1GCPYDEK1KZ2…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCPYDEK1KZ221520 | 1GCPYDEK1KZ243324 | 1GCPYDEK1KZ230346 | 1GCPYDEK1KZ272354 | 1GCPYDEK1KZ295276 | 1GCPYDEK1KZ274346 | 1GCPYDEK1KZ277084; 1GCPYDEK1KZ236471 | 1GCPYDEK1KZ252928; 1GCPYDEK1KZ257921; 1GCPYDEK1KZ217810 | 1GCPYDEK1KZ219654 | 1GCPYDEK1KZ225664 | 1GCPYDEK1KZ210811; 1GCPYDEK1KZ212879; 1GCPYDEK1KZ291230 | 1GCPYDEK1KZ287470 | 1GCPYDEK1KZ281717 | 1GCPYDEK1KZ240522; 1GCPYDEK1KZ283435 | 1GCPYDEK1KZ207150 | 1GCPYDEK1KZ209688 | 1GCPYDEK1KZ247891 | 1GCPYDEK1KZ260186

1GCPYDEK1KZ231223; 1GCPYDEK1KZ242514 | 1GCPYDEK1KZ205057; 1GCPYDEK1KZ237944 | 1GCPYDEK1KZ227740 | 1GCPYDEK1KZ212865; 1GCPYDEK1KZ295908; 1GCPYDEK1KZ262553

1GCPYDEK1KZ253318 | 1GCPYDEK1KZ263122; 1GCPYDEK1KZ298226

1GCPYDEK1KZ218147 | 1GCPYDEK1KZ291924; 1GCPYDEK1KZ207536

1GCPYDEK1KZ249432 | 1GCPYDEK1KZ296038

1GCPYDEK1KZ255683; 1GCPYDEK1KZ249480; 1GCPYDEK1KZ269597 | 1GCPYDEK1KZ293298 | 1GCPYDEK1KZ255666 | 1GCPYDEK1KZ267025; 1GCPYDEK1KZ203440 | 1GCPYDEK1KZ219931 | 1GCPYDEK1KZ241797; 1GCPYDEK1KZ226118 | 1GCPYDEK1KZ293933; 1GCPYDEK1KZ235840 | 1GCPYDEK1KZ290319 | 1GCPYDEK1KZ230962 | 1GCPYDEK1KZ287677 | 1GCPYDEK1KZ281894; 1GCPYDEK1KZ255022; 1GCPYDEK1KZ268028 | 1GCPYDEK1KZ246014 | 1GCPYDEK1KZ216169 | 1GCPYDEK1KZ243629; 1GCPYDEK1KZ228919 | 1GCPYDEK1KZ271527; 1GCPYDEK1KZ204765 | 1GCPYDEK1KZ281281 | 1GCPYDEK1KZ223316 | 1GCPYDEK1KZ227995 | 1GCPYDEK1KZ240603 | 1GCPYDEK1KZ299912 | 1GCPYDEK1KZ261838; 1GCPYDEK1KZ277408; 1GCPYDEK1KZ284830 | 1GCPYDEK1KZ204376 | 1GCPYDEK1KZ234350; 1GCPYDEK1KZ265937 | 1GCPYDEK1KZ226300; 1GCPYDEK1KZ254579; 1GCPYDEK1KZ267946; 1GCPYDEK1KZ274475 | 1GCPYDEK1KZ240343

1GCPYDEK1KZ270667 | 1GCPYDEK1KZ232954

1GCPYDEK1KZ236003 | 1GCPYDEK1KZ276808; 1GCPYDEK1KZ265436 | 1GCPYDEK1KZ297593 | 1GCPYDEK1KZ223865 | 1GCPYDEK1KZ218052 | 1GCPYDEK1KZ222411; 1GCPYDEK1KZ253741 | 1GCPYDEK1KZ254954 | 1GCPYDEK1KZ297514 | 1GCPYDEK1KZ265632 | 1GCPYDEK1KZ228600 | 1GCPYDEK1KZ242108 | 1GCPYDEK1KZ265789 | 1GCPYDEK1KZ277778 | 1GCPYDEK1KZ204247; 1GCPYDEK1KZ245977 | 1GCPYDEK1KZ286626; 1GCPYDEK1KZ262794 | 1GCPYDEK1KZ256266 | 1GCPYDEK1KZ248054 | 1GCPYDEK1KZ297951 | 1GCPYDEK1KZ217449 | 1GCPYDEK1KZ210212 | 1GCPYDEK1KZ232775 | 1GCPYDEK1KZ250581 | 1GCPYDEK1KZ252542 | 1GCPYDEK1KZ223705 | 1GCPYDEK1KZ227706 | 1GCPYDEK1KZ294466; 1GCPYDEK1KZ248393

1GCPYDEK1KZ267218 | 1GCPYDEK1KZ285752

1GCPYDEK1KZ220531; 1GCPYDEK1KZ253688 | 1GCPYDEK1KZ244411; 1GCPYDEK1KZ249754 | 1GCPYDEK1KZ233604; 1GCPYDEK1KZ214244 | 1GCPYDEK1KZ262018 | 1GCPYDEK1KZ258079 | 1GCPYDEK1KZ267381 | 1GCPYDEK1KZ253108 | 1GCPYDEK1KZ296850 | 1GCPYDEK1KZ231903 | 1GCPYDEK1KZ261211

1GCPYDEK1KZ254985

1GCPYDEK1KZ288893 | 1GCPYDEK1KZ296055 | 1GCPYDEK1KZ270006; 1GCPYDEK1KZ216656 | 1GCPYDEK1KZ266876; 1GCPYDEK1KZ252444; 1GCPYDEK1KZ230072; 1GCPYDEK1KZ210128

1GCPYDEK1KZ274184 | 1GCPYDEK1KZ291678 | 1GCPYDEK1KZ248152

1GCPYDEK1KZ226569 | 1GCPYDEK1KZ264772 | 1GCPYDEK1KZ294189 | 1GCPYDEK1KZ219041 | 1GCPYDEK1KZ240665; 1GCPYDEK1KZ255358 | 1GCPYDEK1KZ292944 | 1GCPYDEK1KZ241475; 1GCPYDEK1KZ206886 | 1GCPYDEK1KZ290241 | 1GCPYDEK1KZ275657 | 1GCPYDEK1KZ224451; 1GCPYDEK1KZ222571 | 1GCPYDEK1KZ217595 | 1GCPYDEK1KZ293589; 1GCPYDEK1KZ290269; 1GCPYDEK1KZ281412; 1GCPYDEK1KZ291308 | 1GCPYDEK1KZ266411; 1GCPYDEK1KZ230590 | 1GCPYDEK1KZ299439 | 1GCPYDEK1KZ295939; 1GCPYDEK1KZ233697 | 1GCPYDEK1KZ272435; 1GCPYDEK1KZ287176; 1GCPYDEK1KZ257594 | 1GCPYDEK1KZ222957 | 1GCPYDEK1KZ219797 | 1GCPYDEK1KZ245168

1GCPYDEK1KZ228953 | 1GCPYDEK1KZ258048; 1GCPYDEK1KZ250161 | 1GCPYDEK1KZ241962 | 1GCPYDEK1KZ231206 | 1GCPYDEK1KZ293902; 1GCPYDEK1KZ215989; 1GCPYDEK1KZ262519 | 1GCPYDEK1KZ298016 | 1GCPYDEK1KZ215362 | 1GCPYDEK1KZ204877 | 1GCPYDEK1KZ291227 | 1GCPYDEK1KZ217919 | 1GCPYDEK1KZ228595 | 1GCPYDEK1KZ222182; 1GCPYDEK1KZ286996; 1GCPYDEK1KZ201137 | 1GCPYDEK1KZ297495; 1GCPYDEK1KZ284567 | 1GCPYDEK1KZ283239; 1GCPYDEK1KZ266697 | 1GCPYDEK1KZ202899; 1GCPYDEK1KZ273052 | 1GCPYDEK1KZ228712; 1GCPYDEK1KZ223641 | 1GCPYDEK1KZ211926; 1GCPYDEK1KZ228371 | 1GCPYDEK1KZ220254; 1GCPYDEK1KZ231514; 1GCPYDEK1KZ292670; 1GCPYDEK1KZ295472; 1GCPYDEK1KZ290885 | 1GCPYDEK1KZ289929 | 1GCPYDEK1KZ279854 | 1GCPYDEK1KZ243680 | 1GCPYDEK1KZ287453 | 1GCPYDEK1KZ241945 | 1GCPYDEK1KZ277733; 1GCPYDEK1KZ251469; 1GCPYDEK1KZ248586 | 1GCPYDEK1KZ232887 | 1GCPYDEK1KZ279496; 1GCPYDEK1KZ213885; 1GCPYDEK1KZ245283; 1GCPYDEK1KZ255201; 1GCPYDEK1KZ246997 | 1GCPYDEK1KZ266537; 1GCPYDEK1KZ288876 | 1GCPYDEK1KZ220948; 1GCPYDEK1KZ260219 | 1GCPYDEK1KZ208931 | 1GCPYDEK1KZ200585 | 1GCPYDEK1KZ289512 | 1GCPYDEK1KZ271799 | 1GCPYDEK1KZ225874 | 1GCPYDEK1KZ269115; 1GCPYDEK1KZ287551 | 1GCPYDEK1KZ214129 | 1GCPYDEK1KZ236163 | 1GCPYDEK1KZ220741; 1GCPYDEK1KZ233389 | 1GCPYDEK1KZ243775 | 1GCPYDEK1KZ248328 | 1GCPYDEK1KZ287078; 1GCPYDEK1KZ256865 | 1GCPYDEK1KZ204510 | 1GCPYDEK1KZ209741 | 1GCPYDEK1KZ251861 | 1GCPYDEK1KZ213059 | 1GCPYDEK1KZ292801; 1GCPYDEK1KZ270958 | 1GCPYDEK1KZ233490 | 1GCPYDEK1KZ252184; 1GCPYDEK1KZ270586 | 1GCPYDEK1KZ241363 | 1GCPYDEK1KZ264075 | 1GCPYDEK1KZ277554 | 1GCPYDEK1KZ208556; 1GCPYDEK1KZ216608 | 1GCPYDEK1KZ295181 | 1GCPYDEK1KZ261712 | 1GCPYDEK1KZ205835 | 1GCPYDEK1KZ241993; 1GCPYDEK1KZ209125 | 1GCPYDEK1KZ262522 | 1GCPYDEK1KZ293561; 1GCPYDEK1KZ205575 | 1GCPYDEK1KZ278557

1GCPYDEK1KZ282768; 1GCPYDEK1KZ263105 | 1GCPYDEK1KZ290692 | 1GCPYDEK1KZ291633 | 1GCPYDEK1KZ299232 | 1GCPYDEK1KZ252010 | 1GCPYDEK1KZ202840 | 1GCPYDEK1KZ215748; 1GCPYDEK1KZ223445 | 1GCPYDEK1KZ244537 | 1GCPYDEK1KZ275948 | 1GCPYDEK1KZ232646 | 1GCPYDEK1KZ221291; 1GCPYDEK1KZ200229 | 1GCPYDEK1KZ282771

1GCPYDEK1KZ281099; 1GCPYDEK1KZ212509; 1GCPYDEK1KZ266473 | 1GCPYDEK1KZ294970; 1GCPYDEK1KZ212719; 1GCPYDEK1KZ226426; 1GCPYDEK1KZ225910; 1GCPYDEK1KZ262472 | 1GCPYDEK1KZ220920 | 1GCPYDEK1KZ237751 | 1GCPYDEK1KZ265226 | 1GCPYDEK1KZ291261; 1GCPYDEK1KZ234459 | 1GCPYDEK1KZ237880; 1GCPYDEK1KZ265386; 1GCPYDEK1KZ240763 | 1GCPYDEK1KZ240956 | 1GCPYDEK1KZ235966; 1GCPYDEK1KZ205107 | 1GCPYDEK1KZ287095 | 1GCPYDEK1KZ274539 | 1GCPYDEK1KZ297660; 1GCPYDEK1KZ291602

1GCPYDEK1KZ283841 | 1GCPYDEK1KZ223090; 1GCPYDEK1KZ243128 | 1GCPYDEK1KZ279112 | 1GCPYDEK1KZ200053

1GCPYDEK1KZ241458 | 1GCPYDEK1KZ264805; 1GCPYDEK1KZ218584; 1GCPYDEK1KZ296251; 1GCPYDEK1KZ207374 | 1GCPYDEK1KZ284858 | 1GCPYDEK1KZ210341; 1GCPYDEK1KZ201378 | 1GCPYDEK1KZ229701; 1GCPYDEK1KZ215474 | 1GCPYDEK1KZ264769 | 1GCPYDEK1KZ217189 | 1GCPYDEK1KZ225969 | 1GCPYDEK1KZ235868; 1GCPYDEK1KZ253867 | 1GCPYDEK1KZ207567

1GCPYDEK1KZ271477 | 1GCPYDEK1KZ298114 | 1GCPYDEK1KZ285962 | 1GCPYDEK1KZ226183 | 1GCPYDEK1KZ285220 | 1GCPYDEK1KZ263198 | 1GCPYDEK1KZ233148 | 1GCPYDEK1KZ237989 | 1GCPYDEK1KZ204443 | 1GCPYDEK1KZ206533 | 1GCPYDEK1KZ211540 | 1GCPYDEK1KZ239550; 1GCPYDEK1KZ295553; 1GCPYDEK1KZ226457 | 1GCPYDEK1KZ212204 | 1GCPYDEK1KZ291776 | 1GCPYDEK1KZ256011; 1GCPYDEK1KZ288621 | 1GCPYDEK1KZ245722; 1GCPYDEK1KZ272791 | 1GCPYDEK1KZ248782 | 1GCPYDEK1KZ235370 | 1GCPYDEK1KZ282642 | 1GCPYDEK1KZ224482 | 1GCPYDEK1KZ278882 | 1GCPYDEK1KZ266229 | 1GCPYDEK1KZ291518 | 1GCPYDEK1KZ274217 | 1GCPYDEK1KZ249950 | 1GCPYDEK1KZ243646; 1GCPYDEK1KZ287937; 1GCPYDEK1KZ234476; 1GCPYDEK1KZ273942

1GCPYDEK1KZ294905 | 1GCPYDEK1KZ265923 | 1GCPYDEK1KZ207875; 1GCPYDEK1KZ225812 | 1GCPYDEK1KZ285198; 1GCPYDEK1KZ269972 | 1GCPYDEK1KZ214521 | 1GCPYDEK1KZ216754 | 1GCPYDEK1KZ248801 | 1GCPYDEK1KZ288490 | 1GCPYDEK1KZ266067; 1GCPYDEK1KZ262696 | 1GCPYDEK1KZ279997 | 1GCPYDEK1KZ245154; 1GCPYDEK1KZ277909 | 1GCPYDEK1KZ200392 | 1GCPYDEK1KZ288327 | 1GCPYDEK1KZ203423 | 1GCPYDEK1KZ204698; 1GCPYDEK1KZ271673 | 1GCPYDEK1KZ255733; 1GCPYDEK1KZ298498 | 1GCPYDEK1KZ265405 | 1GCPYDEK1KZ237961; 1GCPYDEK1KZ277943; 1GCPYDEK1KZ264724 | 1GCPYDEK1KZ290787 | 1GCPYDEK1KZ289400 | 1GCPYDEK1KZ284150 | 1GCPYDEK1KZ292359; 1GCPYDEK1KZ248541 | 1GCPYDEK1KZ213806 | 1GCPYDEK1KZ259913 | 1GCPYDEK1KZ258132 | 1GCPYDEK1KZ261628; 1GCPYDEK1KZ297223; 1GCPYDEK1KZ283662 | 1GCPYDEK1KZ216172; 1GCPYDEK1KZ224241

1GCPYDEK1KZ205947 | 1GCPYDEK1KZ237698; 1GCPYDEK1KZ270474 | 1GCPYDEK1KZ243100 | 1GCPYDEK1KZ269387; 1GCPYDEK1KZ233926; 1GCPYDEK1KZ235904

1GCPYDEK1KZ249625 | 1GCPYDEK1KZ255263 | 1GCPYDEK1KZ237409; 1GCPYDEK1KZ283404; 1GCPYDEK1KZ225079; 1GCPYDEK1KZ209738; 1GCPYDEK1KZ259507 | 1GCPYDEK1KZ269020 | 1GCPYDEK1KZ275304 | 1GCPYDEK1KZ269163 | 1GCPYDEK1KZ216124 | 1GCPYDEK1KZ299764; 1GCPYDEK1KZ258843 | 1GCPYDEK1KZ299618 | 1GCPYDEK1KZ212350 | 1GCPYDEK1KZ211439 | 1GCPYDEK1KZ272824 | 1GCPYDEK1KZ205902 | 1GCPYDEK1KZ282236 | 1GCPYDEK1KZ211635 | 1GCPYDEK1KZ267543 | 1GCPYDEK1KZ240794

1GCPYDEK1KZ294306 | 1GCPYDEK1KZ218410; 1GCPYDEK1KZ224112 | 1GCPYDEK1KZ268319; 1GCPYDEK1KZ227933 | 1GCPYDEK1KZ226586; 1GCPYDEK1KZ212221 | 1GCPYDEK1KZ206922 | 1GCPYDEK1KZ252623; 1GCPYDEK1KZ286383 | 1GCPYDEK1KZ219329 | 1GCPYDEK1KZ208203; 1GCPYDEK1KZ271060 | 1GCPYDEK1KZ244005 | 1GCPYDEK1KZ213756; 1GCPYDEK1KZ224384; 1GCPYDEK1KZ254503; 1GCPYDEK1KZ224885; 1GCPYDEK1KZ217807 | 1GCPYDEK1KZ219704

1GCPYDEK1KZ239595 | 1GCPYDEK1KZ232811 | 1GCPYDEK1KZ229312; 1GCPYDEK1KZ255148 | 1GCPYDEK1KZ261774 | 1GCPYDEK1KZ204572

1GCPYDEK1KZ217838 | 1GCPYDEK1KZ253299

1GCPYDEK1KZ271382 | 1GCPYDEK1KZ223347 | 1GCPYDEK1KZ206077; 1GCPYDEK1KZ219282; 1GCPYDEK1KZ277845 | 1GCPYDEK1KZ275982 | 1GCPYDEK1KZ204121; 1GCPYDEK1KZ200652

1GCPYDEK1KZ209027; 1GCPYDEK1KZ240875; 1GCPYDEK1KZ226197

1GCPYDEK1KZ218262; 1GCPYDEK1KZ272760 | 1GCPYDEK1KZ240455; 1GCPYDEK1KZ219671 | 1GCPYDEK1KZ282575; 1GCPYDEK1KZ298484 | 1GCPYDEK1KZ214096 | 1GCPYDEK1KZ219184 | 1GCPYDEK1KZ283418 | 1GCPYDEK1KZ224210

1GCPYDEK1KZ227298 | 1GCPYDEK1KZ260463 | 1GCPYDEK1KZ251780 | 1GCPYDEK1KZ200795 | 1GCPYDEK1KZ274606 | 1GCPYDEK1KZ202966; 1GCPYDEK1KZ266764 | 1GCPYDEK1KZ247633; 1GCPYDEK1KZ260799 | 1GCPYDEK1KZ219640 | 1GCPYDEK1KZ268336 | 1GCPYDEK1KZ279367; 1GCPYDEK1KZ226250 | 1GCPYDEK1KZ203308 | 1GCPYDEK1KZ278722; 1GCPYDEK1KZ242139; 1GCPYDEK1KZ277540 | 1GCPYDEK1KZ288098 | 1GCPYDEK1KZ204006 | 1GCPYDEK1KZ289302; 1GCPYDEK1KZ229391; 1GCPYDEK1KZ255702

1GCPYDEK1KZ243677; 1GCPYDEK1KZ299974; 1GCPYDEK1KZ265615; 1GCPYDEK1KZ219217 | 1GCPYDEK1KZ222506; 1GCPYDEK1KZ223106 | 1GCPYDEK1KZ284438 | 1GCPYDEK1KZ253643 | 1GCPYDEK1KZ295150 | 1GCPYDEK1KZ262178 | 1GCPYDEK1KZ256297 | 1GCPYDEK1KZ218830 | 1GCPYDEK1KZ204944; 1GCPYDEK1KZ274380; 1GCPYDEK1KZ221565 | 1GCPYDEK1KZ291504 | 1GCPYDEK1KZ226992 | 1GCPYDEK1KZ229102 | 1GCPYDEK1KZ232436 | 1GCPYDEK1KZ215331 | 1GCPYDEK1KZ242819; 1GCPYDEK1KZ204569; 1GCPYDEK1KZ289395 | 1GCPYDEK1KZ211571; 1GCPYDEK1KZ291793 | 1GCPYDEK1KZ222442 | 1GCPYDEK1KZ232632 | 1GCPYDEK1KZ224126

1GCPYDEK1KZ256459 | 1GCPYDEK1KZ279689 | 1GCPYDEK1KZ217399; 1GCPYDEK1KZ261483 | 1GCPYDEK1KZ257482 | 1GCPYDEK1KZ227625 | 1GCPYDEK1KZ208220; 1GCPYDEK1KZ284570 | 1GCPYDEK1KZ276016 | 1GCPYDEK1KZ236485 | 1GCPYDEK1KZ296184 | 1GCPYDEK1KZ290515; 1GCPYDEK1KZ279076; 1GCPYDEK1KZ258700 | 1GCPYDEK1KZ226975 | 1GCPYDEK1KZ255070; 1GCPYDEK1KZ282964

1GCPYDEK1KZ275951 | 1GCPYDEK1KZ278915; 1GCPYDEK1KZ234722; 1GCPYDEK1KZ263346 | 1GCPYDEK1KZ200800; 1GCPYDEK1KZ249690; 1GCPYDEK1KZ236986 | 1GCPYDEK1KZ255991; 1GCPYDEK1KZ205544 | 1GCPYDEK1KZ292619; 1GCPYDEK1KZ278462; 1GCPYDEK1KZ270555; 1GCPYDEK1KZ274590 | 1GCPYDEK1KZ268143; 1GCPYDEK1KZ279126; 1GCPYDEK1KZ235577; 1GCPYDEK1KZ296931 | 1GCPYDEK1KZ298243 | 1GCPYDEK1KZ247132 | 1GCPYDEK1KZ239287; 1GCPYDEK1KZ266117

1GCPYDEK1KZ226698 | 1GCPYDEK1KZ268904; 1GCPYDEK1KZ272239 | 1GCPYDEK1KZ222991; 1GCPYDEK1KZ230086

1GCPYDEK1KZ294810 | 1GCPYDEK1KZ201204 | 1GCPYDEK1KZ224496; 1GCPYDEK1KZ241444 | 1GCPYDEK1KZ293320 | 1GCPYDEK1KZ229679; 1GCPYDEK1KZ214163 | 1GCPYDEK1KZ241153; 1GCPYDEK1KZ218116 | 1GCPYDEK1KZ218777 | 1GCPYDEK1KZ273570 | 1GCPYDEK1KZ205916; 1GCPYDEK1KZ271835 | 1GCPYDEK1KZ268594 | 1GCPYDEK1KZ231089 | 1GCPYDEK1KZ257384; 1GCPYDEK1KZ238513 | 1GCPYDEK1KZ254873 | 1GCPYDEK1KZ267302; 1GCPYDEK1KZ272502; 1GCPYDEK1KZ233442 | 1GCPYDEK1KZ292636

1GCPYDEK1KZ203728; 1GCPYDEK1KZ209822

1GCPYDEK1KZ209335 | 1GCPYDEK1KZ225938 | 1GCPYDEK1KZ227074 | 1GCPYDEK1KZ296332 | 1GCPYDEK1KZ231349 | 1GCPYDEK1KZ240097; 1GCPYDEK1KZ256655 | 1GCPYDEK1KZ243226 | 1GCPYDEK1KZ285766; 1GCPYDEK1KZ290837 | 1GCPYDEK1KZ281832; 1GCPYDEK1KZ229021; 1GCPYDEK1KZ236082

1GCPYDEK1KZ273679

1GCPYDEK1KZ289123 | 1GCPYDEK1KZ268658 | 1GCPYDEK1KZ287890 | 1GCPYDEK1KZ228662 | 1GCPYDEK1KZ222392 | 1GCPYDEK1KZ277635; 1GCPYDEK1KZ222229 | 1GCPYDEK1KZ266392; 1GCPYDEK1KZ259166 | 1GCPYDEK1KZ283709 | 1GCPYDEK1KZ260866; 1GCPYDEK1KZ293382 | 1GCPYDEK1KZ238334 | 1GCPYDEK1KZ208783; 1GCPYDEK1KZ270099; 1GCPYDEK1KZ229942 | 1GCPYDEK1KZ297643 | 1GCPYDEK1KZ217712 | 1GCPYDEK1KZ214289; 1GCPYDEK1KZ243453; 1GCPYDEK1KZ271561 | 1GCPYDEK1KZ225552 | 1GCPYDEK1KZ259023 | 1GCPYDEK1KZ243162; 1GCPYDEK1KZ284892 | 1GCPYDEK1KZ239466; 1GCPYDEK1KZ204720 | 1GCPYDEK1KZ238477; 1GCPYDEK1KZ240553 | 1GCPYDEK1KZ243887 | 1GCPYDEK1KZ222649 | 1GCPYDEK1KZ223896 | 1GCPYDEK1KZ205270 | 1GCPYDEK1KZ263282; 1GCPYDEK1KZ275660 | 1GCPYDEK1KZ254212 | 1GCPYDEK1KZ240827; 1GCPYDEK1KZ223851 | 1GCPYDEK1KZ291745; 1GCPYDEK1KZ226071 | 1GCPYDEK1KZ214566 | 1GCPYDEK1KZ247695; 1GCPYDEK1KZ251455 | 1GCPYDEK1KZ222781 | 1GCPYDEK1KZ294371 | 1GCPYDEK1KZ265422; 1GCPYDEK1KZ202613 | 1GCPYDEK1KZ261533 | 1GCPYDEK1KZ221453 | 1GCPYDEK1KZ254923 | 1GCPYDEK1KZ293334 | 1GCPYDEK1KZ223008; 1GCPYDEK1KZ253495; 1GCPYDEK1KZ226443; 1GCPYDEK1KZ226006 | 1GCPYDEK1KZ293494

1GCPYDEK1KZ260429; 1GCPYDEK1KZ234879 | 1GCPYDEK1KZ245932 | 1GCPYDEK1KZ267445 | 1GCPYDEK1KZ239659 | 1GCPYDEK1KZ298677 | 1GCPYDEK1KZ246675

1GCPYDEK1KZ246045 | 1GCPYDEK1KZ267011 | 1GCPYDEK1KZ218357; 1GCPYDEK1KZ272872 | 1GCPYDEK1KZ253075

1GCPYDEK1KZ278123 | 1GCPYDEK1KZ252167 | 1GCPYDEK1KZ232923 | 1GCPYDEK1KZ267249 | 1GCPYDEK1KZ282303; 1GCPYDEK1KZ270412

1GCPYDEK1KZ263685 | 1GCPYDEK1KZ232260 | 1GCPYDEK1KZ274444; 1GCPYDEK1KZ267137 | 1GCPYDEK1KZ234011; 1GCPYDEK1KZ219752 | 1GCPYDEK1KZ265985; 1GCPYDEK1KZ208153 | 1GCPYDEK1KZ213014 | 1GCPYDEK1KZ210291; 1GCPYDEK1KZ256185 | 1GCPYDEK1KZ238687 | 1GCPYDEK1KZ268711 | 1GCPYDEK1KZ232338; 1GCPYDEK1KZ259491 | 1GCPYDEK1KZ287954; 1GCPYDEK1KZ276002 | 1GCPYDEK1KZ261435; 1GCPYDEK1KZ234462; 1GCPYDEK1KZ299165; 1GCPYDEK1KZ289137 | 1GCPYDEK1KZ276629 | 1GCPYDEK1KZ207827; 1GCPYDEK1KZ280177; 1GCPYDEK1KZ292278; 1GCPYDEK1KZ297917; 1GCPYDEK1KZ265842 | 1GCPYDEK1KZ264397 | 1GCPYDEK1KZ268157 | 1GCPYDEK1KZ277859 | 1GCPYDEK1KZ213966; 1GCPYDEK1KZ278980

1GCPYDEK1KZ250385 | 1GCPYDEK1KZ222666; 1GCPYDEK1KZ273231; 1GCPYDEK1KZ247664 | 1GCPYDEK1KZ257045 | 1GCPYDEK1KZ235210 | 1GCPYDEK1KZ238009; 1GCPYDEK1KZ250919 | 1GCPYDEK1KZ259040 | 1GCPYDEK1KZ220187; 1GCPYDEK1KZ259328 | 1GCPYDEK1KZ219105 | 1GCPYDEK1KZ280650; 1GCPYDEK1KZ212400; 1GCPYDEK1KZ219590 | 1GCPYDEK1KZ299442 | 1GCPYDEK1KZ207682 | 1GCPYDEK1KZ263167 | 1GCPYDEK1KZ225292 | 1GCPYDEK1KZ200361 | 1GCPYDEK1KZ290420 | 1GCPYDEK1KZ237894 | 1GCPYDEK1KZ227009 | 1GCPYDEK1KZ276842 | 1GCPYDEK1KZ286528; 1GCPYDEK1KZ204880

1GCPYDEK1KZ252539 | 1GCPYDEK1KZ249043; 1GCPYDEK1KZ247972 | 1GCPYDEK1KZ288361 | 1GCPYDEK1KZ205186 | 1GCPYDEK1KZ215586 | 1GCPYDEK1KZ264710 | 1GCPYDEK1KZ210050 | 1GCPYDEK1KZ282415 | 1GCPYDEK1KZ234784 | 1GCPYDEK1KZ225826 | 1GCPYDEK1KZ274024; 1GCPYDEK1KZ289476; 1GCPYDEK1KZ247616; 1GCPYDEK1KZ232274 | 1GCPYDEK1KZ238852; 1GCPYDEK1KZ249737; 1GCPYDEK1KZ297674 | 1GCPYDEK1KZ248085

1GCPYDEK1KZ271849; 1GCPYDEK1KZ269910

1GCPYDEK1KZ252816 | 1GCPYDEK1KZ214387

1GCPYDEK1KZ242044 | 1GCPYDEK1KZ237720 | 1GCPYDEK1KZ264528 | 1GCPYDEK1KZ223655; 1GCPYDEK1KZ299750 | 1GCPYDEK1KZ286903

1GCPYDEK1KZ261368 | 1GCPYDEK1KZ285069 | 1GCPYDEK1KZ287498; 1GCPYDEK1KZ239273; 1GCPYDEK1KZ245560 | 1GCPYDEK1KZ209237; 1GCPYDEK1KZ224434 | 1GCPYDEK1KZ296119 | 1GCPYDEK1KZ212980 | 1GCPYDEK1KZ221274; 1GCPYDEK1KZ260754 | 1GCPYDEK1KZ290403; 1GCPYDEK1KZ253450 | 1GCPYDEK1KZ244814; 1GCPYDEK1KZ285430 | 1GCPYDEK1KZ225373 | 1GCPYDEK1KZ274167

1GCPYDEK1KZ201154 | 1GCPYDEK1KZ207312; 1GCPYDEK1KZ272788; 1GCPYDEK1KZ226412; 1GCPYDEK1KZ248474 | 1GCPYDEK1KZ256509

1GCPYDEK1KZ232372 | 1GCPYDEK1KZ299005; 1GCPYDEK1KZ234316; 1GCPYDEK1KZ278865; 1GCPYDEK1KZ210453; 1GCPYDEK1KZ278641; 1GCPYDEK1KZ220657

