAEK5H1524778; 2GNALAEK5H1555898 | 2GNALAEK5H1542780 | 2GNALAEK5H1595088 | 2GNALAEK5H1518026 | 2GNALAEK5H1589372

2GNALAEK5H1580090 | 2GNALAEK5H1500772 | 2GNALAEK5H1575570; 2GNALAEK5H1564035 | 2GNALAEK5H1525624 | 2GNALAEK5H1577092; 2GNALAEK5H1554833 | 2GNALAEK5H1501968; 2GNALAEK5H1598718 | 2GNALAEK5H1549745 | 2GNALAEK5H1545128

2GNALAEK5H1517698 | 2GNALAEK5H1589193 | 2GNALAEK5H1537756 | 2GNALAEK5H1548367

2GNALAEK5H1549552; 2GNALAEK5H1546523 | 2GNALAEK5H1569316 | 2GNALAEK5H1512033; 2GNALAEK5H1524943; 2GNALAEK5H1535666 | 2GNALAEK5H1567713 | 2GNALAEK5H1551060; 2GNALAEK5H1564004; 2GNALAEK5H1518656 | 2GNALAEK5H1587914 | 2GNALAEK5H1517975 | 2GNALAEK5H1583362; 2GNALAEK5H1519578 | 2GNALAEK5H1598735 | 2GNALAEK5H1589274 | 2GNALAEK5H1516695

2GNALAEK5H1571096

2GNALAEK5H1564472 | 2GNALAEK5H1541838 | 2GNALAEK5H1523811 | 2GNALAEK5H1516650 | 2GNALAEK5H1566447; 2GNALAEK5H1579649; 2GNALAEK5H1533688; 2GNALAEK5H1521508 | 2GNALAEK5H1558350; 2GNALAEK5H1520987 | 2GNALAEK5H1594541; 2GNALAEK5H1572961 | 2GNALAEK5H1565279; 2GNALAEK5H1537806; 2GNALAEK5H1521735; 2GNALAEK5H1587931; 2GNALAEK5H1528281; 2GNALAEK5H1568635; 2GNALAEK5H1570661; 2GNALAEK5H1595818; 2GNALAEK5H1516406 | 2GNALAEK5H1529446; 2GNALAEK5H1508273 | 2GNALAEK5H1594989; 2GNALAEK5H1555559; 2GNALAEK5H1521959; 2GNALAEK5H1588240 | 2GNALAEK5H1542634 | 2GNALAEK5H1512730 | 2GNALAEK5H1526773; 2GNALAEK5H1502943; 2GNALAEK5H1594068

2GNALAEK5H1566481 | 2GNALAEK5H1560325 | 2GNALAEK5H1583460 | 2GNALAEK5H1575066 | 2GNALAEK5H1580333 | 2GNALAEK5H1512789

2GNALAEK5H1543055 | 2GNALAEK5H1516308; 2GNALAEK5H1570286 | 2GNALAEK5H1544920 | 2GNALAEK5H1521489

2GNALAEK5H1517202; 2GNALAEK5H1599710; 2GNALAEK5H1548305 | 2GNALAEK5H1535621 | 2GNALAEK5H1553245; 2GNALAEK5H1588626 | 2GNALAEK5H1510959 | 2GNALAEK5H1508743 | 2GNALAEK5H1573124 | 2GNALAEK5H1529012 | 2GNALAEK5H1538549; 2GNALAEK5H1565184

2GNALAEK5H1510072 | 2GNALAEK5H1509309

2GNALAEK5H1528328; 2GNALAEK5H1559904; 2GNALAEK5H1501601 | 2GNALAEK5H1501985 | 2GNALAEK5H1539717 | 2GNALAEK5H1588433; 2GNALAEK5H1529334 | 2GNALAEK5H1514719; 2GNALAEK5H1522352 | 2GNALAEK5H1581448; 2GNALAEK5H1537000 | 2GNALAEK5H1591624; 2GNALAEK5H1550636; 2GNALAEK5H1547316 | 2GNALAEK5H1515059; 2GNALAEK5H1535554 | 2GNALAEK5H1525574 | 2GNALAEK5H1557831 | 2GNALAEK5H1550734 | 2GNALAEK5H1539247 | 2GNALAEK5H1524831; 2GNALAEK5H1592711; 2GNALAEK5H1565637 | 2GNALAEK5H1559966 | 2GNALAEK5H1522643 | 2GNALAEK5H1541158 | 2GNALAEK5H1519063; 2GNALAEK5H1585435; 2GNALAEK5H1557392

2GNALAEK5H1522657; 2GNALAEK5H1507737; 2GNALAEK5H1526515 | 2GNALAEK5H1565976 | 2GNALAEK5H1594782 | 2GNALAEK5H1568442; 2GNALAEK5H1525185 | 2GNALAEK5H1582731; 2GNALAEK5H1524702 | 2GNALAEK5H1571454; 2GNALAEK5H1577710; 2GNALAEK5H1575746 | 2GNALAEK5H1560101

2GNALAEK5H1518060 | 2GNALAEK5H1515207 | 2GNALAEK5H1521900; 2GNALAEK5H1533786 | 2GNALAEK5H1587184

2GNALAEK5H1563693; 2GNALAEK5H1509259 | 2GNALAEK5H1548353; 2GNALAEK5H1531195; 2GNALAEK5H1543279; 2GNALAEK5H1532881; 2GNALAEK5H1519855; 2GNALAEK5H1515482 | 2GNALAEK5H1546117 | 2GNALAEK5H1504434 | 2GNALAEK5H1589954; 2GNALAEK5H1521864; 2GNALAEK5H1553830 | 2GNALAEK5H1522531; 2GNALAEK5H1575150 | 2GNALAEK5H1501324; 2GNALAEK5H1553259; 2GNALAEK5H1519774

2GNALAEK5H1584432 | 2GNALAEK5H1588139 | 2GNALAEK5H1516891; 2GNALAEK5H1518138 | 2GNALAEK5H1598749 | 2GNALAEK5H1524196 | 2GNALAEK5H1544562 | 2GNALAEK5H1520701 | 2GNALAEK5H1537367 | 2GNALAEK5H1530631; 2GNALAEK5H1598766 | 2GNALAEK5H1524697 | 2GNALAEK5H1542441 | 2GNALAEK5H1599836; 2GNALAEK5H1519001 | 2GNALAEK5H1576704 | 2GNALAEK5H1584706 | 2GNALAEK5H1575777 | 2GNALAEK5H1592479; 2GNALAEK5H1572023 | 2GNALAEK5H1572328 | 2GNALAEK5H1524411 | 2GNALAEK5H1547400 | 2GNALAEK5H1527048; 2GNALAEK5H1540222 | 2GNALAEK5H1560048; 2GNALAEK5H1547896; 2GNALAEK5H1515238 | 2GNALAEK5H1500819 | 2GNALAEK5H1533383; 2GNALAEK5H1564391; 2GNALAEK5H1535683 | 2GNALAEK5H1578517 | 2GNALAEK5H1574547 | 2GNALAEK5H1526885 | 2GNALAEK5H1581188 | 2GNALAEK5H1584835 | 2GNALAEK5H1514039; 2GNALAEK5H1561118 | 2GNALAEK5H1559286 | 2GNALAEK5H1541659 | 2GNALAEK5H1528023; 2GNALAEK5H1505728 | 2GNALAEK5H1527020; 2GNALAEK5H1550149; 2GNALAEK5H1595575; 2GNALAEK5H1556291; 2GNALAEK5H1549454 | 2GNALAEK5H1589338

2GNALAEK5H1515675; 2GNALAEK5H1521556 | 2GNALAEK5H1566979 | 2GNALAEK5H1586343 | 2GNALAEK5H1538583; 2GNALAEK5H1557117 | 2GNALAEK5H1571826; 2GNALAEK5H1508306 | 2GNALAEK5H1514638 | 2GNALAEK5H1588223 | 2GNALAEK5H1518611; 2GNALAEK5H1526532; 2GNALAEK5H1596922 | 2GNALAEK5H1599593 | 2GNALAEK5H1599559 | 2GNALAEK5H1505907; 2GNALAEK5H1557912 | 2GNALAEK5H1535831 | 2GNALAEK5H1591798; 2GNALAEK5H1587959; 2GNALAEK5H1510315 | 2GNALAEK5H1507060 | 2GNALAEK5H1514753 | 2GNALAEK5H1531620 | 2GNALAEK5H1583037; 2GNALAEK5H1592983 | 2GNALAEK5H1500738 | 2GNALAEK5H1535943 | 2GNALAEK5H1587136; 2GNALAEK5H1599996 | 2GNALAEK5H1516826

2GNALAEK5H1592191; 2GNALAEK5H1536851; 2GNALAEK5H1560082 | 2GNALAEK5H1568053

2GNALAEK5H1586455 | 2GNALAEK5H1580607 | 2GNALAEK5H1512811; 2GNALAEK5H1543654 | 2GNALAEK5H1542066; 2GNALAEK5H1502148 | 2GNALAEK5H1509827

2GNALAEK5H1581739

2GNALAEK5H1554539 | 2GNALAEK5H1550023 | 2GNALAEK5H1504501 | 2GNALAEK5H1532234 | 2GNALAEK5H1540950 | 2GNALAEK5H1525686; 2GNALAEK5H1559918 | 2GNALAEK5H1575083 | 2GNALAEK5H1561653 | 2GNALAEK5H1566173

2GNALAEK5H1516860; 2GNALAEK5H1531097; 2GNALAEK5H1573267 | 2GNALAEK5H1538650; 2GNALAEK5H1526711; 2GNALAEK5H1595821 | 2GNALAEK5H1535862 | 2GNALAEK5H1545470; 2GNALAEK5H1580591; 2GNALAEK5H1572555 | 2GNALAEK5H1587833 | 2GNALAEK5H1595897 | 2GNALAEK5H1585872 | 2GNALAEK5H1589209 | 2GNALAEK5H1530368 | 2GNALAEK5H1510735 | 2GNALAEK5H1571468 | 2GNALAEK5H1589033 | 2GNALAEK5H1558560; 2GNALAEK5H1592627 | 2GNALAEK5H1562561; 2GNALAEK5H1526448 | 2GNALAEK5H1509164; 2GNALAEK5H1533156 | 2GNALAEK5H1581157 | 2GNALAEK5H1529768; 2GNALAEK5H1547381 | 2GNALAEK5H1528748 | 2GNALAEK5H1583085 | 2GNALAEK5H1501694; 2GNALAEK5H1589131; 2GNALAEK5H1532637; 2GNALAEK5H1504403 | 2GNALAEK5H1513859 | 2GNALAEK5H1502814; 2GNALAEK5H1562866; 2GNALAEK5H1579506 | 2GNALAEK5H1516809 | 2GNALAEK5H1590215; 2GNALAEK5H1587783 | 2GNALAEK5H1519418; 2GNALAEK5H1519760 | 2GNALAEK5H1578310; 2GNALAEK5H1543749 | 2GNALAEK5H1507110 | 2GNALAEK5H1528698

2GNALAEK5H1560860 | 2GNALAEK5H1520214; 2GNALAEK5H1520424 | 2GNALAEK5H1525848 | 2GNALAEK5H1562897 | 2GNALAEK5H1502831 | 2GNALAEK5H1585161 | 2GNALAEK5H1534050 | 2GNALAEK5H1574421; 2GNALAEK5H1537515 | 2GNALAEK5H1557375 | 2GNALAEK5H1562690; 2GNALAEK5H1515384 | 2GNALAEK5H1575973 | 2GNALAEK5H1584446 | 2GNALAEK5H1582664 | 2GNALAEK5H1529995 | 2GNALAEK5H1523372 | 2GNALAEK5H1593423 | 2GNALAEK5H1578808 | 2GNALAEK5H1551365 | 2GNALAEK5H1506765; 2GNALAEK5H1552323; 2GNALAEK5H1519659 | 2GNALAEK5H1579084

2GNALAEK5H1565850; 2GNALAEK5H1569879; 2GNALAEK5H1585385 | 2GNALAEK5H1530841 | 2GNALAEK5H1541855 | 2GNALAEK5H1508340 | 2GNALAEK5H1597388; 2GNALAEK5H1515451 | 2GNALAEK5H1517684 | 2GNALAEK5H1595432 | 2GNALAEK5H1525722 | 2GNALAEK5H1563600 | 2GNALAEK5H1532461 | 2GNALAEK5H1579800; 2GNALAEK5H1549650 | 2GNALAEK5H1583703 | 2GNALAEK5H1519130; 2GNALAEK5H1576086 | 2GNALAEK5H1515871 | 2GNALAEK5H1560468; 2GNALAEK5H1528944 | 2GNALAEK5H1501338; 2GNALAEK5H1584723 | 2GNALAEK5H1527079 | 2GNALAEK5H1546683; 2GNALAEK5H1543721 | 2GNALAEK5H1585483; 2GNALAEK5H1517037 | 2GNALAEK5H1521945; 2GNALAEK5H1506989 | 2GNALAEK5H1554864 | 2GNALAEK5H1555013; 2GNALAEK5H1556890 | 2GNALAEK5H1537160 | 2GNALAEK5H1565282; 2GNALAEK5H1577724; 2GNALAEK5H1557456 | 2GNALAEK5H1531505

2GNALAEK5H1558221 | 2GNALAEK5H1565217 | 2GNALAEK5H1533772 | 2GNALAEK5H1527308 | 2GNALAEK5H1579683 | 2GNALAEK5H1510248 | 2GNALAEK5H1572796; 2GNALAEK5H1571406; 2GNALAEK5H1506460 | 2GNALAEK5H1568019; 2GNALAEK5H1520200; 2GNALAEK5H1568067 | 2GNALAEK5H1587640; 2GNALAEK5H1501873; 2GNALAEK5H1509942 | 2GNALAEK5H1500626 | 2GNALAEK5H1550720 | 2GNALAEK5H1529835; 2GNALAEK5H1521928 | 2GNALAEK5H1557098

2GNALAEK5H1575438 | 2GNALAEK5H1591333 | 2GNALAEK5H1536493 | 2GNALAEK5H1517829 | 2GNALAEK5H1580848 | 2GNALAEK5H1564567 | 2GNALAEK5H1546828; 2GNALAEK5H1512534 | 2GNALAEK5H1537112

2GNALAEK5H1545792 | 2GNALAEK5H1553455 | 2GNALAEK5H1517877 | 2GNALAEK5H1533268 | 2GNALAEK5H1523677; 2GNALAEK5H1578114; 2GNALAEK5H1597777 | 2GNALAEK5H1503820; 2GNALAEK5H1501937 | 2GNALAEK5H1536204; 2GNALAEK5H1547610 | 2GNALAEK5H1535814 | 2GNALAEK5H1556503; 2GNALAEK5H1504708; 2GNALAEK5H1552516 | 2GNALAEK5H1564486 | 2GNALAEK5H1579294 | 2GNALAEK5H1534484

2GNALAEK5H1525803

2GNALAEK5H1565329; 2GNALAEK5H1555478

2GNALAEK5H1560504 | 2GNALAEK5H1555724 | 2GNALAEK5H1511304 | 2GNALAEK5H1537238 | 2GNALAEK5H1526840 | 2GNALAEK5H1575441; 2GNALAEK5H1581840 | 2GNALAEK5H1501078 | 2GNALAEK5H1514896 | 2GNALAEK5H1519368 | 2GNALAEK5H1592031 | 2GNALAEK5H1597195; 2GNALAEK5H1525526 | 2GNALAEK5H1511075 | 2GNALAEK5H1573933; 2GNALAEK5H1588271 | 2GNALAEK5H1580378 | 2GNALAEK5H1512095 | 2GNALAEK5H1522075 | 2GNALAEK5H1517880 | 2GNALAEK5H1543167 | 2GNALAEK5H1539409; 2GNALAEK5H1511741 | 2GNALAEK5H1571339 | 2GNALAEK5H1518155 | 2GNALAEK5H1537062; 2GNALAEK5H1567291

2GNALAEK5H1535151 | 2GNALAEK5H1591851

2GNALAEK5H1512663 | 2GNALAEK5H1544450 | 2GNALAEK5H1507317 | 2GNALAEK5H1529057; 2GNALAEK5H1512744 | 2GNALAEK5H1519208; 2GNALAEK5H1578212

2GNALAEK5H1584124; 2GNALAEK5H1571549 | 2GNALAEK5H1544741; 2GNALAEK5H1541225 | 2GNALAEK5H1550197 | 2GNALAEK5H1501579 | 2GNALAEK5H1582079 | 2GNALAEK5H1558011 | 2GNALAEK5H1576282 | 2GNALAEK5H1565508 | 2GNALAEK5H1524733

2GNALAEK5H1524375; 2GNALAEK5H1525249 | 2GNALAEK5H1583667 | 2GNALAEK5H1567436 | 2GNALAEK5H1518415; 2GNALAEK5H1521377; 2GNALAEK5H1531066 | 2GNALAEK5H1501193 | 2GNALAEK5H1539474 | 2GNALAEK5H1556193 | 2GNALAEK5H1511108 | 2GNALAEK5H1547266 | 2GNALAEK5H1530337 | 2GNALAEK5H1540110; 2GNALAEK5H1531892 | 2GNALAEK5H1589386; 2GNALAEK5H1503154 | 2GNALAEK5H1529270 | 2GNALAEK5H1520536 | 2GNALAEK5H1581076 | 2GNALAEK5H1555450 | 2GNALAEK5H1505017; 2GNALAEK5H1559093 | 2GNALAEK5H1563094 | 2GNALAEK5H1515093 | 2GNALAEK5H1532962 | 2GNALAEK5H1502134; 2GNALAEK5H1567940; 2GNALAEK5H1500867; 2GNALAEK5H1593406

2GNALAEK5H1588402; 2GNALAEK5H1518298 | 2GNALAEK5H1569896 | 2GNALAEK5H1517796 | 2GNALAEK5H1531830 | 2GNALAEK5H1572880; 2GNALAEK5H1568893 | 2GNALAEK5H1531634 | 2GNALAEK5H1546912 | 2GNALAEK5H1549065 | 2GNALAEK5H1526028 | 2GNALAEK5H1527728; 2GNALAEK5H1515479; 2GNALAEK5H1542522

2GNALAEK5H1537191 | 2GNALAEK5H1582051 | 2GNALAEK5H1578789 | 2GNALAEK5H1599657; 2GNALAEK5H1530693 | 2GNALAEK5H1515594 | 2GNALAEK5H1597665 | 2GNALAEK5H1524229; 2GNALAEK5H1546909 | 2GNALAEK5H1510525 | 2GNALAEK5H1529396 | 2GNALAEK5H1504563 | 2GNALAEK5H1532301; 2GNALAEK5H1590845 | 2GNALAEK5H1525090 | 2GNALAEK5H1539569 | 2GNALAEK5H1532718 | 2GNALAEK5H1566755; 2GNALAEK5H1596273 | 2GNALAEK5H1546621 | 2GNALAEK5H1536185; 2GNALAEK5H1569705 | 2GNALAEK5H1558784; 2GNALAEK5H1546764 | 2GNALAEK5H1505647; 2GNALAEK5H1557487; 2GNALAEK5H1570529; 2GNALAEK5H1558798 | 2GNALAEK5H1547767

2GNALAEK5H1512923; 2GNALAEK5H1518320 | 2GNALAEK5H1515126; 2GNALAEK5H1583569; 2GNALAEK5H1569381 | 2GNALAEK5H1561958 | 2GNALAEK5H1506507 | 2GNALAEK5H1575830 | 2GNALAEK5H1541077 | 2GNALAEK5H1576914 | 2GNALAEK5H1579599 | 2GNALAEK5H1535487 | 2GNALAEK5H1509844 | 2GNALAEK5H1592434 | 2GNALAEK5H1550135 | 2GNALAEK5H1581725

2GNALAEK5H1590909 | 2GNALAEK5H1581899 | 2GNALAEK5H1543489 | 2GNALAEK5H1545985 | 2GNALAEK5H1543587

2GNALAEK5H1519306; 2GNALAEK5H1546876; 2GNALAEK5H1588237; 2GNALAEK5H1508192 | 2GNALAEK5H1566397

2GNALAEK5H1522335; 2GNALAEK5H1528975 | 2GNALAEK5H1521010 | 2GNALAEK5H1522495 | 2GNALAEK5H1532833 | 2GNALAEK5H1541337; 2GNALAEK5H1509634 | 2GNALAEK5H1544724; 2GNALAEK5H1522741; 2GNALAEK5H1540446 | 2GNALAEK5H1544500 | 2GNALAEK5H1558932 | 2GNALAEK5H1540883 | 2GNALAEK5H1566450 | 2GNALAEK5H1582132; 2GNALAEK5H1589307; 2GNALAEK5H1595592; 2GNALAEK5H1590635; 2GNALAEK5H1536610; 2GNALAEK5H1583698; 2GNALAEK5H1559028

2GNALAEK5H1511920 | 2GNALAEK5H1578887

2GNALAEK5H1524330; 2GNALAEK5H1556940 | 2GNALAEK5H1549311 | 2GNALAEK5H1567369 | 2GNALAEK5H1585418 | 2GNALAEK5H1560972; 2GNALAEK5H1564259 | 2GNALAEK5H1549891; 2GNALAEK5H1594149 | 2GNALAEK5H1561894

2GNALAEK5H1590490 | 2GNALAEK5H1512940 | 2GNALAEK5H1546005

2GNALAEK5H1518706 | 2GNALAEK5H1597858 | 2GNALAEK5H1589632 | 2GNALAEK5H1511061 | 2GNALAEK5H1571017; 2GNALAEK5H1539099; 2GNALAEK5H1527003 | 2GNALAEK5H1535201; 2GNALAEK5H1520455; 2GNALAEK5H1519628 | 2GNALAEK5H1527146 | 2GNALAEK5H1577271 | 2GNALAEK5H1522397; 2GNALAEK5H1597469 | 2GNALAEK5H1594670

2GNALAEK5H1597939; 2GNALAEK5H1512856 | 2GNALAEK5H1518561 | 2GNALAEK5H1513232; 2GNALAEK5H1523078

2GNALAEK5H1589811 | 2GNALAEK5H1591204; 2GNALAEK5H1569977 | 2GNALAEK5H1570966 | 2GNALAEK5H1541080; 2GNALAEK5H1512498 | 2GNALAEK5H1571681 | 2GNALAEK5H1558364; 2GNALAEK5H1518897; 2GNALAEK5H1560258 | 2GNALAEK5H1546022; 2GNALAEK5H1507690 | 2GNALAEK5H1572412 | 2GNALAEK5H1576069 | 2GNALAEK5H1542309 | 2GNALAEK5H1522514; 2GNALAEK5H1518768 | 2GNALAEK5H1507415 | 2GNALAEK5H1508113 | 2GNALAEK5H1582535 | 2GNALAEK5H1555626 | 2GNALAEK5H1502330; 2GNALAEK5H1501923; 2GNALAEK5H1558929; 2GNALAEK5H1568263; 2GNALAEK5H1526322

2GNALAEK5H1521363; 2GNALAEK5H1581224 | 2GNALAEK5H1557490; 2GNALAEK5H1573852; 2GNALAEK5H1587220 | 2GNALAEK5H1592014; 2GNALAEK5H1549616; 2GNALAEK5H1562298; 2GNALAEK5H1543623 | 2GNALAEK5H1571034 | 2GNALAEK5H1552127; 2GNALAEK5H1597620; 2GNALAEK5H1563466; 2GNALAEK5H1599691 | 2GNALAEK5H1516731

2GNALAEK5H1526949 | 2GNALAEK5H1572250 | 2GNALAEK5H1505051

2GNALAEK5H1568649 | 2GNALAEK5H1535070 | 2GNALAEK5H1514476 | 2GNALAEK5H1561345; 2GNALAEK5H1571728 | 2GNALAEK5H1579490 | 2GNALAEK5H1530340; 2GNALAEK5H1569428 | 2GNALAEK5H1548966 | 2GNALAEK5H1591154 | 2GNALAEK5H1580641

2GNALAEK5H1522433 | 2GNALAEK5H1598394 | 2GNALAEK5H1540656 | 2GNALAEK5H1586150; 2GNALAEK5H1509813 | 2GNALAEK5H1575164; 2GNALAEK5H1597326 | 2GNALAEK5H1504210; 2GNALAEK5H1567274 | 2GNALAEK5H1587895; 2GNALAEK5H1588352; 2GNALAEK5H1567906 | 2GNALAEK5H1541094; 2GNALAEK5H1583426 | 2GNALAEK5H1578274 | 2GNALAEK5H1546277 | 2GNALAEK5H1511755; 2GNALAEK5H1526613; 2GNALAEK5H1571258 | 2GNALAEK5H1549504

2GNALAEK5H1581904 | 2GNALAEK5H1524974 | 2GNALAEK5H1591073 | 2GNALAEK5H1599061 | 2GNALAEK5H1500853 | 2GNALAEK5H1515658; 2GNALAEK5H1555187

2GNALAEK5H1595625 | 2GNALAEK5H1526708; 2GNALAEK5H1560440 | 2GNALAEK5H1579196 | 2GNALAEK5H1513425 | 2GNALAEK5H1577593 | 2GNALAEK5H1585905 | 2GNALAEK5H1558865 | 2GNALAEK5H1505616 | 2GNALAEK5H1532217 | 2GNALAEK5H1531813 | 2GNALAEK5H1569400 | 2GNALAEK5H1503803 | 2GNALAEK5H1554699; 2GNALAEK5H1559143; 2GNALAEK5H1577156 | 2GNALAEK5H1565119 | 2GNALAEK5H1582678; 2GNALAEK5H1564603 | 2GNALAEK5H1596161 | 2GNALAEK5H1521315 | 2GNALAEK5H1512758 | 2GNALAEK5H1567744; 2GNALAEK5H1589100 | 2GNALAEK5H1579571; 2GNALAEK5H1524263 | 2GNALAEK5H1579716; 2GNALAEK5H1519046 | 2GNALAEK5H1516647 | 2GNALAEK5H1548272; 2GNALAEK5H1587234; 2GNALAEK5H1559367

2GNALAEK5H1578386 | 2GNALAEK5H1583975 | 2GNALAEK5H1551639 | 2GNALAEK5H1513795 | 2GNALAEK5H1512209

2GNALAEK5H1577111 | 2GNALAEK5H1527230 | 2GNALAEK5H1544772 | 2GNALAEK5H1528572 | 2GNALAEK5H1576878 | 2GNALAEK5H1520472 | 2GNALAEK5H1576928; 2GNALAEK5H1500674

2GNALAEK5H1527857 | 2GNALAEK5H1562494 | 2GNALAEK5H1555805; 2GNALAEK5H1510217 | 2GNALAEK5H1589341 | 2GNALAEK5H1535179

2GNALAEK5H1539829; 2GNALAEK5H1513960 | 2GNALAEK5H1561362

2GNALAEK5H1571177; 2GNALAEK5H1590974 | 2GNALAEK5H1586049 | 2GNALAEK5H1504160; 2GNALAEK5H1579070; 2GNALAEK5H1581806 | 2GNALAEK5H1577853; 2GNALAEK5H1500254 | 2GNALAEK5H1507771 | 2GNALAEK5H1559322 | 2GNALAEK5H1568280; 2GNALAEK5H1580946 | 2GNALAEK5H1582292 | 2GNALAEK5H1527065 | 2GNALAEK5H1550314 | 2GNALAEK5H1563922 | 2GNALAEK5H1524439 | 2GNALAEK5H1599853; 2GNALAEK5H1536073; 2GNALAEK5H1552452 | 2GNALAEK5H1550703 | 2GNALAEK5H1504465; 2GNALAEK5H1517751

2GNALAEK5H1584818 | 2GNALAEK5H1520746 | 2GNALAEK5H1593759 | 2GNALAEK5H1593390 | 2GNALAEK5H1564956; 2GNALAEK5H1551527 | 2GNALAEK5H1562639 | 2GNALAEK5H1550880; 2GNALAEK5H1544352 | 2GNALAEK5H1592272; 2GNALAEK5H1561992

2GNALAEK5H1528894; 2GNALAEK5H1529897 | 2GNALAEK5H1509052; 2GNALAEK5H1535764 | 2GNALAEK5H1523694 | 2GNALAEK5H1535022 | 2GNALAEK5H1513134 | 2GNALAEK5H1509438; 2GNALAEK5H1542469; 2GNALAEK5H1555920 | 2GNALAEK5H1502649

2GNALAEK5H1505843 | 2GNALAEK5H1514557 | 2GNALAEK5H1532038; 2GNALAEK5H1554007 | 2GNALAEK5H1598556 | 2GNALAEK5H1534906 | 2GNALAEK5H1510847; 2GNALAEK5H1543878; 2GNALAEK5H1547798 | 2GNALAEK5H1540835; 2GNALAEK5H1544173 | 2GNALAEK5H1560888; 2GNALAEK5H1524988; 2GNALAEK5H1577268; 2GNALAEK5H1581496 | 2GNALAEK5H1580736 | 2GNALAEK5H1593549 | 2GNALAEK5H1515546 | 2GNALAEK5H1539815 | 2GNALAEK5H1542049 | 2GNALAEK5H1582700; 2GNALAEK5H1506250 | 2GNALAEK5H1534310 | 2GNALAEK5H1522769 | 2GNALAEK5H1514364 | 2GNALAEK5H1586861 | 2GNALAEK5H1574435; 2GNALAEK5H1595477 | 2GNALAEK5H1591526 | 2GNALAEK5H1541614 | 2GNALAEK5H1530967 | 2GNALAEK5H1565511 | 2GNALAEK5H1543198; 2GNALAEK5H1577304 | 2GNALAEK5H1592028 | 2GNALAEK5H1548403 | 2GNALAEK5H1582616 | 2GNALAEK5H1530404; 2GNALAEK5H1560289 | 2GNALAEK5H1584883 | 2GNALAEK5H1515952 | 2GNALAEK5H1590005 | 2GNALAEK5H1531777 | 2GNALAEK5H1560499 | 2GNALAEK5H1546344 | 2GNALAEK5H1552290; 2GNALAEK5H1545890; 2GNALAEK5H1518446; 2GNALAEK5H1579456 | 2GNALAEK5H1581451 | 2GNALAEK5H1569560; 2GNALAEK5H1530919; 2GNALAEK5H1573950

2GNALAEK5H1542004 | 2GNALAEK5H1587623 | 2GNALAEK5H1507589 | 2GNALAEK5H1516258 | 2GNALAEK5H1536509 | 2GNALAEK5H1563001 | 2GNALAEK5H1524859 | 2GNALAEK5H1559255 | 2GNALAEK5H1583782 | 2GNALAEK5H1597004; 2GNALAEK5H1555643 | 2GNALAEK5H1510105; 2GNALAEK5H1573446 | 2GNALAEK5H1548949 | 2GNALAEK5H1592661 | 2GNALAEK5H1514526 | 2GNALAEK5H1501677

2GNALAEK5H1566478 | 2GNALAEK5H1516177 | 2GNALAEK5H1512419 | 2GNALAEK5H1586522 | 2GNALAEK5H1514722 | 2GNALAEK5H1528054; 2GNALAEK5H1572037 | 2GNALAEK5H1512212; 2GNALAEK5H1510718; 2GNALAEK5H1567761; 2GNALAEK5H1562527 | 2GNALAEK5H1592224 | 2GNALAEK5H1591347 | 2GNALAEK5H1545257; 2GNALAEK5H1525882; 2GNALAEK5H1529785; 2GNALAEK5H1581658

2GNALAEK5H1552466; 2GNALAEK5H1538258 | 2GNALAEK5H1502554 | 2GNALAEK5H1572832 | 2GNALAEK5H1503672

2GNALAEK5H1589887; 2GNALAEK5H1590117 | 2GNALAEK5H1506734 | 2GNALAEK5H1532332 | 2GNALAEK5H1582647

2GNALAEK5H1547560 | 2GNALAEK5H1500769 | 2GNALAEK5H1575682 | 2GNALAEK5H1564990

2GNALAEK5H1570188 | 2GNALAEK5H1563581 | 2GNALAEK5H1545579 | 2GNALAEK5H1510511; 2GNALAEK5H1573219 | 2GNALAEK5H1517443 | 2GNALAEK5H1538499 | 2GNALAEK5H1588013; 2GNALAEK5H1583474 | 2GNALAEK5H1562043; 2GNALAEK5H1558266; 2GNALAEK5H1500822 | 2GNALAEK5H1557294 | 2GNALAEK5H1513327

2GNALAEK5H1566822; 2GNALAEK5H1552936; 2GNALAEK5H1582311 | 2GNALAEK5H1557313 | 2GNALAEK5H1588772 | 2GNALAEK5H1580817 | 2GNALAEK5H1576329; 2GNALAEK5H1558428 | 2GNALAEK5H1553195 | 2GNALAEK5H1517894; 2GNALAEK5H1577237 | 2GNALAEK5H1531746; 2GNALAEK5H1500240; 2GNALAEK5H1558669 | 2GNALAEK5H1584530

2GNALAEK5H1558431 | 2GNALAEK5H1563368 | 2GNALAEK5H1548742 | 2GNALAEK5H1560552 | 2GNALAEK5H1528300 | 2GNALAEK5H1533528 | 2GNALAEK5H1582762

2GNALAEK5H1579036; 2GNALAEK5H1575049 | 2GNALAEK5H1571499 | 2GNALAEK5H1544755; 2GNALAEK5H1531388 | 2GNALAEK5H1579375 | 2GNALAEK5H1566531; 2GNALAEK5H1599092 | 2GNALAEK5H1545369 | 2GNALAEK5H1539071; 2GNALAEK5H1518270 | 2GNALAEK5H1551513; 2GNALAEK5H1585130 | 2GNALAEK5H1538051 | 2GNALAEK5H1548451 | 2GNALAEK5H1522724; 2GNALAEK5H1538115 | 2GNALAEK5H1595236 | 2GNALAEK5H1517765; 2GNALAEK5H1593101 | 2GNALAEK5H1528863

2GNALAEK5H1503400 | 2GNALAEK5H1597598 | 2GNALAEK5H1562544; 2GNALAEK5H1564777 | 2GNALAEK5H1562608 | 2GNALAEK5H1570918 | 2GNALAEK5H1527969; 2GNALAEK5H1556615; 2GNALAEK5H1584916 | 2GNALAEK5H1560180 | 2GNALAEK5H1550863 | 2GNALAEK5H1542018; 2GNALAEK5H1551348 | 2GNALAEK5H1569185; 2GNALAEK5H1527096 | 2GNALAEK5H1577819 | 2GNALAEK5H1550622 | 2GNALAEK5H1579344; 2GNALAEK5H1555948 | 2GNALAEK5H1522271 | 2GNALAEK5H1542231 | 2GNALAEK5H1503090; 2GNALAEK5H1556338 | 2GNALAEK5H1565654 | 2GNALAEK5H1527034; 2GNALAEK5H1504983; 2GNALAEK5H1514686 | 2GNALAEK5H1577769 | 2GNALAEK5H1514445; 2GNALAEK5H1565685 | 2GNALAEK5H1591560

2GNALAEK5H1505521 | 2GNALAEK5H1572538; 2GNALAEK5H1500660; 2GNALAEK5H1532024 | 2GNALAEK5H1544044 | 2GNALAEK5H1580686; 2GNALAEK5H1529947 | 2GNALAEK5H1564309; 2GNALAEK5H1542410; 2GNALAEK5H1508919 | 2GNALAEK5H1574080; 2GNALAEK5H1514994 | 2GNALAEK5H1551768

2GNALAEK5H1528782; 2GNALAEK5H1541239 | 2GNALAEK5H1506040 | 2GNALAEK5H1528524 | 2GNALAEK5H1505969; 2GNALAEK5H1593258 | 2GNALAEK5H1528216 | 2GNALAEK5H1542536 | 2GNALAEK5H1538390

2GNALAEK5H1551625 | 2GNALAEK5H1590277 | 2GNALAEK5H1569395 | 2GNALAEK5H1553004 | 2GNALAEK5H1577349 | 2GNALAEK5H1567789 | 2GNALAEK5H1508967

2GNALAEK5H1515966; 2GNALAEK5H1512372

2GNALAEK5H1535960; 2GNALAEK5H1534114 | 2GNALAEK5H1507558; 2GNALAEK5H1502117 | 2GNALAEK5H1538440 | 2GNALAEK5H1565086 | 2GNALAEK5H1521153; 2GNALAEK5H1589730 | 2GNALAEK5H1527552 | 2GNALAEK5H1519614

2GNALAEK5H1590487 | 2GNALAEK5H1536347 | 2GNALAEK5H1545971

2GNALAEK5H1500285 | 2GNALAEK5H1563161; 2GNALAEK5H1594605 | 2GNALAEK5H1500321 | 2GNALAEK5H1526031 | 2GNALAEK5H1514834 | 2GNALAEK5H1539264; 2GNALAEK5H1580610; 2GNALAEK5H1503882 | 2GNALAEK5H1567470 | 2GNALAEK5H1584950 | 2GNALAEK5H1555240 | 2GNALAEK5H1544299 | 2GNALAEK5H1529737

2GNALAEK5H1595690 | 2GNALAEK5H1583989 | 2GNALAEK5H1590134 | 2GNALAEK5H1595415; 2GNALAEK5H1534047; 2GNALAEK5H1558591; 2GNALAEK5H1557361

2GNALAEK5H1543833; 2GNALAEK5H1577397 | 2GNALAEK5H1548448 | 2GNALAEK5H1595317 | 2GNALAEK5H1529477 | 2GNALAEK5H1554217

2GNALAEK5H1575536 | 2GNALAEK5H1504868 | 2GNALAEK5H1500903 | 2GNALAEK5H1530726; 2GNALAEK5H1563015 | 2GNALAEK5H1570157 | 2GNALAEK5H1563905 | 2GNALAEK5H1523968 | 2GNALAEK5H1531374; 2GNALAEK5H1511013

2GNALAEK5H1540821; 2GNALAEK5H1573625 | 2GNALAEK5H1574645 | 2GNALAEK5H1517281; 2GNALAEK5H1535442 | 2GNALAEK5H1525459 | 2GNALAEK5H1508600 | 2GNALAEK5H1548207 | 2GNALAEK5H1525218; 2GNALAEK5H1570501 | 2GNALAEK5H1549261 | 2GNALAEK5H1571485 | 2GNALAEK5H1589856; 2GNALAEK5H1554850 | 2GNALAEK5H1509004 | 2GNALAEK5H1542519; 2GNALAEK5H1577450 | 2GNALAEK5H1585645; 2GNALAEK5H1528166 | 2GNALAEK5H1524750 | 2GNALAEK5H1553617 | 2GNALAEK5H1505857 | 2GNALAEK5H1504921 | 2GNALAEK5H1554749; 2GNALAEK5H1582373 | 2GNALAEK5H1539278; 2GNALAEK5H1541421; 2GNALAEK5H1593261 | 2GNALAEK5H1546487 | 2GNALAEK5H1538910 | 2GNALAEK5H1562902; 2GNALAEK5H1596497 | 2GNALAEK5H1520469 | 2GNALAEK5H1549521; 2GNALAEK5H1508726 | 2GNALAEK5H1550717 | 2GNALAEK5H1500268 | 2GNALAEK5H1593681 | 2GNALAEK5H1579778 | 2GNALAEK5H1575908; 2GNALAEK5H1511612 | 2GNALAEK5H1592997