1GCPYDEK1KZ253139; 1GCPYDEK1KZ251326 | 1GCPYDEK1KZ270796 | 1GCPYDEK1KZ232789; 1GCPYDEK1KZ212414 | 1GCPYDEK1KZ296587 | 1GCPYDEK1KZ200621; 1GCPYDEK1KZ270426 | 1GCPYDEK1KZ239337 | 1GCPYDEK1KZ213952 | 1GCPYDEK1KZ235806 | 1GCPYDEK1KZ202367; 1GCPYDEK1KZ254968; 1GCPYDEK1KZ244957

1GCPYDEK1KZ268837 | 1GCPYDEK1KZ210629

1GCPYDEK1KZ211313; 1GCPYDEK1KZ282804 | 1GCPYDEK1KZ287582; 1GCPYDEK1KZ290899 | 1GCPYDEK1KZ237247 | 1GCPYDEK1KZ265579; 1GCPYDEK1KZ237166; 1GCPYDEK1KZ253934; 1GCPYDEK1KZ298954; 1GCPYDEK1KZ258258 | 1GCPYDEK1KZ277120; 1GCPYDEK1KZ214650; 1GCPYDEK1KZ279417 | 1GCPYDEK1KZ212395 | 1GCPYDEK1KZ218987 | 1GCPYDEK1KZ267283 | 1GCPYDEK1KZ271172; 1GCPYDEK1KZ293916 | 1GCPYDEK1KZ232243 | 1GCPYDEK1KZ245316 | 1GCPYDEK1KZ235613; 1GCPYDEK1KZ237796 | 1GCPYDEK1KZ281331; 1GCPYDEK1KZ223994 | 1GCPYDEK1KZ264285 | 1GCPYDEK1KZ220125; 1GCPYDEK1KZ254887; 1GCPYDEK1KZ275738 | 1GCPYDEK1KZ273634; 1GCPYDEK1KZ270393 | 1GCPYDEK1KZ211585 | 1GCPYDEK1KZ292006 | 1GCPYDEK1KZ282558 | 1GCPYDEK1KZ273441 | 1GCPYDEK1KZ221677; 1GCPYDEK1KZ250824; 1GCPYDEK1KZ247678

1GCPYDEK1KZ211201 | 1GCPYDEK1KZ257577 | 1GCPYDEK1KZ205463 | 1GCPYDEK1KZ292054 | 1GCPYDEK1KZ276453; 1GCPYDEK1KZ249866 | 1GCPYDEK1KZ225860 | 1GCPYDEK1KZ259653 | 1GCPYDEK1KZ203356 | 1GCPYDEK1KZ285170 | 1GCPYDEK1KZ249303

1GCPYDEK1KZ225759; 1GCPYDEK1KZ215281 | 1GCPYDEK1KZ203177 | 1GCPYDEK1KZ215622; 1GCPYDEK1KZ273133 | 1GCPYDEK1KZ257496 | 1GCPYDEK1KZ249852 | 1GCPYDEK1KZ224353; 1GCPYDEK1KZ253884; 1GCPYDEK1KZ287226; 1GCPYDEK1KZ238639 | 1GCPYDEK1KZ237958 | 1GCPYDEK1KZ237104 | 1GCPYDEK1KZ254520 | 1GCPYDEK1KZ252489; 1GCPYDEK1KZ222618 | 1GCPYDEK1KZ234073 | 1GCPYDEK1KZ225096; 1GCPYDEK1KZ247812 | 1GCPYDEK1KZ226815; 1GCPYDEK1KZ213238; 1GCPYDEK1KZ240570; 1GCPYDEK1KZ245364; 1GCPYDEK1KZ294211 | 1GCPYDEK1KZ251522 | 1GCPYDEK1KZ204359; 1GCPYDEK1KZ250774; 1GCPYDEK1KZ279336 | 1GCPYDEK1KZ229004 | 1GCPYDEK1KZ273276; 1GCPYDEK1KZ242495 | 1GCPYDEK1KZ260284 | 1GCPYDEK1KZ267672 | 1GCPYDEK1KZ261998; 1GCPYDEK1KZ221646; 1GCPYDEK1KZ224336 | 1GCPYDEK1KZ255540 | 1GCPYDEK1KZ229441 | 1GCPYDEK1KZ283659 | 1GCPYDEK1KZ289445 | 1GCPYDEK1KZ200716 | 1GCPYDEK1KZ224546; 1GCPYDEK1KZ224658 | 1GCPYDEK1KZ267199 | 1GCPYDEK1KZ209223; 1GCPYDEK1KZ288523 | 1GCPYDEK1KZ263069; 1GCPYDEK1KZ212929 | 1GCPYDEK1KZ263508

1GCPYDEK1KZ289770; 1GCPYDEK1KZ274640 | 1GCPYDEK1KZ222487; 1GCPYDEK1KZ267803 | 1GCPYDEK1KZ203244; 1GCPYDEK1KZ281930 | 1GCPYDEK1KZ226572; 1GCPYDEK1KZ289820; 1GCPYDEK1KZ245901 | 1GCPYDEK1KZ260835 | 1GCPYDEK1KZ264934; 1GCPYDEK1KZ272600 | 1GCPYDEK1KZ261936 | 1GCPYDEK1KZ252556 | 1GCPYDEK1KZ249110 | 1GCPYDEK1KZ216804 | 1GCPYDEK1KZ251875; 1GCPYDEK1KZ297724 | 1GCPYDEK1KZ256137 | 1GCPYDEK1KZ201266; 1GCPYDEK1KZ272628 | 1GCPYDEK1KZ274850; 1GCPYDEK1KZ214230 | 1GCPYDEK1KZ250659 | 1GCPYDEK1KZ241010; 1GCPYDEK1KZ270250 | 1GCPYDEK1KZ272449 | 1GCPYDEK1KZ271639 | 1GCPYDEK1KZ262973; 1GCPYDEK1KZ246210; 1GCPYDEK1KZ269941; 1GCPYDEK1KZ282706 | 1GCPYDEK1KZ278347 | 1GCPYDEK1KZ224921; 1GCPYDEK1KZ283905 | 1GCPYDEK1KZ275402 | 1GCPYDEK1KZ253335; 1GCPYDEK1KZ285122 | 1GCPYDEK1KZ261208 | 1GCPYDEK1KZ238303; 1GCPYDEK1KZ260737 | 1GCPYDEK1KZ254694 | 1GCPYDEK1KZ296363 | 1GCPYDEK1KZ277537 | 1GCPYDEK1KZ213272 | 1GCPYDEK1KZ228581; 1GCPYDEK1KZ262925; 1GCPYDEK1KZ285167 | 1GCPYDEK1KZ251293

1GCPYDEK1KZ236843 | 1GCPYDEK1KZ248359; 1GCPYDEK1KZ234106 | 1GCPYDEK1KZ283838; 1GCPYDEK1KZ243114 | 1GCPYDEK1KZ236874

1GCPYDEK1KZ264559; 1GCPYDEK1KZ225180; 1GCPYDEK1KZ253559; 1GCPYDEK1KZ243758 | 1GCPYDEK1KZ292720 | 1GCPYDEK1KZ206189 | 1GCPYDEK1KZ233330 | 1GCPYDEK1KZ270524 | 1GCPYDEK1KZ214891 | 1GCPYDEK1KZ279966; 1GCPYDEK1KZ280437 | 1GCPYDEK1KZ265887 | 1GCPYDEK1KZ268675; 1GCPYDEK1KZ288599; 1GCPYDEK1KZ226264 | 1GCPYDEK1KZ248670 | 1GCPYDEK1KZ236423

1GCPYDEK1KZ245204 | 1GCPYDEK1KZ201168 | 1GCPYDEK1KZ242822; 1GCPYDEK1KZ258650; 1GCPYDEK1KZ205494 | 1GCPYDEK1KZ236776; 1GCPYDEK1KZ236308; 1GCPYDEK1KZ220268 | 1GCPYDEK1KZ248751 | 1GCPYDEK1KZ287761 | 1GCPYDEK1KZ296394 | 1GCPYDEK1KZ212428 | 1GCPYDEK1KZ229956 | 1GCPYDEK1KZ264481; 1GCPYDEK1KZ216821 | 1GCPYDEK1KZ271978 | 1GCPYDEK1KZ274959

1GCPYDEK1KZ228080; 1GCPYDEK1KZ251665 | 1GCPYDEK1KZ232419; 1GCPYDEK1KZ250869 | 1GCPYDEK1KZ299389

1GCPYDEK1KZ216639; 1GCPYDEK1KZ203602 | 1GCPYDEK1KZ222117; 1GCPYDEK1KZ281846 | 1GCPYDEK1KZ212560 | 1GCPYDEK1KZ284701 | 1GCPYDEK1KZ213708 | 1GCPYDEK1KZ251312 | 1GCPYDEK1KZ272466 | 1GCPYDEK1KZ214910; 1GCPYDEK1KZ275013 | 1GCPYDEK1KZ212770; 1GCPYDEK1KZ237605; 1GCPYDEK1KZ293978 | 1GCPYDEK1KZ298825 | 1GCPYDEK1KZ237538 | 1GCPYDEK1KZ292121 | 1GCPYDEK1KZ237085 | 1GCPYDEK1KZ284441 | 1GCPYDEK1KZ227463; 1GCPYDEK1KZ247860; 1GCPYDEK1KZ262911 | 1GCPYDEK1KZ267039 | 1GCPYDEK1KZ248961; 1GCPYDEK1KZ203616 | 1GCPYDEK1KZ276386 | 1GCPYDEK1KZ210968; 1GCPYDEK1KZ229164 | 1GCPYDEK1KZ252606; 1GCPYDEK1KZ235207; 1GCPYDEK1KZ287968; 1GCPYDEK1KZ232694; 1GCPYDEK1KZ275089

1GCPYDEK1KZ267056; 1GCPYDEK1KZ228144 | 1GCPYDEK1KZ204202; 1GCPYDEK1KZ286089; 1GCPYDEK1KZ243436; 1GCPYDEK1KZ252783; 1GCPYDEK1KZ253920

1GCPYDEK1KZ217063 | 1GCPYDEK1KZ242738 | 1GCPYDEK1KZ299375 | 1GCPYDEK1KZ245882 | 1GCPYDEK1KZ270846 | 1GCPYDEK1KZ233392

1GCPYDEK1KZ214132; 1GCPYDEK1KZ243694; 1GCPYDEK1KZ221338 | 1GCPYDEK1KZ212705 | 1GCPYDEK1KZ234218; 1GCPYDEK1KZ249074 | 1GCPYDEK1KZ254386 | 1GCPYDEK1KZ214308; 1GCPYDEK1KZ292409 | 1GCPYDEK1KZ265324 | 1GCPYDEK1KZ269230; 1GCPYDEK1KZ274007 | 1GCPYDEK1KZ232582 | 1GCPYDEK1KZ225762 | 1GCPYDEK1KZ235482 | 1GCPYDEK1KZ212803

1GCPYDEK1KZ243002; 1GCPYDEK1KZ297108; 1GCPYDEK1KZ286044 | 1GCPYDEK1KZ222120 | 1GCPYDEK1KZ299845 | 1GCPYDEK1KZ228421 | 1GCPYDEK1KZ235532 | 1GCPYDEK1KZ203745 | 1GCPYDEK1KZ275996 | 1GCPYDEK1KZ206113; 1GCPYDEK1KZ283953; 1GCPYDEK1KZ222022; 1GCPYDEK1KZ203129; 1GCPYDEK1KZ212901; 1GCPYDEK1KZ268112; 1GCPYDEK1KZ299313 | 1GCPYDEK1KZ240777 | 1GCPYDEK1KZ204040

1GCPYDEK1KZ260138 | 1GCPYDEK1KZ239869 | 1GCPYDEK1KZ204412; 1GCPYDEK1KZ267686 | 1GCPYDEK1KZ290109; 1GCPYDEK1KZ206273; 1GCPYDEK1KZ224420; 1GCPYDEK1KZ263377 | 1GCPYDEK1KZ268580

1GCPYDEK1KZ257370 | 1GCPYDEK1KZ243033 | 1GCPYDEK1KZ283399; 1GCPYDEK1KZ234509; 1GCPYDEK1KZ273455; 1GCPYDEK1KZ279093 | 1GCPYDEK1KZ261077 | 1GCPYDEK1KZ291986 | 1GCPYDEK1KZ205687 | 1GCPYDEK1KZ225972 | 1GCPYDEK1KZ236261 | 1GCPYDEK1KZ274573

1GCPYDEK1KZ213871 | 1GCPYDEK1KZ294029; 1GCPYDEK1KZ219959

1GCPYDEK1KZ238706 | 1GCPYDEK1KZ246983 | 1GCPYDEK1KZ219492 | 1GCPYDEK1KZ296797 | 1GCPYDEK1KZ221176; 1GCPYDEK1KZ231853 | 1GCPYDEK1KZ277974 | 1GCPYDEK1KZ238379 | 1GCPYDEK1KZ263055; 1GCPYDEK1KZ244294 | 1GCPYDEK1KZ228435 | 1GCPYDEK1KZ241685 | 1GCPYDEK1KZ252931; 1GCPYDEK1KZ293981; 1GCPYDEK1KZ272340; 1GCPYDEK1KZ268448 | 1GCPYDEK1KZ267204 | 1GCPYDEK1KZ224563 | 1GCPYDEK1KZ214082; 1GCPYDEK1KZ280003 | 1GCPYDEK1KZ299490

1GCPYDEK1KZ293656 | 1GCPYDEK1KZ265601

1GCPYDEK1KZ220710 | 1GCPYDEK1KZ252055; 1GCPYDEK1KZ293477; 1GCPYDEK1KZ268398 | 1GCPYDEK1KZ223512 | 1GCPYDEK1KZ298341 | 1GCPYDEK1KZ269440; 1GCPYDEK1KZ219993; 1GCPYDEK1KZ288439; 1GCPYDEK1KZ230167; 1GCPYDEK1KZ293074 | 1GCPYDEK1KZ228368; 1GCPYDEK1KZ245607 | 1GCPYDEK1KZ233781 | 1GCPYDEK1KZ220206; 1GCPYDEK1KZ269308; 1GCPYDEK1KZ275867 | 1GCPYDEK1KZ245574; 1GCPYDEK1KZ217841; 1GCPYDEK1KZ264982; 1GCPYDEK1KZ213370; 1GCPYDEK1KZ241539 | 1GCPYDEK1KZ218813 | 1GCPYDEK1KZ230153 | 1GCPYDEK1KZ222327 | 1GCPYDEK1KZ233456 | 1GCPYDEK1KZ209478; 1GCPYDEK1KZ259670; 1GCPYDEK1KZ217564; 1GCPYDEK1KZ207701; 1GCPYDEK1KZ245526 | 1GCPYDEK1KZ233487 | 1GCPYDEK1KZ280499 | 1GCPYDEK1KZ258745 | 1GCPYDEK1KZ201980 | 1GCPYDEK1KZ278364 | 1GCPYDEK1KZ238768; 1GCPYDEK1KZ233912 | 1GCPYDEK1KZ202420 | 1GCPYDEK1KZ249138; 1GCPYDEK1KZ263900 | 1GCPYDEK1KZ203647; 1GCPYDEK1KZ246756 | 1GCPYDEK1KZ249379 | 1GCPYDEK1KZ268563; 1GCPYDEK1KZ296881 | 1GCPYDEK1KZ289901 | 1GCPYDEK1KZ294547; 1GCPYDEK1KZ293639; 1GCPYDEK1KZ233151 | 1GCPYDEK1KZ262214

1GCPYDEK1KZ256073 | 1GCPYDEK1KZ297092; 1GCPYDEK1KZ232324

1GCPYDEK1KZ249382; 1GCPYDEK1KZ270930 | 1GCPYDEK1KZ218939; 1GCPYDEK1KZ236356 | 1GCPYDEK1KZ289381 | 1GCPYDEK1KZ292197 | 1GCPYDEK1KZ245980; 1GCPYDEK1KZ220822 | 1GCPYDEK1KZ272029; 1GCPYDEK1KZ259930 | 1GCPYDEK1KZ226684 | 1GCPYDEK1KZ202823; 1GCPYDEK1KZ229813

1GCPYDEK1KZ293303 | 1GCPYDEK1KZ273696; 1GCPYDEK1KZ263640 | 1GCPYDEK1KZ240259 | 1GCPYDEK1KZ228094 | 1GCPYDEK1KZ284374; 1GCPYDEK1KZ250094; 1GCPYDEK1KZ247373 | 1GCPYDEK1KZ228872; 1GCPYDEK1KZ292362 | 1GCPYDEK1KZ226507

1GCPYDEK1KZ205981 | 1GCPYDEK1KZ210839; 1GCPYDEK1KZ223946

1GCPYDEK1KZ246126 | 1GCPYDEK1KZ203700 | 1GCPYDEK1KZ261810

1GCPYDEK1KZ273343; 1GCPYDEK1KZ218844; 1GCPYDEK1KZ296086; 1GCPYDEK1KZ265694; 1GCPYDEK1KZ265873; 1GCPYDEK1KZ204118; 1GCPYDEK1KZ224613; 1GCPYDEK1KZ230637 | 1GCPYDEK1KZ201896 | 1GCPYDEK1KZ250936 | 1GCPYDEK1KZ265291; 1GCPYDEK1KZ223400 | 1GCPYDEK1KZ289767; 1GCPYDEK1KZ273892; 1GCPYDEK1KZ236390 | 1GCPYDEK1KZ276985 | 1GCPYDEK1KZ284908; 1GCPYDEK1KZ222652; 1GCPYDEK1KZ227253; 1GCPYDEK1KZ230895 | 1GCPYDEK1KZ229911 | 1GCPYDEK1KZ216706 | 1GCPYDEK1KZ214681 | 1GCPYDEK1KZ269390; 1GCPYDEK1KZ252508 | 1GCPYDEK1KZ237197 | 1GCPYDEK1KZ294662; 1GCPYDEK1KZ246269 | 1GCPYDEK1KZ263928; 1GCPYDEK1KZ203339 | 1GCPYDEK1KZ240844 | 1GCPYDEK1KZ268059 | 1GCPYDEK1KZ239080 | 1GCPYDEK1KZ287548; 1GCPYDEK1KZ235949; 1GCPYDEK1KZ295455 | 1GCPYDEK1KZ278879 | 1GCPYDEK1KZ285380; 1GCPYDEK1KZ227849 | 1GCPYDEK1KZ219377 | 1GCPYDEK1KZ276887; 1GCPYDEK1KZ273665 | 1GCPYDEK1KZ222795; 1GCPYDEK1KZ216012 | 1GCPYDEK1KZ299036 | 1GCPYDEK1KZ235630 | 1GCPYDEK1KZ240911 | 1GCPYDEK1KZ245896 | 1GCPYDEK1KZ223087; 1GCPYDEK1KZ261340; 1GCPYDEK1KZ228130 | 1GCPYDEK1KZ277022; 1GCPYDEK1KZ288330 | 1GCPYDEK1KZ236342; 1GCPYDEK1KZ230847 | 1GCPYDEK1KZ279160

1GCPYDEK1KZ267977 | 1GCPYDEK1KZ272564 | 1GCPYDEK1KZ209111 | 1GCPYDEK1KZ202191; 1GCPYDEK1KZ235983 | 1GCPYDEK1KZ236292 | 1GCPYDEK1KZ279370; 1GCPYDEK1KZ241301 | 1GCPYDEK1KZ295388 | 1GCPYDEK1KZ229309 | 1GCPYDEK1KZ282057 | 1GCPYDEK1KZ214227 | 1GCPYDEK1KZ241329; 1GCPYDEK1KZ209996

1GCPYDEK1KZ223168; 1GCPYDEK1KZ240990 | 1GCPYDEK1KZ237300 | 1GCPYDEK1KZ273147; 1GCPYDEK1KZ295844 | 1GCPYDEK1KZ293396; 1GCPYDEK1KZ228497 | 1GCPYDEK1KZ219251 | 1GCPYDEK1KZ268479 | 1GCPYDEK1KZ262150 | 1GCPYDEK1KZ208833 | 1GCPYDEK1KZ258891

1GCPYDEK1KZ262746 | 1GCPYDEK1KZ279692

1GCPYDEK1KZ294435; 1GCPYDEK1KZ207777; 1GCPYDEK1KZ251214 | 1GCPYDEK1KZ217872 | 1GCPYDEK1KZ293687 | 1GCPYDEK1KZ279448; 1GCPYDEK1KZ281815 | 1GCPYDEK1KZ254243 | 1GCPYDEK1KZ202496 | 1GCPYDEK1KZ231447 | 1GCPYDEK1KZ243405 | 1GCPYDEK1KZ299053 | 1GCPYDEK1KZ209352 | 1GCPYDEK1KZ200781

1GCPYDEK1KZ289252 | 1GCPYDEK1KZ208024; 1GCPYDEK1KZ223414 | 1GCPYDEK1KZ230735 | 1GCPYDEK1KZ281734 | 1GCPYDEK1KZ262049

1GCPYDEK1KZ294631 | 1GCPYDEK1KZ249222; 1GCPYDEK1KZ262536; 1GCPYDEK1KZ222179; 1GCPYDEK1KZ290630; 1GCPYDEK1KZ252301 | 1GCPYDEK1KZ246448 | 1GCPYDEK1KZ210744 | 1GCPYDEK1KZ259927 | 1GCPYDEK1KZ291034; 1GCPYDEK1KZ226149 | 1GCPYDEK1KZ284536 | 1GCPYDEK1KZ287744 | 1GCPYDEK1KZ214311 | 1GCPYDEK1KZ203261

1GCPYDEK1KZ216575 | 1GCPYDEK1KZ258454 | 1GCPYDEK1KZ251357; 1GCPYDEK1KZ295407 | 1GCPYDEK1KZ275559 | 1GCPYDEK1KZ258017; 1GCPYDEK1KZ282138 | 1GCPYDEK1KZ205592 | 1GCPYDEK1KZ257966 | 1GCPYDEK1KZ208606; 1GCPYDEK1KZ281118 | 1GCPYDEK1KZ297254 | 1GCPYDEK1KZ273438; 1GCPYDEK1KZ282978; 1GCPYDEK1KZ254548; 1GCPYDEK1KZ205169 | 1GCPYDEK1KZ289364 | 1GCPYDEK1KZ221341 | 1GCPYDEK1KZ224403 | 1GCPYDEK1KZ285816 | 1GCPYDEK1KZ215152 | 1GCPYDEK1KZ257398; 1GCPYDEK1KZ289591 | 1GCPYDEK1KZ218679 | 1GCPYDEK1KZ234056 | 1GCPYDEK1KZ233439; 1GCPYDEK1KZ286898 | 1GCPYDEK1KZ223669; 1GCPYDEK1KZ266571 | 1GCPYDEK1KZ273360 | 1GCPYDEK1KZ290675 | 1GCPYDEK1KZ213269; 1GCPYDEK1KZ238415; 1GCPYDEK1KZ204426 | 1GCPYDEK1KZ284309 | 1GCPYDEK1KZ271219 | 1GCPYDEK1KZ254615 | 1GCPYDEK1KZ250497 | 1GCPYDEK1KZ258003 | 1GCPYDEK1KZ237359

1GCPYDEK1KZ232176 | 1GCPYDEK1KZ212316; 1GCPYDEK1KZ255974 | 1GCPYDEK1KZ269826

1GCPYDEK1KZ217693; 1GCPYDEK1KZ227091; 1GCPYDEK1KZ289025

1GCPYDEK1KZ246790; 1GCPYDEK1KZ241119 | 1GCPYDEK1KZ274010 | 1GCPYDEK1KZ268465; 1GCPYDEK1KZ244702 | 1GCPYDEK1KZ213773; 1GCPYDEK1KZ245087; 1GCPYDEK1KZ229018; 1GCPYDEK1KZ203759 | 1GCPYDEK1KZ217192 | 1GCPYDEK1KZ259586 | 1GCPYDEK1KZ214776 | 1GCPYDEK1KZ215247 | 1GCPYDEK1KZ227723 | 1GCPYDEK1KZ257627 | 1GCPYDEK1KZ271656 | 1GCPYDEK1KZ216382 | 1GCPYDEK1KZ226779 | 1GCPYDEK1KZ291535; 1GCPYDEK1KZ261919; 1GCPYDEK1KZ202076 | 1GCPYDEK1KZ259443 | 1GCPYDEK1KZ236941 | 1GCPYDEK1KZ264495; 1GCPYDEK1KZ267431

1GCPYDEK1KZ253531 | 1GCPYDEK1KZ224904 | 1GCPYDEK1KZ200134; 1GCPYDEK1KZ288831 | 1GCPYDEK1KZ217676 | 1GCPYDEK1KZ263668 | 1GCPYDEK1KZ213854 | 1GCPYDEK1KZ284973

1GCPYDEK1KZ287209 | 1GCPYDEK1KZ297903; 1GCPYDEK1KZ200845

1GCPYDEK1KZ247857; 1GCPYDEK1KZ215054 | 1GCPYDEK1KZ287386 | 1GCPYDEK1KZ204295 | 1GCPYDEK1KZ231027 | 1GCPYDEK1KZ216284 | 1GCPYDEK1KZ233182 | 1GCPYDEK1KZ215913; 1GCPYDEK1KZ229617; 1GCPYDEK1KZ267459

1GCPYDEK1KZ218021; 1GCPYDEK1KZ209755 | 1GCPYDEK1KZ242657 | 1GCPYDEK1KZ281247 | 1GCPYDEK1KZ263816; 1GCPYDEK1KZ200490 | 1GCPYDEK1KZ223395; 1GCPYDEK1KZ201462 | 1GCPYDEK1KZ259765

1GCPYDEK1KZ240181 | 1GCPYDEK1KZ290465; 1GCPYDEK1KZ222814 | 1GCPYDEK1KZ234705; 1GCPYDEK1KZ259085 | 1GCPYDEK1KZ236597 | 1GCPYDEK1KZ279594 | 1GCPYDEK1KZ273181; 1GCPYDEK1KZ231304 | 1GCPYDEK1KZ268482 | 1GCPYDEK1KZ201560 | 1GCPYDEK1KZ211814; 1GCPYDEK1KZ242593; 1GCPYDEK1KZ210677 | 1GCPYDEK1KZ293611

1GCPYDEK1KZ256106; 1GCPYDEK1KZ219735; 1GCPYDEK1KZ223977; 1GCPYDEK1KZ216558 | 1GCPYDEK1KZ209657; 1GCPYDEK1KZ215751 | 1GCPYDEK1KZ285699 | 1GCPYDEK1KZ291437; 1GCPYDEK1KZ215040 | 1GCPYDEK1KZ214647; 1GCPYDEK1KZ253903; 1GCPYDEK1KZ239547; 1GCPYDEK1KZ217323; 1GCPYDEK1KZ279806 | 1GCPYDEK1KZ279451; 1GCPYDEK1KZ261709 | 1GCPYDEK1KZ262701 | 1GCPYDEK1KZ275190

1GCPYDEK1KZ289171 | 1GCPYDEK1KZ293771; 1GCPYDEK1KZ238317; 1GCPYDEK1KZ272256 | 1GCPYDEK1KZ217404; 1GCPYDEK1KZ264478 | 1GCPYDEK1KZ220576 | 1GCPYDEK1KZ216138; 1GCPYDEK1KZ206869 | 1GCPYDEK1KZ222778; 1GCPYDEK1KZ261015

1GCPYDEK1KZ278266 | 1GCPYDEK1KZ294693 | 1GCPYDEK1KZ271916; 1GCPYDEK1KZ201171 | 1GCPYDEK1KZ266182; 1GCPYDEK1KZ292037

1GCPYDEK1KZ218925; 1GCPYDEK1KZ200778 | 1GCPYDEK1KZ261872 | 1GCPYDEK1KZ215488 | 1GCPYDEK1KZ234865

1GCPYDEK1KZ275836 | 1GCPYDEK1KZ212638 | 1GCPYDEK1KZ235109; 1GCPYDEK1KZ297528 | 1GCPYDEK1KZ258504 | 1GCPYDEK1KZ220447 | 1GCPYDEK1KZ255828 | 1GCPYDEK1KZ241461 | 1GCPYDEK1KZ297478 | 1GCPYDEK1KZ244649; 1GCPYDEK1KZ206712 | 1GCPYDEK1KZ256140 | 1GCPYDEK1KZ212722

1GCPYDEK1KZ238043; 1GCPYDEK1KZ266005 | 1GCPYDEK1KZ229326 | 1GCPYDEK1KZ266179; 1GCPYDEK1KZ207083 | 1GCPYDEK1KZ266974 | 1GCPYDEK1KZ255053; 1GCPYDEK1KZ271222 | 1GCPYDEK1KZ260124; 1GCPYDEK1KZ285640 | 1GCPYDEK1KZ265517; 1GCPYDEK1KZ238883 | 1GCPYDEK1KZ212283; 1GCPYDEK1KZ246000; 1GCPYDEK1KZ259510 | 1GCPYDEK1KZ245784 | 1GCPYDEK1KZ289414 | 1GCPYDEK1KZ284083 | 1GCPYDEK1KZ225020

1GCPYDEK1KZ202854 | 1GCPYDEK1KZ203812 | 1GCPYDEK1KZ253951 | 1GCPYDEK1KZ223039; 1GCPYDEK1KZ243050 | 1GCPYDEK1KZ223378; 1GCPYDEK1KZ243582 | 1GCPYDEK1KZ208623 | 1GCPYDEK1KZ274265 | 1GCPYDEK1KZ282155 | 1GCPYDEK1KZ223879 | 1GCPYDEK1KZ274895; 1GCPYDEK1KZ200277 | 1GCPYDEK1KZ282589 | 1GCPYDEK1KZ245798 | 1GCPYDEK1KZ248362 | 1GCPYDEK1KZ229486 | 1GCPYDEK1KZ288022; 1GCPYDEK1KZ268160; 1GCPYDEK1KZ293107 | 1GCPYDEK1KZ272452 | 1GCPYDEK1KZ261614 | 1GCPYDEK1KZ284181 | 1GCPYDEK1KZ218259; 1GCPYDEK1KZ212008 | 1GCPYDEK1KZ221890 | 1GCPYDEK1KZ274556; 1GCPYDEK1KZ297156 | 1GCPYDEK1KZ218102 | 1GCPYDEK1KZ232842 | 1GCPYDEK1KZ256316 | 1GCPYDEK1KZ290451 | 1GCPYDEK1KZ230721 | 1GCPYDEK1KZ252461 | 1GCPYDEK1KZ279109 | 1GCPYDEK1KZ282611 | 1GCPYDEK1KZ295214; 1GCPYDEK1KZ298730; 1GCPYDEK1KZ229925 | 1GCPYDEK1KZ218018; 1GCPYDEK1KZ255456 | 1GCPYDEK1KZ291972 | 1GCPYDEK1KZ271253

1GCPYDEK1KZ229620 | 1GCPYDEK1KZ235952 | 1GCPYDEK1KZ264867; 1GCPYDEK1KZ205088 | 1GCPYDEK1KZ216690 | 1GCPYDEK1KZ213188 | 1GCPYDEK1KZ294872; 1GCPYDEK1KZ236664 | 1GCPYDEK1KZ229181 | 1GCPYDEK1KZ276467; 1GCPYDEK1KZ297013; 1GCPYDEK1KZ240732; 1GCPYDEK1KZ255912