2GNALAEK5H1501484; 2GNALAEK5H1592949; 2GNALAEK5H1599626; 2GNALAEK5H1514848 | 2GNALAEK5H1588111; 2GNALAEK5H1513067 | 2GNALAEK5H1503980

2GNALAEK5H1522450; 2GNALAEK5H1565475; 2GNALAEK5H1562558; 2GNALAEK5H1539135 | 2GNALAEK5H1529186 | 2GNALAEK5H1563886 | 2GNALAEK5H1540964 | 2GNALAEK5H1556517

2GNALAEK5H1502540 | 2GNALAEK5H1565542; 2GNALAEK5H1522951; 2GNALAEK5H1575598 | 2GNALAEK5H1513456; 2GNALAEK5H1515031 | 2GNALAEK5H1567453 | 2GNALAEK5H1549535 | 2GNALAEK5H1501811 | 2GNALAEK5H1552029

2GNALAEK5H1549213; 2GNALAEK5H1586245 | 2GNALAEK5H1504532; 2GNALAEK5H1513408 | 2GNALAEK5H1500609

2GNALAEK5H1599352

2GNALAEK5H1574497 | 2GNALAEK5H1585791 | 2GNALAEK5H1504207 | 2GNALAEK5H1510914; 2GNALAEK5H1555934 | 2GNALAEK5H1557084 | 2GNALAEK5H1505129 | 2GNALAEK5H1584284 | 2GNALAEK5H1574810 | 2GNALAEK5H1549406 | 2GNALAEK5H1575911 | 2GNALAEK5H1578940; 2GNALAEK5H1510928 | 2GNALAEK5H1551186 | 2GNALAEK5H1584561 | 2GNALAEK5H1547994 | 2GNALAEK5H1540544; 2GNALAEK5H1592496 | 2GNALAEK5H1549180; 2GNALAEK5H1527891; 2GNALAEK5H1588948 | 2GNALAEK5H1545498 | 2GNALAEK5H1500349 | 2GNALAEK5H1506569 | 2GNALAEK5H1592837 | 2GNALAEK5H1568926 | 2GNALAEK5H1558882 | 2GNALAEK5H1527602; 2GNALAEK5H1526966; 2GNALAEK5H1504028; 2GNALAEK5H1536980; 2GNALAEK5H1576055 | 2GNALAEK5H1504658; 2GNALAEK5H1511173 | 2GNALAEK5H1592353; 2GNALAEK5H1508760 | 2GNALAEK5H1577173; 2GNALAEK5H1519841 | 2GNALAEK5H1549292; 2GNALAEK5H1518219

2GNALAEK5H1538695; 2GNALAEK5H1577321; 2GNALAEK5H1588593 | 2GNALAEK5H1527132 | 2GNALAEK5H1510721 | 2GNALAEK5H1525932; 2GNALAEK5H1563242 | 2GNALAEK5H1574872 | 2GNALAEK5H1573981 | 2GNALAEK5H1572362 | 2GNALAEK5H1527695; 2GNALAEK5H1506751; 2GNALAEK5H1562267; 2GNALAEK5H1571356 | 2GNALAEK5H1511965 | 2GNALAEK5H1520245; 2GNALAEK5H1588481; 2GNALAEK5H1595849 | 2GNALAEK5H1575889 | 2GNALAEK5H1551690 | 2GNALAEK5H1563970 | 2GNALAEK5H1573382 | 2GNALAEK5H1577822 | 2GNALAEK5H1560485 | 2GNALAEK5H1508810

2GNALAEK5H1550538; 2GNALAEK5H1594569 | 2GNALAEK5H1595771 | 2GNALAEK5H1545744 | 2GNALAEK5H1598217; 2GNALAEK5H1515403 | 2GNALAEK5H1511626; 2GNALAEK5H1500397; 2GNALAEK5H1541578; 2GNALAEK5H1587654; 2GNALAEK5H1562754 | 2GNALAEK5H1585029

2GNALAEK5H1574788; 2GNALAEK5H1599027 | 2GNALAEK5H1552628 | 2GNALAEK5H1584141; 2GNALAEK5H1563841 | 2GNALAEK5H1559613 | 2GNALAEK5H1542245; 2GNALAEK5H1519709 | 2GNALAEK5H1569459 | 2GNALAEK5H1529804

2GNALAEK5H1522089 | 2GNALAEK5H1566206; 2GNALAEK5H1585547; 2GNALAEK5H1517622 | 2GNALAEK5H1503512; 2GNALAEK5H1517250 | 2GNALAEK5H1548532 | 2GNALAEK5H1536784

2GNALAEK5H1524828

2GNALAEK5H1576931 | 2GNALAEK5H1550460 | 2GNALAEK5H1533559

2GNALAEK5H1586083 | 2GNALAEK5H1573298 | 2GNALAEK5H1538745 | 2GNALAEK5H1548112 | 2GNALAEK5H1502392 | 2GNALAEK5H1510198 | 2GNALAEK5H1533626 | 2GNALAEK5H1513103; 2GNALAEK5H1543850 | 2GNALAEK5H1587976; 2GNALAEK5H1568828 | 2GNALAEK5H1558168 | 2GNALAEK5H1528765 | 2GNALAEK5H1544397 | 2GNALAEK5H1538325; 2GNALAEK5H1512517 | 2GNALAEK5H1562804 | 2GNALAEK5H1530452 | 2GNALAEK5H1500478 | 2GNALAEK5H1504482 | 2GNALAEK5H1575326; 2GNALAEK5H1512176; 2GNALAEK5H1534209 | 2GNALAEK5H1531858; 2GNALAEK5H1593146 | 2GNALAEK5H1543931 | 2GNALAEK5H1597746; 2GNALAEK5H1556565; 2GNALAEK5H1535733 | 2GNALAEK5H1566626; 2GNALAEK5H1582888; 2GNALAEK5H1591199 | 2GNALAEK5H1535988; 2GNALAEK5H1528720 | 2GNALAEK5H1570143; 2GNALAEK5H1554668; 2GNALAEK5H1531603

2GNALAEK5H1544917; 2GNALAEK5H1527373; 2GNALAEK5H1551088 | 2GNALAEK5H1599562 | 2GNALAEK5H1566089 | 2GNALAEK5H1519936; 2GNALAEK5H1595429 | 2GNALAEK5H1547011; 2GNALAEK5H1507933; 2GNALAEK5H1512100; 2GNALAEK5H1558638 | 2GNALAEK5H1590361; 2GNALAEK5H1598363; 2GNALAEK5H1535716 | 2GNALAEK5H1521105 | 2GNALAEK5H1576797 | 2GNALAEK5H1555853 | 2GNALAEK5H1545808 | 2GNALAEK5H1501145 | 2GNALAEK5H1508256 | 2GNALAEK5H1539457

2GNALAEK5H1596919 | 2GNALAEK5H1549843; 2GNALAEK5H1541922; 2GNALAEK5H1531598 | 2GNALAEK5H1568750 | 2GNALAEK5H1582423 | 2GNALAEK5H1562835 | 2GNALAEK5H1535277; 2GNALAEK5H1527437 | 2GNALAEK5H1581935; 2GNALAEK5H1519581 | 2GNALAEK5H1520844 | 2GNALAEK5H1531326 | 2GNALAEK5H1509150 | 2GNALAEK5H1525252 | 2GNALAEK5H1512078; 2GNALAEK5H1592238; 2GNALAEK5H1580350 | 2GNALAEK5H1530533; 2GNALAEK5H1586584 | 2GNALAEK5H1523050 | 2GNALAEK5H1522111; 2GNALAEK5H1534095

2GNALAEK5H1585502 | 2GNALAEK5H1575519; 2GNALAEK5H1518821 | 2GNALAEK5H1547820; 2GNALAEK5H1506412 | 2GNALAEK5H1504725 | 2GNALAEK5H1524201 | 2GNALAEK5H1572605 | 2GNALAEK5H1567534 | 2GNALAEK5H1512808 | 2GNALAEK5H1560969

2GNALAEK5H1534632

2GNALAEK5H1577125 | 2GNALAEK5H1588657; 2GNALAEK5H1516759; 2GNALAEK5H1578436; 2GNALAEK5H1506653; 2GNALAEK5H1514963; 2GNALAEK5H1574838; 2GNALAEK5H1561684

2GNALAEK5H1519354 | 2GNALAEK5H1504885 | 2GNALAEK5H1537076 | 2GNALAEK5H1547638; 2GNALAEK5H1577755; 2GNALAEK5H1531343; 2GNALAEK5H1508452 | 2GNALAEK5H1556078 | 2GNALAEK5H1543458

2GNALAEK5H1547168 | 2GNALAEK5H1515336 | 2GNALAEK5H1564164; 2GNALAEK5H1534873 | 2GNALAEK5H1514171 | 2GNALAEK5H1523744 | 2GNALAEK5H1508936 | 2GNALAEK5H1540236 | 2GNALAEK5H1585404; 2GNALAEK5H1584012 | 2GNALAEK5H1589159 | 2GNALAEK5H1511027 | 2GNALAEK5H1541550

2GNALAEK5H1579845; 2GNALAEK5H1578484 | 2GNALAEK5H1513070 | 2GNALAEK5H1501825; 2GNALAEK5H1505311 | 2GNALAEK5H1511139 | 2GNALAEK5H1562026; 2GNALAEK5H1505633 | 2GNALAEK5H1524747 | 2GNALAEK5H1538065; 2GNALAEK5H1524814; 2GNALAEK5H1505793 | 2GNALAEK5H1584222; 2GNALAEK5H1556789 | 2GNALAEK5H1554363 | 2GNALAEK5H1527650

2GNALAEK5H1540947 | 2GNALAEK5H1545789 | 2GNALAEK5H1512369; 2GNALAEK5H1501176 | 2GNALAEK5H1540611 | 2GNALAEK5H1526062 | 2GNALAEK5H1540415 | 2GNALAEK5H1512341 | 2GNALAEK5H1506376 | 2GNALAEK5H1544447 | 2GNALAEK5H1580901; 2GNALAEK5H1574600; 2GNALAEK5H1544657 | 2GNALAEK5H1525137 | 2GNALAEK5H1599920 | 2GNALAEK5H1590148; 2GNALAEK5H1547302; 2GNALAEK5H1501954; 2GNALAEK5H1577254; 2GNALAEK5H1566464; 2GNALAEK5H1553102 | 2GNALAEK5H1598251 | 2GNALAEK5H1567999; 2GNALAEK5H1519029 | 2GNALAEK5H1565525 | 2GNALAEK5H1534713; 2GNALAEK5H1518057

2GNALAEK5H1572507 | 2GNALAEK5H1571373 | 2GNALAEK5H1508645 | 2GNALAEK5H1597133; 2GNALAEK5H1582891 | 2GNALAEK5H1592966 | 2GNALAEK5H1569851 | 2GNALAEK5H1567579 | 2GNALAEK5H1528426 | 2GNALAEK5H1519791; 2GNALAEK5H1562950 | 2GNALAEK5H1511951 | 2GNALAEK5H1545758; 2GNALAEK5H1566805; 2GNALAEK5H1542214

2GNALAEK5H1565900 | 2GNALAEK5H1585015 | 2GNALAEK5H1544769 | 2GNALAEK5H1574371 | 2GNALAEK5H1510010; 2GNALAEK5H1584480 | 2GNALAEK5H1515689 | 2GNALAEK5H1549146

2GNALAEK5H1519032; 2GNALAEK5H1570451 | 2GNALAEK5H1525512 | 2GNALAEK5H1585970 | 2GNALAEK5H1500996 | 2GNALAEK5H1554024 | 2GNALAEK5H1518852 | 2GNALAEK5H1570210 | 2GNALAEK5H1585497 | 2GNALAEK5H1587010 | 2GNALAEK5H1503462 | 2GNALAEK5H1577917; 2GNALAEK5H1512548 | 2GNALAEK5H1543900 | 2GNALAEK5H1533545; 2GNALAEK5H1531651 | 2GNALAEK5H1575309; 2GNALAEK5H1571308; 2GNALAEK5H1563452; 2GNALAEK5H1536901; 2GNALAEK5H1547090 | 2GNALAEK5H1597228 | 2GNALAEK5H1564813 | 2GNALAEK5H1567985; 2GNALAEK5H1518639 | 2GNALAEK5H1564293; 2GNALAEK5H1511190 | 2GNALAEK5H1528068 | 2GNALAEK5H1528961 | 2GNALAEK5H1548773 | 2GNALAEK5H1570269; 2GNALAEK5H1506197 | 2GNALAEK5H1533447 | 2GNALAEK5H1584334 | 2GNALAEK5H1585936; 2GNALAEK5H1558977 | 2GNALAEK5H1557909 | 2GNALAEK5H1585080; 2GNALAEK5H1506023; 2GNALAEK5H1534517

2GNALAEK5H1581126 | 2GNALAEK5H1592417; 2GNALAEK5H1599884; 2GNALAEK5H1548384 | 2GNALAEK5H1527485; 2GNALAEK5H1581983; 2GNALAEK5H1575620; 2GNALAEK5H1547185 | 2GNALAEK5H1598878; 2GNALAEK5H1525168 | 2GNALAEK5H1539653 | 2GNALAEK5H1507849 | 2GNALAEK5H1519905; 2GNALAEK5H1500545 | 2GNALAEK5H1568988 | 2GNALAEK5H1575763 | 2GNALAEK5H1535506 | 2GNALAEK5H1596158 | 2GNALAEK5H1504319 | 2GNALAEK5H1522898; 2GNALAEK5H1515434; 2GNALAEK5H1552645; 2GNALAEK5H1512257; 2GNALAEK5H1542150; 2GNALAEK5H1548661; 2GNALAEK5H1518379 | 2GNALAEK5H1553228 | 2GNALAEK5H1589680; 2GNALAEK5H1512582 | 2GNALAEK5H1569123 | 2GNALAEK5H1579229 | 2GNALAEK5H1576105 | 2GNALAEK5H1567338 | 2GNALAEK5H1503428; 2GNALAEK5H1568795 | 2GNALAEK5H1573284 | 2GNALAEK5H1593731 | 2GNALAEK5H1510556 | 2GNALAEK5H1574757; 2GNALAEK5H1587590 | 2GNALAEK5H1505292; 2GNALAEK5H1575892 | 2GNALAEK5H1547526 | 2GNALAEK5H1529480; 2GNALAEK5H1572166; 2GNALAEK5H1571924 | 2GNALAEK5H1554203; 2GNALAEK5H1512694; 2GNALAEK5H1598959; 2GNALAEK5H1575780 | 2GNALAEK5H1599402 | 2GNALAEK5H1541273 | 2GNALAEK5H1504014 | 2GNALAEK5H1561961 | 2GNALAEK5H1557022; 2GNALAEK5H1525283 | 2GNALAEK5H1586407; 2GNALAEK5H1506409 | 2GNALAEK5H1552659 | 2GNALAEK5H1572409 | 2GNALAEK5H1547655; 2GNALAEK5H1535747 | 2GNALAEK5H1599934 | 2GNALAEK5H1519290 | 2GNALAEK5H1505258

2GNALAEK5H1502232 | 2GNALAEK5H1572314

2GNALAEK5H1512064; 2GNALAEK5H1505289 | 2GNALAEK5H1536431 | 2GNALAEK5H1506684 | 2GNALAEK5H1544027 | 2GNALAEK5H1506457 | 2GNALAEK5H1589047; 2GNALAEK5H1543542 | 2GNALAEK5H1520309 | 2GNALAEK5H1595205 | 2GNALAEK5H1534842

2GNALAEK5H1502019 | 2GNALAEK5H1541631; 2GNALAEK5H1515577 | 2GNALAEK5H1594586; 2GNALAEK5H1552631 | 2GNALAEK5H1547106 | 2GNALAEK5H1556422; 2GNALAEK5H1550877 | 2GNALAEK5H1540981 | 2GNALAEK5H1543704; 2GNALAEK5H1527051; 2GNALAEK5H1517023; 2GNALAEK5H1585788; 2GNALAEK5H1584768; 2GNALAEK5H1530628 | 2GNALAEK5H1535425; 2GNALAEK5H1546991 | 2GNALAEK5H1561751 | 2GNALAEK5H1577836 | 2GNALAEK5H1575679; 2GNALAEK5H1505390; 2GNALAEK5H1529723 | 2GNALAEK5H1530144

2GNALAEK5H1597360; 2GNALAEK5H1500495 | 2GNALAEK5H1554752; 2GNALAEK5H1592806 | 2GNALAEK5H1508757; 2GNALAEK5H1518365 | 2GNALAEK5H1510380 | 2GNALAEK5H1519371 | 2GNALAEK5H1581952; 2GNALAEK5H1557716 | 2GNALAEK5H1598704; 2GNALAEK5H1529091 | 2GNALAEK5H1587170; 2GNALAEK5H1506152

2GNALAEK5H1512792 | 2GNALAEK5H1523940 | 2GNALAEK5H1524098 | 2GNALAEK5H1580316; 2GNALAEK5H1567419; 2GNALAEK5H1589243 | 2GNALAEK5H1576993; 2GNALAEK5H1550328; 2GNALAEK5H1537644 | 2GNALAEK5H1581532 | 2GNALAEK5H1589369

2GNALAEK5H1556629; 2GNALAEK5H1536008 | 2GNALAEK5H1543069 | 2GNALAEK5H1548627 | 2GNALAEK5H1578372 | 2GNALAEK5H1544271; 2GNALAEK5H1576640

2GNALAEK5H1594684; 2GNALAEK5H1536574 | 2GNALAEK5H1556114

2GNALAEK5H1558378; 2GNALAEK5H1533514 | 2GNALAEK5H1583247 | 2GNALAEK5H1551267 | 2GNALAEK5H1524781; 2GNALAEK5H1556212 | 2GNALAEK5H1584060 | 2GNALAEK5H1582003

2GNALAEK5H1589923; 2GNALAEK5H1551124 | 2GNALAEK5H1530791

2GNALAEK5H1572992 | 2GNALAEK5H1537921 | 2GNALAEK5H1524909; 2GNALAEK5H1517197 | 2GNALAEK5H1517667 | 2GNALAEK5H1589906 | 2GNALAEK5H1507544; 2GNALAEK5H1550166; 2GNALAEK5H1502702 | 2GNALAEK5H1573351; 2GNALAEK5H1593857 | 2GNALAEK5H1506670; 2GNALAEK5H1568117; 2GNALAEK5H1520486; 2GNALAEK5H1598024; 2GNALAEK5H1507740 | 2GNALAEK5H1596855; 2GNALAEK5H1575861; 2GNALAEK5H1503087

2GNALAEK5H1534775; 2GNALAEK5H1507155 | 2GNALAEK5H1508774 | 2GNALAEK5H1534551 | 2GNALAEK5H1520276 | 2GNALAEK5H1508449 | 2GNALAEK5H1509424 | 2GNALAEK5H1549325; 2GNALAEK5H1576945 | 2GNALAEK5H1580302; 2GNALAEK5H1513277 | 2GNALAEK5H1578369 | 2GNALAEK5H1573480 | 2GNALAEK5H1520388 | 2GNALAEK5H1598850 | 2GNALAEK5H1581563 | 2GNALAEK5H1536882 | 2GNALAEK5H1595737 | 2GNALAEK5H1578937; 2GNALAEK5H1542326 | 2GNALAEK5H1565606 | 2GNALAEK5H1598816 | 2GNALAEK5H1595656 | 2GNALAEK5H1538292 | 2GNALAEK5H1593504 | 2GNALAEK5H1548675 | 2GNALAEK5H1535649 | 2GNALAEK5H1504675; 2GNALAEK5H1506636 | 2GNALAEK5H1584415; 2GNALAEK5H1563984 | 2GNALAEK5H1500237