1GCPYDEK1KZ247552; 1GCPYDEK1KZ231769 | 1GCPYDEK1KZ253545; 1GCPYDEK1KZ286481 | 1GCPYDEK1KZ227852; 1GCPYDEK1KZ253447 | 1GCPYDEK1KZ205866 | 1GCPYDEK1KZ238656; 1GCPYDEK1KZ264612; 1GCPYDEK1KZ271091 | 1GCPYDEK1KZ257076; 1GCPYDEK1KZ269602 | 1GCPYDEK1KZ239953; 1GCPYDEK1KZ237362 | 1GCPYDEK1KZ210369 | 1GCPYDEK1KZ299358 | 1GCPYDEK1KZ201283; 1GCPYDEK1KZ276596 | 1GCPYDEK1KZ200070; 1GCPYDEK1KZ206967; 1GCPYDEK1KZ269857 | 1GCPYDEK1KZ243212 | 1GCPYDEK1KZ278140; 1GCPYDEK1KZ236888 | 1GCPYDEK1KZ283791 | 1GCPYDEK1KZ220318 | 1GCPYDEK1KZ282463 | 1GCPYDEK1KZ296248; 1GCPYDEK1KZ291888; 1GCPYDEK1KZ276646 | 1GCPYDEK1KZ211747 | 1GCPYDEK1KZ279210; 1GCPYDEK1KZ286934 | 1GCPYDEK1KZ203020 | 1GCPYDEK1KZ250676

1GCPYDEK1KZ253397 | 1GCPYDEK1KZ229651 | 1GCPYDEK1KZ209786 | 1GCPYDEK1KZ257935 | 1GCPYDEK1KZ247745 | 1GCPYDEK1KZ226331 | 1GCPYDEK1KZ242223 | 1GCPYDEK1KZ291079; 1GCPYDEK1KZ259734 | 1GCPYDEK1KZ281801; 1GCPYDEK1KZ224479; 1GCPYDEK1KZ214664

1GCPYDEK1KZ221047; 1GCPYDEK1KZ231383 | 1GCPYDEK1KZ240262 | 1GCPYDEK1KZ205365; 1GCPYDEK1KZ220237 | 1GCPYDEK1KZ266506

1GCPYDEK1KZ205785 | 1GCPYDEK1KZ265520; 1GCPYDEK1KZ236910; 1GCPYDEK1KZ266151; 1GCPYDEK1KZ252993 | 1GCPYDEK1KZ253111 | 1GCPYDEK1KZ209173 | 1GCPYDEK1KZ222165; 1GCPYDEK1KZ234820 | 1GCPYDEK1KZ271737 | 1GCPYDEK1KZ211344 | 1GCPYDEK1KZ280504 | 1GCPYDEK1KZ231318 | 1GCPYDEK1KZ274170 | 1GCPYDEK1KZ203311 | 1GCPYDEK1KZ296752; 1GCPYDEK1KZ297559 | 1GCPYDEK1KZ202269; 1GCPYDEK1KZ297884 | 1GCPYDEK1KZ288148 | 1GCPYDEK1KZ289994 | 1GCPYDEK1KZ281345 | 1GCPYDEK1KZ296167 | 1GCPYDEK1KZ204507; 1GCPYDEK1KZ258485; 1GCPYDEK1KZ254467 | 1GCPYDEK1KZ266294 | 1GCPYDEK1KZ286237 | 1GCPYDEK1KZ220352

1GCPYDEK1KZ267364 | 1GCPYDEK1KZ280714; 1GCPYDEK1KZ270488; 1GCPYDEK1KZ271320 | 1GCPYDEK1KZ294712; 1GCPYDEK1KZ244876 | 1GCPYDEK1KZ244750 | 1GCPYDEK1KZ211019; 1GCPYDEK1KZ296105 | 1GCPYDEK1KZ272225 | 1GCPYDEK1KZ263895 | 1GCPYDEK1KZ254162; 1GCPYDEK1KZ229276 | 1GCPYDEK1KZ226345 | 1GCPYDEK1KZ253853; 1GCPYDEK1KZ275108 | 1GCPYDEK1KZ241766 | 1GCPYDEK1KZ216205

1GCPYDEK1KZ239063

1GCPYDEK1KZ279059 | 1GCPYDEK1KZ251942

1GCPYDEK1KZ211943; 1GCPYDEK1KZ256574; 1GCPYDEK1KZ283080; 1GCPYDEK1KZ224157; 1GCPYDEK1KZ294032 | 1GCPYDEK1KZ290370; 1GCPYDEK1KZ224689 | 1GCPYDEK1KZ227477; 1GCPYDEK1KZ212607

1GCPYDEK1KZ262343; 1GCPYDEK1KZ264447; 1GCPYDEK1KZ248457; 1GCPYDEK1KZ207360; 1GCPYDEK1KZ262116 | 1GCPYDEK1KZ259006 | 1GCPYDEK1KZ247390 | 1GCPYDEK1KZ218780 | 1GCPYDEK1KZ267669 | 1GCPYDEK1KZ268532; 1GCPYDEK1KZ212106 | 1GCPYDEK1KZ205690 | 1GCPYDEK1KZ269664 | 1GCPYDEK1KZ225244 | 1GCPYDEK1KZ256462 | 1GCPYDEK1KZ238530; 1GCPYDEK1KZ268174 | 1GCPYDEK1KZ238138; 1GCPYDEK1KZ270698 | 1GCPYDEK1KZ232677 | 1GCPYDEK1KZ292202 | 1GCPYDEK1KZ261970 | 1GCPYDEK1KZ246918 | 1GCPYDEK1KZ282799; 1GCPYDEK1KZ223672; 1GCPYDEK1KZ241265; 1GCPYDEK1KZ291373 | 1GCPYDEK1KZ240231 | 1GCPYDEK1KZ282317; 1GCPYDEK1KZ266991 | 1GCPYDEK1KZ218522; 1GCPYDEK1KZ226314 | 1GCPYDEK1KZ233540 | 1GCPYDEK1KZ297349; 1GCPYDEK1KZ258311; 1GCPYDEK1KZ211389 | 1GCPYDEK1KZ287694 | 1GCPYDEK1KZ262407; 1GCPYDEK1KZ211084 | 1GCPYDEK1KZ218729; 1GCPYDEK1KZ213997 | 1GCPYDEK1KZ277585 | 1GCPYDEK1KZ279207; 1GCPYDEK1KZ217550; 1GCPYDEK1KZ284116; 1GCPYDEK1KZ254775

1GCPYDEK1KZ259121; 1GCPYDEK1KZ227544 | 1GCPYDEK1KZ224238 | 1GCPYDEK1KZ284245 | 1GCPYDEK1KZ288053; 1GCPYDEK1KZ235823; 1GCPYDEK1KZ264514 | 1GCPYDEK1KZ239564 | 1GCPYDEK1KZ255523 | 1GCPYDEK1KZ285993 | 1GCPYDEK1KZ234297 | 1GCPYDEK1KZ256767 | 1GCPYDEK1KZ285556 | 1GCPYDEK1KZ231268 | 1GCPYDEK1KZ279952 | 1GCPYDEK1KZ269194 | 1GCPYDEK1KZ221419; 1GCPYDEK1KZ219864; 1GCPYDEK1KZ298923; 1GCPYDEK1KZ256882 | 1GCPYDEK1KZ200330 | 1GCPYDEK1KZ281605 | 1GCPYDEK1KZ298095 | 1GCPYDEK1KZ258129 | 1GCPYDEK1KZ219394

1GCPYDEK1KZ288201 | 1GCPYDEK1KZ213921 | 1GCPYDEK1KZ225129

1GCPYDEK1KZ263301 | 1GCPYDEK1KZ239905; 1GCPYDEK1KZ242397 | 1GCPYDEK1KZ227947; 1GCPYDEK1KZ284763 | 1GCPYDEK1KZ258812 | 1GCPYDEK1KZ241914; 1GCPYDEK1KZ258583 | 1GCPYDEK1KZ209965; 1GCPYDEK1KZ281054 | 1GCPYDEK1KZ251536; 1GCPYDEK1KZ238253 | 1GCPYDEK1KZ207620; 1GCPYDEK1KZ265372; 1GCPYDEK1KZ254274; 1GCPYDEK1KZ241167 | 1GCPYDEK1KZ227110 | 1GCPYDEK1KZ291910 | 1GCPYDEK1KZ299733 | 1GCPYDEK1KZ221906 | 1GCPYDEK1KZ211067 | 1GCPYDEK1KZ263234 | 1GCPYDEK1KZ261371 | 1GCPYDEK1KZ227172 | 1GCPYDEK1KZ227835; 1GCPYDEK1KZ202501 | 1GCPYDEK1KZ262083 | 1GCPYDEK1KZ209206

1GCPYDEK1KZ205298

1GCPYDEK1KZ271897 | 1GCPYDEK1KZ235885 | 1GCPYDEK1KZ209660 | 1GCPYDEK1KZ208668 | 1GCPYDEK1KZ268014; 1GCPYDEK1KZ207469 | 1GCPYDEK1KZ277215 | 1GCPYDEK1KZ214728; 1GCPYDEK1KZ263914; 1GCPYDEK1KZ245767 | 1GCPYDEK1KZ243095 | 1GCPYDEK1KZ295486 | 1GCPYDEK1KZ284620 | 1GCPYDEK1KZ205804 | 1GCPYDEK1KZ223199 | 1GCPYDEK1KZ293043 | 1GCPYDEK1KZ216642 | 1GCPYDEK1KZ293754

1GCPYDEK1KZ207956 | 1GCPYDEK1KZ259703 | 1GCPYDEK1KZ249396; 1GCPYDEK1KZ238835 | 1GCPYDEK1KZ204085 | 1GCPYDEK1KZ297464; 1GCPYDEK1KZ294273; 1GCPYDEK1KZ292717; 1GCPYDEK1KZ238351; 1GCPYDEK1KZ275271 | 1GCPYDEK1KZ247924 | 1GCPYDEK1KZ265047 | 1GCPYDEK1KZ249642 | 1GCPYDEK1KZ282298 | 1GCPYDEK1KZ219265; 1GCPYDEK1KZ220190 | 1GCPYDEK1KZ207679 | 1GCPYDEK1KZ285623; 1GCPYDEK1KZ261239 | 1GCPYDEK1KZ256784 | 1GCPYDEK1KZ237619 | 1GCPYDEK1KZ253562 | 1GCPYDEK1KZ225003; 1GCPYDEK1KZ267509; 1GCPYDEK1KZ240746 | 1GCPYDEK1KZ244943 | 1GCPYDEK1KZ264383 | 1GCPYDEK1KZ217855; 1GCPYDEK1KZ257272 | 1GCPYDEK1KZ283029; 1GCPYDEK1KZ286030; 1GCPYDEK1KZ224644 | 1GCPYDEK1KZ228046; 1GCPYDEK1KZ239192 | 1GCPYDEK1KZ204409 | 1GCPYDEK1KZ215782 | 1GCPYDEK1KZ275139 | 1GCPYDEK1KZ264139

1GCPYDEK1KZ231822; 1GCPYDEK1KZ266568; 1GCPYDEK1KZ273326; 1GCPYDEK1KZ236650; 1GCPYDEK1KZ289185; 1GCPYDEK1KZ297450 | 1GCPYDEK1KZ239970 | 1GCPYDEK1KZ215121 | 1GCPYDEK1KZ285492 | 1GCPYDEK1KZ222490 | 1GCPYDEK1KZ296735; 1GCPYDEK1KZ257868 | 1GCPYDEK1KZ275125 | 1GCPYDEK1KZ229472; 1GCPYDEK1KZ259460 | 1GCPYDEK1KZ265727 | 1GCPYDEK1KZ234638 | 1GCPYDEK1KZ207813; 1GCPYDEK1KZ206161; 1GCPYDEK1KZ219038; 1GCPYDEK1KZ232551 | 1GCPYDEK1KZ225485

1GCPYDEK1KZ233764

1GCPYDEK1KZ237653 | 1GCPYDEK1KZ289039 | 1GCPYDEK1KZ250287; 1GCPYDEK1KZ202756 | 1GCPYDEK1KZ278431; 1GCPYDEK1KZ247079; 1GCPYDEK1KZ254470 | 1GCPYDEK1KZ263489; 1GCPYDEK1KZ241959

1GCPYDEK1KZ261922

1GCPYDEK1KZ230556 | 1GCPYDEK1KZ208105; 1GCPYDEK1KZ276291; 1GCPYDEK1KZ231559; 1GCPYDEK1KZ267719 | 1GCPYDEK1KZ242013 | 1GCPYDEK1KZ264576 | 1GCPYDEK1KZ210100; 1GCPYDEK1KZ239676; 1GCPYDEK1KZ213787 | 1GCPYDEK1KZ281457

1GCPYDEK1KZ254095 | 1GCPYDEK1KZ279501 | 1GCPYDEK1KZ203454 | 1GCPYDEK1KZ217015; 1GCPYDEK1KZ276419 | 1GCPYDEK1KZ223154

1GCPYDEK1KZ241749; 1GCPYDEK1KZ221551

1GCPYDEK1KZ207584; 1GCPYDEK1KZ283063 | 1GCPYDEK1KZ236213 | 1GCPYDEK1KZ218570 | 1GCPYDEK1KZ213384

1GCPYDEK1KZ204183; 1GCPYDEK1KZ261631; 1GCPYDEK1KZ246806

1GCPYDEK1KZ298131

1GCPYDEK1KZ283371; 1GCPYDEK1KZ261886 | 1GCPYDEK1KZ280275; 1GCPYDEK1KZ257644 | 1GCPYDEK1KZ284276 | 1GCPYDEK1KZ238348; 1GCPYDEK1KZ231755 | 1GCPYDEK1KZ226748 | 1GCPYDEK1KZ217922 | 1GCPYDEK1KZ221405 | 1GCPYDEK1KZ212025 | 1GCPYDEK1KZ213109 | 1GCPYDEK1KZ248555 | 1GCPYDEK1KZ296962; 1GCPYDEK1KZ240715 | 1GCPYDEK1KZ227737; 1GCPYDEK1KZ247826; 1GCPYDEK1KZ231612 | 1GCPYDEK1KZ277683 | 1GCPYDEK1KZ284875 | 1GCPYDEK1KZ266490 | 1GCPYDEK1KZ232937; 1GCPYDEK1KZ235692

1GCPYDEK1KZ294676 | 1GCPYDEK1KZ235921 | 1GCPYDEK1KZ274704 | 1GCPYDEK1KZ297769; 1GCPYDEK1KZ291552; 1GCPYDEK1KZ262892

1GCPYDEK1KZ205138 | 1GCPYDEK1KZ279157; 1GCPYDEK1KZ217886 | 1GCPYDEK1KZ297111; 1GCPYDEK1KZ224305 | 1GCPYDEK1KZ201543 | 1GCPYDEK1KZ269874; 1GCPYDEK1KZ225115; 1GCPYDEK1KZ246563 | 1GCPYDEK1KZ218097 | 1GCPYDEK1KZ270300; 1GCPYDEK1KZ205642 | 1GCPYDEK1KZ227673 | 1GCPYDEK1KZ203051 | 1GCPYDEK1KZ256946; 1GCPYDEK1KZ233795 | 1GCPYDEK1KZ203793 | 1GCPYDEK1KZ205091; 1GCPYDEK1KZ266716 | 1GCPYDEK1KZ248183 | 1GCPYDEK1KZ264819; 1GCPYDEK1KZ256221 | 1GCPYDEK1KZ273164 | 1GCPYDEK1KZ277652; 1GCPYDEK1KZ264108; 1GCPYDEK1KZ282656 | 1GCPYDEK1KZ232467 | 1GCPYDEK1KZ208590 | 1GCPYDEK1KZ213577 | 1GCPYDEK1KZ252279 | 1GCPYDEK1KZ284178; 1GCPYDEK1KZ259457; 1GCPYDEK1KZ291096

1GCPYDEK1KZ259801 | 1GCPYDEK1KZ221081; 1GCPYDEK1KZ228225 | 1GCPYDEK1KZ217340 | 1GCPYDEK1KZ245834; 1GCPYDEK1KZ221095

1GCPYDEK1KZ266554

1GCPYDEK1KZ276226 | 1GCPYDEK1KZ268496

1GCPYDEK1KZ258194; 1GCPYDEK1KZ254842 | 1GCPYDEK1KZ273410 | 1GCPYDEK1KZ268109 | 1GCPYDEK1KZ285945; 1GCPYDEK1KZ226717 | 1GCPYDEK1KZ257417 | 1GCPYDEK1KZ276338 | 1GCPYDEK1KZ286951 | 1GCPYDEK1KZ233229 | 1GCPYDEK1KZ205852 | 1GCPYDEK1KZ263878; 1GCPYDEK1KZ256526 | 1GCPYDEK1KZ228256; 1GCPYDEK1KZ283449 | 1GCPYDEK1KZ273732 | 1GCPYDEK1KZ275464 | 1GCPYDEK1KZ297500; 1GCPYDEK1KZ287419 | 1GCPYDEK1KZ283676 | 1GCPYDEK1KZ285587 | 1GCPYDEK1KZ200263 | 1GCPYDEK1KZ228015 | 1GCPYDEK1KZ232808 | 1GCPYDEK1KZ208086 | 1GCPYDEK1KZ238480; 1GCPYDEK1KZ275030 | 1GCPYDEK1KZ219508 | 1GCPYDEK1KZ217273; 1GCPYDEK1KZ288005; 1GCPYDEK1KZ202675 | 1GCPYDEK1KZ276193 | 1GCPYDEK1KZ221792 | 1GCPYDEK1KZ214499; 1GCPYDEK1KZ222912 | 1GCPYDEK1KZ223770; 1GCPYDEK1KZ293138 | 1GCPYDEK1KZ293317 | 1GCPYDEK1KZ296413 | 1GCPYDEK1KZ275934 | 1GCPYDEK1KZ283578 | 1GCPYDEK1KZ204975 | 1GCPYDEK1KZ260110

1GCPYDEK1KZ227317 | 1GCPYDEK1KZ247406

1GCPYDEK1KZ287503 | 1GCPYDEK1KZ289154; 1GCPYDEK1KZ261659; 1GCPYDEK1KZ256090; 1GCPYDEK1KZ209643 | 1GCPYDEK1KZ294807; 1GCPYDEK1KZ253240 | 1GCPYDEK1KZ268370; 1GCPYDEK1KZ282477; 1GCPYDEK1KZ296492; 1GCPYDEK1KZ249270; 1GCPYDEK1KZ272242

1GCPYDEK1KZ276405 | 1GCPYDEK1KZ276713; 1GCPYDEK1KZ260575; 1GCPYDEK1KZ222702 | 1GCPYDEK1KZ245350

1GCPYDEK1KZ293172 | 1GCPYDEK1KZ294323 | 1GCPYDEK1KZ268269; 1GCPYDEK1KZ248216 | 1GCPYDEK1KZ257028 | 1GCPYDEK1KZ264299 | 1GCPYDEK1KZ228869 | 1GCPYDEK1KZ284424 | 1GCPYDEK1KZ257739 | 1GCPYDEK1KZ252864

1GCPYDEK1KZ275383 | 1GCPYDEK1KZ221808 | 1GCPYDEK1KZ250516 | 1GCPYDEK1KZ291695 | 1GCPYDEK1KZ246823 | 1GCPYDEK1KZ288683; 1GCPYDEK1KZ243761 | 1GCPYDEK1KZ224188 | 1GCPYDEK1KZ217824; 1GCPYDEK1KZ269549 | 1GCPYDEK1KZ275531 | 1GCPYDEK1KZ255408 | 1GCPYDEK1KZ249088; 1GCPYDEK1KZ247955 | 1GCPYDEK1KZ286478 | 1GCPYDEK1KZ214552; 1GCPYDEK1KZ211568 | 1GCPYDEK1KZ206810

1GCPYDEK1KZ263315 | 1GCPYDEK1KZ207794 | 1GCPYDEK1KZ260480; 1GCPYDEK1KZ207293; 1GCPYDEK1KZ267395; 1GCPYDEK1KZ273777; 1GCPYDEK1KZ222974 | 1GCPYDEK1KZ207018; 1GCPYDEK1KZ278753 | 1GCPYDEK1KZ210954; 1GCPYDEK1KZ249558; 1GCPYDEK1KZ200165 | 1GCPYDEK1KZ270653 | 1GCPYDEK1KZ221534 | 1GCPYDEK1KZ296069 | 1GCPYDEK1KZ211599 | 1GCPYDEK1KZ240326 | 1GCPYDEK1KZ247177 | 1GCPYDEK1KZ201798 | 1GCPYDEK1KZ279675; 1GCPYDEK1KZ271558; 1GCPYDEK1KZ242724 | 1GCPYDEK1KZ278994 | 1GCPYDEK1KZ241069 | 1GCPYDEK1KZ289946; 1GCPYDEK1KZ253755 | 1GCPYDEK1KZ238947 | 1GCPYDEK1KZ286867

1GCPYDEK1KZ219167 | 1GCPYDEK1KZ203843; 1GCPYDEK1KZ286092 | 1GCPYDEK1KZ228788 | 1GCPYDEK1KZ253822

1GCPYDEK1KZ262813 | 1GCPYDEK1KZ280082; 1GCPYDEK1KZ295732; 1GCPYDEK1KZ249060; 1GCPYDEK1KZ279014 | 1GCPYDEK1KZ228614; 1GCPYDEK1KZ235319 | 1GCPYDEK1KZ249804

1GCPYDEK1KZ236826 | 1GCPYDEK1KZ254338; 1GCPYDEK1KZ208167 | 1GCPYDEK1KZ214616; 1GCPYDEK1KZ229648 | 1GCPYDEK1KZ227821; 1GCPYDEK1KZ269759 | 1GCPYDEK1KZ245848; 1GCPYDEK1KZ210503; 1GCPYDEK1KZ226247; 1GCPYDEK1KZ236180 | 1GCPYDEK1KZ204197 | 1GCPYDEK1KZ204684; 1GCPYDEK1KZ235420 | 1GCPYDEK1KZ200666 | 1GCPYDEK1KZ239354 | 1GCPYDEK1KZ226216 | 1GCPYDEK1KZ290384; 1GCPYDEK1KZ255439 | 1GCPYDEK1KZ261080 | 1GCPYDEK1KZ246174

1GCPYDEK1KZ216186 | 1GCPYDEK1KZ252380 | 1GCPYDEK1KZ238544; 1GCPYDEK1KZ217659; 1GCPYDEK1KZ206838

1GCPYDEK1KZ264268; 1GCPYDEK1KZ266683 | 1GCPYDEK1KZ248992 | 1GCPYDEK1KZ258714; 1GCPYDEK1KZ206337 | 1GCPYDEK1KZ285850; 1GCPYDEK1KZ237152 | 1GCPYDEK1KZ295696 | 1GCPYDEK1KZ222909; 1GCPYDEK1KZ256820 | 1GCPYDEK1KZ224756; 1GCPYDEK1KZ239130; 1GCPYDEK1KZ223915; 1GCPYDEK1KZ287632; 1GCPYDEK1KZ282690; 1GCPYDEK1KZ287646 | 1GCPYDEK1KZ278106 | 1GCPYDEK1KZ269700 | 1GCPYDEK1KZ293429 | 1GCPYDEK1KZ215894 | 1GCPYDEK1KZ260334 | 1GCPYDEK1KZ255893; 1GCPYDEK1KZ231917 | 1GCPYDEK1KZ230475 | 1GCPYDEK1KZ213949 | 1GCPYDEK1KZ295648 | 1GCPYDEK1KZ222246; 1GCPYDEK1KZ240505 | 1GCPYDEK1KZ211621; 1GCPYDEK1KZ207892 | 1GCPYDEK1KZ233991 | 1GCPYDEK1KZ247809; 1GCPYDEK1KZ226801 | 1GCPYDEK1KZ278428; 1GCPYDEK1KZ271883 | 1GCPYDEK1KZ281460; 1GCPYDEK1KZ280566 | 1GCPYDEK1KZ225504 | 1GCPYDEK1KZ236387; 1GCPYDEK1KZ205995 | 1GCPYDEK1KZ259894; 1GCPYDEK1KZ247843 | 1GCPYDEK1KZ284021 | 1GCPYDEK1KZ271902

1GCPYDEK1KZ287047 | 1GCPYDEK1KZ231058 | 1GCPYDEK1KZ258499; 1GCPYDEK1KZ262455 | 1GCPYDEK1KZ239211

1GCPYDEK1KZ228998 | 1GCPYDEK1KZ253657 | 1GCPYDEK1KZ216625 | 1GCPYDEK1KZ250466; 1GCPYDEK1KZ257210; 1GCPYDEK1KZ285153 | 1GCPYDEK1KZ225843 | 1GCPYDEK1KZ272144 | 1GCPYDEK1KZ297366 | 1GCPYDEK1KZ212073; 1GCPYDEK1KZ221257; 1GCPYDEK1KZ256963; 1GCPYDEK1KZ278591; 1GCPYDEK1KZ258289 | 1GCPYDEK1KZ269891

1GCPYDEK1KZ262410; 1GCPYDEK1KZ281782 | 1GCPYDEK1KZ209724; 1GCPYDEK1KZ284813; 1GCPYDEK1KZ261743 | 1GCPYDEK1KZ251651 | 1GCPYDEK1KZ291485 | 1GCPYDEK1KZ251231; 1GCPYDEK1KZ227382; 1GCPYDEK1KZ250743

1GCPYDEK1KZ271396 | 1GCPYDEK1KZ233957 | 1GCPYDEK1KZ232498 | 1GCPYDEK1KZ209092; 1GCPYDEK1KZ295116 | 1GCPYDEK1KZ253285 | 1GCPYDEK1KZ202689 | 1GCPYDEK1KZ271687 | 1GCPYDEK1KZ247986 | 1GCPYDEK1KZ268224 | 1GCPYDEK1KZ289543 | 1GCPYDEK1KZ294824 | 1GCPYDEK1KZ216379

1GCPYDEK1KZ253660 | 1GCPYDEK1KZ210419 | 1GCPYDEK1KZ202515; 1GCPYDEK1KZ216253 | 1GCPYDEK1KZ209142 | 1GCPYDEK1KZ227639; 1GCPYDEK1KZ218004 | 1GCPYDEK1KZ277781 | 1GCPYDEK1KZ299117 | 1GCPYDEK1KZ233523 | 1GCPYDEK1KZ238124 | 1GCPYDEK1KZ209187

1GCPYDEK1KZ237815 | 1GCPYDEK1KZ216026

1GCPYDEK1KZ284911 | 1GCPYDEK1KZ239032; 1GCPYDEK1KZ273505 | 1GCPYDEK1KZ293799; 1GCPYDEK1KZ253464 | 1GCPYDEK1KZ299537 | 1GCPYDEK1KZ257689 | 1GCPYDEK1KZ299425 | 1GCPYDEK1KZ216737 | 1GCPYDEK1KZ293415 | 1GCPYDEK1KZ235689; 1GCPYDEK1KZ229455 | 1GCPYDEK1KZ278171

1GCPYDEK1KZ247602 | 1GCPYDEK1KZ298369 | 1GCPYDEK1KZ286870; 1GCPYDEK1KZ244120; 1GCPYDEK1KZ290210 | 1GCPYDEK1KZ283936 | 1GCPYDEK1KZ289719

1GCPYDEK1KZ234655 | 1GCPYDEK1KZ297027; 1GCPYDEK1KZ219475 | 1GCPYDEK1KZ223350 | 1GCPYDEK1KZ241976 | 1GCPYDEK1KZ215216 | 1GCPYDEK1KZ289428 | 1GCPYDEK1KZ271186; 1GCPYDEK1KZ266635

1GCPYDEK1KZ289042 | 1GCPYDEK1KZ217645 | 1GCPYDEK1KZ233831; 1GCPYDEK1KZ287517

1GCPYDEK1KZ281765 | 1GCPYDEK1KZ226913 | 1GCPYDEK1KZ255926 | 1GCPYDEK1KZ235997 | 1GCPYDEK1KZ232016; 1GCPYDEK1KZ277487; 1GCPYDEK1KZ209898 | 1GCPYDEK1KZ287856; 1GCPYDEK1KZ255098 | 1GCPYDEK1KZ202546

1GCPYDEK1KZ204913 | 1GCPYDEK1KZ218245 | 1GCPYDEK1KZ242187; 1GCPYDEK1KZ249463; 1GCPYDEK1KZ268305; 1GCPYDEK1KZ208959 | 1GCPYDEK1KZ296895 | 1GCPYDEK1KZ236566 | 1GCPYDEK1KZ224806; 1GCPYDEK1KZ225132 | 1GCPYDEK1KZ289509 | 1GCPYDEK1KZ248233; 1GCPYDEK1KZ218374

1GCPYDEK1KZ269843; 1GCPYDEK1KZ278056; 1GCPYDEK1KZ220173; 1GCPYDEK1KZ235286 | 1GCPYDEK1KZ245039 | 1GCPYDEK1KZ294869; 1GCPYDEK1KZ277747 | 1GCPYDEK1KZ245199 | 1GCPYDEK1KZ234963 | 1GCPYDEK1KZ251343; 1GCPYDEK1KZ256123 | 1GCPYDEK1KZ284004; 1GCPYDEK1KZ258437; 1GCPYDEK1KZ207035; 1GCPYDEK1KZ207438; 1GCPYDEK1KZ278316 | 1GCPYDEK1KZ202921 | 1GCPYDEK1KZ247244 | 1GCPYDEK1KZ274430 | 1GCPYDEK1KZ240049; 1GCPYDEK1KZ230105 | 1GCPYDEK1KZ271690 | 1GCPYDEK1KZ217600 | 1GCPYDEK1KZ209397; 1GCPYDEK1KZ289736; 1GCPYDEK1KZ251925; 1GCPYDEK1KZ272578 | 1GCPYDEK1KZ276954; 1GCPYDEK1KZ211151 | 1GCPYDEK1KZ276680; 1GCPYDEK1KZ255232; 1GCPYDEK1KZ235112 | 1GCPYDEK1KZ277344; 1GCPYDEK1KZ246689

1GCPYDEK1KZ284956

1GCPYDEK1KZ295794 | 1GCPYDEK1KZ242934 | 1GCPYDEK1KZ214213 | 1GCPYDEK1KZ248975 | 1GCPYDEK1KZ201610 | 1GCPYDEK1KZ275805 | 1GCPYDEK1KZ269924; 1GCPYDEK1KZ261337 | 1GCPYDEK1KZ200733; 1GCPYDEK1KZ232971 | 1GCPYDEK1KZ249947 | 1GCPYDEK1KZ221971 | 1GCPYDEK1KZ263945

1GCPYDEK1KZ237412; 1GCPYDEK1KZ289011

1GCPYDEK1KZ283466 | 1GCPYDEK1KZ265050; 1GCPYDEK1KZ278770 | 1GCPYDEK1KZ208251 | 1GCPYDEK1KZ212946 | 1GCPYDEK1KZ270622 | 1GCPYDEK1KZ262844 | 1GCPYDEK1KZ263718 | 1GCPYDEK1KZ201848 | 1GCPYDEK1KZ240701 | 1GCPYDEK1KZ263136 | 1GCPYDEK1KZ247681; 1GCPYDEK1KZ275903; 1GCPYDEK1KZ279255 | 1GCPYDEK1KZ234753 | 1GCPYDEK1KZ246157 | 1GCPYDEK1KZ220724 | 1GCPYDEK1KZ254159 | 1GCPYDEK1KZ244196 | 1GCPYDEK1KZ298470