2GNALAEK5H1588495 | 2GNALAEK5H1500335; 2GNALAEK5H1525266 | 2GNALAEK5H1540558 | 2GNALAEK5H1598590 | 2GNALAEK5H1557649; 2GNALAEK5H1590795 | 2GNALAEK5H1572331; 2GNALAEK5H1513179 | 2GNALAEK5H1562687; 2GNALAEK5H1599819 | 2GNALAEK5H1599772 | 2GNALAEK5H1582454

2GNALAEK5H1553164; 2GNALAEK5H1501906; 2GNALAEK5H1564441; 2GNALAEK5H1571812; 2GNALAEK5H1506863 | 2GNALAEK5H1596323 | 2GNALAEK5H1588870 | 2GNALAEK5H1509973; 2GNALAEK5H1508516 | 2GNALAEK5H1502666; 2GNALAEK5H1556260 | 2GNALAEK5H1576668 | 2GNALAEK5H1577688 | 2GNALAEK5H1510430 | 2GNALAEK5H1597116 | 2GNALAEK5H1508399 | 2GNALAEK5H1563967 | 2GNALAEK5H1544903 | 2GNALAEK5H1516079 | 2GNALAEK5H1547297 | 2GNALAEK5H1537546 | 2GNALAEK5H1504353; 2GNALAEK5H1592918 | 2GNALAEK5H1544707 | 2GNALAEK5H1570577 | 2GNALAEK5H1579053; 2GNALAEK5H1599321 | 2GNALAEK5H1509486; 2GNALAEK5H1554962 | 2GNALAEK5H1566920; 2GNALAEK5H1593499; 2GNALAEK5H1564844; 2GNALAEK5H1565220; 2GNALAEK5H1509469 | 2GNALAEK5H1531228

2GNALAEK5H1567131; 2GNALAEK5H1586214; 2GNALAEK5H1575021 | 2GNALAEK5H1523789 | 2GNALAEK5H1536400 | 2GNALAEK5H1532167 | 2GNALAEK5H1546053 | 2GNALAEK5H1579277 | 2GNALAEK5H1581479 | 2GNALAEK5H1516583 | 2GNALAEK5H1591350; 2GNALAEK5H1562625; 2GNALAEK5H1570868; 2GNALAEK5H1507379; 2GNALAEK5H1588304; 2GNALAEK5H1570854 | 2GNALAEK5H1586231 | 2GNALAEK5H1531035 | 2GNALAEK5H1532475

2GNALAEK5H1530242 | 2GNALAEK5H1576203 | 2GNALAEK5H1526692 | 2GNALAEK5H1594359; 2GNALAEK5H1520763 | 2GNALAEK5H1573656; 2GNALAEK5H1501730 | 2GNALAEK5H1549776 | 2GNALAEK5H1598329 | 2GNALAEK5H1575875 | 2GNALAEK5H1533108 | 2GNALAEK5H1576606 | 2GNALAEK5H1585113; 2GNALAEK5H1510413; 2GNALAEK5H1563323; 2GNALAEK5H1548255 | 2GNALAEK5H1500433 | 2GNALAEK5H1570398; 2GNALAEK5H1592384 | 2GNALAEK5H1504305 | 2GNALAEK5H1540320 | 2GNALAEK5H1570496 | 2GNALAEK5H1524442 | 2GNALAEK5H1551091 | 2GNALAEK5H1581708; 2GNALAEK5H1594961 | 2GNALAEK5H1581319; 2GNALAEK5H1541788; 2GNALAEK5H1582177; 2GNALAEK5H1567548 | 2GNALAEK5H1505812 | 2GNALAEK5H1578324 | 2GNALAEK5H1513571 | 2GNALAEK5H1536770 | 2GNALAEK5H1516275 | 2GNALAEK5H1581854 | 2GNALAEK5H1526952 | 2GNALAEK5H1579733 | 2GNALAEK5H1516762 | 2GNALAEK5H1527549; 2GNALAEK5H1525235

2GNALAEK5H1522819 | 2GNALAEK5H1513716 | 2GNALAEK5H1566240; 2GNALAEK5H1572734 | 2GNALAEK5H1563872

2GNALAEK5H1518740 | 2GNALAEK5H1567078 | 2GNALAEK5H1530211 | 2GNALAEK5H1529933 | 2GNALAEK5H1550765; 2GNALAEK5H1586889

2GNALAEK5H1557571 | 2GNALAEK5H1509908 | 2GNALAEK5H1570742 | 2GNALAEK5H1542388 | 2GNALAEK5H1552418 | 2GNALAEK5H1591249 | 2GNALAEK5H1536137 | 2GNALAEK5H1520892 | 2GNALAEK5H1554234 | 2GNALAEK5H1540057; 2GNALAEK5H1567226

2GNALAEK5H1593115; 2GNALAEK5H1509858 | 2GNALAEK5H1512727 | 2GNALAEK5H1525039 | 2GNALAEK5H1570613 | 2GNALAEK5H1595396; 2GNALAEK5H1565170 | 2GNALAEK5H1513909; 2GNALAEK5H1530077 | 2GNALAEK5H1512825; 2GNALAEK5H1582020

2GNALAEK5H1597262 | 2GNALAEK5H1578095; 2GNALAEK5H1586603; 2GNALAEK5H1571969; 2GNALAEK5H1516390 | 2GNALAEK5H1541208; 2GNALAEK5H1543590 | 2GNALAEK5H1541046 | 2GNALAEK5H1573155 | 2GNALAEK5H1515286 | 2GNALAEK5H1528684 | 2GNALAEK5H1515935 | 2GNALAEK5H1506281; 2GNALAEK5H1531682; 2GNALAEK5H1596726 | 2GNALAEK5H1567517; 2GNALAEK5H1524912; 2GNALAEK5H1511402; 2GNALAEK5H1599108; 2GNALAEK5H1599447; 2GNALAEK5H1517961 | 2GNALAEK5H1510475 | 2GNALAEK5H1534565; 2GNALAEK5H1589985; 2GNALAEK5H1556971 | 2GNALAEK5H1519547; 2GNALAEK5H1552595 | 2GNALAEK5H1595673 | 2GNALAEK5H1553875; 2GNALAEK5H1570417; 2GNALAEK5H1558610 | 2GNALAEK5H1587203 | 2GNALAEK5H1583491 | 2GNALAEK5H1564231; 2GNALAEK5H1516566 | 2GNALAEK5H1593714 | 2GNALAEK5H1551995 | 2GNALAEK5H1528443; 2GNALAEK5H1573639 | 2GNALAEK5H1586973; 2GNALAEK5H1509049; 2GNALAEK5H1593437 | 2GNALAEK5H1515319 | 2GNALAEK5H1576461 | 2GNALAEK5H1506796 | 2GNALAEK5H1561023 | 2GNALAEK5H1537353 | 2GNALAEK5H1541810 | 2GNALAEK5H1565203 | 2GNALAEK5H1581238 | 2GNALAEK5H1520326 | 2GNALAEK5H1558512 | 2GNALAEK5H1525154 | 2GNALAEK5H1515109

2GNALAEK5H1550426 | 2GNALAEK5H1564276 | 2GNALAEK5H1537403; 2GNALAEK5H1576539 | 2GNALAEK5H1588786 | 2GNALAEK5H1566576 | 2GNALAEK5H1501257 | 2GNALAEK5H1566318; 2GNALAEK5H1542858 | 2GNALAEK5H1576265; 2GNALAEK5H1512310 | 2GNALAEK5H1572295

2GNALAEK5H1534615

2GNALAEK5H1506975 | 2GNALAEK5H1519497; 2GNALAEK5H1579019 | 2GNALAEK5H1597956; 2GNALAEK5H1570837; 2GNALAEK5H1562205 | 2GNALAEK5H1598931

2GNALAEK5H1544898 | 2GNALAEK5H1591669 | 2GNALAEK5H1567937; 2GNALAEK5H1590957 | 2GNALAEK5H1580073 | 2GNALAEK5H1585449 | 2GNALAEK5H1566951 | 2GNALAEK5H1591090 | 2GNALAEK5H1508158 | 2GNALAEK5H1532895 | 2GNALAEK5H1598301; 2GNALAEK5H1568618 | 2GNALAEK5H1598847 | 2GNALAEK5H1542942 | 2GNALAEK5H1553018; 2GNALAEK5H1511691

2GNALAEK5H1523856 | 2GNALAEK5H1550989 | 2GNALAEK5H1554265 | 2GNALAEK5H1555027 | 2GNALAEK5H1581837 | 2GNALAEK5H1505342 | 2GNALAEK5H1540771 | 2GNALAEK5H1596905 | 2GNALAEK5H1549308; 2GNALAEK5H1520813; 2GNALAEK5H1586570 | 2GNALAEK5H1503767; 2GNALAEK5H1526093; 2GNALAEK5H1525400 | 2GNALAEK5H1595544; 2GNALAEK5H1527521

2GNALAEK5H1515417; 2GNALAEK5H1561488 | 2GNALAEK5H1599805; 2GNALAEK5H1516437 | 2GNALAEK5H1571051 | 2GNALAEK5H1534226 | 2GNALAEK5H1527731; 2GNALAEK5H1598797 | 2GNALAEK5H1546781 | 2GNALAEK5H1506913 | 2GNALAEK5H1515692 | 2GNALAEK5H1547087 | 2GNALAEK5H1519189; 2GNALAEK5H1583636; 2GNALAEK5H1529821 | 2GNALAEK5H1541323

2GNALAEK5H1563516 | 2GNALAEK5H1549115 | 2GNALAEK5H1514316; 2GNALAEK5H1541063; 2GNALAEK5H1528510 | 2GNALAEK5H1520083 | 2GNALAEK5H1566366 | 2GNALAEK5H1545775; 2GNALAEK5H1567386 | 2GNALAEK5H1500092; 2GNALAEK5H1545856 | 2GNALAEK5H1571289

2GNALAEK5H1510038 | 2GNALAEK5H1541645 | 2GNALAEK5H1504790 | 2GNALAEK5H1571745; 2GNALAEK5H1563189 | 2GNALAEK5H1591283 | 2GNALAEK5H1561460 | 2GNALAEK5H1576198 | 2GNALAEK5H1586021

2GNALAEK5H1520939 | 2GNALAEK5H1568912 | 2GNALAEK5H1579067 | 2GNALAEK5H1560535; 2GNALAEK5H1513702 | 2GNALAEK5H1517331 | 2GNALAEK5H1550684 | 2GNALAEK5H1511206; 2GNALAEK5H1594362 | 2GNALAEK5H1599173; 2GNALAEK5H1522562; 2GNALAEK5H1579487; 2GNALAEK5H1576153 | 2GNALAEK5H1592045; 2GNALAEK5H1579022; 2GNALAEK5H1525509 | 2GNALAEK5H1566593 | 2GNALAEK5H1578520 | 2GNALAEK5H1573978 | 2GNALAEK5H1563046 | 2GNALAEK5H1504241 | 2GNALAEK5H1579926 | 2GNALAEK5H1511111; 2GNALAEK5H1583801 | 2GNALAEK5H1577206; 2GNALAEK5H1510377 | 2GNALAEK5H1587606 | 2GNALAEK5H1501100 | 2GNALAEK5H1540723; 2GNALAEK5H1579327; 2GNALAEK5H1560793 | 2GNALAEK5H1533416 | 2GNALAEK5H1555481 | 2GNALAEK5H1555514 | 2GNALAEK5H1599786; 2GNALAEK5H1502523 | 2GNALAEK5H1585452; 2GNALAEK5H1523663 | 2GNALAEK5H1561846; 2GNALAEK5H1597018 | 2GNALAEK5H1533075 | 2GNALAEK5H1548160 | 2GNALAEK5H1538194 | 2GNALAEK5H1541886; 2GNALAEK5H1554279 | 2GNALAEK5H1582714; 2GNALAEK5H1529527 | 2GNALAEK5H1595768 | 2GNALAEK5H1569039

2GNALAEK5H1502375 | 2GNALAEK5H1552189 | 2GNALAEK5H1525963; 2GNALAEK5H1550698; 2GNALAEK5H1586181 | 2GNALAEK5H1548045 | 2GNALAEK5H1515322 | 2GNALAEK5H1542987 | 2GNALAEK5H1513098 | 2GNALAEK5H1593843; 2GNALAEK5H1507351 | 2GNALAEK5H1508368 | 2GNALAEK5H1599058; 2GNALAEK5H1523582; 2GNALAEK5H1553214 | 2GNALAEK5H1518737; 2GNALAEK5H1559756 | 2GNALAEK5H1574970 | 2GNALAEK5H1503896 | 2GNALAEK5H1587699; 2GNALAEK5H1580722 | 2GNALAEK5H1568408 | 2GNALAEK5H1564780 | 2GNALAEK5H1567520 | 2GNALAEK5H1555786 | 2GNALAEK5H1596483; 2GNALAEK5H1550930; 2GNALAEK5H1586990

2GNALAEK5H1589548; 2GNALAEK5H1524876 | 2GNALAEK5H1543282; 2GNALAEK5H1525204; 2GNALAEK5H1591266 | 2GNALAEK5H1551561; 2GNALAEK5H1535537 | 2GNALAEK5H1531360; 2GNALAEK5H1535120 | 2GNALAEK5H1501808 | 2GNALAEK5H1582681 | 2GNALAEK5H1597097 | 2GNALAEK5H1508225 | 2GNALAEK5H1557537 | 2GNALAEK5H1528801 | 2GNALAEK5H1574418; 2GNALAEK5H1537532; 2GNALAEK5H1539412 | 2GNALAEK5H1514915

2GNALAEK5H1569526; 2GNALAEK5H1500223 | 2GNALAEK5H1509147; 2GNALAEK5H1573320 | 2GNALAEK5H1519984 | 2GNALAEK5H1581403; 2GNALAEK5H1552581; 2GNALAEK5H1589520 | 2GNALAEK5H1574774 | 2GNALAEK5H1559109 | 2GNALAEK5H1593762; 2GNALAEK5H1517426 | 2GNALAEK5H1502084 | 2GNALAEK5H1547140 | 2GNALAEK5H1565749; 2GNALAEK5H1563709; 2GNALAEK5H1520441 | 2GNALAEK5H1516521 | 2GNALAEK5H1533884

2GNALAEK5H1569669

2GNALAEK5H1530516; 2GNALAEK5H1567680; 2GNALAEK5H1584964 | 2GNALAEK5H1549969 | 2GNALAEK5H1521783 | 2GNALAEK5H1585256; 2GNALAEK5H1590098 | 2GNALAEK5H1589808 | 2GNALAEK5H1542116 | 2GNALAEK5H1586262 | 2GNALAEK5H1505809

2GNALAEK5H1570448; 2GNALAEK5H1577612; 2GNALAEK5H1570675 | 2GNALAEK5H1520861; 2GNALAEK5H1589579 | 2GNALAEK5H1517619 | 2GNALAEK5H1567775 | 2GNALAEK5H1564794

2GNALAEK5H1551964 | 2GNALAEK5H1595964 | 2GNALAEK5H1593096 | 2GNALAEK5H1587878; 2GNALAEK5H1512503 | 2GNALAEK5H1526823 | 2GNALAEK5H1549437 | 2GNALAEK5H1595057; 2GNALAEK5H1524991 | 2GNALAEK5H1560387 | 2GNALAEK5H1540494

2GNALAEK5H1517457; 2GNALAEK5H1597083 | 2GNALAEK5H1546120

2GNALAEK5H1532377; 2GNALAEK5H1580459 | 2GNALAEK5H1550507 | 2GNALAEK5H1552404 | 2GNALAEK5H1524294 | 2GNALAEK5H1578713 | 2GNALAEK5H1546103 | 2GNALAEK5H1559482; 2GNALAEK5H1509441 | 2GNALAEK5H1549826 | 2GNALAEK5H1551320 | 2GNALAEK5H1553312; 2GNALAEK5H1527504

2GNALAEK5H1512890; 2GNALAEK5H1597567 | 2GNALAEK5H1510542 | 2GNALAEK5H1581594 | 2GNALAEK5H1526238; 2GNALAEK5H1545002 | 2GNALAEK5H1595995 | 2GNALAEK5H1585533 | 2GNALAEK5H1557165; 2GNALAEK5H1501839 | 2GNALAEK5H1563757

2GNALAEK5H1564195 | 2GNALAEK5H1594748 | 2GNALAEK5H1505504; 2GNALAEK5H1576220

2GNALAEK5H1559806; 2GNALAEK5H1568831 | 2GNALAEK5H1577139; 2GNALAEK5H1554718 | 2GNALAEK5H1536767; 2GNALAEK5H1510492 | 2GNALAEK5H1506345 | 2GNALAEK5H1539541 | 2GNALAEK5H1596306 | 2GNALAEK5H1571146 | 2GNALAEK5H1588982 | 2GNALAEK5H1577108 | 2GNALAEK5H1522447; 2GNALAEK5H1538602 | 2GNALAEK5H1513215

2GNALAEK5H1517040 | 2GNALAEK5H1580445; 2GNALAEK5H1513988 | 2GNALAEK5H1540382 | 2GNALAEK5H1579652 | 2GNALAEK5H1592613; 2GNALAEK5H1562818 | 2GNALAEK5H1524893 | 2GNALAEK5H1562284 | 2GNALAEK5H1568022; 2GNALAEK5H1569302; 2GNALAEK5H1558509 | 2GNALAEK5H1581062; 2GNALAEK5H1522660 | 2GNALAEK5H1583944 | 2GNALAEK5H1595351; 2GNALAEK5H1589484; 2GNALAEK5H1532251 | 2GNALAEK5H1560194 | 2GNALAEK5H1588318

2GNALAEK5H1572376 | 2GNALAEK5H1554847; 2GNALAEK5H1510122 | 2GNALAEK5H1531472 | 2GNALAEK5H1597343; 2GNALAEK5H1548952 | 2GNALAEK5H1544738 | 2GNALAEK5H1517720; 2GNALAEK5H1588920; 2GNALAEK5H1537420 | 2GNALAEK5H1574533; 2GNALAEK5H1551835 | 2GNALAEK5H1516549; 2GNALAEK5H1539037

2GNALAEK5H1552824; 2GNALAEK5H1535134 | 2GNALAEK5H1563158 | 2GNALAEK5H1570160 | 2GNALAEK5H1530788; 2GNALAEK5H1503834 | 2GNALAEK5H1587380

2GNALAEK5H1579991

2GNALAEK5H1547199; 2GNALAEK5H1571700; 2GNALAEK5H1517572 | 2GNALAEK5H1554637; 2GNALAEK5H1513733 | 2GNALAEK5H1592854 | 2GNALAEK5H1535196 | 2GNALAEK5H1505406 | 2GNALAEK5H1538633; 2GNALAEK5H1541113 | 2GNALAEK5H1555173; 2GNALAEK5H1536543 | 2GNALAEK5H1586715 | 2GNALAEK5H1557666; 2GNALAEK5H1543735; 2GNALAEK5H1507334