1GCPYDEK1KZ222988; 1GCPYDEK1KZ215345 | 1GCPYDEK1KZ294001; 1GCPYDEK1KZ278686; 1GCPYDEK1KZ281829 | 1GCPYDEK1KZ256235; 1GCPYDEK1KZ210825 | 1GCPYDEK1KZ262388

1GCPYDEK1KZ297626 | 1GCPYDEK1KZ261855; 1GCPYDEK1KZ265257 | 1GCPYDEK1KZ212431; 1GCPYDEK1KZ270281 | 1GCPYDEK1KZ256686; 1GCPYDEK1KZ297562; 1GCPYDEK1KZ202126 | 1GCPYDEK1KZ234901 | 1GCPYDEK1KZ203387 | 1GCPYDEK1KZ297822; 1GCPYDEK1KZ253836

1GCPYDEK1KZ216818

1GCPYDEK1KZ248846

1GCPYDEK1KZ268806

1GCPYDEK1KZ262598 | 1GCPYDEK1KZ296833 | 1GCPYDEK1KZ250175 | 1GCPYDEK1KZ260494; 1GCPYDEK1KZ271818

1GCPYDEK1KZ259183 | 1GCPYDEK1KZ244988 | 1GCPYDEK1KZ211070 | 1GCPYDEK1KZ243940; 1GCPYDEK1KZ211005; 1GCPYDEK1KZ259961

1GCPYDEK1KZ243209; 1GCPYDEK1KZ233179; 1GCPYDEK1KZ239435 | 1GCPYDEK1KZ266375 | 1GCPYDEK1KZ200036; 1GCPYDEK1KZ209268; 1GCPYDEK1KZ222053 | 1GCPYDEK1KZ293348 | 1GCPYDEK1KZ202417 | 1GCPYDEK1KZ251276 | 1GCPYDEK1KZ214938

1GCPYDEK1KZ246692 | 1GCPYDEK1KZ294743 | 1GCPYDEK1KZ256722 | 1GCPYDEK1KZ287307 | 1GCPYDEK1KZ235918 | 1GCPYDEK1KZ224028; 1GCPYDEK1KZ254369 | 1GCPYDEK1KZ205172; 1GCPYDEK1KZ287663 | 1GCPYDEK1KZ235790 | 1GCPYDEK1KZ289588 | 1GCPYDEK1KZ229682; 1GCPYDEK1KZ216866; 1GCPYDEK1KZ267641 | 1GCPYDEK1KZ235742; 1GCPYDEK1KZ278543 | 1GCPYDEK1KZ250127 | 1GCPYDEK1KZ295004; 1GCPYDEK1KZ228399 | 1GCPYDEK1KZ250614; 1GCPYDEK1KZ264058 | 1GCPYDEK1KZ267090; 1GCPYDEK1KZ209545; 1GCPYDEK1KZ261516; 1GCPYDEK1KZ237457 | 1GCPYDEK1KZ256204 | 1GCPYDEK1KZ247471 | 1GCPYDEK1KZ239810 | 1GCPYDEK1KZ232680 | 1GCPYDEK1KZ281748 | 1GCPYDEK1KZ238964 | 1GCPYDEK1KZ268739 | 1GCPYDEK1KZ289980 | 1GCPYDEK1KZ286187 | 1GCPYDEK1KZ259636; 1GCPYDEK1KZ287680 | 1GCPYDEK1KZ230492 | 1GCPYDEK1KZ257515 | 1GCPYDEK1KZ234042 | 1GCPYDEK1KZ290983 | 1GCPYDEK1KZ243372 | 1GCPYDEK1KZ252332 | 1GCPYDEK1KZ296136 | 1GCPYDEK1KZ270135; 1GCPYDEK1KZ275786 | 1GCPYDEK1KZ287825; 1GCPYDEK1KZ268191 | 1GCPYDEK1KZ242609; 1GCPYDEK1KZ277070 | 1GCPYDEK1KZ280390 | 1GCPYDEK1KZ202188 | 1GCPYDEK1KZ284679 | 1GCPYDEK1KZ254436; 1GCPYDEK1KZ269955; 1GCPYDEK1KZ296279 | 1GCPYDEK1KZ216088; 1GCPYDEK1KZ211473; 1GCPYDEK1KZ224952 | 1GCPYDEK1KZ244103; 1GCPYDEK1KZ266487 | 1GCPYDEK1KZ263413 | 1GCPYDEK1KZ228273 | 1GCPYDEK1KZ234798 | 1GCPYDEK1KZ299621 | 1GCPYDEK1KZ264688; 1GCPYDEK1KZ246336; 1GCPYDEK1KZ265940 | 1GCPYDEK1KZ245073 | 1GCPYDEK1KZ291213; 1GCPYDEK1KZ249821 | 1GCPYDEK1KZ299277 | 1GCPYDEK1KZ273701; 1GCPYDEK1KZ264884; 1GCPYDEK1KZ247101 | 1GCPYDEK1KZ271530 | 1GCPYDEK1KZ204460 | 1GCPYDEK1KZ251701; 1GCPYDEK1KZ267526

1GCPYDEK1KZ248071; 1GCPYDEK1KZ218634 | 1GCPYDEK1KZ238818 | 1GCPYDEK1KZ254145 | 1GCPYDEK1KZ253237; 1GCPYDEK1KZ219945 | 1GCPYDEK1KZ218438; 1GCPYDEK1KZ288800; 1GCPYDEK1KZ288571; 1GCPYDEK1KZ209805 | 1GCPYDEK1KZ214177 | 1GCPYDEK1KZ258793; 1GCPYDEK1KZ248460 | 1GCPYDEK1KZ262326; 1GCPYDEK1KZ285959

1GCPYDEK1KZ269695; 1GCPYDEK1KZ261161 | 1GCPYDEK1KZ258051 | 1GCPYDEK1KZ286724 | 1GCPYDEK1KZ243663 | 1GCPYDEK1KZ266912 | 1GCPYDEK1KZ288506 | 1GCPYDEK1KZ292135 | 1GCPYDEK1KZ296542 | 1GCPYDEK1KZ292684

1GCPYDEK1KZ295536 | 1GCPYDEK1KZ260902; 1GCPYDEK1KZ220660 | 1GCPYDEK1KZ211277 | 1GCPYDEK1KZ284262 | 1GCPYDEK1KZ286920 | 1GCPYDEK1KZ280583 | 1GCPYDEK1KZ289851; 1GCPYDEK1KZ257241 | 1GCPYDEK1KZ264173; 1GCPYDEK1KZ247275 | 1GCPYDEK1KZ228676

1GCPYDEK1KZ298436; 1GCPYDEK1KZ236518; 1GCPYDEK1KZ239614 | 1GCPYDEK1KZ235367 | 1GCPYDEK1KZ224983 | 1GCPYDEK1KZ247910 | 1GCPYDEK1KZ299067 | 1GCPYDEK1KZ251813 | 1GCPYDEK1KZ258647 | 1GCPYDEK1KZ207519

1GCPYDEK1KZ259474 | 1GCPYDEK1KZ220335 | 1GCPYDEK1KZ230640 | 1GCPYDEK1KZ231898 | 1GCPYDEK1KZ200280; 1GCPYDEK1KZ214504; 1GCPYDEK1KZ266814; 1GCPYDEK1KZ214406 | 1GCPYDEK1KZ208704 | 1GCPYDEK1KZ270684 | 1GCPYDEK1KZ222599 | 1GCPYDEK1KZ245414 | 1GCPYDEK1KZ243517; 1GCPYDEK1KZ256624; 1GCPYDEK1KZ293267 | 1GCPYDEK1KZ212932 | 1GCPYDEK1KZ224675 | 1GCPYDEK1KZ251794 | 1GCPYDEK1KZ227804; 1GCPYDEK1KZ267767 | 1GCPYDEK1KZ272208; 1GCPYDEK1KZ209674 | 1GCPYDEK1KZ251827 | 1GCPYDEK1KZ274587 | 1GCPYDEK1KZ239791 | 1GCPYDEK1KZ245803 | 1GCPYDEK1KZ251987; 1GCPYDEK1KZ242576 | 1GCPYDEK1KZ294659 | 1GCPYDEK1KZ240178 | 1GCPYDEK1KZ211182 | 1GCPYDEK1KZ240536 | 1GCPYDEK1KZ266828

1GCPYDEK1KZ246529 | 1GCPYDEK1KZ232744; 1GCPYDEK1KZ213904; 1GCPYDEK1KZ205883 | 1GCPYDEK1KZ280244 | 1GCPYDEK1KZ219976 | 1GCPYDEK1KZ233652 | 1GCPYDEK1KZ266103 | 1GCPYDEK1KZ221811 | 1GCPYDEK1KZ200974 | 1GCPYDEK1KZ236955; 1GCPYDEK1KZ204393; 1GCPYDEK1KZ227351; 1GCPYDEK1KZ213305; 1GCPYDEK1KZ290398 | 1GCPYDEK1KZ232890

1GCPYDEK1KZ243985; 1GCPYDEK1KZ254890 | 1GCPYDEK1KZ238771

1GCPYDEK1KZ240469 | 1GCPYDEK1KZ240245 | 1GCPYDEK1KZ283175 | 1GCPYDEK1KZ260978; 1GCPYDEK1KZ256333; 1GCPYDEK1KZ255330; 1GCPYDEK1KZ228306 | 1GCPYDEK1KZ244473 | 1GCPYDEK1KZ232548; 1GCPYDEK1KZ275710; 1GCPYDEK1KZ259281

1GCPYDEK1KZ280941; 1GCPYDEK1KZ280034; 1GCPYDEK1KZ274413 | 1GCPYDEK1KZ279563; 1GCPYDEK1KZ233103 | 1GCPYDEK1KZ259748 | 1GCPYDEK1KZ284133 | 1GCPYDEK1KZ206502 | 1GCPYDEK1KZ273407 | 1GCPYDEK1KZ217628 | 1GCPYDEK1KZ291101 | 1GCPYDEK1KZ244568; 1GCPYDEK1KZ244604; 1GCPYDEK1KZ222263; 1GCPYDEK1KZ243307 | 1GCPYDEK1KZ247308 | 1GCPYDEK1KZ211750; 1GCPYDEK1KZ277991 | 1GCPYDEK1KZ267879 | 1GCPYDEK1KZ220304; 1GCPYDEK1KZ267297; 1GCPYDEK1KZ292796 | 1GCPYDEK1KZ241184 | 1GCPYDEK1KZ247289; 1GCPYDEK1KZ208511; 1GCPYDEK1KZ258390 | 1GCPYDEK1KZ255036; 1GCPYDEK1KZ245140; 1GCPYDEK1KZ244490

1GCPYDEK1KZ270779; 1GCPYDEK1KZ265999; 1GCPYDEK1KZ242027 | 1GCPYDEK1KZ205625; 1GCPYDEK1KZ264061 | 1GCPYDEK1KZ224529; 1GCPYDEK1KZ266280; 1GCPYDEK1KZ283323 | 1GCPYDEK1KZ209240 | 1GCPYDEK1KZ290823; 1GCPYDEK1KZ290353; 1GCPYDEK1KZ234719 | 1GCPYDEK1KZ234574; 1GCPYDEK1KZ225549 | 1GCPYDEK1KZ217001

1GCPYDEK1KZ247731 | 1GCPYDEK1KZ277148 | 1GCPYDEK1KZ244912 | 1GCPYDEK1KZ268952 | 1GCPYDEK1KZ232713 | 1GCPYDEK1KZ285847 | 1GCPYDEK1KZ235353; 1GCPYDEK1KZ205768 | 1GCPYDEK1KZ286223; 1GCPYDEK1KZ206032; 1GCPYDEK1KZ262441; 1GCPYDEK1KZ214003; 1GCPYDEK1KZ269082 | 1GCPYDEK1KZ239984 | 1GCPYDEK1KZ212090 | 1GCPYDEK1KZ269406 | 1GCPYDEK1KZ220674 | 1GCPYDEK1KZ266859 | 1GCPYDEK1KZ291129; 1GCPYDEK1KZ213899; 1GCPYDEK1KZ223364; 1GCPYDEK1KZ231772; 1GCPYDEK1KZ296945 | 1GCPYDEK1KZ219900 | 1GCPYDEK1KZ215717 | 1GCPYDEK1KZ225440 | 1GCPYDEK1KZ210615 | 1GCPYDEK1KZ205706 | 1GCPYDEK1KZ248295 | 1GCPYDEK1KZ219721

1GCPYDEK1KZ262648 | 1GCPYDEK1KZ244148 | 1GCPYDEK1KZ221033 | 1GCPYDEK1KZ260592 | 1GCPYDEK1KZ200523; 1GCPYDEK1KZ296122 | 1GCPYDEK1KZ294726; 1GCPYDEK1KZ287016; 1GCPYDEK1KZ230427; 1GCPYDEK1KZ292183 | 1GCPYDEK1KZ238012 | 1GCPYDEK1KZ281152 | 1GCPYDEK1KZ294127; 1GCPYDEK1KZ261175

1GCPYDEK1KZ274511 | 1GCPYDEK1KZ293804 | 1GCPYDEK1KZ263363 | 1GCPYDEK1KZ233666 | 1GCPYDEK1KZ225793; 1GCPYDEK1KZ295424 | 1GCPYDEK1KZ227060 | 1GCPYDEK1KZ244053; 1GCPYDEK1KZ285461; 1GCPYDEK1KZ268093; 1GCPYDEK1KZ209402 | 1GCPYDEK1KZ210114; 1GCPYDEK1KZ291647; 1GCPYDEK1KZ295438 | 1GCPYDEK1KZ280776 | 1GCPYDEK1KZ207651; 1GCPYDEK1KZ258535; 1GCPYDEK1KZ235899; 1GCPYDEK1KZ239841 | 1GCPYDEK1KZ286772

1GCPYDEK1KZ279742 | 1GCPYDEK1KZ239158 | 1GCPYDEK1KZ202014 | 1GCPYDEK1KZ280695 | 1GCPYDEK1KZ262567 | 1GCPYDEK1KZ269454; 1GCPYDEK1KZ246109 | 1GCPYDEK1KZ263265 | 1GCPYDEK1KZ256042; 1GCPYDEK1KZ209691 | 1GCPYDEK1KZ259099; 1GCPYDEK1KZ239872; 1GCPYDEK1KZ225857; 1GCPYDEK1KZ283483 | 1GCPYDEK1KZ209447 | 1GCPYDEK1KZ251715 | 1GCPYDEK1KZ202059; 1GCPYDEK1KZ278204 | 1GCPYDEK1KZ223932 | 1GCPYDEK1KZ294161 | 1GCPYDEK1KZ222201 | 1GCPYDEK1KZ251195; 1GCPYDEK1KZ272483; 1GCPYDEK1KZ220643 | 1GCPYDEK1KZ237474 | 1GCPYDEK1KZ277506 | 1GCPYDEK1KZ218343 | 1GCPYDEK1KZ289333 | 1GCPYDEK1KZ296198 | 1GCPYDEK1KZ203180 | 1GCPYDEK1KZ232792 | 1GCPYDEK1KZ256039 | 1GCPYDEK1KZ285749 | 1GCPYDEK1KZ246059 | 1GCPYDEK1KZ251603 | 1GCPYDEK1KZ290417; 1GCPYDEK1KZ266652 | 1GCPYDEK1KZ256705

1GCPYDEK1KZ247549 | 1GCPYDEK1KZ214695 | 1GCPYDEK1KZ213790; 1GCPYDEK1KZ294595 | 1GCPYDEK1KZ239256 | 1GCPYDEK1KZ203373; 1GCPYDEK1KZ237426 | 1GCPYDEK1KZ282835

1GCPYDEK1KZ228791 | 1GCPYDEK1KZ283922 | 1GCPYDEK1KZ262374; 1GCPYDEK1KZ293446 | 1GCPYDEK1KZ287615 | 1GCPYDEK1KZ249706 | 1GCPYDEK1KZ227088 | 1GCPYDEK1KZ213529 | 1GCPYDEK1KZ285413 | 1GCPYDEK1KZ257367; 1GCPYDEK1KZ293642 | 1GCPYDEK1KZ272094 | 1GCPYDEK1KZ263461 | 1GCPYDEK1KZ249267; 1GCPYDEK1KZ219458 | 1GCPYDEK1KZ260222 | 1GCPYDEK1KZ256557; 1GCPYDEK1KZ216897; 1GCPYDEK1KZ285234; 1GCPYDEK1KZ229200 | 1GCPYDEK1KZ246241; 1GCPYDEK1KZ206645 | 1GCPYDEK1KZ247776; 1GCPYDEK1KZ216835; 1GCPYDEK1KZ292992 | 1GCPYDEK1KZ255067; 1GCPYDEK1KZ215409; 1GCPYDEK1KZ221288 | 1GCPYDEK1KZ235305

1GCPYDEK1KZ213000; 1GCPYDEK1KZ218472; 1GCPYDEK1KZ223848; 1GCPYDEK1KZ211215; 1GCPYDEK1KZ213160 | 1GCPYDEK1KZ232114 | 1GCPYDEK1KZ294578; 1GCPYDEK1KZ296573 | 1GCPYDEK1KZ284200 | 1GCPYDEK1KZ222294 | 1GCPYDEK1KZ279143 | 1GCPYDEK1KZ200604 | 1GCPYDEK1KZ288103 | 1GCPYDEK1KZ247583 | 1GCPYDEK1KZ244165

1GCPYDEK1KZ238527 | 1GCPYDEK1KZ235417; 1GCPYDEK1KZ287324 | 1GCPYDEK1KZ244246 | 1GCPYDEK1KZ286108 | 1GCPYDEK1KZ252394 | 1GCPYDEK1KZ222733; 1GCPYDEK1KZ247325 | 1GCPYDEK1KZ293253 | 1GCPYDEK1KZ286531 | 1GCPYDEK1KZ249883 | 1GCPYDEK1KZ276565 | 1GCPYDEK1KZ253786 | 1GCPYDEK1KZ248331; 1GCPYDEK1KZ252248; 1GCPYDEK1KZ211649 | 1GCPYDEK1KZ286254 | 1GCPYDEK1KZ205379 | 1GCPYDEK1KZ215538 | 1GCPYDEK1KZ298517 | 1GCPYDEK1KZ252847 | 1GCPYDEK1KZ232470 | 1GCPYDEK1KZ296461; 1GCPYDEK1KZ212476

1GCPYDEK1KZ220934; 1GCPYDEK1KZ280406; 1GCPYDEK1KZ240388 | 1GCPYDEK1KZ241332 | 1GCPYDEK1KZ222764

1GCPYDEK1KZ287727 | 1GCPYDEK1KZ243291 | 1GCPYDEK1KZ273178; 1GCPYDEK1KZ233859; 1GCPYDEK1KZ289204 | 1GCPYDEK1KZ247261 | 1GCPYDEK1KZ290563 | 1GCPYDEK1KZ267123; 1GCPYDEK1KZ226832 | 1GCPYDEK1KZ212610 | 1GCPYDEK1KZ295195; 1GCPYDEK1KZ221436; 1GCPYDEK1KZ254534 | 1GCPYDEK1KZ290904 | 1GCPYDEK1KZ271771 | 1GCPYDEK1KZ298985; 1GCPYDEK1KZ286853; 1GCPYDEK1KZ227270; 1GCPYDEK1KZ250130 | 1GCPYDEK1KZ222456 | 1GCPYDEK1KZ234154 | 1GCPYDEK1KZ281720 | 1GCPYDEK1KZ267770 | 1GCPYDEK1KZ228287; 1GCPYDEK1KZ278672 | 1GCPYDEK1KZ221730 | 1GCPYDEK1KZ284584; 1GCPYDEK1KZ206306; 1GCPYDEK1KZ298291 | 1GCPYDEK1KZ252895; 1GCPYDEK1KZ218360 | 1GCPYDEK1KZ287243; 1GCPYDEK1KZ212333 | 1GCPYDEK1KZ246286; 1GCPYDEK1KZ251262 | 1GCPYDEK1KZ241881; 1GCPYDEK1KZ243503 | 1GCPYDEK1KZ221694 | 1GCPYDEK1KZ256347 | 1GCPYDEK1KZ205480 | 1GCPYDEK1KZ278185; 1GCPYDEK1KZ219007; 1GCPYDEK1KZ267493; 1GCPYDEK1KZ248748; 1GCPYDEK1KZ242285; 1GCPYDEK1KZ285119 | 1GCPYDEK1KZ297285 | 1GCPYDEK1KZ206239; 1GCPYDEK1KZ293558 | 1GCPYDEK1KZ261399; 1GCPYDEK1KZ236096; 1GCPYDEK1KZ282172; 1GCPYDEK1KZ245963; 1GCPYDEK1KZ238270; 1GCPYDEK1KZ220691; 1GCPYDEK1KZ266215; 1GCPYDEK1KZ298467 | 1GCPYDEK1KZ263038; 1GCPYDEK1KZ243632 | 1GCPYDEK1KZ298761 | 1GCPYDEK1KZ259622 | 1GCPYDEK1KZ258664 | 1GCPYDEK1KZ282625 | 1GCPYDEK1KZ284164 | 1GCPYDEK1KZ221355; 1GCPYDEK1KZ255506; 1GCPYDEK1KZ281104 | 1GCPYDEK1KZ295083; 1GCPYDEK1KZ277103 | 1GCPYDEK1KZ206614 | 1GCPYDEK1KZ291406; 1GCPYDEK1KZ260382 | 1GCPYDEK1KZ292071

1GCPYDEK1KZ254291; 1GCPYDEK1KZ293009 | 1GCPYDEK1KZ280681; 1GCPYDEK1KZ295410; 1GCPYDEK1KZ298405

1GCPYDEK1KZ255473 | 1GCPYDEK1KZ232002 | 1GCPYDEK1KZ214468 | 1GCPYDEK1KZ209979 | 1GCPYDEK1KZ277425 | 1GCPYDEK1KZ206841

1GCPYDEK1KZ286836 | 1GCPYDEK1KZ298162 | 1GCPYDEK1KZ265002 | 1GCPYDEK1KZ243999 | 1GCPYDEK1KZ239449 | 1GCPYDEK1KZ289641 | 1GCPYDEK1KZ299814 | 1GCPYDEK1KZ296525; 1GCPYDEK1KZ229858; 1GCPYDEK1KZ201865; 1GCPYDEK1KZ216107 | 1GCPYDEK1KZ238222 | 1GCPYDEK1KZ286156 | 1GCPYDEK1KZ210596 | 1GCPYDEK1KZ286335; 1GCPYDEK1KZ224594

1GCPYDEK1KZ297609 | 1GCPYDEK1KZ236521 | 1GCPYDEK1KZ243131; 1GCPYDEK1KZ264562 | 1GCPYDEK1KZ278784 | 1GCPYDEK1KZ229035 | 1GCPYDEK1KZ263721 | 1GCPYDEK1KZ201431 | 1GCPYDEK1KZ270068 | 1GCPYDEK1KZ257286 | 1GCPYDEK1KZ218536; 1GCPYDEK1KZ292829; 1GCPYDEK1KZ236079

1GCPYDEK1KZ219430 | 1GCPYDEK1KZ294760; 1GCPYDEK1KZ216432; 1GCPYDEK1KZ226605; 1GCPYDEK1KZ203566 | 1GCPYDEK1KZ206516; 1GCPYDEK1KZ248118 | 1GCPYDEK1KZ284729; 1GCPYDEK1KZ241198; 1GCPYDEK1KZ236101 | 1GCPYDEK1KZ212624; 1GCPYDEK1KZ255294 | 1GCPYDEK1KZ264500 | 1GCPYDEK1KZ222893 | 1GCPYDEK1KZ223526 | 1GCPYDEK1KZ297304; 1GCPYDEK1KZ215734; 1GCPYDEK1KZ216298 | 1GCPYDEK1KZ269096 | 1GCPYDEK1KZ297819 | 1GCPYDEK1KZ211733; 1GCPYDEK1KZ282639 | 1GCPYDEK1KZ229861 | 1GCPYDEK1KZ259359 | 1GCPYDEK1KZ201574; 1GCPYDEK1KZ288554; 1GCPYDEK1KZ220402 | 1GCPYDEK1KZ281880 | 1GCPYDEK1KZ244022 | 1GCPYDEK1KZ296900 | 1GCPYDEK1KZ250841 | 1GCPYDEK1KZ266361 | 1GCPYDEK1KZ232033

1GCPYDEK1KZ257787; 1GCPYDEK1KZ226393 | 1GCPYDEK1KZ266425

1GCPYDEK1KZ212445 | 1GCPYDEK1KZ245669 | 1GCPYDEK1KZ249897 | 1GCPYDEK1KZ270345 | 1GCPYDEK1KZ207990 | 1GCPYDEK1KZ222330

1GCPYDEK1KZ294418; 1GCPYDEK1KZ236504 | 1GCPYDEK1KZ277179; 1GCPYDEK1KZ288568; 1GCPYDEK1KZ252833 | 1GCPYDEK1KZ259202 | 1GCPYDEK1KZ292765 | 1GCPYDEK1KZ264755; 1GCPYDEK1KZ215314 | 1GCPYDEK1KZ210646; 1GCPYDEK1KZ244439 | 1GCPYDEK1KZ214762 | 1GCPYDEK1KZ280860 | 1GCPYDEK1KZ218181 | 1GCPYDEK1KZ234591; 1GCPYDEK1KZ281328; 1GCPYDEK1KZ291955; 1GCPYDEK1KZ206371 | 1GCPYDEK1KZ205351 | 1GCPYDEK1KZ272127 | 1GCPYDEK1KZ243288 | 1GCPYDEK1KZ257014 | 1GCPYDEK1KZ230525 | 1GCPYDEK1KZ206953; 1GCPYDEK1KZ211425 | 1GCPYDEK1KZ204149 | 1GCPYDEK1KZ265128 | 1GCPYDEK1KZ237183 | 1GCPYDEK1KZ256512

1GCPYDEK1KZ226653 | 1GCPYDEK1KZ284195; 1GCPYDEK1KZ220321 | 1GCPYDEK1KZ248247 | 1GCPYDEK1KZ280552 | 1GCPYDEK1KZ290529; 1GCPYDEK1KZ237670; 1GCPYDEK1KZ270359

1GCPYDEK1KZ272922 | 1GCPYDEK1KZ252217; 1GCPYDEK1KZ200568 | 1GCPYDEK1KZ287789 | 1GCPYDEK1KZ231576 | 1GCPYDEK1KZ234848 | 1GCPYDEK1KZ270507 | 1GCPYDEK1KZ243713 | 1GCPYDEK1KZ210064 | 1GCPYDEK1KZ210582 | 1GCPYDEK1KZ259720 | 1GCPYDEK1KZ247714 | 1GCPYDEK1KZ207133; 1GCPYDEK1KZ246871 | 1GCPYDEK1KZ286576 | 1GCPYDEK1KZ280647; 1GCPYDEK1KZ288862 | 1GCPYDEK1KZ299666 | 1GCPYDEK1KZ262827 | 1GCPYDEK1KZ258065 | 1GCPYDEK1KZ251004

1GCPYDEK1KZ218083 | 1GCPYDEK1KZ272919; 1GCPYDEK1KZ264254 | 1GCPYDEK1KZ242951

1GCPYDEK1KZ263296; 1GCPYDEK1KZ292538 | 1GCPYDEK1KZ243484; 1GCPYDEK1KZ208895; 1GCPYDEK1KZ200537; 1GCPYDEK1KZ280972 | 1GCPYDEK1KZ293852 | 1GCPYDEK1KZ225602 | 1GCPYDEK1KZ202143; 1GCPYDEK1KZ271138

1GCPYDEK1KZ270264 | 1GCPYDEK1KZ261094; 1GCPYDEK1KZ236289 | 1GCPYDEK1KZ283337 | 1GCPYDEK1KZ257319 | 1GCPYDEK1KZ240584 | 1GCPYDEK1KZ279577 | 1GCPYDEK1KZ281359 | 1GCPYDEK1KZ220562 | 1GCPYDEK1KZ281524 | 1GCPYDEK1KZ279823 | 1GCPYDEK1KZ249107; 1GCPYDEK1KZ203079 | 1GCPYDEK1KZ247146 | 1GCPYDEK1KZ294774; 1GCPYDEK1KZ293883; 1GCPYDEK1KZ243579 | 1GCPYDEK1KZ294421 | 1GCPYDEK1KZ266389; 1GCPYDEK1KZ240309

1GCPYDEK1KZ228578

1GCPYDEK1KZ208993 | 1GCPYDEK1KZ224627 | 1GCPYDEK1KZ229603 | 1GCPYDEK1KZ289087 | 1GCPYDEK1KZ248958; 1GCPYDEK1KZ218603; 1GCPYDEK1KZ272368 | 1GCPYDEK1KZ264027 | 1GCPYDEK1KZ284407 | 1GCPYDEK1KZ251116 | 1GCPYDEK1KZ246398 | 1GCPYDEK1KZ259264; 1GCPYDEK1KZ217077 | 1GCPYDEK1KZ277523 | 1GCPYDEK1KZ298713

1GCPYDEK1KZ256395; 1GCPYDEK1KZ249687 | 1GCPYDEK1KZ252573; 1GCPYDEK1KZ237572 | 1GCPYDEK1KZ250791; 1GCPYDEK1KZ220089; 1GCPYDEK1KZ215555 | 1GCPYDEK1KZ277831; 1GCPYDEK1KZ203065 | 1GCPYDEK1KZ251844 | 1GCPYDEK1KZ265310; 1GCPYDEK1KZ282124 | 1GCPYDEK1KZ276064; 1GCPYDEK1KZ235224 | 1GCPYDEK1KZ248488; 1GCPYDEK1KZ233053 | 1GCPYDEK1KZ290806; 1GCPYDEK1KZ216334 | 1GCPYDEK1KZ211134 | 1GCPYDEK1KZ279174

1GCPYDEK1KZ254453; 1GCPYDEK1KZ204667; 1GCPYDEK1KZ218231; 1GCPYDEK1KZ239922; 1GCPYDEK1KZ277456 | 1GCPYDEK1KZ238026 | 1GCPYDEK1KZ210257 | 1GCPYDEK1KZ242948; 1GCPYDEK1KZ200411

1GCPYDEK1KZ209075; 1GCPYDEK1KZ275495 | 1GCPYDEK1KZ284519 | 1GCPYDEK1KZ204782 | 1GCPYDEK1KZ277280; 1GCPYDEK1KZ230685 | 1GCPYDEK1KZ230881 | 1GCPYDEK1KZ259197 | 1GCPYDEK1KZ259782 | 1GCPYDEK1KZ218715 | 1GCPYDEK1KZ243601; 1GCPYDEK1KZ263654 | 1GCPYDEK1KZ221842 | 1GCPYDEK1KZ266747 | 1GCPYDEK1KZ213241

1GCPYDEK1KZ203471 | 1GCPYDEK1KZ277697 | 1GCPYDEK1KZ261550 | 1GCPYDEK1KZ295777; 1GCPYDEK1KZ294063; 1GCPYDEK1KZ206547 | 1GCPYDEK1KZ298338 | 1GCPYDEK1KZ253478