2GNALAEK5H1518558 | 2GNALAEK5H1528992 | 2GNALAEK5H1520973 | 2GNALAEK5H1535652

2GNALAEK5H1574662 | 2GNALAEK5H1556999 | 2GNALAEK5H1551432 | 2GNALAEK5H1558283 | 2GNALAEK5H1579859; 2GNALAEK5H1559580 | 2GNALAEK5H1572569 | 2GNALAEK5H1559563 | 2GNALAEK5H1532198; 2GNALAEK5H1501632 | 2GNALAEK5H1595933; 2GNALAEK5H1568294 | 2GNALAEK5H1558249 | 2GNALAEK5H1561457 | 2GNALAEK5H1519533 | 2GNALAEK5H1586486 | 2GNALAEK5H1592935 | 2GNALAEK5H1586066

2GNALAEK5H1587864; 2GNALAEK5H1587038; 2GNALAEK5H1554640; 2GNALAEK5H1573365 | 2GNALAEK5H1568652 | 2GNALAEK5H1555156; 2GNALAEK5H1596788; 2GNALAEK5H1514820 | 2GNALAEK5H1562222 | 2GNALAEK5H1558770 | 2GNALAEK5H1530080; 2GNALAEK5H1539796 | 2GNALAEK5H1560129 | 2GNALAEK5H1516485 | 2GNALAEK5H1552841 | 2GNALAEK5H1567839 | 2GNALAEK5H1561698 | 2GNALAEK5H1594376; 2GNALAEK5H1527535 | 2GNALAEK5H1571244; 2GNALAEK5H1530273 | 2GNALAEK5H1539801 | 2GNALAEK5H1519239; 2GNALAEK5H1543959 | 2GNALAEK5H1548997 | 2GNALAEK5H1550118 | 2GNALAEK5H1581353

2GNALAEK5H1577223 | 2GNALAEK5H1558557 | 2GNALAEK5H1576394; 2GNALAEK5H1515353; 2GNALAEK5H1528491 | 2GNALAEK5H1509388; 2GNALAEK5H1577500 | 2GNALAEK5H1534260 | 2GNALAEK5H1554086 | 2GNALAEK5H1581336; 2GNALAEK5H1556713; 2GNALAEK5H1597603; 2GNALAEK5H1597391; 2GNALAEK5H1574919 | 2GNALAEK5H1513652; 2GNALAEK5H1563208 | 2GNALAEK5H1583992 | 2GNALAEK5H1530953 | 2GNALAEK5H1532380 | 2GNALAEK5H1593387 | 2GNALAEK5H1566772 | 2GNALAEK5H1593700 | 2GNALAEK5H1564066; 2GNALAEK5H1592174; 2GNALAEK5H1586035; 2GNALAEK5H1567193; 2GNALAEK5H1598699; 2GNALAEK5H1551754 | 2GNALAEK5H1523551 | 2GNALAEK5H1582955 | 2GNALAEK5H1501372; 2GNALAEK5H1510251 | 2GNALAEK5H1530208; 2GNALAEK5H1587704 | 2GNALAEK5H1515918; 2GNALAEK5H1570739; 2GNALAEK5H1531648 | 2GNALAEK5H1585967 | 2GNALAEK5H1554010; 2GNALAEK5H1569722 | 2GNALAEK5H1546800; 2GNALAEK5H1558333 | 2GNALAEK5H1547462 | 2GNALAEK5H1535795; 2GNALAEK5H1506362 | 2GNALAEK5H1583118 | 2GNALAEK5H1530984 | 2GNALAEK5H1528250 | 2GNALAEK5H1540687; 2GNALAEK5H1579411 | 2GNALAEK5H1587993; 2GNALAEK5H1514610 | 2GNALAEK5H1504031; 2GNALAEK5H1573592 | 2GNALAEK5H1506877; 2GNALAEK5H1590408 | 2GNALAEK5H1543847

2GNALAEK5H1580297 | 2GNALAEK5H1550605 | 2GNALAEK5H1513358; 2GNALAEK5H1537966; 2GNALAEK5H1519872; 2GNALAEK5H1587265 | 2GNALAEK5H1536140 | 2GNALAEK5H1590733 | 2GNALAEK5H1509360 | 2GNALAEK5H1516812 | 2GNALAEK5H1538647; 2GNALAEK5H1536526 | 2GNALAEK5H1572586 | 2GNALAEK5H1522366; 2GNALAEK5H1511089 | 2GNALAEK5H1552175 | 2GNALAEK5H1565105; 2GNALAEK5H1504840; 2GNALAEK5H1554993; 2GNALAEK5H1589419 | 2GNALAEK5H1565668; 2GNALAEK5H1552130; 2GNALAEK5H1588609 | 2GNALAEK5H1538373; 2GNALAEK5H1556372 | 2GNALAEK5H1507768; 2GNALAEK5H1596130; 2GNALAEK5H1529902 | 2GNALAEK5H1594281 | 2GNALAEK5H1537286 | 2GNALAEK5H1530614 | 2GNALAEK5H1597830 | 2GNALAEK5H1530869; 2GNALAEK5H1519127 | 2GNALAEK5H1501856 | 2GNALAEK5H1570434; 2GNALAEK5H1578551 | 2GNALAEK5H1519404; 2GNALAEK5H1565055 | 2GNALAEK5H1549907 | 2GNALAEK5H1521217

2GNALAEK5H1596029; 2GNALAEK5H1525560 | 2GNALAEK5H1520522 | 2GNALAEK5H1534341 | 2GNALAEK5H1506264 | 2GNALAEK5H1574452 | 2GNALAEK5H1578890 | 2GNALAEK5H1516227 | 2GNALAEK5H1502893 | 2GNALAEK5H1569770; 2GNALAEK5H1577707; 2GNALAEK5H1573074; 2GNALAEK5H1579828

2GNALAEK5H1545551 | 2GNALAEK5H1526594 | 2GNALAEK5H1555416 | 2GNALAEK5H1579893 | 2GNALAEK5H1576699 | 2GNALAEK5H1513490

2GNALAEK5H1506474 | 2GNALAEK5H1511559 | 2GNALAEK5H1514428; 2GNALAEK5H1537725; 2GNALAEK5H1534355 | 2GNALAEK5H1559854 | 2GNALAEK5H1505423 | 2GNALAEK5H1512226 | 2GNALAEK5H1575701 | 2GNALAEK5H1548904; 2GNALAEK5H1524456 | 2GNALAEK5H1500707 | 2GNALAEK5H1559496; 2GNALAEK5H1597214; 2GNALAEK5H1523422 | 2GNALAEK5H1565265 | 2GNALAEK5H1567582 | 2GNALAEK5H1571888 | 2GNALAEK5H1554394 | 2GNALAEK5H1566402; 2GNALAEK5H1507169 | 2GNALAEK5H1551463; 2GNALAEK5H1559451; 2GNALAEK5H1546697; 2GNALAEK5H1540639 | 2GNALAEK5H1512680 | 2GNALAEK5H1589081 | 2GNALAEK5H1542102; 2GNALAEK5H1526577 | 2GNALAEK5H1565444 | 2GNALAEK5H1576816; 2GNALAEK5H1546361 | 2GNALAEK5H1554878; 2GNALAEK5H1532184 | 2GNALAEK5H1586925 | 2GNALAEK5H1522240 | 2GNALAEK5H1561927 | 2GNALAEK5H1534176; 2GNALAEK5H1565539 | 2GNALAEK5H1587377; 2GNALAEK5H1567243 | 2GNALAEK5H1505101 | 2GNALAEK5H1555075; 2GNALAEK5H1572121

2GNALAEK5H1529494; 2GNALAEK5H1584799; 2GNALAEK5H1510931; 2GNALAEK5H1501212 | 2GNALAEK5H1565007; 2GNALAEK5H1502960; 2GNALAEK5H1593230 | 2GNALAEK5H1538289 | 2GNALAEK5H1510895; 2GNALAEK5H1546988 | 2GNALAEK5H1519385; 2GNALAEK5H1582874 | 2GNALAEK5H1564083; 2GNALAEK5H1539877 | 2GNALAEK5H1543217; 2GNALAEK5H1558218; 2GNALAEK5H1579814 | 2GNALAEK5H1544867; 2GNALAEK5H1584611 | 2GNALAEK5H1532783 | 2GNALAEK5H1548269; 2GNALAEK5H1576413 | 2GNALAEK5H1534677 | 2GNALAEK5H1564715; 2GNALAEK5H1544982 | 2GNALAEK5H1560681 | 2GNALAEK5H1520374 | 2GNALAEK5H1573317 | 2GNALAEK5H1553729 | 2GNALAEK5H1525929 | 2GNALAEK5H1561474 | 2GNALAEK5H1528412 | 2GNALAEK5H1542391; 2GNALAEK5H1508001 | 2GNALAEK5H1572474 | 2GNALAEK5H1526837 | 2GNALAEK5H1570336 | 2GNALAEK5H1538146; 2GNALAEK5H1518995 | 2GNALAEK5H1512386; 2GNALAEK5H1591123 | 2GNALAEK5H1592269; 2GNALAEK5H1533531 | 2GNALAEK5H1505910 | 2GNALAEK5H1529365; 2GNALAEK5H1595950; 2GNALAEK5H1544416

2GNALAEK5H1588349; 2GNALAEK5H1575018

2GNALAEK5H1515787; 2GNALAEK5H1576573

2GNALAEK5H1589775; 2GNALAEK5H1531584 | 2GNALAEK5H1552385 | 2GNALAEK5H1544545; 2GNALAEK5H1550085 | 2GNALAEK5H1507009; 2GNALAEK5H1572958

2GNALAEK5H1511934 | 2GNALAEK5H1525431

2GNALAEK5H1584494 | 2GNALAEK5H1553696

2GNALAEK5H1534369 | 2GNALAEK5H1583524 | 2GNALAEK5H1516034; 2GNALAEK5H1534470; 2GNALAEK5H1507852 | 2GNALAEK5H1558204 | 2GNALAEK5H1555545; 2GNALAEK5H1539734 | 2GNALAEK5H1557439; 2GNALAEK5H1555528; 2GNALAEK5H1528541 | 2GNALAEK5H1596936; 2GNALAEK5H1583653 | 2GNALAEK5H1551818 | 2GNALAEK5H1501792

2GNALAEK5H1528751 | 2GNALAEK5H1558302

2GNALAEK5H1595334 | 2GNALAEK5H1562933 | 2GNALAEK5H1524313 | 2GNALAEK5H1517524; 2GNALAEK5H1595074; 2GNALAEK5H1545565

2GNALAEK5H1550331; 2GNALAEK5H1538311 | 2GNALAEK5H1560356 | 2GNALAEK5H1510962 | 2GNALAEK5H1536946 | 2GNALAEK5H1569929

2GNALAEK5H1546618 | 2GNALAEK5H1537823 | 2GNALAEK5H1578825 | 2GNALAEK5H1507799 | 2GNALAEK5H1536624 | 2GNALAEK5H1579120 | 2GNALAEK5H1546974 | 2GNALAEK5H1500786 | 2GNALAEK5H1596869 | 2GNALAEK5H1511254 | 2GNALAEK5H1522268 | 2GNALAEK5H1515515; 2GNALAEK5H1555688 | 2GNALAEK5H1533660; 2GNALAEK5H1511383 | 2GNALAEK5H1587413 | 2GNALAEK5H1567727

2GNALAEK5H1544805 | 2GNALAEK5H1534145 | 2GNALAEK5H1574693 | 2GNALAEK5H1502716 | 2GNALAEK5H1557800 | 2GNALAEK5H1546201

2GNALAEK5H1522030 | 2GNALAEK5H1564343 | 2GNALAEK5H1579795; 2GNALAEK5H1501405; 2GNALAEK5H1585399 | 2GNALAEK5H1543427

2GNALAEK5H1578355; 2GNALAEK5H1570322; 2GNALAEK5H1538972 | 2GNALAEK5H1501226 | 2GNALAEK5H1521136; 2GNALAEK5H1539958; 2GNALAEK5H1535991 | 2GNALAEK5H1597505 | 2GNALAEK5H1535876 | 2GNALAEK5H1557764 | 2GNALAEK5H1563791 | 2GNALAEK5H1534744; 2GNALAEK5H1588321 | 2GNALAEK5H1504174 | 2GNALAEK5H1588187 | 2GNALAEK5H1545209 | 2GNALAEK5H1545842

2GNALAEK5H1538597 | 2GNALAEK5H1572457 | 2GNALAEK5H1542259 | 2GNALAEK5H1555710; 2GNALAEK5H1528619; 2GNALAEK5H1560079 | 2GNALAEK5H1572944 | 2GNALAEK5H1506717 | 2GNALAEK5H1520715; 2GNALAEK5H1574211 | 2GNALAEK5H1584687 | 2GNALAEK5H1593051 | 2GNALAEK5H1578856 | 2GNALAEK5H1504451 | 2GNALAEK5H1588206; 2GNALAEK5H1549390; 2GNALAEK5H1578629; 2GNALAEK5H1544691; 2GNALAEK5H1542603 | 2GNALAEK5H1504093; 2GNALAEK5H1557781

2GNALAEK5H1573849 | 2GNALAEK5H1598282 | 2GNALAEK5H1569493; 2GNALAEK5H1559868

2GNALAEK5H1551902 | 2GNALAEK5H1522836 | 2GNALAEK5H1537868 | 2GNALAEK5H1523937 | 2GNALAEK5H1552399 | 2GNALAEK5H1503638; 2GNALAEK5H1562589 | 2GNALAEK5H1544030 | 2GNALAEK5H1561880 | 2GNALAEK5H1562480 | 2GNALAEK5H1592143 | 2GNALAEK5H1539538 | 2GNALAEK5H1578565; 2GNALAEK5H1587539 | 2GNALAEK5H1518513; 2GNALAEK5H1575228 | 2GNALAEK5H1571471 | 2GNALAEK5H1504384 | 2GNALAEK5H1597990 | 2GNALAEK5H1505437; 2GNALAEK5H1532931 | 2GNALAEK5H1506846 | 2GNALAEK5H1574855; 2GNALAEK5H1566819 | 2GNALAEK5H1548577 | 2GNALAEK5H1502957 | 2GNALAEK5H1588934 | 2GNALAEK5H1594135; 2GNALAEK5H1529043; 2GNALAEK5H1589212; 2GNALAEK5H1522108 | 2GNALAEK5H1528104 | 2GNALAEK5H1599304; 2GNALAEK5H1534386 | 2GNALAEK5H1541242; 2GNALAEK5H1508418 | 2GNALAEK5H1581885 | 2GNALAEK5H1500125; 2GNALAEK5H1522125; 2GNALAEK5H1522464 | 2GNALAEK5H1592322; 2GNALAEK5H1511433

2GNALAEK5H1521122; 2GNALAEK5H1503395; 2GNALAEK5H1519080 | 2GNALAEK5H1580669 | 2GNALAEK5H1545825 | 2GNALAEK5H1594314

2GNALAEK5H1551544 | 2GNALAEK5H1522853 | 2GNALAEK5H1510539 | 2GNALAEK5H1546232 | 2GNALAEK5H1538356 | 2GNALAEK5H1572216 | 2GNALAEK5H1592000 | 2GNALAEK5H1534663; 2GNALAEK5H1554105 | 2GNALAEK5H1521475; 2GNALAEK5H1572264 | 2GNALAEK5H1500951; 2GNALAEK5H1576864 | 2GNALAEK5H1589162 | 2GNALAEK5H1567176 | 2GNALAEK5H1542133 | 2GNALAEK5H1589694 | 2GNALAEK5H1541290 | 2GNALAEK5H1566660 | 2GNALAEK5H1579554 | 2GNALAEK5H1596242; 2GNALAEK5H1599416 | 2GNALAEK5H1581546 | 2GNALAEK5H1560874 | 2GNALAEK5H1572779 | 2GNALAEK5H1586469; 2GNALAEK5H1537899; 2GNALAEK5H1533092; 2GNALAEK5H1543024 | 2GNALAEK5H1523095 | 2GNALAEK5H1556047 | 2GNALAEK5H1505325

2GNALAEK5H1564987 | 2GNALAEK5H1595043; 2GNALAEK5H1547865; 2GNALAEK5H1503736 | 2GNALAEK5H1518205

2GNALAEK5H1557635; 2GNALAEK5H1542908 | 2GNALAEK5H1553388 | 2GNALAEK5H1525056 | 2GNALAEK5H1504269; 2GNALAEK5H1514199 | 2GNALAEK5H1534890 | 2GNALAEK5H1555433; 2GNALAEK5H1526000 | 2GNALAEK5H1556100 | 2GNALAEK5H1513778 | 2GNALAEK5H1525123 | 2GNALAEK5H1556131 | 2GNALAEK5H1578534; 2GNALAEK5H1536025 | 2GNALAEK5H1518527; 2GNALAEK5H1575178 | 2GNALAEK5H1523081; 2GNALAEK5H1584673

2GNALAEK5H1544643

2GNALAEK5H1514879; 2GNALAEK5H1582597 | 2GNALAEK5H1537837 | 2GNALAEK5H1538843 | 2GNALAEK5H1537529; 2GNALAEK5H1538213

2GNALAEK5H1561491; 2GNALAEK5H1500464 | 2GNALAEK5H1571101; 2GNALAEK5H1541628 | 2GNALAEK5H1545646 | 2GNALAEK5H1532721

2GNALAEK5H1538776 | 2GNALAEK5H1539359 | 2GNALAEK5H1571129 | 2GNALAEK5H1594524 | 2GNALAEK5H1569168 | 2GNALAEK5H1559739 | 2GNALAEK5H1541824; 2GNALAEK5H1588285 | 2GNALAEK5H1581045

2GNALAEK5H1585192 | 2GNALAEK5H1570126

2GNALAEK5H1537773; 2GNALAEK5H1503414 | 2GNALAEK5H1513019; 2GNALAEK5H1559692; 2GNALAEK5H1530676; 2GNALAEK5H1508239; 2GNALAEK5H1563144 | 2GNALAEK5H1506829 | 2GNALAEK5H1557120 | 2GNALAEK5H1520407 | 2GNALAEK5H1582082 | 2GNALAEK5H1558476 | 2GNALAEK5H1537224 | 2GNALAEK5H1548210; 2GNALAEK5H1519970; 2GNALAEK5H1535893 | 2GNALAEK5H1538552; 2GNALAEK5H1502859; 2GNALAEK5H1506328 | 2GNALAEK5H1542763; 2GNALAEK5H1590084 | 2GNALAEK5H1596435 | 2GNALAEK5H1588688; 2GNALAEK5H1569154; 2GNALAEK5H1585158 | 2GNALAEK5H1560003; 2GNALAEK5H1525865 | 2GNALAEK5H1592952; 2GNALAEK5H1543461 | 2GNALAEK5H1512713 | 2GNALAEK5H1557358

2GNALAEK5H1559448 | 2GNALAEK5H1581787 | 2GNALAEK5H1504787 | 2GNALAEK5H1583815; 2GNALAEK5H1591865 | 2GNALAEK5H1532427 | 2GNALAEK5H1542939; 2GNALAEK5H1507222 | 2GNALAEK5H1580185; 2GNALAEK5H1564648 | 2GNALAEK5H1582034

2GNALAEK5H1583183; 2GNALAEK5H1501355 | 2GNALAEK5H1509696; 2GNALAEK5H1590604 | 2GNALAEK5H1591543 | 2GNALAEK5H1577433; 2GNALAEK5H1575276 | 2GNALAEK5H1536378 | 2GNALAEK5H1531438 | 2GNALAEK5H1521458 | 2GNALAEK5H1564505; 2GNALAEK5H1532945; 2GNALAEK5H1543475; 2GNALAEK5H1556887 | 2GNALAEK5H1516616; 2GNALAEK5H1513201 | 2GNALAEK5H1536106; 2GNALAEK5H1565718 | 2GNALAEK5H1540253 | 2GNALAEK5H1552788 | 2GNALAEK5H1563130 | 2GNALAEK5H1530239 | 2GNALAEK5H1594345 | 2GNALAEK5H1599030 | 2GNALAEK5H1516776 | 2GNALAEK5H1533903; 2GNALAEK5H1560065 | 2GNALAEK5H1556209 | 2GNALAEK5H1593518 | 2GNALAEK5H1563547 | 2GNALAEK5H1587816