1GCPYDEK1KZ210145 | 1GCPYDEK1KZ270331 | 1GCPYDEK1KZ290966; 1GCPYDEK1KZ230489 | 1GCPYDEK1KZ229732 | 1GCPYDEK1KZ248197 | 1GCPYDEK1KZ281068; 1GCPYDEK1KZ230184; 1GCPYDEK1KZ204328 | 1GCPYDEK1KZ202630 | 1GCPYDEK1KZ208394; 1GCPYDEK1KZ240861 | 1GCPYDEK1KZ216317; 1GCPYDEK1KZ279899 | 1GCPYDEK1KZ212302 | 1GCPYDEK1KZ241122 | 1GCPYDEK1KZ257613 | 1GCPYDEK1KZ235336 | 1GCPYDEK1KZ241086 | 1GCPYDEK1KZ267042 | 1GCPYDEK1KZ250550 | 1GCPYDEK1KZ248345 | 1GCPYDEK1KZ236972; 1GCPYDEK1KZ222635 | 1GCPYDEK1KZ202031; 1GCPYDEK1KZ215765 | 1GCPYDEK1KZ218455 | 1GCPYDEK1KZ263007 | 1GCPYDEK1KZ268918 | 1GCPYDEK1KZ208962; 1GCPYDEK1KZ277361 | 1GCPYDEK1KZ214275 | 1GCPYDEK1KZ227771 | 1GCPYDEK1KZ233408; 1GCPYDEK1KZ282981; 1GCPYDEK1KZ280051; 1GCPYDEK1KZ278414 | 1GCPYDEK1KZ288943 | 1GCPYDEK1KZ239662; 1GCPYDEK1KZ296296 | 1GCPYDEK1KZ258969; 1GCPYDEK1KZ251567 | 1GCPYDEK1KZ237037; 1GCPYDEK1KZ214745 | 1GCPYDEK1KZ276551 | 1GCPYDEK1KZ215605; 1GCPYDEK1KZ257949

1GCPYDEK1KZ226734; 1GCPYDEK1KZ293821 | 1GCPYDEK1KZ208685 | 1GCPYDEK1KZ288716; 1GCPYDEK1KZ230914 | 1GCPYDEK1KZ250113 | 1GCPYDEK1KZ210078 | 1GCPYDEK1KZ204250 | 1GCPYDEK1KZ221713 | 1GCPYDEK1KZ219587 | 1GCPYDEK1KZ209576 | 1GCPYDEK1KZ296072 | 1GCPYDEK1KZ251083

1GCPYDEK1KZ216141 | 1GCPYDEK1KZ265307 | 1GCPYDEK1KZ288280 | 1GCPYDEK1KZ246160; 1GCPYDEK1KZ201767 | 1GCPYDEK1KZ253304 | 1GCPYDEK1KZ265596 | 1GCPYDEK1KZ200828 | 1GCPYDEK1KZ208041; 1GCPYDEK1KZ235739 | 1GCPYDEK1KZ200084 | 1GCPYDEK1KZ299263 | 1GCPYDEK1KZ248300; 1GCPYDEK1KZ215412; 1GCPYDEK1KZ201333 | 1GCPYDEK1KZ271236 | 1GCPYDEK1KZ202532; 1GCPYDEK1KZ204829 | 1GCPYDEK1KZ271379; 1GCPYDEK1KZ241802; 1GCPYDEK1KZ231500 | 1GCPYDEK1KZ290532 | 1GCPYDEK1KZ226930

1GCPYDEK1KZ226104 | 1GCPYDEK1KZ250256; 1GCPYDEK1KZ255876 | 1GCPYDEK1KZ202045; 1GCPYDEK1KZ297139 | 1GCPYDEK1KZ266599 | 1GCPYDEK1KZ270166 | 1GCPYDEK1KZ201736

1GCPYDEK1KZ276484; 1GCPYDEK1KZ246546 | 1GCPYDEK1KZ210470; 1GCPYDEK1KZ294581; 1GCPYDEK1KZ271074; 1GCPYDEK1KZ272581 | 1GCPYDEK1KZ266893; 1GCPYDEK1KZ283161 | 1GCPYDEK1KZ273018 | 1GCPYDEK1KZ222358; 1GCPYDEK1KZ283872 | 1GCPYDEK1KZ245770; 1GCPYDEK1KZ205110; 1GCPYDEK1KZ299859; 1GCPYDEK1KZ237992 | 1GCPYDEK1KZ296041 | 1GCPYDEK1KZ220707

1GCPYDEK1KZ291471 | 1GCPYDEK1KZ245056; 1GCPYDEK1KZ288909 | 1GCPYDEK1KZ252735 | 1GCPYDEK1KZ249916; 1GCPYDEK1KZ232596; 1GCPYDEK1KZ246739 | 1GCPYDEK1KZ240858; 1GCPYDEK1KZ201252; 1GCPYDEK1KZ294628

1GCPYDEK1KZ268854 | 1GCPYDEK1KZ254629 | 1GCPYDEK1KZ286917; 1GCPYDEK1KZ260348

1GCPYDEK1KZ255831 | 1GCPYDEK1KZ230198; 1GCPYDEK1KZ260432 | 1GCPYDEK1KZ218598 | 1GCPYDEK1KZ254811 | 1GCPYDEK1KZ258681 | 1GCPYDEK1KZ276968 | 1GCPYDEK1KZ216351; 1GCPYDEK1KZ232355 | 1GCPYDEK1KZ217418

1GCPYDEK1KZ207195; 1GCPYDEK1KZ250970; 1GCPYDEK1KZ274802 | 1GCPYDEK1KZ228192; 1GCPYDEK1KZ286271; 1GCPYDEK1KZ286769 | 1GCPYDEK1KZ230606 | 1GCPYDEK1KZ293110 | 1GCPYDEK1KZ226121 | 1GCPYDEK1KZ229424 | 1GCPYDEK1KZ217029 | 1GCPYDEK1KZ298307 | 1GCPYDEK1KZ231657; 1GCPYDEK1KZ209514

1GCPYDEK1KZ222750; 1GCPYDEK1KZ231478 | 1GCPYDEK1KZ223252 | 1GCPYDEK1KZ298288 | 1GCPYDEK1KZ242867 | 1GCPYDEK1KZ256851; 1GCPYDEK1KZ275819 | 1GCPYDEK1KZ243078 | 1GCPYDEK1KZ292927; 1GCPYDEK1KZ257451 | 1GCPYDEK1KZ285539; 1GCPYDEK1KZ262990 | 1GCPYDEK1KZ271365 | 1GCPYDEK1KZ229729 | 1GCPYDEK1KZ266201 | 1GCPYDEK1KZ223820; 1GCPYDEK1KZ212378; 1GCPYDEK1KZ261791; 1GCPYDEK1KZ297979 | 1GCPYDEK1KZ284987; 1GCPYDEK1KZ260401; 1GCPYDEK1KZ220416; 1GCPYDEK1KZ243498; 1GCPYDEK1KZ264741

1GCPYDEK1KZ276078; 1GCPYDEK1KZ210307 | 1GCPYDEK1KZ285685; 1GCPYDEK1KZ207617 | 1GCPYDEK1KZ277568 | 1GCPYDEK1KZ268627; 1GCPYDEK1KZ222540 | 1GCPYDEK1KZ213112 | 1GCPYDEK1KZ246613; 1GCPYDEK1KZ289249 | 1GCPYDEK1KZ279353; 1GCPYDEK1KZ243808 | 1GCPYDEK1KZ203325 | 1GCPYDEK1KZ231237; 1GCPYDEK1KZ278588 | 1GCPYDEK1KZ278090; 1GCPYDEK1KZ267235 | 1GCPYDEK1KZ214292; 1GCPYDEK1KZ263024 | 1GCPYDEK1KZ236809 | 1GCPYDEK1KZ217533 | 1GCPYDEK1KZ230718 | 1GCPYDEK1KZ202482

1GCPYDEK1KZ213675; 1GCPYDEK1KZ290076; 1GCPYDEK1KZ258177 | 1GCPYDEK1KZ298663

1GCPYDEK1KZ232968 | 1GCPYDEK1KZ234543 | 1GCPYDEK1KZ295682 | 1GCPYDEK1KZ203468; 1GCPYDEK1KZ215068 | 1GCPYDEK1KZ281233 | 1GCPYDEK1KZ250032; 1GCPYDEK1KZ283693 | 1GCPYDEK1KZ299070 | 1GCPYDEK1KZ257269 | 1GCPYDEK1KZ291857; 1GCPYDEK1KZ216947 | 1GCPYDEK1KZ222716 | 1GCPYDEK1KZ295259 | 1GCPYDEK1KZ201588 | 1GCPYDEK1KZ230248 | 1GCPYDEK1KZ256896 | 1GCPYDEK1KZ266053 | 1GCPYDEK1KZ202725 | 1GCPYDEK1KZ278008; 1GCPYDEK1KZ299604 | 1GCPYDEK1KZ270510; 1GCPYDEK1KZ268742

1GCPYDEK1KZ259717 | 1GCPYDEK1KZ268997 | 1GCPYDEK1KZ247499 | 1GCPYDEK1KZ201526 | 1GCPYDEK1KZ277375; 1GCPYDEK1KZ289798 | 1GCPYDEK1KZ293947 | 1GCPYDEK1KZ263332; 1GCPYDEK1KZ272113; 1GCPYDEK1KZ219668; 1GCPYDEK1KZ248653; 1GCPYDEK1KZ283743 | 1GCPYDEK1KZ280843 | 1GCPYDEK1KZ200764; 1GCPYDEK1KZ254288; 1GCPYDEK1KZ261497 | 1GCPYDEK1KZ293625; 1GCPYDEK1KZ238897 | 1GCPYDEK1KZ244070 | 1GCPYDEK1KZ261760 | 1GCPYDEK1KZ298971; 1GCPYDEK1KZ255599

1GCPYDEK1KZ227379 | 1GCPYDEK1KZ227768; 1GCPYDEK1KZ230069; 1GCPYDEK1KZ270216 | 1GCPYDEK1KZ254596 | 1GCPYDEK1KZ220092 | 1GCPYDEK1KZ262052 | 1GCPYDEK1KZ294354 | 1GCPYDEK1KZ260303 | 1GCPYDEK1KZ245400 | 1GCPYDEK1KZ288294 | 1GCPYDEK1KZ239774 | 1GCPYDEK1KZ235658 | 1GCPYDEK1KZ218942 | 1GCPYDEK1KZ253142; 1GCPYDEK1KZ220626; 1GCPYDEK1KZ291891; 1GCPYDEK1KZ224000; 1GCPYDEK1KZ279627; 1GCPYDEK1KZ225194 | 1GCPYDEK1KZ212252 | 1GCPYDEK1KZ205060; 1GCPYDEK1KZ201140 | 1GCPYDEK1KZ258261; 1GCPYDEK1KZ278445 | 1GCPYDEK1KZ221386 | 1GCPYDEK1KZ225650; 1GCPYDEK1KZ298419 | 1GCPYDEK1KZ296914 | 1GCPYDEK1KZ201817 | 1GCPYDEK1KZ274993 | 1GCPYDEK1KZ225289 | 1GCPYDEK1KZ261452; 1GCPYDEK1KZ269650; 1GCPYDEK1KZ269566 | 1GCPYDEK1KZ274041; 1GCPYDEK1KZ252203 | 1GCPYDEK1KZ230220; 1GCPYDEK1KZ271298 | 1GCPYDEK1KZ284696 | 1GCPYDEK1KZ209061 | 1GCPYDEK1KZ293513 | 1GCPYDEK1KZ237541; 1GCPYDEK1KZ215197; 1GCPYDEK1KZ240164 | 1GCPYDEK1KZ205012 | 1GCPYDEK1KZ288070 | 1GCPYDEK1KZ237684 | 1GCPYDEK1KZ211862 | 1GCPYDEK1KZ279644; 1GCPYDEK1KZ242481; 1GCPYDEK1KZ236812 | 1GCPYDEK1KZ283757; 1GCPYDEK1KZ251617; 1GCPYDEK1KZ291132 | 1GCPYDEK1KZ280678 | 1GCPYDEK1KZ233621; 1GCPYDEK1KZ267638; 1GCPYDEK1KZ216950; 1GCPYDEK1KZ258910 | 1GCPYDEK1KZ217466 | 1GCPYDEK1KZ267865; 1GCPYDEK1KZ290580; 1GCPYDEK1KZ263850 | 1GCPYDEK1KZ244392; 1GCPYDEK1KZ209609 | 1GCPYDEK1KZ230170 | 1GCPYDEK1KZ297237 | 1GCPYDEK1KZ221369; 1GCPYDEK1KZ273035; 1GCPYDEK1KZ212140; 1GCPYDEK1KZ256378 | 1GCPYDEK1KZ259152 | 1GCPYDEK1KZ247938 | 1GCPYDEK1KZ221310 | 1GCPYDEK1KZ233263 | 1GCPYDEK1KZ231061

1GCPYDEK1KZ210162; 1GCPYDEK1KZ212672; 1GCPYDEK1KZ264660 | 1GCPYDEK1KZ254033 | 1GCPYDEK1KZ207066; 1GCPYDEK1KZ255165 | 1GCPYDEK1KZ229875 | 1GCPYDEK1KZ221582; 1GCPYDEK1KZ251360 | 1GCPYDEK1KZ260155; 1GCPYDEK1KZ270619 | 1GCPYDEK1KZ274508 | 1GCPYDEK1KZ289879

1GCPYDEK1KZ287145 | 1GCPYDEK1KZ287372 | 1GCPYDEK1KZ235000 | 1GCPYDEK1KZ213823; 1GCPYDEK1KZ216530 | 1GCPYDEK1KZ276792; 1GCPYDEK1KZ275187; 1GCPYDEK1KZ259300 | 1GCPYDEK1KZ230752 | 1GCPYDEK1KZ227785; 1GCPYDEK1KZ244683

1GCPYDEK1KZ217385 | 1GCPYDEK1KZ290434 | 1GCPYDEK1KZ280289 | 1GCPYDEK1KZ265016 | 1GCPYDEK1KZ247647 | 1GCPYDEK1KZ265453

1GCPYDEK1KZ293592 | 1GCPYDEK1KZ273651 | 1GCPYDEK1KZ264433

1GCPYDEK1KZ201011; 1GCPYDEK1KZ281314 | 1GCPYDEK1KZ254906 | 1GCPYDEK1KZ270460 | 1GCPYDEK1KZ261290 | 1GCPYDEK1KZ290921 | 1GCPYDEK1KZ298727 | 1GCPYDEK1KZ230301 | 1GCPYDEK1KZ295942 | 1GCPYDEK1KZ236244 | 1GCPYDEK1KZ230332; 1GCPYDEK1KZ201025 | 1GCPYDEK1KZ278137 | 1GCPYDEK1KZ208444; 1GCPYDEK1KZ293740 | 1GCPYDEK1KZ217497; 1GCPYDEK1KZ276923; 1GCPYDEK1KZ286125 | 1GCPYDEK1KZ201770

1GCPYDEK1KZ213501 | 1GCPYDEK1KZ246482; 1GCPYDEK1KZ263394 | 1GCPYDEK1KZ215703

1GCPYDEK1KZ237863; 1GCPYDEK1KZ293673; 1GCPYDEK1KZ270023 | 1GCPYDEK1KZ233618 | 1GCPYDEK1KZ271544 | 1GCPYDEK1KZ217516 | 1GCPYDEK1KZ279756 | 1GCPYDEK1KZ280292 | 1GCPYDEK1KZ228726 | 1GCPYDEK1KZ249849 | 1GCPYDEK1KZ270538 | 1GCPYDEK1KZ278560 | 1GCPYDEK1KZ280017; 1GCPYDEK1KZ207164 | 1GCPYDEK1KZ272970; 1GCPYDEK1KZ280163; 1GCPYDEK1KZ218228 | 1GCPYDEK1KZ278848 | 1GCPYDEK1KZ222103 | 1GCPYDEK1KZ276274 | 1GCPYDEK1KZ266795; 1GCPYDEK1KZ297691 | 1GCPYDEK1KZ250001 | 1GCPYDEK1KZ283421

1GCPYDEK1KZ254937 | 1GCPYDEK1KZ219833; 1GCPYDEK1KZ204717; 1GCPYDEK1KZ243565; 1GCPYDEK1KZ278736 | 1GCPYDEK1KZ217869; 1GCPYDEK1KZ232663; 1GCPYDEK1KZ285606; 1GCPYDEK1KZ202739; 1GCPYDEK1KZ274654 | 1GCPYDEK1KZ240651

1GCPYDEK1KZ272967 | 1GCPYDEK1KZ227690 | 1GCPYDEK1KZ260298 | 1GCPYDEK1KZ284603; 1GCPYDEK1KZ212168 | 1GCPYDEK1KZ296329; 1GCPYDEK1KZ286707; 1GCPYDEK1KZ241380 | 1GCPYDEK1KZ239533 | 1GCPYDEK1KZ227916 | 1GCPYDEK1KZ251990 | 1GCPYDEK1KZ263802 | 1GCPYDEK1KZ269907 | 1GCPYDEK1KZ275707 | 1GCPYDEK1KZ209531 | 1GCPYDEK1KZ246188 | 1GCPYDEK1KZ236602; 1GCPYDEK1KZ230699 | 1GCPYDEK1KZ261824

1GCPYDEK1KZ211246; 1GCPYDEK1KZ223462 | 1GCPYDEK1KZ254646 | 1GCPYDEK1KZ259989 | 1GCPYDEK1KZ204099 | 1GCPYDEK1KZ214115

1GCPYDEK1KZ279739; 1GCPYDEK1KZ228452 | 1GCPYDEK1KZ286111

1GCPYDEK1KZ290028; 1GCPYDEK1KZ215846 | 1GCPYDEK1KZ235837; 1GCPYDEK1KZ297268 | 1GCPYDEK1KZ215684

1GCPYDEK1KZ283046; 1GCPYDEK1KZ284794; 1GCPYDEK1KZ288604 | 1GCPYDEK1KZ230296 | 1GCPYDEK1KZ293950 | 1GCPYDEK1KZ273259 | 1GCPYDEK1KZ279840 | 1GCPYDEK1KZ266621

1GCPYDEK1KZ237975 | 1GCPYDEK1KZ285881; 1GCPYDEK1KZ294337 | 1GCPYDEK1KZ297187; 1GCPYDEK1KZ248636 | 1GCPYDEK1KZ217483; 1GCPYDEK1KZ225583 | 1GCPYDEK1KZ245591; 1GCPYDEK1KZ281393 | 1GCPYDEK1KZ224711; 1GCPYDEK1KZ219539; 1GCPYDEK1KZ275061 | 1GCPYDEK1KZ253710 | 1GCPYDEK1KZ269616 | 1GCPYDEK1KZ248698; 1GCPYDEK1KZ245493 | 1GCPYDEK1KZ212736; 1GCPYDEK1KZ227432 | 1GCPYDEK1KZ236924

1GCPYDEK1KZ200182 | 1GCPYDEK1KZ246935

1GCPYDEK1KZ217144; 1GCPYDEK1KZ258356; 1GCPYDEK1KZ222005 | 1GCPYDEK1KZ231870 | 1GCPYDEK1KZ271611; 1GCPYDEK1KZ227754; 1GCPYDEK1KZ248717; 1GCPYDEK1KZ279773

1GCPYDEK1KZ235157

1GCPYDEK1KZ249253; 1GCPYDEK1KZ270734 | 1GCPYDEK1KZ228905 | 1GCPYDEK1KZ265680 | 1GCPYDEK1KZ208671 | 1GCPYDEK1KZ262679; 1GCPYDEK1KZ211229 | 1GCPYDEK1KZ276761 | 1GCPYDEK1KZ253948 | 1GCPYDEK1KZ266036; 1GCPYDEK1KZ242917 | 1GCPYDEK1KZ250063 | 1GCPYDEK1KZ272032 | 1GCPYDEK1KZ284648; 1GCPYDEK1KZ263041 | 1GCPYDEK1KZ202479 | 1GCPYDEK1KZ279630 | 1GCPYDEK1KZ212641 | 1GCPYDEK1KZ204233 | 1GCPYDEK1KZ240830

1GCPYDEK1KZ281958 | 1GCPYDEK1KZ290224 | 1GCPYDEK1KZ225163 | 1GCPYDEK1KZ270085; 1GCPYDEK1KZ273682 | 1GCPYDEK1KZ214549 | 1GCPYDEK1KZ289610 | 1GCPYDEK1KZ257675; 1GCPYDEK1KZ212574; 1GCPYDEK1KZ284388 | 1GCPYDEK1KZ249544; 1GCPYDEK1KZ284455 | 1GCPYDEK1KZ279885; 1GCPYDEK1KZ256607 | 1GCPYDEK1KZ230010 | 1GCPYDEK1KZ243906; 1GCPYDEK1KZ223428 | 1GCPYDEK1KZ287422 | 1GCPYDEK1KZ226927 | 1GCPYDEK1KZ223140 | 1GCPYDEK1KZ288991; 1GCPYDEK1KZ261905 | 1GCPYDEK1KZ202305 | 1GCPYDEK1KZ234669 | 1GCPYDEK1KZ233716 | 1GCPYDEK1KZ274816; 1GCPYDEK1KZ238494 | 1GCPYDEK1KZ247017 | 1GCPYDEK1KZ264366 | 1GCPYDEK1KZ286058; 1GCPYDEK1KZ235062 | 1GCPYDEK1KZ258518 | 1GCPYDEK1KZ288540 | 1GCPYDEK1KZ241864 | 1GCPYDEK1KZ213546 | 1GCPYDEK1KZ262360 | 1GCPYDEK1KZ283032 | 1GCPYDEK1KZ262634

1GCPYDEK1KZ226538; 1GCPYDEK1KZ208802 | 1GCPYDEK1KZ233005 | 1GCPYDEK1KZ228516 | 1GCPYDEK1KZ214051 | 1GCPYDEK1KZ251407; 1GCPYDEK1KZ235143 | 1GCPYDEK1KZ238320 | 1GCPYDEK1KZ221260; 1GCPYDEK1KZ287355; 1GCPYDEK1KZ282060 | 1GCPYDEK1KZ295357 | 1GCPYDEK1KZ221016 | 1GCPYDEK1KZ256252 | 1GCPYDEK1KZ241833 | 1GCPYDEK1KZ212820 | 1GCPYDEK1KZ282947 | 1GCPYDEK1KZ259376 | 1GCPYDEK1KZ233294; 1GCPYDEK1KZ235854; 1GCPYDEK1KZ235787 | 1GCPYDEK1KZ294404 | 1GCPYDEK1KZ281913 | 1GCPYDEK1KZ258230; 1GCPYDEK1KZ219718; 1GCPYDEK1KZ278221 | 1GCPYDEK1KZ250645 | 1GCPYDEK1KZ232257; 1GCPYDEK1KZ289915; 1GCPYDEK1KZ270443; 1GCPYDEK1KZ254565 | 1GCPYDEK1KZ238740 | 1GCPYDEK1KZ276341; 1GCPYDEK1KZ259698

1GCPYDEK1KZ277439 | 1GCPYDEK1KZ216320; 1GCPYDEK1KZ290658; 1GCPYDEK1KZ235126 | 1GCPYDEK1KZ253979 | 1GCPYDEK1KZ204796 | 1GCPYDEK1KZ298842 | 1GCPYDEK1KZ292068 | 1GCPYDEK1KZ240150; 1GCPYDEK1KZ298968 | 1GCPYDEK1KZ232310 | 1GCPYDEK1KZ213840 | 1GCPYDEK1KZ220271 | 1GCPYDEK1KZ200912 | 1GCPYDEK1KZ208380 | 1GCPYDEK1KZ260611 | 1GCPYDEK1KZ240391 | 1GCPYDEK1KZ211330; 1GCPYDEK1KZ246238 | 1GCPYDEK1KZ251908 | 1GCPYDEK1KZ215958 | 1GCPYDEK1KZ228385 | 1GCPYDEK1KZ293544; 1GCPYDEK1KZ215720 | 1GCPYDEK1KZ250368; 1GCPYDEK1KZ217760 | 1GCPYDEK1KZ239483; 1GCPYDEK1KZ224398; 1GCPYDEK1KZ277358 | 1GCPYDEK1KZ273522; 1GCPYDEK1KZ280745 | 1GCPYDEK1KZ253965 | 1GCPYDEK1KZ292443; 1GCPYDEK1KZ241590; 1GCPYDEK1KZ215295; 1GCPYDEK1KZ295178 | 1GCPYDEK1KZ205558 | 1GCPYDEK1KZ211800 | 1GCPYDEK1KZ231156; 1GCPYDEK1KZ226524 | 1GCPYDEK1KZ229133 | 1GCPYDEK1KZ231674; 1GCPYDEK1KZ205513 | 1GCPYDEK1KZ231951; 1GCPYDEK1KZ201476; 1GCPYDEK1KZ273519 | 1GCPYDEK1KZ204362 | 1GCPYDEK1KZ209318

1GCPYDEK1KZ236647; 1GCPYDEK1KZ238107; 1GCPYDEK1KZ200375; 1GCPYDEK1KZ254260; 1GCPYDEK1KZ257708 | 1GCPYDEK1KZ265825 | 1GCPYDEK1KZ217421

1GCPYDEK1KZ219511

1GCPYDEK1KZ213174; 1GCPYDEK1KZ285590 | 1GCPYDEK1KZ296749

1GCPYDEK1KZ298629 | 1GCPYDEK1KZ262584; 1GCPYDEK1KZ272662 | 1GCPYDEK1KZ225034; 1GCPYDEK1KZ278574 | 1GCPYDEK1KZ267834 | 1GCPYDEK1KZ257448 | 1GCPYDEK1KZ258874; 1GCPYDEK1KZ242075 | 1GCPYDEK1KZ276534; 1GCPYDEK1KZ241847 | 1GCPYDEK1KZ259247 | 1GCPYDEK1KZ262309; 1GCPYDEK1KZ230430 | 1GCPYDEK1KZ208539; 1GCPYDEK1KZ227799; 1GCPYDEK1KZ264013 | 1GCPYDEK1KZ278333

1GCPYDEK1KZ207648; 1GCPYDEK1KZ266540 | 1GCPYDEK1KZ236695 | 1GCPYDEK1KZ279711; 1GCPYDEK1KZ228757; 1GCPYDEK1KZ258552 | 1GCPYDEK1KZ206421; 1GCPYDEK1KZ200022 | 1GCPYDEK1KZ238754 | 1GCPYDEK1KZ255182; 1GCPYDEK1KZ277196; 1GCPYDEK1KZ290093 | 1GCPYDEK1KZ261127 | 1GCPYDEK1KZ222313 | 1GCPYDEK1KZ264707 | 1GCPYDEK1KZ201073 | 1GCPYDEK1KZ284391 | 1GCPYDEK1KZ244179; 1GCPYDEK1KZ217368; 1GCPYDEK1KZ273021

1GCPYDEK1KZ242870 | 1GCPYDEK1KZ241041 | 1GCPYDEK1KZ227107 | 1GCPYDEK1KZ290031; 1GCPYDEK1KZ212767; 1GCPYDEK1KZ295987 | 1GCPYDEK1KZ238608 | 1GCPYDEK1KZ206905 | 1GCPYDEK1KZ220349 | 1GCPYDEK1KZ291244; 1GCPYDEK1KZ261404 | 1GCPYDEK1KZ237216

1GCPYDEK1KZ280020 | 1GCPYDEK1KZ282379

1GCPYDEK1KZ205950 | 1GCPYDEK1KZ228967 | 1GCPYDEK1KZ245929; 1GCPYDEK1KZ251052 | 1GCPYDEK1KZ276162; 1GCPYDEK1KZ259345 | 1GCPYDEK1KZ256610 | 1GCPYDEK1KZ284889; 1GCPYDEK1KZ283967 | 1GCPYDEK1KZ227902 | 1GCPYDEK1KZ244229 | 1GCPYDEK1KZ283807; 1GCPYDEK1KZ295973 | 1GCPYDEK1KZ200571 | 1GCPYDEK1KZ267560 | 1GCPYDEK1KZ257546 | 1GCPYDEK1KZ270572 |
The car appears to be a Chevrolet.
The specific car is a Silverado 1500 according to our records.
Find details on VINs that start with 1GCPYDEK1KZ2.
1GCPYDEK1KZ262715 | 1GCPYDEK1KZ280129 | 1GCPYDEK1KZ272015 | 1GCPYDEK1KZ214101 | 1GCPYDEK1KZ274492 | 1GCPYDEK1KZ261502

1GCPYDEK1KZ213837; 1GCPYDEK1KZ200215; 1GCPYDEK1KZ225261; 1GCPYDEK1KZ261726 | 1GCPYDEK1KZ272418; 1GCPYDEK1KZ253514 | 1GCPYDEK1KZ235403 | 1GCPYDEK1KZ262889 | 1GCPYDEK1KZ235496; 1GCPYDEK1KZ280471; 1GCPYDEK1KZ297075; 1GCPYDEK1KZ205964; 1GCPYDEK1KZ207441 | 1GCPYDEK1KZ230766

1GCPYDEK1KZ221159 | 1GCPYDEK1KZ226720 | 1GCPYDEK1KZ216544; 1GCPYDEK1KZ202238 | 1GCPYDEK1KZ200067 | 1GCPYDEK1KZ215572; 1GCPYDEK1KZ245705; 1GCPYDEK1KZ206631; 1GCPYDEK1KZ224272 | 1GCPYDEK1KZ232209 | 1GCPYDEK1KZ220108 | 1GCPYDEK1KZ234915; 1GCPYDEK1KZ222800 | 1GCPYDEK1KZ292880 | 1GCPYDEK1KZ260009; 1GCPYDEK1KZ292376; 1GCPYDEK1KZ207665; 1GCPYDEK1KZ287713; 1GCPYDEK1KZ295701; 1GCPYDEK1KZ280826 | 1GCPYDEK1KZ298209 | 1GCPYDEK1KZ244201 | 1GCPYDEK1KZ257529; 1GCPYDEK1KZ241296; 1GCPYDEK1KZ267624; 1GCPYDEK1KZ270961 | 1GCPYDEK1KZ287467; 1GCPYDEK1KZ230654; 1GCPYDEK1KZ254484; 1GCPYDEK1KZ267266; 1GCPYDEK1KZ285377 | 1GCPYDEK1KZ294340; 1GCPYDEK1KZ267140 | 1GCPYDEK1KZ200988 | 1GCPYDEK1KZ237491; 1GCPYDEK1KZ266926; 1GCPYDEK1KZ273780 | 1GCPYDEK1KZ217905; 1GCPYDEK1KZ229259 | 1GCPYDEK1KZ232131 | 1GCPYDEK1KZ209495 | 1GCPYDEK1KZ253691; 1GCPYDEK1KZ234896; 1GCPYDEK1KZ217225 | 1GCPYDEK1KZ299831 | 1GCPYDEK1KZ232078; 1GCPYDEK1KZ244098 | 1GCPYDEK1KZ260804 | 1GCPYDEK1KZ201199 | 1GCPYDEK1KZ283726 | 1GCPYDEK1KZ240634; 1GCPYDEK1KZ211294; 1GCPYDEK1KZ252492 | 1GCPYDEK1KZ208976; 1GCPYDEK1KZ211831; 1GCPYDEK1KZ256171

1GCPYDEK1KZ268241

1GCPYDEK1KZ298159; 1GCPYDEK1KZ263976 | 1GCPYDEK1KZ208427

1GCPYDEK1KZ239452 | 1GCPYDEK1KZ213482 | 1GCPYDEK1KZ224515 | 1GCPYDEK1KZ261029 | 1GCPYDEK1KZ209819 | 1GCPYDEK1KZ256879 | 1GCPYDEK1KZ206998; 1GCPYDEK1KZ201932; 1GCPYDEK1KZ208489 | 1GCPYDEK1KZ235238 | 1GCPYDEK1KZ240410; 1GCPYDEK1KZ273472; 1GCPYDEK1KZ285055 | 1GCPYDEK1KZ262424 | 1GCPYDEK1KZ217743 | 1GCPYDEK1KZ281149; 1GCPYDEK1KZ299201; 1GCPYDEK1KZ243369 | 1GCPYDEK1KZ266120; 1GCPYDEK1KZ233084