2GNALAEK5H1521590; 2GNALAEK5H1553472; 2GNALAEK5H1513943 | 2GNALAEK5H1523615 | 2GNALAEK5H1575231 | 2GNALAEK5H1546182; 2GNALAEK5H1554041 | 2GNALAEK5H1553763

2GNALAEK5H1591445; 2GNALAEK5H1559899 | 2GNALAEK5H1507642 | 2GNALAEK5H1588447 | 2GNALAEK5H1589629 | 2GNALAEK5H1596385 | 2GNALAEK5H1532766; 2GNALAEK5H1597181 | 2GNALAEK5H1565332 | 2GNALAEK5H1502604; 2GNALAEK5H1510055; 2GNALAEK5H1580834 | 2GNALAEK5H1528006 | 2GNALAEK5H1513506; 2GNALAEK5H1520262 | 2GNALAEK5H1557232 | 2GNALAEK5H1542617 | 2GNALAEK5H1574354

2GNALAEK5H1578727 | 2GNALAEK5H1533187 | 2GNALAEK5H1520195 | 2GNALAEK5H1510136

2GNALAEK5H1509276; 2GNALAEK5H1588397 | 2GNALAEK5H1560423; 2GNALAEK5H1549888 | 2GNALAEK5H1592420 | 2GNALAEK5H1521587 | 2GNALAEK5H1592501 | 2GNALAEK5H1576444; 2GNALAEK5H1546280; 2GNALAEK5H1587119; 2GNALAEK5H1529625 | 2GNALAEK5H1588724 | 2GNALAEK5H1565914 | 2GNALAEK5H1557750; 2GNALAEK5H1537742 | 2GNALAEK5H1530287 | 2GNALAEK5H1545064; 2GNALAEK5H1566898 | 2GNALAEK5H1589145 | 2GNALAEK5H1578968

2GNALAEK5H1560812 | 2GNALAEK5H1599223 | 2GNALAEK5H1553276 | 2GNALAEK5H1528197; 2GNALAEK5H1560941; 2GNALAEK5H1509472

2GNALAEK5H1554380; 2GNALAEK5H1568862; 2GNALAEK5H1596063 | 2GNALAEK5H1522318; 2GNALAEK5H1532072 | 2GNALAEK5H1541807; 2GNALAEK5H1528605; 2GNALAEK5H1538986 | 2GNALAEK5H1588092 | 2GNALAEK5H1582602 | 2GNALAEK5H1594622 | 2GNALAEK5H1566156; 2GNALAEK5H1586374; 2GNALAEK5H1559787 | 2GNALAEK5H1581093 | 2GNALAEK5H1554461 | 2GNALAEK5H1531469; 2GNALAEK5H1535781 | 2GNALAEK5H1512761; 2GNALAEK5H1553505 | 2GNALAEK5H1556002 | 2GNALAEK5H1548711 | 2GNALAEK5H1506104; 2GNALAEK5H1503848; 2GNALAEK5H1525820 | 2GNALAEK5H1532752 | 2GNALAEK5H1574953; 2GNALAEK5H1543976; 2GNALAEK5H1556534 | 2GNALAEK5H1574905; 2GNALAEK5H1568246; 2GNALAEK5H1583538

2GNALAEK5H1536963 | 2GNALAEK5H1565010 | 2GNALAEK5H1576587 | 2GNALAEK5H1575956; 2GNALAEK5H1539961; 2GNALAEK5H1553598 | 2GNALAEK5H1564049; 2GNALAEK5H1518530 | 2GNALAEK5H1510881 | 2GNALAEK5H1586004 | 2GNALAEK5H1595561; 2GNALAEK5H1575522 | 2GNALAEK5H1528457; 2GNALAEK5H1545517; 2GNALAEK5H1541869 | 2GNALAEK5H1598587 | 2GNALAEK5H1562768 | 2GNALAEK5H1546960; 2GNALAEK5H1547588; 2GNALAEK5H1552368 | 2GNALAEK5H1585371 | 2GNALAEK5H1556341; 2GNALAEK5H1511738 | 2GNALAEK5H1564892; 2GNALAEK5H1559272; 2GNALAEK5H1500089; 2GNALAEK5H1558803; 2GNALAEK5H1524425 | 2GNALAEK5H1538096

2GNALAEK5H1503283; 2GNALAEK5H1538678 | 2GNALAEK5H1544089; 2GNALAEK5H1596094 | 2GNALAEK5H1523100 | 2GNALAEK5H1511982 | 2GNALAEK5H1521511 | 2GNALAEK5H1542889; 2GNALAEK5H1566268 | 2GNALAEK5H1533657 | 2GNALAEK5H1518401 | 2GNALAEK5H1552791; 2GNALAEK5H1522612 | 2GNALAEK5H1533819; 2GNALAEK5H1550748; 2GNALAEK5H1566044; 2GNALAEK5H1578260; 2GNALAEK5H1513411 | 2GNALAEK5H1510458 | 2GNALAEK5H1593583 | 2GNALAEK5H1574628 | 2GNALAEK5H1597584; 2GNALAEK5H1541385 | 2GNALAEK5H1584205 | 2GNALAEK5H1511707 | 2GNALAEK5H1506135; 2GNALAEK5H1534999 | 2GNALAEK5H1590747 | 2GNALAEK5H1555755 | 2GNALAEK5H1588867

2GNALAEK5H1577531

2GNALAEK5H1595110

2GNALAEK5H1583913 | 2GNALAEK5H1532220; 2GNALAEK5H1503669

2GNALAEK5H1563726 | 2GNALAEK5H1529107; 2GNALAEK5H1571423; 2GNALAEK5H1524571 | 2GNALAEK5H1513540; 2GNALAEK5H1511092 | 2GNALAEK5H1568179 | 2GNALAEK5H1502067 | 2GNALAEK5H1540060 | 2GNALAEK5H1539068 | 2GNALAEK5H1537479 | 2GNALAEK5H1555819 | 2GNALAEK5H1554430 | 2GNALAEK5H1522299 | 2GNALAEK5H1553262

2GNALAEK5H1566349; 2GNALAEK5H1577870 | 2GNALAEK5H1529222 | 2GNALAEK5H1591431 | 2GNALAEK5H1545713; 2GNALAEK5H1591705 | 2GNALAEK5H1534016; 2GNALAEK5H1549471

2GNALAEK5H1551480 | 2GNALAEK5H1578033

2GNALAEK5H1553794 | 2GNALAEK5H1545503; 2GNALAEK5H1558123; 2GNALAEK5H1535604; 2GNALAEK5H1503140 | 2GNALAEK5H1515885; 2GNALAEK5H1539314 | 2GNALAEK5H1515630; 2GNALAEK5H1560583; 2GNALAEK5H1540169; 2GNALAEK5H1511528 | 2GNALAEK5H1554881 | 2GNALAEK5H1529253 | 2GNALAEK5H1548434 | 2GNALAEK5H1585127 | 2GNALAEK5H1568599 | 2GNALAEK5H1515255

2GNALAEK5H1502571; 2GNALAEK5H1572099 | 2GNALAEK5H1599335 | 2GNALAEK5H1524148 | 2GNALAEK5H1531102 | 2GNALAEK5H1593972 | 2GNALAEK5H1563192; 2GNALAEK5H1501386; 2GNALAEK5H1580347

2GNALAEK5H1582695 | 2GNALAEK5H1539975; 2GNALAEK5H1579831; 2GNALAEK5H1506037

2GNALAEK5H1520018; 2GNALAEK5H1518267 | 2GNALAEK5H1542553; 2GNALAEK5H1542407 | 2GNALAEK5H1580512 | 2GNALAEK5H1571678; 2GNALAEK5H1539362; 2GNALAEK5H1583393 | 2GNALAEK5H1504143; 2GNALAEK5H1505745 | 2GNALAEK5H1590392 | 2GNALAEK5H1547235

2GNALAEK5H1599609 | 2GNALAEK5H1544836 | 2GNALAEK5H1587881 | 2GNALAEK5H1565895

2GNALAEK5H1580865 | 2GNALAEK5H1571292

2GNALAEK5H1589002; 2GNALAEK5H1541175; 2GNALAEK5H1580364; 2GNALAEK5H1545212 | 2GNALAEK5H1529818 | 2GNALAEK5H1594779 | 2GNALAEK5H1564889; 2GNALAEK5H1545727 | 2GNALAEK5H1500531 | 2GNALAEK5H1576976 | 2GNALAEK5H1520049 | 2GNALAEK5H1561829; 2GNALAEK5H1547851

2GNALAEK5H1562057 | 2GNALAEK5H1522061 | 2GNALAEK5H1585841 | 2GNALAEK5H1503042 | 2GNALAEK5H1581689 | 2GNALAEK5H1594815 | 2GNALAEK5H1533769; 2GNALAEK5H1572717 | 2GNALAEK5H1541340 | 2GNALAEK5H1519175 | 2GNALAEK5H1550653; 2GNALAEK5H1513991 | 2GNALAEK5H1505082 | 2GNALAEK5H1598671; 2GNALAEK5H1546540 | 2GNALAEK5H1503218 | 2GNALAEK5H1596631; 2GNALAEK5H1575648 | 2GNALAEK5H1517586 | 2GNALAEK5H1511416 | 2GNALAEK5H1544321 | 2GNALAEK5H1587573 | 2GNALAEK5H1568800; 2GNALAEK5H1535828 | 2GNALAEK5H1572653 | 2GNALAEK5H1586682; 2GNALAEK5H1523274; 2GNALAEK5H1529267 | 2GNALAEK5H1542679 | 2GNALAEK5H1539944; 2GNALAEK5H1577383

2GNALAEK5H1559238 | 2GNALAEK5H1525025; 2GNALAEK5H1572345 | 2GNALAEK5H1590764 | 2GNALAEK5H1509035; 2GNALAEK5H1526580

2GNALAEK5H1514641 | 2GNALAEK5H1522187 | 2GNALAEK5H1585046 | 2GNALAEK5H1587069; 2GNALAEK5H1502151 | 2GNALAEK5H1552306 | 2GNALAEK5H1501890 | 2GNALAEK5H1594443 | 2GNALAEK5H1597410 | 2GNALAEK5H1570580 | 2GNALAEK5H1528569 | 2GNALAEK5H1531455; 2GNALAEK5H1537448 | 2GNALAEK5H1527454 | 2GNALAEK5H1508547 | 2GNALAEK5H1577464 | 2GNALAEK5H1543203 | 2GNALAEK5H1585838

2GNALAEK5H1543573; 2GNALAEK5H1568196 | 2GNALAEK5H1568411; 2GNALAEK5H1536865; 2GNALAEK5H1568540 | 2GNALAEK5H1514980 | 2GNALAEK5H1505065 | 2GNALAEK5H1505194; 2GNALAEK5H1599013; 2GNALAEK5H1545968 | 2GNALAEK5H1539572 | 2GNALAEK5H1572054 | 2GNALAEK5H1584379 | 2GNALAEK5H1500528 | 2GNALAEK5H1520097 | 2GNALAEK5H1560339 | 2GNALAEK5H1512288; 2GNALAEK5H1578758; 2GNALAEK5H1595883; 2GNALAEK5H1516373 | 2GNALAEK5H1565377 | 2GNALAEK5H1587055; 2GNALAEK5H1533299; 2GNALAEK5H1501128 | 2GNALAEK5H1523002 | 2GNALAEK5H1545260; 2GNALAEK5H1569624; 2GNALAEK5H1581322

2GNALAEK5H1534033; 2GNALAEK5H1560342 | 2GNALAEK5H1529432 | 2GNALAEK5H1506748; 2GNALAEK5H1585144 | 2GNALAEK5H1553665 | 2GNALAEK5H1531925 | 2GNALAEK5H1590991; 2GNALAEK5H1584429; 2GNALAEK5H1544495; 2GNALAEK5H1551026 | 2GNALAEK5H1529351 | 2GNALAEK5H1547008 | 2GNALAEK5H1539202 | 2GNALAEK5H1552161 | 2GNALAEK5H1598721 | 2GNALAEK5H1588125; 2GNALAEK5H1526739 | 2GNALAEK5H1564116; 2GNALAEK5H1581515 | 2GNALAEK5H1513439 | 2GNALAEK5H1557540 | 2GNALAEK5H1568702 | 2GNALAEK5H1564519 | 2GNALAEK5H1501503 | 2GNALAEK5H1573690 | 2GNALAEK5H1516969

2GNALAEK5H1527180; 2GNALAEK5H1511285 | 2GNALAEK5H1509326 | 2GNALAEK5H1552094; 2GNALAEK5H1527387 | 2GNALAEK5H1560910 | 2GNALAEK5H1561507 | 2GNALAEK5H1560518 | 2GNALAEK5H1521654; 2GNALAEK5H1554945; 2GNALAEK5H1573222 | 2GNALAEK5H1512615

2GNALAEK5H1555318; 2GNALAEK5H1583359; 2GNALAEK5H1511898; 2GNALAEK5H1562995; 2GNALAEK5H1522948; 2GNALAEK5H1551205 | 2GNALAEK5H1525543

2GNALAEK5H1595172 | 2GNALAEK5H1578226 | 2GNALAEK5H1513344 | 2GNALAEK5H1506619 | 2GNALAEK5H1512887 | 2GNALAEK5H1534758 | 2GNALAEK5H1590425 | 2GNALAEK5H1593728; 2GNALAEK5H1547736

2GNALAEK5H1560230 | 2GNALAEK5H1562656 | 2GNALAEK5H1507673 | 2GNALAEK5H1561085 | 2GNALAEK5H1569901 | 2GNALAEK5H1588903 | 2GNALAEK5H1576671 | 2GNALAEK5H1552855; 2GNALAEK5H1539426; 2GNALAEK5H1506586 | 2GNALAEK5H1573401; 2GNALAEK5H1509066

2GNALAEK5H1585824 | 2GNALAEK5H1576038

2GNALAEK5H1500741 | 2GNALAEK5H1578498; 2GNALAEK5H1560664 | 2GNALAEK5H1546750; 2GNALAEK5H1537627 | 2GNALAEK5H1563256; 2GNALAEK5H1559160 | 2GNALAEK5H1512243

2GNALAEK5H1539376 | 2GNALAEK5H1565590; 2GNALAEK5H1564830; 2GNALAEK5H1587461 | 2GNALAEK5H1517944; 2GNALAEK5H1573303; 2GNALAEK5H1582356; 2GNALAEK5H1518432; 2GNALAEK5H1540205; 2GNALAEK5H1585550 | 2GNALAEK5H1579134; 2GNALAEK5H1559675 | 2GNALAEK5H1570773 | 2GNALAEK5H1517121 | 2GNALAEK5H1581272 | 2GNALAEK5H1570367 | 2GNALAEK5H1565847 | 2GNALAEK5H1530483; 2GNALAEK5H1506958; 2GNALAEK5H1583880; 2GNALAEK5H1508354 | 2GNALAEK5H1507382 | 2GNALAEK5H1515448 | 2GNALAEK5H1540348 | 2GNALAEK5H1541032; 2GNALAEK5H1583961; 2GNALAEK5H1574130

2GNALAEK5H1525493 | 2GNALAEK5H1523999; 2GNALAEK5H1580154 | 2GNALAEK5H1533836 | 2GNALAEK5H1502926

2GNALAEK5H1547848 | 2GNALAEK5H1578131 | 2GNALAEK5H1540592 | 2GNALAEK5H1586164 | 2GNALAEK5H1533254 | 2GNALAEK5H1590344; 2GNALAEK5H1525798; 2GNALAEK5H1567162 | 2GNALAEK5H1514851 | 2GNALAEK5H1562253; 2GNALAEK5H1565072 | 2GNALAEK5H1500450 | 2GNALAEK5H1537871 | 2GNALAEK5H1551009; 2GNALAEK5H1563659; 2GNALAEK5H1568697; 2GNALAEK5H1522223; 2GNALAEK5H1586388 | 2GNALAEK5H1568716 | 2GNALAEK5H1594393

2GNALAEK5H1553083 | 2GNALAEK5H1518091 | 2GNALAEK5H1587007 | 2GNALAEK5H1515627; 2GNALAEK5H1560213; 2GNALAEK5H1580882; 2GNALAEK5H1578548; 2GNALAEK5H1521167; 2GNALAEK5H1532444

2GNALAEK5H1542486 | 2GNALAEK5H1549129 | 2GNALAEK5H1548529; 2GNALAEK5H1545081; 2GNALAEK5H1543928 | 2GNALAEK5H1560602; 2GNALAEK5H1552984; 2GNALAEK5H1568943 | 2GNALAEK5H1550443 | 2GNALAEK5H1592658; 2GNALAEK5H1599187 | 2GNALAEK5H1524487 | 2GNALAEK5H1514137 | 2GNALAEK5H1593325 | 2GNALAEK5H1556176 | 2GNALAEK5H1528927; 2GNALAEK5H1564357 | 2GNALAEK5H1593440 | 2GNALAEK5H1554511

2GNALAEK5H1533450

2GNALAEK5H1550815; 2GNALAEK5H1501789 | 2GNALAEK5H1537613; 2GNALAEK5H1544934; 2GNALAEK5H1559210

2GNALAEK5H1524070 | 2GNALAEK5H1599500 | 2GNALAEK5H1548644 | 2GNALAEK5H1594006 | 2GNALAEK5H1559188; 2GNALAEK5H1571115 | 2GNALAEK5H1584690 | 2GNALAEK5H1505244

2GNALAEK5H1575214 | 2GNALAEK5H1579392 | 2GNALAEK5H1562236

2GNALAEK5H1510220 | 2GNALAEK5H1594071 | 2GNALAEK5H1554685 | 2GNALAEK5H1526059 | 2GNALAEK5H1575343 | 2GNALAEK5H1578193 | 2GNALAEK5H1555612; 2GNALAEK5H1572572; 2GNALAEK5H1546599 | 2GNALAEK5H1556386 | 2GNALAEK5H1561765 | 2GNALAEK5H1531021; 2GNALAEK5H1536476 | 2GNALAEK5H1552953 | 2GNALAEK5H1583328; 2GNALAEK5H1593602 | 2GNALAEK5H1529866 | 2GNALAEK5H1513599; 2GNALAEK5H1505731 | 2GNALAEK5H1510637 | 2GNALAEK5H1575391 | 2GNALAEK5H1567551 | 2GNALAEK5H1565024 | 2GNALAEK5H1538938; 2GNALAEK5H1554153 | 2GNALAEK5H1583541; 2GNALAEK5H1505339 | 2GNALAEK5H1530435

2GNALAEK5H1565234 | 2GNALAEK5H1528488 | 2GNALAEK5H1507592 | 2GNALAEK5H1571776 | 2GNALAEK5H1563340 | 2GNALAEK5H1564150 | 2GNALAEK5H1558073 | 2GNALAEK5H1502781 | 2GNALAEK5H1531729; 2GNALAEK5H1586987; 2GNALAEK5H1510878; 2GNALAEK5H1515644 | 2GNALAEK5H1520004 | 2GNALAEK5H1594491 | 2GNALAEK5H1535327 | 2GNALAEK5H1530659; 2GNALAEK5H1523162 | 2GNALAEK5H1570000; 2GNALAEK5H1500190; 2GNALAEK5H1519323 | 2GNALAEK5H1525879 | 2GNALAEK5H1525851 | 2GNALAEK5H1533318; 2GNALAEK5H1536591; 2GNALAEK5H1513473 | 2GNALAEK5H1569364 | 2GNALAEK5H1533738; 2GNALAEK5H1590781; 2GNALAEK5H1518396 | 2GNALAEK5H1564746 | 2GNALAEK5H1522920; 2GNALAEK5H1581434 | 2GNALAEK5H1553021; 2GNALAEK5H1531276 | 2GNALAEK5H1513781

2GNALAEK5H1560776 | 2GNALAEK5H1532539 | 2GNALAEK5H1559059; 2GNALAEK5H1594944; 2GNALAEK5H1516132; 2GNALAEK5H1567257 | 2GNALAEK5H1588738 | 2GNALAEK5H1568358; 2GNALAEK5H1577447 | 2GNALAEK5H1573799 | 2GNALAEK5H1553360 | 2GNALAEK5H1593826 | 2GNALAEK5H1503865 | 2GNALAEK5H1544318 | 2GNALAEK5H1562415; 2GNALAEK5H1574161 | 2GNALAEK5H1577478 | 2GNALAEK5H1512422 | 2GNALAEK5H1552063; 2GNALAEK5H1502876; 2GNALAEK5H1577903 | 2GNALAEK5H1551141; 2GNALAEK5H1557148 | 2GNALAEK5H1500917 | 2GNALAEK5H1525042 | 2GNALAEK5H1511805 | 2GNALAEK5H1579943; 2GNALAEK5H1590862 | 2GNALAEK5H1580574 | 2GNALAEK5H1587086; 2GNALAEK5H1542925 | 2GNALAEK5H1597827 | 2GNALAEK5H1516454 | 2GNALAEK5H1580204 | 2GNALAEK5H1578257 | 2GNALAEK5H1536039 | 2GNALAEK5H1578243 | 2GNALAEK5H1516387 | 2GNALAEK5H1589095 | 2GNALAEK5H1547025; 2GNALAEK5H1570207 | 2GNALAEK5H1509097 | 2GNALAEK5H1556551 | 2GNALAEK5H1517958 | 2GNALAEK5H1555271 | 2GNALAEK5H1550202 | 2GNALAEK5H1522206; 2GNALAEK5H1574869 | 2GNALAEK5H1522870 | 2GNALAEK5H1500948 | 2GNALAEK5H1593874 | 2GNALAEK5H1577299 | 2GNALAEK5H1526207 | 2GNALAEK5H1591607 | 2GNALAEK5H1509312; 2GNALAEK5H1545629; 2GNALAEK5H1519645; 2GNALAEK5H1581501 | 2GNALAEK5H1525106 | 2GNALAEK5H1511478 | 2GNALAEK5H1570904; 2GNALAEK5H1551303 | 2GNALAEK5H1594104 | 2GNALAEK5H1569087 | 2GNALAEK5H1589615 | 2GNALAEK5H1599271 | 2GNALAEK5H1591493 | 2GNALAEK5H1531357 | 2GNALAEK5H1534789 | 2GNALAEK5H1506006 | 2GNALAEK5H1579246 | 2GNALAEK5H1552449

2GNALAEK5H1542505 | 2GNALAEK5H1506393; 2GNALAEK5H1584575 | 2GNALAEK5H1569204; 2GNALAEK5H1527440 | 2GNALAEK5H1521346 | 2GNALAEK5H1540902 | 2GNALAEK5H1534307 | 2GNALAEK5H1563550; 2GNALAEK5H1577481

2GNALAEK5H1594166 | 2GNALAEK5H1569462 | 2GNALAEK5H1525994

2GNALAEK5H1516504 | 2GNALAEK5H1520617 | 2GNALAEK5H1508211 | 2GNALAEK5H1510671 | 2GNALAEK5H1562706; 2GNALAEK5H1520620; 2GNALAEK5H1501842 | 2GNALAEK5H1549485

2GNALAEK5H1517636 | 2GNALAEK5H1548238 | 2GNALAEK5H1559630 | 2GNALAEK5H1527406 | 2GNALAEK5H1515076 | 2GNALAEK5H1541029 | 2GNALAEK5H1571390 | 2GNALAEK5H1552533; 2GNALAEK5H1593342

2GNALAEK5H1556937; 2GNALAEK5H1562365 | 2GNALAEK5H1598427 | 2GNALAEK5H1598010; 2GNALAEK5H1528409 | 2GNALAEK5H1582339 | 2GNALAEK5H1546862 | 2GNALAEK5H1552550 | 2GNALAEK5H1591977 | 2GNALAEK5H1583331

2GNALAEK5H1551687; 2GNALAEK5H1551916 | 2GNALAEK5H1549048 | 2GNALAEK5H1517832 | 2GNALAEK5H1505874; 2GNALAEK5H1547073 | 2GNALAEK5H1576895 | 2GNALAEK5H1508841; 2GNALAEK5H1513280 | 2GNALAEK5H1502991 | 2GNALAEK5H1542844 | 2GNALAEK5H1579215 | 2GNALAEK5H1579585; 2GNALAEK5H1595740 | 2GNALAEK5H1518673 | 2GNALAEK5H1545291 | 2GNALAEK5H1551866 | 2GNALAEK5H1557229; 2GNALAEK5H1514560 | 2GNALAEK5H1579604; 2GNALAEK5H1505132 | 2GNALAEK5H1596600 | 2GNALAEK5H1534100

2GNALAEK5H1575195 | 2GNALAEK5H1516681 | 2GNALAEK5H1565315 | 2GNALAEK5H1527261 | 2GNALAEK5H1552998 | 2GNALAEK5H1500898 | 2GNALAEK5H1503316 | 2GNALAEK5H1534436 | 2GNALAEK5H1533982; 2GNALAEK5H1546215 | 2GNALAEK5H1596774 | 2GNALAEK5H1530399; 2GNALAEK5H1586679 | 2GNALAEK5H1533920 | 2GNALAEK5H1574175 | 2GNALAEK5H1555576 | 2GNALAEK5H1523534; 2GNALAEK5H1512842 | 2GNALAEK5H1509617 | 2GNALAEK5H1560762 | 2GNALAEK5H1593020 | 2GNALAEK5H1571082; 2GNALAEK5H1551074 | 2GNALAEK5H1530855 | 2GNALAEK5H1561975 | 2GNALAEK5H1552287

2GNALAEK5H1521198 | 2GNALAEK5H1594040 | 2GNALAEK5H1597570 | 2GNALAEK5H1566514 | 2GNALAEK5H1558543; 2GNALAEK5H1548109 | 2GNALAEK5H1553441 | 2GNALAEK5H1564682 | 2GNALAEK5H1524053 | 2GNALAEK5H1518625 | 2GNALAEK5H1556694 | 2GNALAEK5H1546859

2GNALAEK5H1532556 | 2GNALAEK5H1590070; 2GNALAEK5H1549387; 2GNALAEK5H1557957 | 2GNALAEK5H1546070 | 2GNALAEK5H1531231; 2GNALAEK5H1510427 | 2GNALAEK5H1561555 | 2GNALAEK5H1546148 | 2GNALAEK5H1597794 | 2GNALAEK5H1568389 | 2GNALAEK5H1528359; 2GNALAEK5H1509746; 2GNALAEK5H1503607; 2GNALAEK5H1509181; 2GNALAEK5H1588917

2GNALAEK5H1509715 | 2GNALAEK5H1516356 | 2GNALAEK5H1532878; 2GNALAEK5H1544688 | 2GNALAEK5H1577285 | 2GNALAEK5H1597147 | 2GNALAEK5H1513120 | 2GNALAEK5H1584043 | 2GNALAEK5H1524151; 2GNALAEK5H1534940 | 2GNALAEK5H1508029 | 2GNALAEK5H1567341 | 2GNALAEK5H1576279

2GNALAEK5H1553309

2GNALAEK5H1587749; 2GNALAEK5H1564827

2GNALAEK5H1547672

2GNALAEK5H1518236; 2GNALAEK5H1547719 | 2GNALAEK5H1591641 | 2GNALAEK5H1575388 | 2GNALAEK5H1547932; 2GNALAEK5H1583510 | 2GNALAEK5H1517863 | 2GNALAEK5H1543086 | 2GNALAEK5H1565038; 2GNALAEK5H1519256 | 2GNALAEK5H1510976; 2GNALAEK5H1584270 | 2GNALAEK5H1583216

2GNALAEK5H1556274; 2GNALAEK5H1555383 | 2GNALAEK5H1529348 | 2GNALAEK5H1561748

2GNALAEK5H1531665 | 2GNALAEK5H1583734; 2GNALAEK5H1537496 | 2GNALAEK5H1568621 | 2GNALAEK5H1576296 | 2GNALAEK5H1547218 | 2GNALAEK5H1549079; 2GNALAEK5H1545131 | 2GNALAEK5H1570112 | 2GNALAEK5H1511531; 2GNALAEK5H1599433 | 2GNALAEK5H1569784

2GNALAEK5H1517183 | 2GNALAEK5H1563435; 2GNALAEK5H1533321 | 2GNALAEK5H1590411

2GNALAEK5H1581921; 2GNALAEK5H1557733 | 2GNALAEK5H1504871 | 2GNALAEK5H1518575; 2GNALAEK5H1589310 | 2GNALAEK5H1532248 | 2GNALAEK5H1571437; 2GNALAEK5H1526563; 2GNALAEK5H1591722 | 2GNALAEK5H1529026 | 2GNALAEK5H1554069 | 2GNALAEK5H1585306 | 2GNALAEK5H1523808; 2GNALAEK5H1536249; 2GNALAEK5H1524344; 2GNALAEK5H1553732; 2GNALAEK5H1507480 | 2GNALAEK5H1596760; 2GNALAEK5H1519631; 2GNALAEK5H1531293 | 2GNALAEK5H1567923 | 2GNALAEK5H1537692; 2GNALAEK5H1539636

2GNALAEK5H1500366 | 2GNALAEK5H1585242 | 2GNALAEK5H1532959 | 2GNALAEK5H1598136; 2GNALAEK5H1517474 | 2GNALAEK5H1572426 | 2GNALAEK5H1566500 | 2GNALAEK5H1585869 | 2GNALAEK5H1563595

2GNALAEK5H1592644; 2GNALAEK5H1563578

2GNALAEK5H1538003 | 2GNALAEK5H1562978; 2GNALAEK5H1577965 | 2GNALAEK5H1542584; 2GNALAEK5H1563497 | 2GNALAEK5H1550975; 2GNALAEK5H1505230; 2GNALAEK5H1517913

2GNALAEK5H1561197; 2GNALAEK5H1561104 | 2GNALAEK5H1528846 | 2GNALAEK5H1534212 | 2GNALAEK5H1534243 | 2GNALAEK5H1567310 | 2GNALAEK5H1513246

2GNALAEK5H1573088; 2GNALAEK5H1582843 | 2GNALAEK5H1567792 | 2GNALAEK5H1543525; 2GNALAEK5H1506703; 2GNALAEK5H1554900 | 2GNALAEK5H1568036; 2GNALAEK5H1551673

2GNALAEK5H1561300 | 2GNALAEK5H1522688 | 2GNALAEK5H1508886 | 2GNALAEK5H1507186 | 2GNALAEK5H1522402; 2GNALAEK5H1525705 | 2GNALAEK5H1587721 | 2GNALAEK5H1576959; 2GNALAEK5H1586813 | 2GNALAEK5H1590893 | 2GNALAEK5H1591459; 2GNALAEK5H1599898; 2GNALAEK5H1545761 | 2GNALAEK5H1581191; 2GNALAEK5H1535389; 2GNALAEK5H1580462 | 2GNALAEK5H1527082 | 2GNALAEK5H1595558 | 2GNALAEK5H1552919; 2GNALAEK5H1521038; 2GNALAEK5H1552547; 2GNALAEK5H1575942; 2GNALAEK5H1536820 | 2GNALAEK5H1529673 | 2GNALAEK5H1576430 | 2GNALAEK5H1512968 | 2GNALAEK5H1566996; 2GNALAEK5H1546439; 2GNALAEK5H1585189 | 2GNALAEK5H1545534; 2GNALAEK5H1542956 | 2GNALAEK5H1554315; 2GNALAEK5H1500299 | 2GNALAEK5H1574791 | 2GNALAEK5H1510864 | 2GNALAEK5H1536932 | 2GNALAEK5H1530385; 2GNALAEK5H1588559; 2GNALAEK5H1550054; 2GNALAEK5H1549518 | 2GNALAEK5H1545310 | 2GNALAEK5H1537465 | 2GNALAEK5H1502103 | 2GNALAEK5H1556954 | 2GNALAEK5H1554301 | 2GNALAEK5H1508435 | 2GNALAEK5H1527678; 2GNALAEK5H1506099 | 2GNALAEK5H1566187; 2GNALAEK5H1568733 | 2GNALAEK5H1576007 | 2GNALAEK5H1522965; 2GNALAEK5H1591400 | 2GNALAEK5H1523954; 2GNALAEK5H1554458; 2GNALAEK5H1530113 | 2GNALAEK5H1519435 | 2GNALAEK5H1521542 | 2GNALAEK5H1503526; 2GNALAEK5H1531004 | 2GNALAEK5H1545422

2GNALAEK5H1560020

2GNALAEK5H1543637 | 2GNALAEK5H1555206 | 2GNALAEK5H1544593; 2GNALAEK5H1514042 | 2GNALAEK5H1578873; 2GNALAEK5H1572815 | 2GNALAEK5H1543413 | 2GNALAEK5H1512629; 2GNALAEK5H1547607 | 2GNALAEK5H1580414; 2GNALAEK5H1575200 | 2GNALAEK5H1585726; 2GNALAEK5H1529379 | 2GNALAEK5H1548398; 2GNALAEK5H1534193 | 2GNALAEK5H1550958; 2GNALAEK5H1522013; 2GNALAEK5H1543394 | 2GNALAEK5H1569445 | 2GNALAEK5H1552242 | 2GNALAEK5H1560597 | 2GNALAEK5H1561538 | 2GNALAEK5H1504515 | 2GNALAEK5H1533030 | 2GNALAEK5H1526675; 2GNALAEK5H1580655 | 2GNALAEK5H1568313; 2GNALAEK5H1535568; 2GNALAEK5H1579618

2GNALAEK5H1582485 | 2GNALAEK5H1515501; 2GNALAEK5H1529687; 2GNALAEK5H1568585 | 2GNALAEK5H1564018; 2GNALAEK5H1562883 | 2GNALAEK5H1566495 | 2GNALAEK5H1525347; 2GNALAEK5H1555268 | 2GNALAEK5H1529608 | 2GNALAEK5H1554167 | 2GNALAEK5H1551222 | 2GNALAEK5H1526918; 2GNALAEK5H1551737 | 2GNALAEK5H1570806 | 2GNALAEK5H1526496; 2GNALAEK5H1583250 | 2GNALAEK5H1594765; 2GNALAEK5H1562124; 2GNALAEK5H1575259 | 2GNALAEK5H1507950 | 2GNALAEK5H1547901 | 2GNALAEK5H1527681 | 2GNALAEK5H1534985 | 2GNALAEK5H1516163 | 2GNALAEK5H1557151; 2GNALAEK5H1583670; 2GNALAEK5H1501064 | 2GNALAEK5H1578405 | 2GNALAEK5H1520147 | 2GNALAEK5H1550121; 2GNALAEK5H1513974; 2GNALAEK5H1543993 | 2GNALAEK5H1559353 | 2GNALAEK5H1502120; 2GNALAEK5H1538812; 2GNALAEK5H1507656; 2GNALAEK5H1537014; 2GNALAEK5H1563807 | 2GNALAEK5H1504059 | 2GNALAEK5H1502697 | 2GNALAEK5H1502439 | 2GNALAEK5H1573110; 2GNALAEK5H1500447; 2GNALAEK5H1561166; 2GNALAEK5H1599383; 2GNALAEK5H1557053 | 2GNALAEK5H1508046 | 2GNALAEK5H1566237 | 2GNALAEK5H1514297 | 2GNALAEK5H1547753

2GNALAEK5H1565735 | 2GNALAEK5H1531861 | 2GNALAEK5H1597925; 2GNALAEK5H1544058 | 2GNALAEK5H1515160; 2GNALAEK5H1571602; 2GNALAEK5H1563774 | 2GNALAEK5H1599643; 2GNALAEK5H1564665 | 2GNALAEK5H1569011 | 2GNALAEK5H1583720 | 2GNALAEK5H1511903; 2GNALAEK5H1505180 | 2GNALAEK5H1551852; 2GNALAEK5H1557991; 2GNALAEK5H1567968 | 2GNALAEK5H1503624 | 2GNALAEK5H1534453; 2GNALAEK5H1561572 | 2GNALAEK5H1523761; 2GNALAEK5H1502263 | 2GNALAEK5H1534159; 2GNALAEK5H1576511 | 2GNALAEK5H1596516 | 2GNALAEK5H1593129 | 2GNALAEK5H1523548 | 2GNALAEK5H1542911 | 2GNALAEK5H1553326 | 2GNALAEK5H1500514 | 2GNALAEK5H1575567 | 2GNALAEK5H1577576 | 2GNALAEK5H1521766 | 2GNALAEK5H1516745 | 2GNALAEK5H1584897 | 2GNALAEK5H1573432 | 2GNALAEK5H1564617 | 2GNALAEK5H1506992 | 2GNALAEK5H1588027 | 2GNALAEK5H1553147 | 2GNALAEK5H1552970

2GNALAEK5H1564052 | 2GNALAEK5H1531987 | 2GNALAEK5H1547056

2GNALAEK5H1530354; 2GNALAEK5H1548420 | 2GNALAEK5H1523632; 2GNALAEK5H1506426; 2GNALAEK5H1573141; 2GNALAEK5H1532282 | 2GNALAEK5H1527518 | 2GNALAEK5H1540477

2GNALAEK5H1559269 | 2GNALAEK5H1574208 | 2GNALAEK5H1553178

2GNALAEK5H1586827 | 2GNALAEK5H1500027 | 2GNALAEK5H1523114; 2GNALAEK5H1560745 | 2GNALAEK5H1569171; 2GNALAEK5H1572152; 2GNALAEK5H1559000; 2GNALAEK5H1586200 | 2GNALAEK5H1593910 | 2GNALAEK5H1597455 | 2GNALAEK5H1578176 | 2GNALAEK5H1578985; 2GNALAEK5H1511545 | 2GNALAEK5H1547476; 2GNALAEK5H1524067 | 2GNALAEK5H1521234; 2GNALAEK5H1505924 | 2GNALAEK5H1533853; 2GNALAEK5H1577142; 2GNALAEK5H1523520 | 2GNALAEK5H1524019; 2GNALAEK5H1568876 | 2GNALAEK5H1585001

2GNALAEK5H1572524 | 2GNALAEK5H1532802 | 2GNALAEK5H1566674

2GNALAEK5H1546893 | 2GNALAEK5H1581014 | 2GNALAEK5H1566125 | 2GNALAEK5H1574466; 2GNALAEK5H1530161 | 2GNALAEK5H1526188; 2GNALAEK5H1524392 | 2GNALAEK5H1544612; 2GNALAEK5H1501775 | 2GNALAEK5H1576766 | 2GNALAEK5H1530595 | 2GNALAEK5H1513537 | 2GNALAEK5H1508063 | 2GNALAEK5H1556470 | 2GNALAEK5H1534128 | 2GNALAEK5H1530838; 2GNALAEK5H1555125; 2GNALAEK5H1584186 | 2GNALAEK5H1541693; 2GNALAEK5H1584138 | 2GNALAEK5H1537854