1GCPYDEK1KZ238902 | 1GCPYDEK1KZ231920 | 1GCPYDEK1KZ242769; 1GCPYDEK1KZ283287 | 1GCPYDEK1KZ290160 | 1GCPYDEK1KZ205530 | 1GCPYDEK1KZ204216 | 1GCPYDEK1KZ237295; 1GCPYDEK1KZ210016; 1GCPYDEK1KZ202983; 1GCPYDEK1KZ295021

1GCPYDEK1KZ245235; 1GCPYDEK1KZ203714; 1GCPYDEK1KZ289218 | 1GCPYDEK1KZ226989 | 1GCPYDEK1KZ281569 | 1GCPYDEK1KZ211375 | 1GCPYDEK1KZ215006 | 1GCPYDEK1KZ269678 | 1GCPYDEK1KZ216396 | 1GCPYDEK1KZ255246 | 1GCPYDEK1KZ237829; 1GCPYDEK1KZ252914; 1GCPYDEK1KZ271012; 1GCPYDEK1KZ215085; 1GCPYDEK1KZ295374; 1GCPYDEK1KZ231285; 1GCPYDEK1KZ298372; 1GCPYDEK1KZ249530 | 1GCPYDEK1KZ228063 | 1GCPYDEK1KZ233862; 1GCPYDEK1KZ215507

1GCPYDEK1KZ297383 | 1GCPYDEK1KZ237510 | 1GCPYDEK1KZ219489

1GCPYDEK1KZ212798 | 1GCPYDEK1KZ259880 | 1GCPYDEK1KZ201249

1GCPYDEK1KZ252511 | 1GCPYDEK1KZ204278 | 1GCPYDEK1KZ273214 | 1GCPYDEK1KZ222537 | 1GCPYDEK1KZ222375; 1GCPYDEK1KZ276047; 1GCPYDEK1KZ250757; 1GCPYDEK1KZ247888 | 1GCPYDEK1KZ288988 | 1GCPYDEK1KZ296959 | 1GCPYDEK1KZ271141 | 1GCPYDEK1KZ298145; 1GCPYDEK1KZ242450; 1GCPYDEK1KZ288781 | 1GCPYDEK1KZ248880 | 1GCPYDEK1KZ250967 | 1GCPYDEK1KZ250662 | 1GCPYDEK1KZ217161 | 1GCPYDEK1KZ207553 | 1GCPYDEK1KZ203258 | 1GCPYDEK1KZ207844; 1GCPYDEK1KZ258678; 1GCPYDEK1KZ253268 | 1GCPYDEK1KZ281622 | 1GCPYDEK1KZ239967 | 1GCPYDEK1KZ249365 | 1GCPYDEK1KZ288747 | 1GCPYDEK1KZ218388; 1GCPYDEK1KZ202577; 1GCPYDEK1KZ235160 | 1GCPYDEK1KZ279224 | 1GCPYDEK1KZ266277 | 1GCPYDEK1KZ225809 | 1GCPYDEK1KZ203504

1GCPYDEK1KZ261032; 1GCPYDEK1KZ210386; 1GCPYDEK1KZ236583

1GCPYDEK1KZ251374 | 1GCPYDEK1KZ213532 | 1GCPYDEK1KZ236793 | 1GCPYDEK1KZ248507 | 1GCPYDEK1KZ241220 | 1GCPYDEK1KZ279272 | 1GCPYDEK1KZ254761 | 1GCPYDEK1KZ292572; 1GCPYDEK1KZ205818; 1GCPYDEK1KZ239581

1GCPYDEK1KZ247969; 1GCPYDEK1KZ209416 | 1GCPYDEK1KZ253187 | 1GCPYDEK1KZ200635; 1GCPYDEK1KZ211554 | 1GCPYDEK1KZ253030; 1GCPYDEK1KZ234008 | 1GCPYDEK1KZ245610; 1GCPYDEK1KZ221761; 1GCPYDEK1KZ295441

1GCPYDEK1KZ207262; 1GCPYDEK1KZ216494 | 1GCPYDEK1KZ283645; 1GCPYDEK1KZ253626 | 1GCPYDEK1KZ280356; 1GCPYDEK1KZ258406 | 1GCPYDEK1KZ251438 | 1GCPYDEK1KZ211098; 1GCPYDEK1KZ257756; 1GCPYDEK1KZ241251 | 1GCPYDEK1KZ244232 | 1GCPYDEK1KZ202157; 1GCPYDEK1KZ257031; 1GCPYDEK1KZ283340 | 1GCPYDEK1KZ266246 | 1GCPYDEK1KZ223204 | 1GCPYDEK1KZ225986 | 1GCPYDEK1KZ200246; 1GCPYDEK1KZ250953; 1GCPYDEK1KZ252881 | 1GCPYDEK1KZ255215 | 1GCPYDEK1KZ289266; 1GCPYDEK1KZ242402 | 1GCPYDEK1KZ260933; 1GCPYDEK1KZ210985 | 1GCPYDEK1KZ213689 | 1GCPYDEK1KZ218469; 1GCPYDEK1KZ274136 | 1GCPYDEK1KZ251777 | 1GCPYDEK1KZ205303 | 1GCPYDEK1KZ258616; 1GCPYDEK1KZ263010 | 1GCPYDEK1KZ275870; 1GCPYDEK1KZ284097; 1GCPYDEK1KZ270989; 1GCPYDEK1KZ257773 | 1GCPYDEK1KZ215670 | 1GCPYDEK1KZ259863 | 1GCPYDEK1KZ274542; 1GCPYDEK1KZ285735; 1GCPYDEK1KZ255814 | 1GCPYDEK1KZ245462; 1GCPYDEK1KZ201509 | 1GCPYDEK1KZ250015; 1GCPYDEK1KZ223882 | 1GCPYDEK1KZ297142; 1GCPYDEK1KZ229505; 1GCPYDEK1KZ282950 | 1GCPYDEK1KZ220979 | 1GCPYDEK1KZ298257 | 1GCPYDEK1KZ274623; 1GCPYDEK1KZ289221 | 1GCPYDEK1KZ250452 | 1GCPYDEK1KZ228936; 1GCPYDEK1KZ285136 | 1GCPYDEK1KZ263735 | 1GCPYDEK1KZ291664; 1GCPYDEK1KZ296721; 1GCPYDEK1KZ268126 | 1GCPYDEK1KZ249995; 1GCPYDEK1KZ232047; 1GCPYDEK1KZ227219; 1GCPYDEK1KZ251021; 1GCPYDEK1KZ231108 | 1GCPYDEK1KZ290868; 1GCPYDEK1KZ250239 | 1GCPYDEK1KZ220805; 1GCPYDEK1KZ266831; 1GCPYDEK1KZ262262; 1GCPYDEK1KZ260091 | 1GCPYDEK1KZ227950; 1GCPYDEK1KZ294984 | 1GCPYDEK1KZ215569; 1GCPYDEK1KZ201106 | 1GCPYDEK1KZ208735 | 1GCPYDEK1KZ298792; 1GCPYDEK1KZ224448 | 1GCPYDEK1KZ214857 | 1GCPYDEK1KZ231528 | 1GCPYDEK1KZ285038 | 1GCPYDEK1KZ296816; 1GCPYDEK1KZ214602 | 1GCPYDEK1KZ293365 | 1GCPYDEK1KZ226085; 1GCPYDEK1KZ205771 | 1GCPYDEK1KZ289090 | 1GCPYDEK1KZ284293 | 1GCPYDEK1KZ230671 | 1GCPYDEK1KZ226376; 1GCPYDEK1KZ201705

1GCPYDEK1KZ234039 | 1GCPYDEK1KZ279661

1GCPYDEK1KZ266148; 1GCPYDEK1KZ295391 | 1GCPYDEK1KZ276839 | 1GCPYDEK1KZ279191 | 1GCPYDEK1KZ226099; 1GCPYDEK1KZ203891 | 1GCPYDEK1KZ278168

1GCPYDEK1KZ263444

1GCPYDEK1KZ201395

1GCPYDEK1KZ266019; 1GCPYDEK1KZ267400 | 1GCPYDEK1KZ221680 | 1GCPYDEK1KZ221954; 1GCPYDEK1KZ291454; 1GCPYDEK1KZ207746 | 1GCPYDEK1KZ207276; 1GCPYDEK1KZ257403 | 1GCPYDEK1KZ217032 | 1GCPYDEK1KZ215202 | 1GCPYDEK1KZ273553 | 1GCPYDEK1KZ208900

1GCPYDEK1KZ213868 | 1GCPYDEK1KZ223171; 1GCPYDEK1KZ297352; 1GCPYDEK1KZ207326 | 1GCPYDEK1KZ201400 | 1GCPYDEK1KZ242268; 1GCPYDEK1KZ274783; 1GCPYDEK1KZ285315 | 1GCPYDEK1KZ204751 | 1GCPYDEK1KZ236132; 1GCPYDEK1KZ298551; 1GCPYDEK1KZ203275; 1GCPYDEK1KZ257661; 1GCPYDEK1KZ207472 | 1GCPYDEK1KZ263217 | 1GCPYDEK1KZ293706 | 1GCPYDEK1KZ270183; 1GCPYDEK1KZ229844 | 1GCPYDEK1KZ280387

1GCPYDEK1KZ268577 | 1GCPYDEK1KZ229567; 1GCPYDEK1KZ288926; 1GCPYDEK1KZ289722

1GCPYDEK1KZ272869 | 1GCPYDEK1KZ298856 | 1GCPYDEK1KZ237846 | 1GCPYDEK1KZ274797; 1GCPYDEK1KZ272533 | 1GCPYDEK1KZ271043; 1GCPYDEK1KZ255277 | 1GCPYDEK1KZ234199 | 1GCPYDEK1KZ270670 | 1GCPYDEK1KZ221937 | 1GCPYDEK1KZ224059 | 1GCPYDEK1KZ295911; 1GCPYDEK1KZ230377 | 1GCPYDEK1KZ247115; 1GCPYDEK1KZ261600; 1GCPYDEK1KZ270121; 1GCPYDEK1KZ276548 | 1GCPYDEK1KZ229830 | 1GCPYDEK1KZ212154 | 1GCPYDEK1KZ299540 | 1GCPYDEK1KZ204054; 1GCPYDEK1KZ246319; 1GCPYDEK1KZ251486; 1GCPYDEK1KZ223137 | 1GCPYDEK1KZ259846; 1GCPYDEK1KZ299280; 1GCPYDEK1KZ295228 | 1GCPYDEK1KZ263475 | 1GCPYDEK1KZ203115 | 1GCPYDEK1KZ223574; 1GCPYDEK1KZ288845 | 1GCPYDEK1KZ275741; 1GCPYDEK1KZ228466; 1GCPYDEK1KZ236762 | 1GCPYDEK1KZ287839; 1GCPYDEK1KZ279613 | 1GCPYDEK1KZ240939; 1GCPYDEK1KZ222134 | 1GCPYDEK1KZ265470 | 1GCPYDEK1KZ267655 | 1GCPYDEK1KZ266845 | 1GCPYDEK1KZ270832 | 1GCPYDEK1KZ238365 | 1GCPYDEK1KZ233277 | 1GCPYDEK1KZ236549; 1GCPYDEK1KZ205611 | 1GCPYDEK1KZ231416 | 1GCPYDEK1KZ217290

1GCPYDEK1KZ265114 | 1GCPYDEK1KZ226961 | 1GCPYDEK1KZ241668; 1GCPYDEK1KZ227169 | 1GCPYDEK1KZ214535 | 1GCPYDEK1KZ234977; 1GCPYDEK1KZ295567 | 1GCPYDEK1KZ278400; 1GCPYDEK1KZ255179 | 1GCPYDEK1KZ279837; 1GCPYDEK1KZ260205 | 1GCPYDEK1KZ256817 | 1GCPYDEK1KZ241542 | 1GCPYDEK1KZ292166 | 1GCPYDEK1KZ256901 | 1GCPYDEK1KZ272693; 1GCPYDEK1KZ291762 | 1GCPYDEK1KZ250211 | 1GCPYDEK1KZ264335 | 1GCPYDEK1KZ258213 | 1GCPYDEK1KZ230850 | 1GCPYDEK1KZ278493; 1GCPYDEK1KZ267610

1GCPYDEK1KZ248314 | 1GCPYDEK1KZ265811 | 1GCPYDEK1KZ232999 | 1GCPYDEK1KZ201915 | 1GCPYDEK1KZ219413 | 1GCPYDEK1KZ254100 | 1GCPYDEK1KZ286559 | 1GCPYDEK1KZ222151 | 1GCPYDEK1KZ272399 | 1GCPYDEK1KZ270880 | 1GCPYDEK1KZ277036 | 1GCPYDEK1KZ297688 | 1GCPYDEK1KZ234333; 1GCPYDEK1KZ238074; 1GCPYDEK1KZ282401; 1GCPYDEK1KZ213398; 1GCPYDEK1KZ229293; 1GCPYDEK1KZ239371; 1GCPYDEK1KZ285458 | 1GCPYDEK1KZ219802 | 1GCPYDEK1KZ233280 | 1GCPYDEK1KZ277392 | 1GCPYDEK1KZ223560 | 1GCPYDEK1KZ290739 | 1GCPYDEK1KZ226670; 1GCPYDEK1KZ233943; 1GCPYDEK1KZ276212 | 1GCPYDEK1KZ229360 | 1GCPYDEK1KZ226510 | 1GCPYDEK1KZ228483 | 1GCPYDEK1KZ200344 | 1GCPYDEK1KZ202644 | 1GCPYDEK1KZ223283 | 1GCPYDEK1KZ206872 | 1GCPYDEK1KZ244375; 1GCPYDEK1KZ279188; 1GCPYDEK1KZ252413; 1GCPYDEK1KZ283502; 1GCPYDEK1KZ215510 | 1GCPYDEK1KZ281975; 1GCPYDEK1KZ225082 | 1GCPYDEK1KZ276677

1GCPYDEK1KZ275626; 1GCPYDEK1KZ297710 | 1GCPYDEK1KZ208878; 1GCPYDEK1KZ250547 | 1GCPYDEK1KZ268692 | 1GCPYDEK1KZ272161 | 1GCPYDEK1KZ206158 | 1GCPYDEK1KZ293222; 1GCPYDEK1KZ286819; 1GCPYDEK1KZ234929; 1GCPYDEK1KZ260267 | 1GCPYDEK1KZ249169; 1GCPYDEK1KZ289557; 1GCPYDEK1KZ244506 | 1GCPYDEK1KZ260639 | 1GCPYDEK1KZ204068 | 1GCPYDEK1KZ255618; 1GCPYDEK1KZ224031; 1GCPYDEK1KZ253724 | 1GCPYDEK1KZ260236 | 1GCPYDEK1KZ264044 | 1GCPYDEK1KZ258549 | 1GCPYDEK1KZ272158; 1GCPYDEK1KZ273116 | 1GCPYDEK1KZ293155; 1GCPYDEK1KZ250712 | 1GCPYDEK1KZ213935; 1GCPYDEK1KZ262939

1GCPYDEK1KZ289431 | 1GCPYDEK1KZ204037; 1GCPYDEK1KZ260446 | 1GCPYDEK1KZ206323; 1GCPYDEK1KZ235725 | 1GCPYDEK1KZ246725 | 1GCPYDEK1KZ225955; 1GCPYDEK1KZ242366; 1GCPYDEK1KZ213417; 1GCPYDEK1KZ218519 | 1GCPYDEK1KZ227558; 1GCPYDEK1KZ281085; 1GCPYDEK1KZ222019; 1GCPYDEK1KZ213210 | 1GCPYDEK1KZ291812 | 1GCPYDEK1KZ209089 | 1GCPYDEK1KZ215426 | 1GCPYDEK1KZ230900; 1GCPYDEK1KZ246370 | 1GCPYDEK1KZ236048 | 1GCPYDEK1KZ291969 | 1GCPYDEK1KZ226491 | 1GCPYDEK1KZ214325; 1GCPYDEK1KZ254064; 1GCPYDEK1KZ244926; 1GCPYDEK1KZ289283; 1GCPYDEK1KZ239175

1GCPYDEK1KZ260608 | 1GCPYDEK1KZ253058; 1GCPYDEK1KZ257790; 1GCPYDEK1KZ240942; 1GCPYDEK1KZ290188; 1GCPYDEK1KZ215815 | 1GCPYDEK1KZ294080; 1GCPYDEK1KZ255425 | 1GCPYDEK1KZ259944 | 1GCPYDEK1KZ233571 | 1GCPYDEK1KZ291843; 1GCPYDEK1KZ299294 | 1GCPYDEK1KZ206743; 1GCPYDEK1KZ268823 | 1GCPYDEK1KZ270197 | 1GCPYDEK1KZ280888 | 1GCPYDEK1KZ290238 | 1GCPYDEK1KZ245638; 1GCPYDEK1KZ282902; 1GCPYDEK1KZ210355; 1GCPYDEK1KZ283886; 1GCPYDEK1KZ280132 | 1GCPYDEK1KZ298579; 1GCPYDEK1KZ221887 | 1GCPYDEK1KZ219301 | 1GCPYDEK1KZ251049; 1GCPYDEK1KZ232825 | 1GCPYDEK1KZ208265 | 1GCPYDEK1KZ283516 | 1GCPYDEK1KZ296489 | 1GCPYDEK1KZ271513 | 1GCPYDEK1KZ236129 | 1GCPYDEK1KZ262780 | 1GCPYDEK1KZ248538

1GCPYDEK1KZ233747 | 1GCPYDEK1KZ249608; 1GCPYDEK1KZ222621 | 1GCPYDEK1KZ221789; 1GCPYDEK1KZ220609 | 1GCPYDEK1KZ226359; 1GCPYDEK1KZ287985; 1GCPYDEK1KZ252668 | 1GCPYDEK1KZ200487; 1GCPYDEK1KZ229827 | 1GCPYDEK1KZ231495; 1GCPYDEK1KZ259555 | 1GCPYDEK1KZ257742 | 1GCPYDEK1KZ262102; 1GCPYDEK1KZ293057 | 1GCPYDEK1KZ268417 | 1GCPYDEK1KZ238463 | 1GCPYDEK1KZ205317; 1GCPYDEK1KZ240973; 1GCPYDEK1KZ284312 | 1GCPYDEK1KZ292295 | 1GCPYDEK1KZ211120; 1GCPYDEK1KZ287940; 1GCPYDEK1KZ269986; 1GCPYDEK1KZ227012; 1GCPYDEK1KZ272421; 1GCPYDEK1KZ282673 | 1GCPYDEK1KZ259524 | 1GCPYDEK1KZ268790; 1GCPYDEK1KZ214437

1GCPYDEK1KZ283855 | 1GCPYDEK1KZ212056 | 1GCPYDEK1KZ233120

1GCPYDEK1KZ244652; 1GCPYDEK1KZ243145 | 1GCPYDEK1KZ209559; 1GCPYDEK1KZ275237 | 1GCPYDEK1KZ275965; 1GCPYDEK1KZ227964 | 1GCPYDEK1KZ282530 | 1GCPYDEK1KZ288165 | 1GCPYDEK1KZ228984

1GCPYDEK1KZ246658 | 1GCPYDEK1KZ240438; 1GCPYDEK1KZ212543 | 1GCPYDEK1KZ213420 | 1GCPYDEK1KZ297531 | 1GCPYDEK1KZ248202; 1GCPYDEK1KZ283354 | 1GCPYDEK1KZ230055 | 1GCPYDEK1KZ259409; 1GCPYDEK1KZ228824; 1GCPYDEK1KZ232615 | 1GCPYDEK1KZ234137; 1GCPYDEK1KZ204135; 1GCPYDEK1KZ250290; 1GCPYDEK1KZ282561 | 1GCPYDEK1KZ238690 | 1GCPYDEK1KZ215961; 1GCPYDEK1KZ268949 | 1GCPYDEK1KZ229892

1GCPYDEK1KZ287923 | 1GCPYDEK1KZ217435; 1GCPYDEK1KZ299487 | 1GCPYDEK1KZ269292 | 1GCPYDEK1KZ246255; 1GCPYDEK1KZ230234 | 1GCPYDEK1KZ252265 | 1GCPYDEK1KZ242660 | 1GCPYDEK1KZ263556 | 1GCPYDEK1KZ276081 | 1GCPYDEK1KZ293835 | 1GCPYDEK1KZ216561 | 1GCPYDEK1KZ269289; 1GCPYDEK1KZ278669 | 1GCPYDEK1KZ282169; 1GCPYDEK1KZ245865 | 1GCPYDEK1KZ252007 | 1GCPYDEK1KZ222926 | 1GCPYDEK1KZ292104 | 1GCPYDEK1KZ246367 | 1GCPYDEK1KZ240228 | 1GCPYDEK1KZ292412; 1GCPYDEK1KZ241430; 1GCPYDEK1KZ285041 | 1GCPYDEK1KZ214180

1GCPYDEK1KZ224322 | 1GCPYDEK1KZ270149 | 1GCPYDEK1KZ208881 | 1GCPYDEK1KZ274122 | 1GCPYDEK1KZ221727 | 1GCPYDEK1KZ270782 | 1GCPYDEK1KZ204863; 1GCPYDEK1KZ220075 | 1GCPYDEK1KZ242559; 1GCPYDEK1KZ250337 | 1GCPYDEK1KZ260253 | 1GCPYDEK1KZ249124 | 1GCPYDEK1KZ208699 | 1GCPYDEK1KZ231433 | 1GCPYDEK1KZ294239

1GCPYDEK1KZ269065

1GCPYDEK1KZ265212; 1GCPYDEK1KZ265761; 1GCPYDEK1KZ254582; 1GCPYDEK1KZ266456 | 1GCPYDEK1KZ239189 | 1GCPYDEK1KZ209528 | 1GCPYDEK1KZ255313 | 1GCPYDEK1KZ231867 | 1GCPYDEK1KZ276663; 1GCPYDEK1KZ204989 | 1GCPYDEK1KZ231982; 1GCPYDEK1KZ261001; 1GCPYDEK1KZ217242 | 1GCPYDEK1KZ254050; 1GCPYDEK1KZ269339 | 1GCPYDEK1KZ232193 | 1GCPYDEK1KZ298596; 1GCPYDEK1KZ255943; 1GCPYDEK1KZ236731 | 1GCPYDEK1KZ277750; 1GCPYDEK1KZ276095 | 1GCPYDEK1KZ229195; 1GCPYDEK1KZ216527; 1GCPYDEK1KZ211196 | 1GCPYDEK1KZ216365 | 1GCPYDEK1KZ262231 | 1GCPYDEK1KZ284049 | 1GCPYDEK1KZ268501 | 1GCPYDEK1KZ218309 | 1GCPYDEK1KZ292247 | 1GCPYDEK1KZ260057 | 1GCPYDEK1KZ258339; 1GCPYDEK1KZ213739; 1GCPYDEK1KZ227401 | 1GCPYDEK1KZ220464 | 1GCPYDEK1KZ276128

1GCPYDEK1KZ247387 | 1GCPYDEK1KZ280048 | 1GCPYDEK1KZ249446 | 1GCPYDEK1KZ278512 | 1GCPYDEK1KZ237264 | 1GCPYDEK1KZ210131 | 1GCPYDEK1KZ205429 | 1GCPYDEK1KZ282608 | 1GCPYDEK1KZ207942 | 1GCPYDEK1KZ202661; 1GCPYDEK1KZ290126; 1GCPYDEK1KZ279286 | 1GCPYDEK1KZ239516 | 1GCPYDEK1KZ284343 | 1GCPYDEK1KZ234767

1GCPYDEK1KZ201624 | 1GCPYDEK1KZ249981; 1GCPYDEK1KZ292345; 1GCPYDEK1KZ282351

1GCPYDEK1KZ208346; 1GCPYDEK1KZ284214 | 1GCPYDEK1KZ221601; 1GCPYDEK1KZ270071; 1GCPYDEK1KZ259104 | 1GCPYDEK1KZ269244; 1GCPYDEK1KZ235529 | 1GCPYDEK1KZ207052 | 1GCPYDEK1KZ206399

1GCPYDEK1KZ291003; 1GCPYDEK1KZ285864 | 1GCPYDEK1KZ207570 | 1GCPYDEK1KZ246773; 1GCPYDEK1KZ276775 | 1GCPYDEK1KZ264450 | 1GCPYDEK1KZ245395; 1GCPYDEK1KZ202692 | 1GCPYDEK1KZ202207; 1GCPYDEK1KZ284861; 1GCPYDEK1KZ239421; 1GCPYDEK1KZ245445

1GCPYDEK1KZ260558 | 1GCPYDEK1KZ237748 | 1GCPYDEK1KZ227589; 1GCPYDEK1KZ265971 | 1GCPYDEK1KZ244716 | 1GCPYDEK1KZ262181; 1GCPYDEK1KZ299408 | 1GCPYDEK1KZ204586 | 1GCPYDEK1KZ267378 | 1GCPYDEK1KZ239693 | 1GCPYDEK1KZ258728 | 1GCPYDEK1KZ212512 | 1GCPYDEK1KZ278459 | 1GCPYDEK1KZ276937 | 1GCPYDEK1KZ233778 | 1GCPYDEK1KZ294290 | 1GCPYDEK1KZ250998 | 1GCPYDEK1KZ282544 | 1GCPYDEK1KZ249012 | 1GCPYDEK1KZ259068; 1GCPYDEK1KZ238298; 1GCPYDEK1KZ293124; 1GCPYDEK1KZ201414 | 1GCPYDEK1KZ219878 | 1GCPYDEK1KZ237667; 1GCPYDEK1KZ242903

1GCPYDEK1KZ259233; 1GCPYDEK1KZ206788; 1GCPYDEK1KZ240116 | 1GCPYDEK1KZ268210 | 1GCPYDEK1KZ217998 | 1GCPYDEK1KZ277957; 1GCPYDEK1KZ254680 | 1GCPYDEK1KZ284682; 1GCPYDEK1KZ248166 | 1GCPYDEK1KZ240407 | 1GCPYDEK1KZ265730

1GCPYDEK1KZ293480 | 1GCPYDEK1KZ241346; 1GCPYDEK1KZ229519 | 1GCPYDEK1KZ232629; 1GCPYDEK1KZ268546 | 1GCPYDEK1KZ269227 | 1GCPYDEK1KZ276517 | 1GCPYDEK1KZ203406

1GCPYDEK1KZ237569 | 1GCPYDEK1KZ209285 | 1GCPYDEK1KZ223011 | 1GCPYDEK1KZ208430 | 1GCPYDEK1KZ266585; 1GCPYDEK1KZ231934; 1GCPYDEK1KZ218567 | 1GCPYDEK1KZ230797 | 1GCPYDEK1KZ208850; 1GCPYDEK1KZ299876; 1GCPYDEK1KZ265193 | 1GCPYDEK1KZ278395 | 1GCPYDEK1KZ256414 | 1GCPYDEK1KZ239368 | 1GCPYDEK1KZ291115 | 1GCPYDEK1KZ261645 | 1GCPYDEK1KZ230668 | 1GCPYDEK1KZ298890 | 1GCPYDEK1KZ203003 | 1GCPYDEK1KZ297318; 1GCPYDEK1KZ247793; 1GCPYDEK1KZ249785; 1GCPYDEK1KZ299943; 1GCPYDEK1KZ218620

1GCPYDEK1KZ237149; 1GCPYDEK1KZ276260 | 1GCPYDEK1KZ233599; 1GCPYDEK1KZ201042 | 1GCPYDEK1KZ242271; 1GCPYDEK1KZ275335; 1GCPYDEK1KZ231092; 1GCPYDEK1KZ276324 | 1GCPYDEK1KZ293270; 1GCPYDEK1KZ261693; 1GCPYDEK1KZ240682 | 1GCPYDEK1KZ281796 | 1GCPYDEK1KZ288764 | 1GCPYDEK1KZ212039 | 1GCPYDEK1KZ262391 | 1GCPYDEK1KZ264609; 1GCPYDEK1KZ245820; 1GCPYDEK1KZ242643 | 1GCPYDEK1KZ238429 | 1GCPYDEK1KZ292152; 1GCPYDEK1KZ208766; 1GCPYDEK1KZ238849 | 1GCPYDEK1KZ266649 | 1GCPYDEK1KZ255635; 1GCPYDEK1KZ288117 | 1GCPYDEK1KZ259362 | 1GCPYDEK1KZ260527 | 1GCPYDEK1KZ229407 | 1GCPYDEK1KZ212753 | 1GCPYDEK1KZ292877 | 1GCPYDEK1KZ289008 | 1GCPYDEK1KZ259135 | 1GCPYDEK1KZ288828; 1GCPYDEK1KZ243968; 1GCPYDEK1KZ220917 | 1GCPYDEK1KZ213028; 1GCPYDEK1KZ212087 | 1GCPYDEK1KZ292894 | 1GCPYDEK1KZ239788 | 1GCPYDEK1KZ298193 | 1GCPYDEK1KZ218794; 1GCPYDEK1KZ298680 | 1GCPYDEK1KZ253366 | 1GCPYDEK1KZ217306 | 1GCPYDEK1KZ282382 | 1GCPYDEK1KZ290594 | 1GCPYDEK1KZ218696 | 1GCPYDEK1KZ297965 | 1GCPYDEK1KZ275075 | 1GCPYDEK1KZ250886 | 1GCPYDEK1KZ255120 | 1GCPYDEK1KZ218200; 1GCPYDEK1KZ208492; 1GCPYDEK1KZ201851; 1GCPYDEK1KZ271981; 1GCPYDEK1KZ288635 | 1GCPYDEK1KZ242531

1GCPYDEK1KZ255084 | 1GCPYDEK1KZ279000 | 1GCPYDEK1KZ227656 | 1GCPYDEK1KZ289803 | 1GCPYDEK1KZ273598

1GCPYDEK1KZ215541 | 1GCPYDEK1KZ247440 | 1GCPYDEK1KZ232100 | 1GCPYDEK1KZ286691; 1GCPYDEK1KZ289574; 1GCPYDEK1KZ266957 | 1GCPYDEK1KZ290322 | 1GCPYDEK1KZ256283; 1GCPYDEK1KZ296511 | 1GCPYDEK1KZ201512 | 1GCPYDEK1KZ211652 | 1GCPYDEK1KZ294550 | 1GCPYDEK1KZ269261

1GCPYDEK1KZ281779 | 1GCPYDEK1KZ225423 | 1GCPYDEK1KZ219220 | 1GCPYDEK1KZ246322 | 1GCPYDEK1KZ255280; 1GCPYDEK1KZ292961; 1GCPYDEK1KZ255781; 1GCPYDEK1KZ267901; 1GCPYDEK1KZ207486; 1GCPYDEK1KZ268367 | 1GCPYDEK1KZ219170 | 1GCPYDEK1KZ207763 | 1GCPYDEK1KZ214969 | 1GCPYDEK1KZ243727 | 1GCPYDEK1KZ201316; 1GCPYDEK1KZ212218 | 1GCPYDEK1KZ214017; 1GCPYDEK1KZ296007 | 1GCPYDEK1KZ284018; 1GCPYDEK1KZ258955 | 1GCPYDEK1KZ279532 | 1GCPYDEK1KZ270863; 1GCPYDEK1KZ213644 | 1GCPYDEK1KZ277201; 1GCPYDEK1KZ220299