2GNALAEK5H1576315 | 2GNALAEK5H1509875 | 2GNALAEK5H1508323

2GNALAEK5H1532296; 2GNALAEK5H1545338 | 2GNALAEK5H1536218 | 2GNALAEK5H1518429; 2GNALAEK5H1525736 | 2GNALAEK5H1545680; 2GNALAEK5H1500562; 2GNALAEK5H1566433 | 2GNALAEK5H1551057 | 2GNALAEK5H1540091

2GNALAEK5H1550250 | 2GNALAEK5H1598332 | 2GNALAEK5H1524490 | 2GNALAEK5H1541600; 2GNALAEK5H1514073 | 2GNALAEK5H1582342 | 2GNALAEK5H1568957 | 2GNALAEK5H1568229 | 2GNALAEK5H1573530 | 2GNALAEK5H1571342 | 2GNALAEK5H1501369; 2GNALAEK5H1596757 | 2GNALAEK5H1583345

2GNALAEK5H1565153; 2GNALAEK5H1546506 | 2GNALAEK5H1559532 | 2GNALAEK5H1574550 | 2GNALAEK5H1529639 | 2GNALAEK5H1544190; 2GNALAEK5H1558736 | 2GNALAEK5H1566335 | 2GNALAEK5H1513912; 2GNALAEK5H1519676; 2GNALAEK5H1596502 | 2GNALAEK5H1517930; 2GNALAEK5H1553570 | 2GNALAEK5H1589016 | 2GNALAEK5H1554721 | 2GNALAEK5H1516244; 2GNALAEK5H1565752 | 2GNALAEK5H1515661; 2GNALAEK5H1508693 | 2GNALAEK5H1565802 | 2GNALAEK5H1536428; 2GNALAEK5H1567064 | 2GNALAEK5H1540141 | 2GNALAEK5H1508872 | 2GNALAEK5H1592112 | 2GNALAEK5H1567100

2GNALAEK5H1529642; 2GNALAEK5H1595799 | 2GNALAEK5H1530564 | 2GNALAEK5H1592059 | 2GNALAEK5H1523923; 2GNALAEK5H1585175 | 2GNALAEK5H1599237 | 2GNALAEK5H1515420 | 2GNALAEK5H1515899 | 2GNALAEK5H1557828 | 2GNALAEK5H1530371 | 2GNALAEK5H1539197 | 2GNALAEK5H1576072; 2GNALAEK5H1590649 | 2GNALAEK5H1560695 | 2GNALAEK5H1590568; 2GNALAEK5H1599285 | 2GNALAEK5H1537451; 2GNALAEK5H1523369; 2GNALAEK5H1539216 | 2GNALAEK5H1507575; 2GNALAEK5H1594734 | 2GNALAEK5H1573947; 2GNALAEK5H1536221 | 2GNALAEK5H1525767 | 2GNALAEK5H1527647 | 2GNALAEK5H1569719; 2GNALAEK5H1567808 | 2GNALAEK5H1573995; 2GNALAEK5H1509648 | 2GNALAEK5H1536686; 2GNALAEK5H1532265 | 2GNALAEK5H1558834; 2GNALAEK5H1540107 | 2GNALAEK5H1575407 | 2GNALAEK5H1508533; 2GNALAEK5H1569543 | 2GNALAEK5H1595866 | 2GNALAEK5H1579957; 2GNALAEK5H1571583 | 2GNALAEK5H1576685 | 2GNALAEK5H1534520; 2GNALAEK5H1573429

2GNALAEK5H1580509 | 2GNALAEK5H1532993 | 2GNALAEK5H1523338 | 2GNALAEK5H1567467

2GNALAEK5H1518642 | 2GNALAEK5H1529978; 2GNALAEK5H1523484; 2GNALAEK5H1598539 | 2GNALAEK5H1566352 | 2GNALAEK5H1569235 | 2GNALAEK5H1546473; 2GNALAEK5H1561541 | 2GNALAEK5H1552967 | 2GNALAEK5H1548658 | 2GNALAEK5H1560275; 2GNALAEK5H1531245; 2GNALAEK5H1541872 | 2GNALAEK5H1545839 | 2GNALAEK5H1591784; 2GNALAEK5H1551950 | 2GNALAEK5H1550491 | 2GNALAEK5H1565721 | 2GNALAEK5H1521573 | 2GNALAEK5H1523596; 2GNALAEK5H1593227 | 2GNALAEK5H1598315 | 2GNALAEK5H1545601 | 2GNALAEK5H1593468; 2GNALAEK5H1591512 | 2GNALAEK5H1501548

2GNALAEK5H1550281

2GNALAEK5H1513117

2GNALAEK5H1514381 | 2GNALAEK5H1596371; 2GNALAEK5H1544142 | 2GNALAEK5H1553682; 2GNALAEK5H1558901 | 2GNALAEK5H1549499 | 2GNALAEK5H1513828 | 2GNALAEK5H1504854 | 2GNALAEK5H1516339 | 2GNALAEK5H1593275; 2GNALAEK5H1501288; 2GNALAEK5H1521802 | 2GNALAEK5H1506801 | 2GNALAEK5H1514512

2GNALAEK5H1534792; 2GNALAEK5H1585421 | 2GNALAEK5H1590876 | 2GNALAEK5H1526160 | 2GNALAEK5H1530497 | 2GNALAEK5H1526983; 2GNALAEK5H1568005 | 2GNALAEK5H1544559 | 2GNALAEK5H1573527; 2GNALAEK5H1595382 | 2GNALAEK5H1576525 | 2GNALAEK5H1544223 | 2GNALAEK5H1543346 | 2GNALAEK5H1578680 | 2GNALAEK5H1582776 | 2GNALAEK5H1557134; 2GNALAEK5H1597813 | 2GNALAEK5H1556288

2GNALAEK5H1529916; 2GNALAEK5H1590358; 2GNALAEK5H1539989 | 2GNALAEK5H1554251; 2GNALAEK5H1533285; 2GNALAEK5H1516051 | 2GNALAEK5H1503588 | 2GNALAEK5H1590313 | 2GNALAEK5H1597438; 2GNALAEK5H1582521 | 2GNALAEK5H1582793; 2GNALAEK5H1516941 | 2GNALAEK5H1519225 | 2GNALAEK5H1508662; 2GNALAEK5H1555142; 2GNALAEK5H1564147; 2GNALAEK5H1553911; 2GNALAEK5H1581790; 2GNALAEK5H1549227; 2GNALAEK5H1568456 | 2GNALAEK5H1563869 | 2GNALAEK5H1529429; 2GNALAEK5H1552239 | 2GNALAEK5H1593812; 2GNALAEK5H1596046; 2GNALAEK5H1582163 | 2GNALAEK5H1514204 | 2GNALAEK5H1526627 | 2GNALAEK5H1527311; 2GNALAEK5H1570174 | 2GNALAEK5H1516342 | 2GNALAEK5H1571647

2GNALAEK5H1557280; 2GNALAEK5H1524005 | 2GNALAEK5H1550846; 2GNALAEK5H1538874; 2GNALAEK5H1525171 | 2GNALAEK5H1516907

2GNALAEK5H1507561 | 2GNALAEK5H1570062

2GNALAEK5H1563533 | 2GNALAEK5H1597522

2GNALAEK5H1557859 | 2GNALAEK5H1551138 | 2GNALAEK5H1550801 | 2GNALAEK5H1569476 | 2GNALAEK5H1514977 | 2GNALAEK5H1581644 | 2GNALAEK5H1518009; 2GNALAEK5H1519869 | 2GNALAEK5H1516289

2GNALAEK5H1566254 | 2GNALAEK5H1568344

2GNALAEK5H1566285; 2GNALAEK5H1579909 | 2GNALAEK5H1530774; 2GNALAEK5H1555058; 2GNALAEK5H1540172; 2GNALAEK5H1510301

2GNALAEK5H1551897; 2GNALAEK5H1599254 | 2GNALAEK5H1588710 | 2GNALAEK5H1520889; 2GNALAEK5H1518477

2GNALAEK5H1598248 | 2GNALAEK5H1534078; 2GNALAEK5H1531424 | 2GNALAEK5H1597634 | 2GNALAEK5H1549681

2GNALAEK5H1529415 | 2GNALAEK5H1512274

2GNALAEK5H1512453; 2GNALAEK5H1523680 | 2GNALAEK5H1584866 | 2GNALAEK5H1597312; 2GNALAEK5H1565623 | 2GNALAEK5H1551642; 2GNALAEK5H1591655 | 2GNALAEK5H1565587; 2GNALAEK5H1548191

2GNALAEK5H1547946 | 2GNALAEK5H1546456 | 2GNALAEK5H1582924 | 2GNALAEK5H1537708 | 2GNALAEK5H1511299 | 2GNALAEK5H1539863 | 2GNALAEK5H1599870 | 2GNALAEK5H1503171; 2GNALAEK5H1527325 | 2GNALAEK5H1518043 | 2GNALAEK5H1531147; 2GNALAEK5H1591168 | 2GNALAEK5H1590182 | 2GNALAEK5H1583507 | 2GNALAEK5H1583765 | 2GNALAEK5H1544013; 2GNALAEK5H1597245 | 2GNALAEK5H1502005 | 2GNALAEK5H1539295; 2GNALAEK5H1537384 | 2GNALAEK5H1505759 | 2GNALAEK5H1523985

2GNALAEK5H1572894 | 2GNALAEK5H1554797; 2GNALAEK5H1533352 | 2GNALAEK5H1541354 | 2GNALAEK5H1500058 | 2GNALAEK5H1503493; 2GNALAEK5H1543864

2GNALAEK5H1519192 | 2GNALAEK5H1562091

2GNALAEK5H1510282 | 2GNALAEK5H1535294 | 2GNALAEK5H1543220 | 2GNALAEK5H1517247 | 2GNALAEK5H1508144 | 2GNALAEK5H1512579

2GNALAEK5H1502506 | 2GNALAEK5H1568960; 2GNALAEK5H1533013 | 2GNALAEK5H1524649 | 2GNALAEK5H1544514; 2GNALAEK5H1507429; 2GNALAEK5H1546358; 2GNALAEK5H1502425 | 2GNALAEK5H1582048; 2GNALAEK5H1504739 | 2GNALAEK5H1543895

2GNALAEK5H1593339; 2GNALAEK5H1515370 | 2GNALAEK5H1561510; 2GNALAEK5H1547977 | 2GNALAEK5H1587752; 2GNALAEK5H1531679; 2GNALAEK5H1554928 | 2GNALAEK5H1529964 | 2GNALAEK5H1594703; 2GNALAEK5H1578002; 2GNALAEK5H1538437 | 2GNALAEK5H1533707 | 2GNALAEK5H1581109 | 2GNALAEK5H1518950; 2GNALAEK5H1590294 | 2GNALAEK5H1527258 | 2GNALAEK5H1530757; 2GNALAEK5H1514784 | 2GNALAEK5H1536302 | 2GNALAEK5H1576847; 2GNALAEK5H1575147 | 2GNALAEK5H1524554; 2GNALAEK5H1525655 | 2GNALAEK5H1575617; 2GNALAEK5H1542228 | 2GNALAEK5H1522559 | 2GNALAEK5H1541760 | 2GNALAEK5H1555836 | 2GNALAEK5H1586133 | 2GNALAEK5H1586777

2GNALAEK5H1579781 | 2GNALAEK5H1545548 | 2GNALAEK5H1524845 | 2GNALAEK5H1529950 | 2GNALAEK5H1590537 | 2GNALAEK5H1558008 | 2GNALAEK5H1534291 | 2GNALAEK5H1574399 | 2GNALAEK5H1589050 | 2GNALAEK5H1561233

2GNALAEK5H1594488; 2GNALAEK5H1519550; 2GNALAEK5H1540799; 2GNALAEK5H1554038 | 2GNALAEK5H1585774; 2GNALAEK5H1575794; 2GNALAEK5H1588562; 2GNALAEK5H1551401; 2GNALAEK5H1537109; 2GNALAEK5H1599612 | 2GNALAEK5H1551351; 2GNALAEK5H1597231; 2GNALAEK5H1579988; 2GNALAEK5H1503123 | 2GNALAEK5H1597729 | 2GNALAEK5H1584088; 2GNALAEK5H1533979 | 2GNALAEK5H1552600

2GNALAEK5H1573737 | 2GNALAEK5H1540737 | 2GNALAEK5H1562138; 2GNALAEK5H1550006 | 2GNALAEK5H1598914 | 2GNALAEK5H1564570 | 2GNALAEK5H1593471 | 2GNALAEK5H1516213 | 2GNALAEK5H1566724 | 2GNALAEK5H1570840 | 2GNALAEK5H1577741 | 2GNALAEK5H1569753 | 2GNALAEK5H1520519 | 2GNALAEK5H1540589 | 2GNALAEK5H1531486 | 2GNALAEK5H1562821 | 2GNALAEK5H1563306; 2GNALAEK5H1534498; 2GNALAEK5H1538826 | 2GNALAEK5H1577058; 2GNALAEK5H1500075 | 2GNALAEK5H1537689 | 2GNALAEK5H1529589 | 2GNALAEK5H1548417; 2GNALAEK5H1563483 | 2GNALAEK5H1593938 | 2GNALAEK5H1567095

2GNALAEK5H1579361 | 2GNALAEK5H1510394; 2GNALAEK5H1591302

2GNALAEK5H1588545 | 2GNALAEK5H1523825; 2GNALAEK5H1586147 | 2GNALAEK5H1595706 | 2GNALAEK5H1554525 | 2GNALAEK5H1536607 | 2GNALAEK5H1596001

2GNALAEK5H1522738; 2GNALAEK5H1536459

2GNALAEK5H1595155

2GNALAEK5H1550524 | 2GNALAEK5H1537272 | 2GNALAEK5H1538387 | 2GNALAEK5H1555769 | 2GNALAEK5H1575469 | 2GNALAEK5H1595253 | 2GNALAEK5H1524103 | 2GNALAEK5H1584513 | 2GNALAEK5H1534548 | 2GNALAEK5H1501159; 2GNALAEK5H1547624 | 2GNALAEK5H1549809 | 2GNALAEK5H1572460; 2GNALAEK5H1533805 | 2GNALAEK5H1579621; 2GNALAEK5H1582440; 2GNALAEK5H1583829; 2GNALAEK5H1574113; 2GNALAEK5H1589226; 2GNALAEK5H1584933 | 2GNALAEK5H1505213; 2GNALAEK5H1591252

2GNALAEK5H1567632 | 2GNALAEK5H1549700 | 2GNALAEK5H1598198

2GNALAEK5H1531911 | 2GNALAEK5H1500142 | 2GNALAEK5H1500884; 2GNALAEK5H1570630; 2GNALAEK5H1597701 | 2GNALAEK5H1556985; 2GNALAEK5H1593289 | 2GNALAEK5H1560244 | 2GNALAEK5H1541547; 2GNALAEK5H1531780 | 2GNALAEK5H1599951; 2GNALAEK5H1560924; 2GNALAEK5H1523016 | 2GNALAEK5H1537028 | 2GNALAEK5H1583314 | 2GNALAEK5H1527101; 2GNALAEK5H1513876; 2GNALAEK5H1568764 | 2GNALAEK5H1588674; 2GNALAEK5H1548496 | 2GNALAEK5H1505549 | 2GNALAEK5H1591932 | 2GNALAEK5H1597648 | 2GNALAEK5H1569137; 2GNALAEK5H1596712 | 2GNALAEK5H1517362; 2GNALAEK5H1554122 | 2GNALAEK5H1591848 | 2GNALAEK5H1535859; 2GNALAEK5H1549728; 2GNALAEK5H1597651; 2GNALAEK5H1559983 | 2GNALAEK5H1500965

2GNALAEK5H1542567 | 2GNALAEK5H1576136 | 2GNALAEK5H1537594; 2GNALAEK5H1515496 | 2GNALAEK5H1561734 | 2GNALAEK5H1569557 | 2GNALAEK5H1579442 | 2GNALAEK5H1508807 | 2GNALAEK5H1552676 | 2GNALAEK5H1576492; 2GNALAEK5H1594829; 2GNALAEK5H1523243 | 2GNALAEK5H1514624; 2GNALAEK5H1537241; 2GNALAEK5H1564262 | 2GNALAEK5H1563418 | 2GNALAEK5H1595754 | 2GNALAEK5H1549731 | 2GNALAEK5H1535246 | 2GNALAEK5H1594278

2GNALAEK5H1599089 | 2GNALAEK5H1515062 | 2GNALAEK5H1504918 | 2GNALAEK5H1580557

2GNALAEK5H1504417; 2GNALAEK5H1593308; 2GNALAEK5H1574936; 2GNALAEK5H1548935; 2GNALAEK5H1555304 | 2GNALAEK5H1582969 | 2GNALAEK5H1562401; 2GNALAEK5H1527129; 2GNALAEK5H1514462 | 2GNALAEK5H1567159; 2GNALAEK5H1535067; 2GNALAEK5H1553133; 2GNALAEK5H1516924; 2GNALAEK5H1503008 | 2GNALAEK5H1512954 | 2GNALAEK5H1529558 | 2GNALAEK5H1562088 | 2GNALAEK5H1557795 | 2GNALAEK5H1558140

2GNALAEK5H1550359 | 2GNALAEK5H1540625 | 2GNALAEK5H1514591 | 2GNALAEK5H1599481; 2GNALAEK5H1501517 | 2GNALAEK5H1568473; 2GNALAEK5H1520259 | 2GNALAEK5H1589663; 2GNALAEK5H1500044 | 2GNALAEK5H1510699 | 2GNALAEK5H1510749; 2GNALAEK5H1505650 | 2GNALAEK5H1554766; 2GNALAEK5H1538132; 2GNALAEK5H1591428 | 2GNALAEK5H1585984

2GNALAEK5H1528278; 2GNALAEK5H1568747 | 2GNALAEK5H1594751 | 2GNALAEK5H1591588 | 2GNALAEK5H1560759 | 2GNALAEK5H1550409 | 2GNALAEK5H1532170; 2GNALAEK5H1540303; 2GNALAEK5H1586908 | 2GNALAEK5H1540317 | 2GNALAEK5H1554623 | 2GNALAEK5H1570949; 2GNALAEK5H1511786 | 2GNALAEK5H1517233 | 2GNALAEK5H1543699 | 2GNALAEK5H1522173 | 2GNALAEK5H1539250 | 2GNALAEK5H1545615; 2GNALAEK5H1508032 | 2GNALAEK5H1511271 | 2GNALAEK5H1568666; 2GNALAEK5H1509603 | 2GNALAEK5H1579182; 2GNALAEK5H1594099 | 2GNALAEK5H1555531; 2GNALAEK5H1572278 | 2GNALAEK5H1513747 | 2GNALAEK5H1568490 | 2GNALAEK5H1509925 | 2GNALAEK5H1522772 | 2GNALAEK5H1591025; 2GNALAEK5H1536333; 2GNALAEK5H1508015; 2GNALAEK5H1544528 | 2GNALAEK5H1559627; 2GNALAEK5H1520553; 2GNALAEK5H1563287 | 2GNALAEK5H1591736; 2GNALAEK5H1585564 | 2GNALAEK5H1516020 | 2GNALAEK5H1528636; 2GNALAEK5H1537501 | 2GNALAEK5H1527342 | 2GNALAEK5H1589534; 2GNALAEK5H1577898 | 2GNALAEK5H1598069 | 2GNALAEK5H1514185; 2GNALAEK5H1528085;