1GCPYDEK1KZ251228; 1GCPYDEK1KZ235479 | 1GCPYDEK1KZ202904; 1GCPYDEK1KZ237930 | 1GCPYDEK1KZ218908 | 1GCPYDEK1KZ231187; 1GCPYDEK1KZ269969; 1GCPYDEK1KZ209481 | 1GCPYDEK1KZ261578 | 1GCPYDEK1KZ271642; 1GCPYDEK1KZ218956 | 1GCPYDEK1KZ235434; 1GCPYDEK1KZ256915 | 1GCPYDEK1KZ229889; 1GCPYDEK1KZ251732 | 1GCPYDEK1KZ263248; 1GCPYDEK1KZ253433; 1GCPYDEK1KZ252525 | 1GCPYDEK1KZ252749 | 1GCPYDEK1KZ263086 | 1GCPYDEK1KZ299702; 1GCPYDEK1KZ228886; 1GCPYDEK1KZ243047 | 1GCPYDEK1KZ285279 | 1GCPYDEK1KZ297996 | 1GCPYDEK1KZ276825 | 1GCPYDEK1KZ277604; 1GCPYDEK1KZ294614 | 1GCPYDEK1KZ214373; 1GCPYDEK1KZ223753; 1GCPYDEK1KZ217502 | 1GCPYDEK1KZ213403; 1GCPYDEK1KZ216687; 1GCPYDEK1KZ223784

1GCPYDEK1KZ278655 | 1GCPYDEK1KZ209500 | 1GCPYDEK1KZ202868; 1GCPYDEK1KZ231786 | 1GCPYDEK1KZ242755; 1GCPYDEK1KZ289106 | 1GCPYDEK1KZ215149 | 1GCPYDEK1KZ241315; 1GCPYDEK1KZ235935 | 1GCPYDEK1KZ258440 | 1GCPYDEK1KZ259572 | 1GCPYDEK1KZ286061; 1GCPYDEK1KZ245297 | 1GCPYDEK1KZ249818 | 1GCPYDEK1KZ216771; 1GCPYDEK1KZ293527; 1GCPYDEK1KZ239208 | 1GCPYDEK1KZ227575; 1GCPYDEK1KZ274461 | 1GCPYDEK1KZ296928; 1GCPYDEK1KZ224837 | 1GCPYDEK1KZ235241; 1GCPYDEK1KZ259118; 1GCPYDEK1KZ218326 | 1GCPYDEK1KZ224854 | 1GCPYDEK1KZ200991 | 1GCPYDEK1KZ263881 | 1GCPYDEK1KZ246224; 1GCPYDEK1KZ206483 | 1GCPYDEK1KZ207245 | 1GCPYDEK1KZ221050; 1GCPYDEK1KZ227608; 1GCPYDEK1KZ219136 | 1GCPYDEK1KZ210033; 1GCPYDEK1KZ216740; 1GCPYDEK1KZ256543 | 1GCPYDEK1KZ209321 | 1GCPYDEK1KZ287033 | 1GCPYDEK1KZ252766; 1GCPYDEK1KZ268644 | 1GCPYDEK1KZ261449 | 1GCPYDEK1KZ205141 | 1GCPYDEK1KZ269132 | 1GCPYDEK1KZ264092; 1GCPYDEK1KZ210713

1GCPYDEK1KZ241878 | 1GCPYDEK1KZ288733 | 1GCPYDEK1KZ265484; 1GCPYDEK1KZ286884; 1GCPYDEK1KZ221209 | 1GCPYDEK1KZ239001 | 1GCPYDEK1KZ206564 | 1GCPYDEK1KZ210484; 1GCPYDEK1KZ246837; 1GCPYDEK1KZ255649 | 1GCPYDEK1KZ275352 | 1GCPYDEK1KZ286352 | 1GCPYDEK1KZ273715 | 1GCPYDEK1KZ280549; 1GCPYDEK1KZ231643 | 1GCPYDEK1KZ260947 | 1GCPYDEK1KZ211103; 1GCPYDEK1KZ210940 | 1GCPYDEK1KZ217791; 1GCPYDEK1KZ200702; 1GCPYDEK1KZ297447

1GCPYDEK1KZ215183 | 1GCPYDEK1KZ219072

1GCPYDEK1KZ231366 | 1GCPYDEK1KZ234087; 1GCPYDEK1KZ214146; 1GCPYDEK1KZ229178 | 1GCPYDEK1KZ247437 | 1GCPYDEK1KZ240066; 1GCPYDEK1KZ294399; 1GCPYDEK1KZ281183 | 1GCPYDEK1KZ239340

1GCPYDEK1KZ201235 | 1GCPYDEK1KZ219332 | 1GCPYDEK1KZ249298; 1GCPYDEK1KZ288425; 1GCPYDEK1KZ299506 | 1GCPYDEK1KZ273763 | 1GCPYDEK1KZ232145 | 1GCPYDEK1KZ252685; 1GCPYDEK1KZ268529 | 1GCPYDEK1KZ298775 | 1GCPYDEK1KZ215801 | 1GCPYDEK1KZ211893 | 1GCPYDEK1KZ289669 | 1GCPYDEK1KZ279420 | 1GCPYDEK1KZ223302 | 1GCPYDEK1KZ210467 | 1GCPYDEK1KZ299361 | 1GCPYDEK1KZ254310 | 1GCPYDEK1KZ273990; 1GCPYDEK1KZ211604 | 1GCPYDEK1KZ234302; 1GCPYDEK1KZ262682 | 1GCPYDEK1KZ202224 | 1GCPYDEK1KZ257630

1GCPYDEK1KZ227284 | 1GCPYDEK1KZ232503 | 1GCPYDEK1KZ242433 | 1GCPYDEK1KZ298789; 1GCPYDEK1KZ248989 | 1GCPYDEK1KZ239242; 1GCPYDEK1KZ243422

1GCPYDEK1KZ291440; 1GCPYDEK1KZ295018 | 1GCPYDEK1KZ287792; 1GCPYDEK1KZ261046; 1GCPYDEK1KZ286965 | 1GCPYDEK1KZ237135

1GCPYDEK1KZ265548 | 1GCPYDEK1KZ237118; 1GCPYDEK1KZ267221

1GCPYDEK1KZ271415; 1GCPYDEK1KZ296606 | 1GCPYDEK1KZ242089 | 1GCPYDEK1KZ203910 | 1GCPYDEK1KZ253271 | 1GCPYDEK1KZ263184 | 1GCPYDEK1KZ229116; 1GCPYDEK1KZ209593 | 1GCPYDEK1KZ221744; 1GCPYDEK1KZ230024

1GCPYDEK1KZ261113 | 1GCPYDEK1KZ266232 | 1GCPYDEK1KZ231190

1GCPYDEK1KZ223218; 1GCPYDEK1KZ262312 | 1GCPYDEK1KZ276159 | 1GCPYDEK1KZ237121; 1GCPYDEK1KZ203194 | 1GCPYDEK1KZ255800 | 1GCPYDEK1KZ205253 | 1GCPYDEK1KZ263539 | 1GCPYDEK1KZ287405; 1GCPYDEK1KZ297044 | 1GCPYDEK1KZ271494 | 1GCPYDEK1KZ217371; 1GCPYDEK1KZ205754 | 1GCPYDEK1KZ258826

1GCPYDEK1KZ266800 | 1GCPYDEK1KZ295651; 1GCPYDEK1KZ296539 | 1GCPYDEK1KZ274203 | 1GCPYDEK1KZ259541; 1GCPYDEK1KZ281989; 1GCPYDEK1KZ274914; 1GCPYDEK1KZ274489 | 1GCPYDEK1KZ243954 | 1GCPYDEK1KZ252976 | 1GCPYDEK1KZ253027; 1GCPYDEK1KZ275397 | 1GCPYDEK1KZ271625; 1GCPYDEK1KZ252797 | 1GCPYDEK1KZ240133 | 1GCPYDEK1KZ250838; 1GCPYDEK1KZ289817; 1GCPYDEK1KZ240021 | 1GCPYDEK1KZ267705 | 1GCPYDEK1KZ297397

1GCPYDEK1KZ288859 | 1GCPYDEK1KZ245218; 1GCPYDEK1KZ299571 | 1GCPYDEK1KZ274881; 1GCPYDEK1KZ230945 | 1GCPYDEK1KZ225521; 1GCPYDEK1KZ292913; 1GCPYDEK1KZ226166 | 1GCPYDEK1KZ233585 | 1GCPYDEK1KZ276470; 1GCPYDEK1KZ220545

1GCPYDEK1KZ289493; 1GCPYDEK1KZ247454 | 1GCPYDEK1KZ247468 | 1GCPYDEK1KZ298520 | 1GCPYDEK1KZ213045 | 1GCPYDEK1KZ205205 | 1GCPYDEK1KZ265369; 1GCPYDEK1KZ229665; 1GCPYDEK1KZ269552 | 1GCPYDEK1KZ225633 | 1GCPYDEK1KZ265338 | 1GCPYDEK1KZ214065 | 1GCPYDEK1KZ268787 | 1GCPYDEK1KZ272838 | 1GCPYDEK1KZ269356 | 1GCPYDEK1KZ268840; 1GCPYDEK1KZ242805; 1GCPYDEK1KZ208010; 1GCPYDEK1KZ289350; 1GCPYDEK1KZ260656 | 1GCPYDEK1KZ239015 | 1GCPYDEK1KZ214356; 1GCPYDEK1KZ250788 | 1GCPYDEK1KZ241427; 1GCPYDEK1KZ204815 | 1GCPYDEK1KZ277926; 1GCPYDEK1KZ291941; 1GCPYDEK1KZ205673; 1GCPYDEK1KZ260107 | 1GCPYDEK1KZ231805; 1GCPYDEK1KZ266733

1GCPYDEK1KZ237443 | 1GCPYDEK1KZ234641; 1GCPYDEK1KZ242545 | 1GCPYDEK1KZ287596

1GCPYDEK1KZ237832 | 1GCPYDEK1KZ267574; 1GCPYDEK1KZ259975; 1GCPYDEK1KZ229598 | 1GCPYDEK1KZ278476 | 1GCPYDEK1KZ249348; 1GCPYDEK1KZ263119 | 1GCPYDEK1KZ275481 | 1GCPYDEK1KZ228418 | 1GCPYDEK1KZ254744 | 1GCPYDEK1KZ264898 | 1GCPYDEK1KZ254176; 1GCPYDEK1KZ249057

1GCPYDEK1KZ282320; 1GCPYDEK1KZ243355; 1GCPYDEK1KZ254713; 1GCPYDEK1KZ252329 | 1GCPYDEK1KZ287775 | 1GCPYDEK1KZ204491 | 1GCPYDEK1KZ274685 | 1GCPYDEK1KZ253917

1GCPYDEK1KZ239807 | 1GCPYDEK1KZ203888 | 1GCPYDEK1KZ232940; 1GCPYDEK1KZ279482; 1GCPYDEK1KZ251973 | 1GCPYDEK1KZ294046 | 1GCPYDEK1KZ216060 | 1GCPYDEK1KZ251648 | 1GCPYDEK1KZ227267; 1GCPYDEK1KZ224790 | 1GCPYDEK1KZ208315 | 1GCPYDEK1KZ240083; 1GCPYDEK1KZ287730 | 1GCPYDEK1KZ223722 | 1GCPYDEK1KZ216270; 1GCPYDEK1KZ274668; 1GCPYDEK1KZ283760 | 1GCPYDEK1KZ222098; 1GCPYDEK1KZ229083 | 1GCPYDEK1KZ264626 | 1GCPYDEK1KZ223381 | 1GCPYDEK1KZ210923; 1GCPYDEK1KZ251746; 1GCPYDEK1KZ226040 | 1GCPYDEK1KZ233960 | 1GCPYDEK1KZ248135

1GCPYDEK1KZ246787; 1GCPYDEK1KZ272810; 1GCPYDEK1KZ296153; 1GCPYDEK1KZ201963; 1GCPYDEK1KZ221114; 1GCPYDEK1KZ215930 | 1GCPYDEK1KZ265176 | 1GCPYDEK1KZ299134; 1GCPYDEK1KZ260852 | 1GCPYDEK1KZ200358 | 1GCPYDEK1KZ286173; 1GCPYDEK1KZ246403 | 1GCPYDEK1KZ243596; 1GCPYDEK1KZ282821; 1GCPYDEK1KZ257823; 1GCPYDEK1KZ239743 | 1GCPYDEK1KZ295309; 1GCPYDEK1KZ236146 | 1GCPYDEK1KZ223686 | 1GCPYDEK1KZ249401 | 1GCPYDEK1KZ247230; 1GCPYDEK1KZ292541 | 1GCPYDEK1KZ259667 | 1GCPYDEK1KZ284410 | 1GCPYDEK1KZ263380; 1GCPYDEK1KZ275366 | 1GCPYDEK1KZ267851 | 1GCPYDEK1KZ290918 | 1GCPYDEK1KZ234526 | 1GCPYDEK1KZ277411 | 1GCPYDEK1KZ283628; 1GCPYDEK1KZ255697; 1GCPYDEK1KZ279787 | 1GCPYDEK1KZ203678 | 1GCPYDEK1KZ262276 | 1GCPYDEK1KZ227978; 1GCPYDEK1KZ208007 | 1GCPYDEK1KZ267154 | 1GCPYDEK1KZ298582 | 1GCPYDEK1KZ279062; 1GCPYDEK1KZ212011 | 1GCPYDEK1KZ225471; 1GCPYDEK1KZ223719 | 1GCPYDEK1KZ285296 | 1GCPYDEK1KZ295200

1GCPYDEK1KZ242173; 1GCPYDEK1KZ216155; 1GCPYDEK1KZ229990; 1GCPYDEK1KZ244456 | 1GCPYDEK1KZ235272 | 1GCPYDEK1KZ251018 | 1GCPYDEK1KZ229150 | 1GCPYDEK1KZ294838; 1GCPYDEK1KZ201381 | 1GCPYDEK1KZ241699; 1GCPYDEK1KZ211280 | 1GCPYDEK1KZ259216; 1GCPYDEK1KZ208654; 1GCPYDEK1KZ267414 | 1GCPYDEK1KZ269423 | 1GCPYDEK1KZ276503 | 1GCPYDEK1KZ225230 | 1GCPYDEK1KZ250225; 1GCPYDEK1KZ216916

1GCPYDEK1KZ251410; 1GCPYDEK1KZ244425

1GCPYDEK1KZ284939; 1GCPYDEK1KZ246899 | 1GCPYDEK1KZ250192 | 1GCPYDEK1KZ291938; 1GCPYDEK1KZ291521; 1GCPYDEK1KZ208170; 1GCPYDEK1KZ256638 | 1GCPYDEK1KZ237314; 1GCPYDEK1KZ297402 | 1GCPYDEK1KZ287162 | 1GCPYDEK1KZ267722; 1GCPYDEK1KZ260995 | 1GCPYDEK1KZ234803 | 1GCPYDEK1KZ215443 | 1GCPYDEK1KZ206127; 1GCPYDEK1KZ249933; 1GCPYDEK1KZ265677; 1GCPYDEK1KZ218049 | 1GCPYDEK1KZ281961 | 1GCPYDEK1KZ258292 | 1GCPYDEK1KZ270328

1GCPYDEK1KZ229066 | 1GCPYDEK1KZ230119 | 1GCPYDEK1KZ294449 | 1GCPYDEK1KZ250905 | 1GCPYDEK1KZ287114; 1GCPYDEK1KZ229777 | 1GCPYDEK1KZ205849 | 1GCPYDEK1KZ225311 | 1GCPYDEK1KZ204555 | 1GCPYDEK1KZ296783 | 1GCPYDEK1KZ236938 | 1GCPYDEK1KZ254114 | 1GCPYDEK1KZ242299

1GCPYDEK1KZ269499; 1GCPYDEK1KZ299456; 1GCPYDEK1KZ290661; 1GCPYDEK1KZ218701; 1GCPYDEK1KZ239838; 1GCPYDEK1KZ206936 | 1GCPYDEK1KZ209612 | 1GCPYDEK1KZ277019 | 1GCPYDEK1KZ230749 | 1GCPYDEK1KZ288246 | 1GCPYDEK1KZ294922 | 1GCPYDEK1KZ244280 | 1GCPYDEK1KZ211022 | 1GCPYDEK1KZ257224 | 1GCPYDEK1KZ262259 | 1GCPYDEK1KZ295505 | 1GCPYDEK1KZ203163 | 1GCPYDEK1KZ299960; 1GCPYDEK1KZ261547 | 1GCPYDEK1KZ264531 | 1GCPYDEK1KZ295620 | 1GCPYDEK1KZ245347 | 1GCPYDEK1KZ256803 | 1GCPYDEK1KZ277988; 1GCPYDEK1KZ296444 | 1GCPYDEK1KZ244764 | 1GCPYDEK1KZ206628 | 1GCPYDEK1KZ208122 | 1GCPYDEK1KZ267185 | 1GCPYDEK1KZ271463; 1GCPYDEK1KZ221825; 1GCPYDEK1KZ283144 | 1GCPYDEK1KZ228239; 1GCPYDEK1KZ287002; 1GCPYDEK1KZ209156; 1GCPYDEK1KZ298744 | 1GCPYDEK1KZ282026; 1GCPYDEK1KZ224949 | 1GCPYDEK1KZ210288

1GCPYDEK1KZ242982 | 1GCPYDEK1KZ230217 | 1GCPYDEK1KZ275545; 1GCPYDEK1KZ206824 | 1GCPYDEK1KZ201039 | 1GCPYDEK1KZ207049 | 1GCPYDEK1KZ280616 | 1GCPYDEK1KZ232128; 1GCPYDEK1KZ295097 | 1GCPYDEK1KZ280423; 1GCPYDEK1KZ245736 | 1GCPYDEK1KZ220450 | 1GCPYDEK1KZ206418; 1GCPYDEK1KZ233845 | 1GCPYDEK1KZ203938 | 1GCPYDEK1KZ264125

1GCPYDEK1KZ203583; 1GCPYDEK1KZ211487 | 1GCPYDEK1KZ220559; 1GCPYDEK1KZ292264; 1GCPYDEK1KZ284665 | 1GCPYDEK1KZ264223; 1GCPYDEK1KZ208136; 1GCPYDEK1KZ292569; 1GCPYDEK1KZ273858 | 1GCPYDEK1KZ237913 | 1GCPYDEK1KZ282737; 1GCPYDEK1KZ248006 | 1GCPYDEK1KZ261225 | 1GCPYDEK1KZ251634; 1GCPYDEK1KZ249009; 1GCPYDEK1KZ236373 | 1GCPYDEK1KZ275500 | 1GCPYDEK1KZ261581 | 1GCPYDEK1KZ200926 | 1GCPYDEK1KZ225714 | 1GCPYDEK1KZ216592 | 1GCPYDEK1KZ205978 | 1GCPYDEK1KZ268255 | 1GCPYDEK1KZ284231 | 1GCPYDEK1KZ295990

1GCPYDEK1KZ211960 | 1GCPYDEK1KZ216589; 1GCPYDEK1KZ244554

1GCPYDEK1KZ230458 | 1GCPYDEK1KZ249494 | 1GCPYDEK1KZ255392 | 1GCPYDEK1KZ261130 | 1GCPYDEK1KZ219749; 1GCPYDEK1KZ206063 | 1GCPYDEK1KZ298100; 1GCPYDEK1KZ216236

1GCPYDEK1KZ272175

1GCPYDEK1KZ227222

1GCPYDEK1KZ248684 | 1GCPYDEK1KZ236017 | 1GCPYDEK1KZ270233; 1GCPYDEK1KZ246532 | 1GCPYDEK1KZ256249 | 1GCPYDEK1KZ210176; 1GCPYDEK1KZ222425; 1GCPYDEK1KZ293723; 1GCPYDEK1KZ235661

1GCPYDEK1KZ298176 | 1GCPYDEK1KZ251830

1GCPYDEK1KZ252220; 1GCPYDEK1KZ239600 | 1GCPYDEK1KZ287257 | 1GCPYDEK1KZ212557

1GCPYDEK1KZ231562; 1GCPYDEK1KZ270877 | 1GCPYDEK1KZ206029

1GCPYDEK1KZ290191 | 1GCPYDEK1KZ275416 | 1GCPYDEK1KZ284522 | 1GCPYDEK1KZ213062 | 1GCPYDEK1KZ229939 | 1GCPYDEK1KZ249611 | 1GCPYDEK1KZ289378 | 1GCPYDEK1KZ261421 | 1GCPYDEK1KZ259278; 1GCPYDEK1KZ287811 | 1GCPYDEK1KZ296220 | 1GCPYDEK1KZ208721 | 1GCPYDEK1KZ278249; 1GCPYDEK1KZ202174 | 1GCPYDEK1KZ237202 | 1GCPYDEK1KZ238642 | 1GCPYDEK1KZ224269 | 1GCPYDEK1KZ286268 | 1GCPYDEK1KZ231965; 1GCPYDEK1KZ218889 | 1GCPYDEK1KZ269468; 1GCPYDEK1KZ240987; 1GCPYDEK1KZ271270 | 1GCPYDEK1KZ286027 | 1GCPYDEK1KZ297030 | 1GCPYDEK1KZ289705 | 1GCPYDEK1KZ289459 | 1GCPYDEK1KZ206550

1GCPYDEK1KZ266702 | 1GCPYDEK1KZ297206; 1GCPYDEK1KZ216995 | 1GCPYDEK1KZ225888; 1GCPYDEK1KZ252072 | 1GCPYDEK1KZ254632 | 1GCPYDEK1KZ230959 | 1GCPYDEK1KZ262357 | 1GCPYDEK1KZ284827; 1GCPYDEK1KZ270992 | 1GCPYDEK1KZ236339 | 1GCPYDEK1KZ296671 | 1GCPYDEK1KZ272936 | 1GCPYDEK1KZ222831 | 1GCPYDEK1KZ229214; 1GCPYDEK1KZ259426; 1GCPYDEK1KZ235644; 1GCPYDEK1KZ219024; 1GCPYDEK1KZ298808; 1GCPYDEK1KZ269437 | 1GCPYDEK1KZ295875

1GCPYDEK1KZ260771 | 1GCPYDEK1KZ258972 | 1GCPYDEK1KZ239046 | 1GCPYDEK1KZ201090 | 1GCPYDEK1KZ258888 | 1GCPYDEK1KZ275609 | 1GCPYDEK1KZ279319 | 1GCPYDEK1KZ277117; 1GCPYDEK1KZ250984 | 1GCPYDEK1KZ247504; 1GCPYDEK1KZ299991; 1GCPYDEK1KZ249656 | 1GCPYDEK1KZ220223 | 1GCPYDEK1KZ272046 | 1GCPYDEK1KZ283712

1GCPYDEK1KZ223638 | 1GCPYDEK1KZ257062

1GCPYDEK1KZ248278 | 1GCPYDEK1KZ221324 | 1GCPYDEK1KZ202451 | 1GCPYDEK1KZ278719; 1GCPYDEK1KZ258907 | 1GCPYDEK1KZ232369 | 1GCPYDEK1KZ294242 | 1GCPYDEK1KZ210260; 1GCPYDEK1KZ267994 | 1GCPYDEK1KZ269177 | 1GCPYDEK1KZ244859 | 1GCPYDEK1KZ266358 | 1GCPYDEK1KZ208072 | 1GCPYDEK1KZ251472; 1GCPYDEK1KZ248068 | 1GCPYDEK1KZ242125 | 1GCPYDEK1KZ298503; 1GCPYDEK1KZ260012 | 1GCPYDEK1KZ256302 | 1GCPYDEK1KZ233232 | 1GCPYDEK1KZ295827; 1GCPYDEK1KZ249026 | 1GCPYDEK1KZ287193 | 1GCPYDEK1KZ227446; 1GCPYDEK1KZ229973; 1GCPYDEK1KZ224143

1GCPYDEK1KZ281250; 1GCPYDEK1KZ283256; 1GCPYDEK1KZ235711 | 1GCPYDEK1KZ299103 | 1GCPYDEK1KZ254940; 1GCPYDEK1KZ266909 | 1GCPYDEK1KZ275206; 1GCPYDEK1KZ228404 | 1GCPYDEK1KZ260687; 1GCPYDEK1KZ289655 | 1GCPYDEK1KZ242030 | 1GCPYDEK1KZ296993; 1GCPYDEK1KZ223736; 1GCPYDEK1KZ233098 | 1GCPYDEK1KZ266098; 1GCPYDEK1KZ268286 | 1GCPYDEK1KZ226233 | 1GCPYDEK1KZ224367; 1GCPYDEK1KZ238575 | 1GCPYDEK1KZ273603 | 1GCPYDEK1KZ244361 | 1GCPYDEK1KZ238382 | 1GCPYDEK1KZ264948; 1GCPYDEK1KZ291681 | 1GCPYDEK1KZ232095 | 1GCPYDEK1KZ284102 | 1GCPYDEK1KZ270104; 1GCPYDEK1KZ278283 | 1GCPYDEK1KZ231075; 1GCPYDEK1KZ278039 | 1GCPYDEK1KZ247082 | 1GCPYDEK1KZ274363; 1GCPYDEK1KZ275884 | 1GCPYDEK1KZ263279; 1GCPYDEK1KZ220027 | 1GCPYDEK1KZ297240 | 1GCPYDEK1KZ208329; 1GCPYDEK1KZ212235; 1GCPYDEK1KZ245137 | 1GCPYDEK1KZ295312 | 1GCPYDEK1KZ205043 | 1GCPYDEK1KZ272676

1GCPYDEK1KZ251391 | 1GCPYDEK1KZ230511 | 1GCPYDEK1KZ206919

1GCPYDEK1KZ256977 | 1GCPYDEK1KZ273794; 1GCPYDEK1KZ203695 | 1GCPYDEK1KZ238804 | 1GCPYDEK1KZ287520 | 1GCPYDEK1KZ241556 | 1GCPYDEK1KZ237250 | 1GCPYDEK1KZ280857 | 1GCPYDEK1KZ223025 | 1GCPYDEK1KZ247051 | 1GCPYDEK1KZ271088 | 1GCPYDEK1KZ244845 | 1GCPYDEK1KZ243873; 1GCPYDEK1KZ294788 | 1GCPYDEK1KZ237068 | 1GCPYDEK1KZ235076; 1GCPYDEK1KZ246496; 1GCPYDEK1KZ295262; 1GCPYDEK1KZ266988 | 1GCPYDEK1KZ251584; 1GCPYDEK1KZ207830 | 1GCPYDEK1KZ266781 | 1GCPYDEK1KZ255778 | 1GCPYDEK1KZ207231 | 1GCPYDEK1KZ297948

1GCPYDEK1KZ219248 | 1GCPYDEK1KZ275433 | 1GCPYDEK1KZ202109 | 1GCPYDEK1KZ280907 | 1GCPYDEK1KZ217175 | 1GCPYDEK1KZ259314; 1GCPYDEK1KZ261256 | 1GCPYDEK1KZ213322; 1GCPYDEK1KZ221193; 1GCPYDEK1KZ268207

1GCPYDEK1KZ253089 | 1GCPYDEK1KZ218651 | 1GCPYDEK1KZ249429 | 1GCPYDEK1KZ210095; 1GCPYDEK1KZ237393 | 1GCPYDEK1KZ292815 | 1GCPYDEK1KZ207732; 1GCPYDEK1KZ288151; 1GCPYDEK1KZ208864; 1GCPYDEK1KZ281426 | 1GCPYDEK1KZ273536; 1GCPYDEK1KZ290935 | 1GCPYDEK1KZ254324 | 1GCPYDEK1KZ225454; 1GCPYDEK1KZ250404; 1GCPYDEK1KZ255229 | 1GCPYDEK1KZ285105; 1GCPYDEK1KZ204314; 1GCPYDEK1KZ236745; 1GCPYDEK1KZ233019 | 1GCPYDEK1KZ281135; 1GCPYDEK1KZ224966 | 1GCPYDEK1KZ216480; 1GCPYDEK1KZ273391 | 1GCPYDEK1KZ235515 | 1GCPYDEK1KZ269373 | 1GCPYDEK1KZ241508; 1GCPYDEK1KZ216799 | 1GCPYDEK1KZ219623 | 1GCPYDEK1KZ202563 | 1GCPYDEK1KZ211490 | 1GCPYDEK1KZ291731 | 1GCPYDEK1KZ270541 | 1GCPYDEK1KZ246465

1GCPYDEK1KZ202384 | 1GCPYDEK1KZ229715 | 1GCPYDEK1KZ254016 | 1GCPYDEK1KZ206581 | 1GCPYDEK1KZ203907

1GCPYDEK1KZ205382

1GCPYDEK1KZ206287 | 1GCPYDEK1KZ270801; 1GCPYDEK1KZ212591; 1GCPYDEK1KZ293236 | 1GCPYDEK1KZ281751; 1GCPYDEK1KZ246353 | 1GCPYDEK1KZ276355 | 1GCPYDEK1KZ227186 | 1GCPYDEK1KZ229536 | 1GCPYDEK1KZ211859 | 1GCPYDEK1KZ216611 | 1GCPYDEK1KZ235756 | 1GCPYDEK1KZ249236 | 1GCPYDEK1KZ212686 | 1GCPYDEK1KZ216981 | 1GCPYDEK1KZ218858 | 1GCPYDEK1KZ275769; 1GCPYDEK1KZ239161 | 1GCPYDEK1KZ205334; 1GCPYDEK1KZ236177 | 1GCPYDEK1KZ221517 | 1GCPYDEK1KZ224787 | 1GCPYDEK1KZ296590

1GCPYDEK1KZ282253 | 1GCPYDEK1KZ280924; 1GCPYDEK1KZ255750 | 1GCPYDEK1KZ225941; 1GCPYDEK1KZ248894 | 1GCPYDEK1KZ269048 | 1GCPYDEK1KZ225647 | 1GCPYDEK1KZ252802; 1GCPYDEK1KZ296623 | 1GCPYDEK1KZ277313; 1GCPYDEK1KZ226135; 1GCPYDEK1KZ240486 | 1GCPYDEK1KZ264870 | 1GCPYDEK1KZ289882; 1GCPYDEK1KZ206791 | 1GCPYDEK1KZ210632 | 1GCPYDEK1KZ253898; 1GCPYDEK1KZ222585 | 1GCPYDEK1KZ263962 | 1GCPYDEK1KZ218892 | 1GCPYDEK1KZ230587; 1GCPYDEK1KZ228659 | 1GCPYDEK1KZ297271; 1GCPYDEK1KZ213580 | 1GCPYDEK1KZ207939 | 1GCPYDEK1KZ217774 | 1GCPYDEK1KZ291177; 1GCPYDEK1KZ255344 | 1GCPYDEK1KZ288814 | 1GCPYDEK1KZ232520; 1GCPYDEK1KZ245588 | 1GCPYDEK1KZ245431 | 1GCPYDEK1KZ203549 | 1GCPYDEK1KZ255764 | 1GCPYDEK1KZ200313 | 1GCPYDEK1KZ256445 | 1GCPYDEK1KZ253402; 1GCPYDEK1KZ212526

1GCPYDEK1KZ280969 | 1GCPYDEK1KZ282446 | 1GCPYDEK1KZ293060; 1GCPYDEK1KZ295780; 1GCPYDEK1KZ233876; 1GCPYDEK1KZ262908; 1GCPYDEK1KZ223333; 1GCPYDEK1KZ244585

1GCPYDEK1KZ267073 | 1GCPYDEK1KZ235191; 1GCPYDEK1KZ285265; 1GCPYDEK1KZ275562; 1GCPYDEK1KZ241394 | 1GCPYDEK1KZ279434 | 1GCPYDEK1KZ220867; 1GCPYDEK1KZ274153 | 1GCPYDEK1KZ286450 | 1GCPYDEK1KZ212915 | 1GCPYDEK1KZ207391

1GCPYDEK1KZ208234 | 1GCPYDEK1KZ274198 | 1GCPYDEK1KZ263072 | 1GCPYDEK1KZ229147 | 1GCPYDEK1KZ286397 | 1GCPYDEK1KZ245378; 1GCPYDEK1KZ207505 | 1GCPYDEK1KZ292622 | 1GCPYDEK1KZ248409 | 1GCPYDEK1KZ229794; 1GCPYDEK1KZ226619 | 1GCPYDEK1KZ257725; 1GCPYDEK1KZ217662; 1GCPYDEK1KZ263749 | 1GCPYDEK1KZ228550; 1GCPYDEK1KZ275612; 1GCPYDEK1KZ250029; 1GCPYDEK1KZ289297 | 1GCPYDEK1KZ248863 | 1GCPYDEK1KZ298999; 1GCPYDEK1KZ291325 | 1GCPYDEK1KZ254601 | 1GCPYDEK1KZ235563

1GCPYDEK1KZ277182 | 1GCPYDEK1KZ282687 | 1GCPYDEK1KZ277666 | 1GCPYDEK1KZ288084 | 1GCPYDEK1KZ212977; 1GCPYDEK1KZ225227; 1GCPYDEK1KZ203096; 1GCPYDEK1KZ292457 | 1GCPYDEK1KZ239936; 1GCPYDEK1KZ220156 | 1GCPYDEK1KZ240925 | 1GCPYDEK1KZ263203 | 1GCPYDEK1KZ269938 | 1GCPYDEK1KZ281572; 1GCPYDEK1KZ283368 | 1GCPYDEK1KZ236678 | 1GCPYDEK1KZ251679 | 1GCPYDEK1KZ281510 | 1GCPYDEK1KZ233750 | 1GCPYDEK1KZ229374 | 1GCPYDEK1KZ291809; 1GCPYDEK1KZ203776 | 1GCPYDEK1KZ281653 | 1GCPYDEK1KZ272953

1GCPYDEK1KZ263251 | 1GCPYDEK1KZ209450

1GCPYDEK1KZ283600; 1GCPYDEK1KZ217452; 1GCPYDEK1KZ216849 | 1GCPYDEK1KZ233568; 1GCPYDEK1KZ252136; 1GCPYDEK1KZ284326 | 1GCPYDEK1KZ208301 | 1GCPYDEK1KZ219461 | 1GCPYDEK1KZ204894 | 1GCPYDEK1KZ231299 | 1GCPYDEK1KZ246479 | 1GCPYDEK1KZ288957; 1GCPYDEK1KZ201879 | 1GCPYDEK1KZ297934; 1GCPYDEK1KZ233022 | 1GCPYDEK1KZ244182 | 1GCPYDEK1KZ244389

1GCPYDEK1KZ211683 | 1GCPYDEK1KZ292426 | 1GCPYDEK1KZ226541 | 1GCPYDEK1KZ202952; 1GCPYDEK1KZ222439 | 1GCPYDEK1KZ280065 | 1GCPYDEK1KZ230122

1GCPYDEK1KZ242142; 1GCPYDEK1KZ234381 | 1GCPYDEK1KZ206676 | 1GCPYDEK1KZ239306; 1GCPYDEK1KZ203521 | 1GCPYDEK1KZ282723 | 1GCPYDEK1KZ254002 | 1GCPYDEK1KZ274671 | 1GCPYDEK1KZ276369; 1GCPYDEK1KZ209920 | 1GCPYDEK1KZ225387 | 1GCPYDEK1KZ232856; 1GCPYDEK1KZ202112; 1GCPYDEK1KZ277814 | 1GCPYDEK1KZ234414 | 1GCPYDEK1KZ263847 | 1GCPYDEK1KZ229584 | 1GCPYDEK1KZ228354 | 1GCPYDEK1KZ298310; 1GCPYDEK1KZ219069 | 1GCPYDEK1KZ264352 | 1GCPYDEK1KZ221470

1GCPYDEK1KZ288019; 1GCPYDEK1KZ268885 | 1GCPYDEK1KZ208752 | 1GCPYDEK1KZ245509; 1GCPYDEK1KZ246661; 1GCPYDEK1KZ234395 | 1GCPYDEK1KZ265078 | 1GCPYDEK1KZ207181 | 1GCPYDEK1KZ295147 | 1GCPYDEK1KZ202885 | 1GCPYDEK1KZ286755 | 1GCPYDEK1KZ227236

1GCPYDEK1KZ274332

1GCPYDEK1KZ243274 | 1GCPYDEK1KZ214471 | 1GCPYDEK1KZ295603 | 1GCPYDEK1KZ258342 | 1GCPYDEK1KZ273875; 1GCPYDEK1KZ207858 | 1GCPYDEK1KZ248734 | 1GCPYDEK1KZ260317; 1GCPYDEK1KZ283497 | 1GCPYDEK1KZ279529; 1GCPYDEK1KZ272516 | 1GCPYDEK1KZ211053; 1GCPYDEK1KZ263590 | 1GCPYDEK1KZ254856; 1GCPYDEK1KZ292040; 1GCPYDEK1KZ282740 | 1GCPYDEK1KZ287887 | 1GCPYDEK1KZ212784; 1GCPYDEK1KZ262195 | 1GCPYDEK1KZ296458 | 1GCPYDEK1KZ236230 | 1GCPYDEK1KZ263993 | 1GCPYDEK1KZ239712 | 1GCPYDEK1KZ210887 | 1GCPYDEK1KZ239239; 1GCPYDEK1KZ238088 | 1GCPYDEK1KZ292958 | 1GCPYDEK1KZ217726 | 1GCPYDEK1KZ249799; 1GCPYDEK1KZ212834 | 1GCPYDEK1KZ202708 | 1GCPYDEK1KZ266943 | 1GCPYDEK1KZ220853 | 1GCPYDEK1KZ236681 | 1GCPYDEK1KZ296301; 1GCPYDEK1KZ257420 | 1GCPYDEK1KZ228127 | 1GCPYDEK1KZ289865 | 1GCPYDEK1KZ297755 | 1GCPYDEK1KZ274945; 1GCPYDEK1KZ260589; 1GCPYDEK1KZ278851; 1GCPYDEK1KZ221503 | 1GCPYDEK1KZ229780 | 1GCPYDEK1KZ237524 | 1GCPYDEK1KZ299327 | 1GCPYDEK1KZ250600; 1GCPYDEK1KZ287212; 1GCPYDEK1KZ238723 | 1GCPYDEK1KZ251178 | 1GCPYDEK1KZ255747 | 1GCPYDEK1KZ273312 | 1GCPYDEK1KZ286416 | 1GCPYDEK1KZ201655; 1GCPYDEK1KZ214633 | 1GCPYDEK1KZ286710 | 1GCPYDEK1KZ285783; 1GCPYDEK1KZ245817 | 1GCPYDEK1KZ215104 | 1GCPYDEK1KZ202871

1GCPYDEK1KZ254405 | 1GCPYDEK1KZ228290 | 1GCPYDEK1KZ237460; 1GCPYDEK1KZ225700; 1GCPYDEK1KZ208637 | 1GCPYDEK1KZ267929 | 1GCPYDEK1KZ279403; 1GCPYDEK1KZ259779 | 1GCPYDEK1KZ241850; 1GCPYDEK1KZ241511 | 1GCPYDEK1KZ267882 | 1GCPYDEK1KZ231013 | 1GCPYDEK1KZ238141; 1GCPYDEK1KZ244974; 1GCPYDEK1KZ277005 | 1GCPYDEK1KZ253481; 1GCPYDEK1KZ278932 | 1GCPYDEK1KZ271169 | 1GCPYDEK1KZ284066 | 1GCPYDEK1KZ213319 | 1GCPYDEK1KZ224739 | 1GCPYDEK1KZ276372 | 1GCPYDEK1KZ293818

1GCPYDEK1KZ204961; 1GCPYDEK1KZ213465 | 1GCPYDEK1KZ264187 | 1GCPYDEK1KZ206578; 1GCPYDEK1KZ248023 | 1GCPYDEK1KZ254131; 1GCPYDEK1KZ249513; 1GCPYDEK1KZ284617 | 1GCPYDEK1KZ278607 | 1GCPYDEK1KZ266439 | 1GCPYDEK1KZ285184

1GCPYDEK1KZ274301; 1GCPYDEK1KZ211411 | 1GCPYDEK1KZ253013

1GCPYDEK1KZ299649 | 1GCPYDEK1KZ269129 | 1GCPYDEK1KZ210937; 1GCPYDEK1KZ203390 | 1GCPYDEK1KZ271592 | 1GCPYDEK1KZ294144 | 1GCPYDEK1KZ247518 | 1GCPYDEK1KZ244893 | 1GCPYDEK1KZ242447 | 1GCPYDEK1KZ292779 | 1GCPYDEK1KZ249902; 1GCPYDEK1KZ237555 | 1GCPYDEK1KZ299179; 1GCPYDEK1KZ202403; 1GCPYDEK1KZ219895 | 1GCPYDEK1KZ274721; 1GCPYDEK1KZ292989 | 1GCPYDEK1KZ261418 | 1GCPYDEK1KZ286349; 1GCPYDEK1KZ271589 | 1GCPYDEK1KZ219914; 1GCPYDEK1KZ220139 | 1GCPYDEK1KZ291597 | 1GCPYDEK1KZ229908 | 1GCPYDEK1KZ222683 | 1GCPYDEK1KZ297805 | 1GCPYDEK1KZ208413; 1GCPYDEK1KZ215359; 1GCPYDEK1KZ261953 | 1GCPYDEK1KZ223767 | 1GCPYDEK1KZ292653; 1GCPYDEK1KZ220819; 1GCPYDEK1KZ280535; 1GCPYDEK1KZ221758 | 1GCPYDEK1KZ295925; 1GCPYDEK1KZ245428 | 1GCPYDEK1KZ209836; 1GCPYDEK1KZ274234 | 1GCPYDEK1KZ294998 | 1GCPYDEK1KZ204927; 1GCPYDEK1KZ275772; 1GCPYDEK1KZ247759 | 1GCPYDEK1KZ217788 | 1GCPYDEK1KZ299828 | 1GCPYDEK1KZ268403; 1GCPYDEK1KZ296427; 1GCPYDEK1KZ212896 | 1GCPYDEK1KZ202286; 1GCPYDEK1KZ272550; 1GCPYDEK1KZ208248; 1GCPYDEK1KZ214860 | 1GCPYDEK1KZ292782 | 1GCPYDEK1KZ272595 | 1GCPYDEK1KZ288358; 1GCPYDEK1KZ221615 | 1GCPYDEK1KZ207388 | 1GCPYDEK1KZ207259 | 1GCPYDEK1KZ280891 | 1GCPYDEK1KZ267462 | 1GCPYDEK1KZ241377 | 1GCPYDEK1KZ264416; 1GCPYDEK1KZ220688; 1GCPYDEK1KZ201946 | 1GCPYDEK1KZ241640 | 1GCPYDEK1KZ211991 | 1GCPYDEK1KZ265260 | 1GCPYDEK1KZ295763 | 1GCPYDEK1KZ204930; 1GCPYDEK1KZ247163; 1GCPYDEK1KZ266196 | 1GCPYDEK1KZ250693 | 1GCPYDEK1KZ269860 | 1GCPYDEK1KZ224840; 1GCPYDEK1KZ259796 | 1GCPYDEK1KZ296234 | 1GCPYDEK1KZ293785

1GCPYDEK1KZ243470 | 1GCPYDEK1KZ271852 | 1GCPYDEK1KZ251066; 1GCPYDEK1KZ269180; 1GCPYDEK1KZ210856; 1GCPYDEK1KZ259054 | 1GCPYDEK1KZ231948 | 1GCPYDEK1KZ289784; 1GCPYDEK1KZ281667; 1GCPYDEK1KZ237233 | 1GCPYDEK1KZ282933; 1GCPYDEK1KZ291017; 1GCPYDEK1KZ248149 | 1GCPYDEK1KZ215832; 1GCPYDEK1KZ239631; 1GCPYDEK1KZ222148 | 1GCPYDEK1KZ297321 | 1GCPYDEK1KZ294225; 1GCPYDEK1KZ280731 | 1GCPYDEK1KZ207116 | 1GCPYDEK1KZ294158; 1GCPYDEK1KZ288473; 1GCPYDEK1KZ217953; 1GCPYDEK1KZ203941; 1GCPYDEK1KZ249592 | 1GCPYDEK1KZ254825

1GCPYDEK1KZ279305; 1GCPYDEK1KZ293141 | 1GCPYDEK1KZ265713 | 1GCPYDEK1KZ203633; 1GCPYDEK1KZ233702; 1GCPYDEK1KZ255411 | 1GCPYDEK1KZ264853; 1GCPYDEK1KZ256025 | 1GCPYDEK1KZ270314; 1GCPYDEK1KZ220951; 1GCPYDEK1KZ246966 | 1GCPYDEK1KZ258762 | 1GCPYDEK1KZ219296 | 1GCPYDEK1KZ280373; 1GCPYDEK1KZ253156 | 1GCPYDEK1KZ218861 | 1GCPYDEK1KZ253996; 1GCPYDEK1KZ226152 | 1GCPYDEK1KZ207178 | 1GCPYDEK1KZ270409; 1GCPYDEK1KZ265419 | 1GCPYDEK1KZ201638; 1GCPYDEK1KZ244084; 1GCPYDEK1KZ268031; 1GCPYDEK1KZ253349 | 1GCPYDEK1KZ247485; 1GCPYDEK1KZ265954; 1GCPYDEK1KZ227205; 1GCPYDEK1KZ232906; 1GCPYDEK1KZ278042 | 1GCPYDEK1KZ238592; 1GCPYDEK1KZ272130 | 1GCPYDEK1KZ295343 | 1GCPYDEK1KZ268966 | 1GCPYDEK1KZ209903 | 1GCPYDEK1KZ282074 | 1GCPYDEK1KZ235398; 1GCPYDEK1KZ299585

1GCPYDEK1KZ209139 | 1GCPYDEK1KZ273293 | 1GCPYDEK1KZ201669 | 1GCPYDEK1KZ290501 | 1GCPYDEK1KZ205656

1GCPYDEK1KZ274329 | 1GCPYDEK1KZ282513

1GCPYDEK1KZ276176

1GCPYDEK1KZ292474 | 1GCPYDEK1KZ295679 | 1GCPYDEK1KZ259250 | 1GCPYDEK1KZ285928 | 1GCPYDEK1KZ228810; 1GCPYDEK1KZ281491; 1GCPYDEK1KZ212588 | 1GCPYDEK1KZ281443; 1GCPYDEK1KZ264979 | 1GCPYDEK1KZ226295 | 1GCPYDEK1KZ274279 | 1GCPYDEK1KZ285525; 1GCPYDEK1KZ253173 | 1GCPYDEK1KZ201218 | 1GCPYDEK1KZ211506; 1GCPYDEK1KZ264920 | 1GCPYDEK1KZ221940 | 1GCPYDEK1KZ257157; 1GCPYDEK1KZ254419 | 1GCPYDEK1KZ289347 | 1GCPYDEK1KZ232985; 1GCPYDEK1KZ282141 | 1GCPYDEK1KZ286688 | 1GCPYDEK1KZ209044 | 1GCPYDEK1KZ220111 | 1GCPYDEK1KZ201221 | 1GCPYDEK1KZ266750; 1GCPYDEK1KZ243176

1GCPYDEK1KZ280213; 1GCPYDEK1KZ211697 | 1GCPYDEK1KZ277618 | 1GCPYDEK1KZ206225; 1GCPYDEK1KZ291423 | 1GCPYDEK1KZ268661

1GCPYDEK1KZ289672; 1GCPYDEK1KZ269485; 1GCPYDEK1KZ257899 | 1GCPYDEK1KZ251102 | 1GCPYDEK1KZ246711; 1GCPYDEK1KZ214793 | 1GCPYDEK1KZ237927 | 1GCPYDEK1KZ274296

1GCPYDEK1KZ262620; 1GCPYDEK1KZ239855 | 1GCPYDEK1KZ244134 | 1GCPYDEK1KZ219119; 1GCPYDEK1KZ223901 | 1GCPYDEK1KZ249477 | 1GCPYDEK1KZ224319

1GCPYDEK1KZ244862 | 1GCPYDEK1KZ201820; 1GCPYDEK1KZ275092 | 1GCPYDEK1KZ254663 | 1GCPYDEK1KZ234557 | 1GCPYDEK1KZ201722

1GCPYDEK1KZ241900 | 1GCPYDEK1KZ212669; 1GCPYDEK1KZ260706 | 1GCPYDEK1KZ210680 | 1GCPYDEK1KZ273844 | 1GCPYDEK1KZ259829 | 1GCPYDEK1KZ287534 | 1GCPYDEK1KZ213336 | 1GCPYDEK1KZ271284; 1GCPYDEK1KZ283385 | 1GCPYDEK1KZ206774 | 1GCPYDEK1KZ250810 | 1GCPYDEK1KZ286075 | 1GCPYDEK1KZ285363; 1GCPYDEK1KZ233375

1GCPYDEK1KZ217208 | 1GCPYDEK1KZ263329; 1GCPYDEK1KZ234512 | 1GCPYDEK1KZ243744 | 1GCPYDEK1KZ216043; 1GCPYDEK1KZ259958 | 1GCPYDEK1KZ271480

1GCPYDEK1KZ244263; 1GCPYDEK1KZ247907

1GCPYDEK1KZ200232 | 1GCPYDEK1KZ255537 | 1GCPYDEK1KZ232484 | 1GCPYDEK1KZ222473 | 1GCPYDEK1KZ212848 | 1GCPYDEK1KZ221999

1GCPYDEK1KZ206130 | 1GCPYDEK1KZ231397 | 1GCPYDEK1KZ230508 | 1GCPYDEK1KZ200909 | 1GCPYDEK1KZ220786 | 1GCPYDEK1KZ234266

1GCPYDEK1KZ210226 | 1GCPYDEK1KZ205446 | 1GCPYDEK1KZ272306 | 1GCPYDEK1KZ264402; 1GCPYDEK1KZ206452 | 1GCPYDEK1KZ258986 | 1GCPYDEK1KZ217547 | 1GCPYDEK1KZ226278 | 1GCPYDEK1KZ215264; 1GCPYDEK1KZ298355 | 1GCPYDEK1KZ238933; 1GCPYDEK1KZ284634 | 1GCPYDEK1KZ240052; 1GCPYDEK1KZ249205; 1GCPYDEK1KZ237281; 1GCPYDEK1KZ288795; 1GCPYDEK1KZ299862; 1GCPYDEK1KZ254355 | 1GCPYDEK1KZ215524; 1GCPYDEK1KZ243341; 1GCPYDEK1KZ242920; 1GCPYDEK1KZ296718 | 1GCPYDEK1KZ277795; 1GCPYDEK1KZ265839; 1GCPYDEK1KZ257191 | 1GCPYDEK1KZ205236 | 1GCPYDEK1KZ210663; 1GCPYDEK1KZ262004 | 1GCPYDEK1KZ256428 | 1GCPYDEK1KZ215393 | 1GCPYDEK1KZ273200 | 1GCPYDEK1KZ275321; 1GCPYDEK1KZ291339 | 1GCPYDEK1KZ213191 | 1GCPYDEK1KZ296430; 1GCPYDEK1KZ245946 | 1GCPYDEK1KZ243971; 1GCPYDEK1KZ282284 | 1GCPYDEK1KZ253190; 1GCPYDEK1KZ233473 | 1GCPYDEK1KZ284942 | 1GCPYDEK1KZ255604 | 1GCPYDEK1KZ276131 | 1GCPYDEK1KZ228077

1GCPYDEK1KZ254999; 1GCPYDEK1KZ290790 | 1GCPYDEK1KZ280938; 1GCPYDEK1KZ276906 | 1GCPYDEK1KZ284777

1GCPYDEK1KZ205009 | 1GCPYDEK1KZ266408 | 1GCPYDEK1KZ278803 | 1GCPYDEK1KZ219198; 1GCPYDEK1KZ281295; 1GCPYDEK1KZ236633 | 1GCPYDEK1KZ261273; 1GCPYDEK1KZ272998; 1GCPYDEK1KZ261354; 1GCPYDEK1KZ281488; 1GCPYDEK1KZ245252; 1GCPYDEK1KZ296556 | 1GCPYDEK1KZ270975; 1GCPYDEK1KZ230279 | 1GCPYDEK1KZ218990 | 1GCPYDEK1KZ278817; 1GCPYDEK1KZ228502 | 1GCPYDEK1KZ273827 | 1GCPYDEK1KZ210565; 1GCPYDEK1KZ291275 | 1GCPYDEK1KZ263833 | 1GCPYDEK1KZ223266; 1GCPYDEK1KZ269017 | 1GCPYDEK1KZ298940 | 1GCPYDEK1KZ227592; 1GCPYDEK1KZ231660 | 1GCPYDEK1KZ278946; 1GCPYDEK1KZ299635 | 1GCPYDEK1KZ257854 | 1GCPYDEK1KZ256154 | 1GCPYDEK1KZ215779 | 1GCPYDEK1KZ252119; 1GCPYDEK1KZ268272 | 1GCPYDEK1KZ297061 | 1GCPYDEK1KZ224109; 1GCPYDEK1KZ285332 | 1GCPYDEK1KZ241587 | 1GCPYDEK1KZ267963 | 1GCPYDEK1KZ235708 | 1GCPYDEK1KZ245123; 1GCPYDEK1KZ285072 | 1GCPYDEK1KZ215071; 1GCPYDEK1KZ263959 | 1GCPYDEK1KZ293219 | 1GCPYDEK1KZ298002 | 1GCPYDEK1KZ226362 | 1GCPYDEK1KZ272774 | 1GCPYDEK1KZ234493 | 1GCPYDEK1KZ295634 | 1GCPYDEK1KZ253805 | 1GCPYDEK1KZ264271 | 1GCPYDEK1KZ272273 | 1GCPYDEK1KZ262245 | 1GCPYDEK1KZ231254

1GCPYDEK1KZ298873 | 1GCPYDEK1KZ256672; 1GCPYDEK1KZ240312 | 1GCPYDEK1KZ248703; 1GCPYDEK1KZ221839

1GCPYDEK1KZ205799; 1GCPYDEK1KZ269051 | 1GCPYDEK1KZ257059; 1GCPYDEK1KZ228161 | 1GCPYDEK1KZ219427 | 1GCPYDEK1KZ250421 | 1GCPYDEK1KZ263766 | 1GCPYDEK1KZ227396 | 1GCPYDEK1KZ263220 | 1GCPYDEK1KZ207343; 1GCPYDEK1KZ220755; 1GCPYDEK1KZ247874; 1GCPYDEK1KZ286738; 1GCPYDEK1KZ267347 | 1GCPYDEK1KZ290336

1GCPYDEK1KZ221145; 1GCPYDEK1KZ291468 | 1GCPYDEK1KZ231402; 1GCPYDEK1KZ293169; 1GCPYDEK1KZ298811; 1GCPYDEK1KZ265081

1GCPYDEK1KZ285475 | 1GCPYDEK1KZ233196 | 1GCPYDEK1KZ234882 | 1GCPYDEK1KZ205608 | 1GCPYDEK1KZ257840 | 1GCPYDEK1KZ276422 | 1GCPYDEK1KZ235028 | 1GCPYDEK1KZ234686 | 1GCPYDEK1KZ208282; 1GCPYDEK1KZ283225 | 1GCPYDEK1KZ244540 | 1GCPYDEK1KZ283130; 1GCPYDEK1KZ283824

1GCPYDEK1KZ283595; 1GCPYDEK1KZ259037; 1GCPYDEK1KZ272287 | 1GCPYDEK1KZ256736 | 1GCPYDEK1KZ206709; 1GCPYDEK1KZ215457 | 1GCPYDEK1KZ233683 | 1GCPYDEK1KZ283015

1GCPYDEK1KZ276520 | 1GCPYDEK1KZ276498 | 1GCPYDEK1KZ246417; 1GCPYDEK1KZ206435; 1GCPYDEK1KZ250483 | 1GCPYDEK1KZ264190 | 1GCPYDEK1KZ280955 | 1GCPYDEK1KZ293205 | 1GCPYDEK1KZ203809; 1GCPYDEK1KZ230363; 1GCPYDEK1KZ253092 | 1GCPYDEK1KZ242500 | 1GCPYDEK1KZ255134 | 1GCPYDEK1KZ237717 | 1GCPYDEK1KZ223297; 1GCPYDEK1KZ238866 | 1GCPYDEK1KZ203437; 1GCPYDEK1KZ257434; 1GCPYDEK1KZ254372 | 1GCPYDEK1KZ225051 | 1GCPYDEK1KZ213353; 1GCPYDEK1KZ229343 | 1GCPYDEK1KZ219606 | 1GCPYDEK1KZ241816 | 1GCPYDEK1KZ285282 | 1GCPYDEK1KZ238978; 1GCPYDEK1KZ223185; 1GCPYDEK1KZ266666; 1GCPYDEK1KZ205320; 1GCPYDEK1KZ214194; 1GCPYDEK1KZ295052; 1GCPYDEK1KZ203731; 1GCPYDEK1KZ236406 | 1GCPYDEK1KZ249639; 1GCPYDEK1KZ240441; 1GCPYDEK1KZ204071 | 1GCPYDEK1KZ260673 | 1GCPYDEK1KZ203034; 1GCPYDEK1KZ260897; 1GCPYDEK1KZ228693 | 1GCPYDEK1KZ273830; 1GCPYDEK1KZ215460 | 1GCPYDEK1KZ272807 | 1GCPYDEK1KZ216348 | 1GCPYDEK1KZ234445; 1GCPYDEK1KZ272984; 1GCPYDEK1KZ252086 | 1GCPYDEK1KZ288702; 1GCPYDEK1KZ244313 | 1GCPYDEK1KZ225177; 1GCPYDEK1KZ283919 | 1GCPYDEK1KZ239094

1GCPYDEK1KZ244344; 1GCPYDEK1KZ248264 | 1GCPYDEK1KZ274833; 1GCPYDEK1KZ291342

1GCPYDEK1KZ233814 | 1GCPYDEK1KZ209030 | 1GCPYDEK1KZ291860; 1GCPYDEK1KZ201607 | 1GCPYDEK1KZ245476; 1GCPYDEK1KZ246384 | 1GCPYDEK1KZ230931 | 1GCPYDEK1KZ232517 | 1GCPYDEK1KZ256770

1GCPYDEK1KZ284990 | 1GCPYDEK1KZ210761 | 1GCPYDEK1KZ268868 | 1GCPYDEK1KZ296668 | 1GCPYDEK1KZ245672 | 1GCPYDEK1KZ273987 | 1GCPYDEK1KZ226474 | 1GCPYDEK1KZ248832; 1GCPYDEK1KZ293897 | 1GCPYDEK1KZ232050 | 1GCPYDEK1KZ256431; 1GCPYDEK1KZ299781 | 1GCPYDEK1KZ227057; 1GCPYDEK1KZ240648 | 1GCPYDEK1KZ205267; 1GCPYDEK1KZ248765 | 1GCPYDEK1KZ291292 | 1GCPYDEK1KZ289199 | 1GCPYDEK1KZ258731

1GCPYDEK1KZ294953 | 1GCPYDEK1KZ274864 | 1GCPYDEK1KZ215135; 1GCPYDEK1KZ232386; 1GCPYDEK1KZ231481 | 1GCPYDEK1KZ260270

1GCPYDEK1KZ284259 | 1GCPYDEK1KZ213031; 1GCPYDEK1KZ299988; 1GCPYDEK1KZ261466 | 1GCPYDEK1KZ299229; 1GCPYDEK1KZ282043 | 1GCPYDEK1KZ209626; 1GCPYDEK1KZ233117

1GCPYDEK1KZ222859 | 1GCPYDEK1KZ274718; 1GCPYDEK1KZ265064 | 1GCPYDEK1KZ272645 | 1GCPYDEK1KZ262665; 1GCPYDEK1KZ260642; 1GCPYDEK1KZ265209 | 1GCPYDEK1KZ205026 | 1GCPYDEK1KZ273908 | 1GCPYDEK1KZ251939 | 1GCPYDEK1KZ246501; 1GCPYDEK1KZ215698 | 1GCPYDEK1KZ253061 | 1GCPYDEK1KZ295164; 1GCPYDEK1KZ210579 | 1GCPYDEK1KZ210758; 1GCPYDEK1KZ243839; 1GCPYDEK1KZ250449; 1GCPYDEK1KZ246580 | 1GCPYDEK1KZ223073; 1GCPYDEK1KZ262164; 1GCPYDEK1KZ218553; 1GCPYDEK1KZ270040 | 1GCPYDEK1KZ245543 | 1GCPYDEK1KZ259605 | 1GCPYDEK1KZ272063 | 1GCPYDEK1KZ281409 | 1GCPYDEK1KZ257207 | 1GCPYDEK1KZ289624 | 1GCPYDEK1KZ279725; 1GCPYDEK1KZ236468 | 1GCPYDEK1KZ282480

1GCPYDEK1KZ272290 | 1GCPYDEK1KZ280633; 1GCPYDEK1KZ226782 | 1GCPYDEK1KZ275223 | 1GCPYDEK1KZ268921; 1GCPYDEK1KZ275156 | 1GCPYDEK1KZ287369 | 1GCPYDEK1KZ200201; 1GCPYDEK1KZ267557 | 1GCPYDEK1KZ256798; 1GCPYDEK1KZ294533 | 1GCPYDEK1KZ242528 | 1GCPYDEK1KZ271432 | 1GCPYDEK1KZ272385; 1GCPYDEK1KZ270748; 1GCPYDEK1KZ220884; 1GCPYDEK1KZ256994 | 1GCPYDEK1KZ228208 | 1GCPYDEK1KZ220593 | 1GCPYDEK1KZ216723 | 1GCPYDEK1KZ293964; 1GCPYDEK1KZ238060 | 1GCPYDEK1KZ262200 | 1GCPYDEK1KZ291616; 1GCPYDEK1KZ231450 | 1GCPYDEK1KZ244277; 1GCPYDEK1KZ220870 | 1GCPYDEK1KZ202627; 1GCPYDEK1KZ200862; 1GCPYDEK1KZ232162; 1GCPYDEK1KZ241248 | 1GCPYDEK1KZ272404; 1GCPYDEK1KZ276758; 1GCPYDEK1KZ213496 | 1GCPYDEK1KZ231139; 1GCPYDEK1KZ244991 | 1GCPYDEK1KZ214518 | 1GCPYDEK1KZ238995 | 1GCPYDEK1KZ264030 | 1GCPYDEK1KZ225146

1GCPYDEK1KZ242416 | 1GCPYDEK1KZ282995; 1GCPYDEK1KZ209884; 1GCPYDEK1KZ291759 | 1GCPYDEK1KZ240598; 1GCPYDEK1KZ288585; 1GCPYDEK1KZ273049; 1GCPYDEK1KZ240472 | 1GCPYDEK1KZ200683; 1GCPYDEK1KZ251553 | 1GCPYDEK1KZ223431

1GCPYDEK1KZ278526 | 1GCPYDEK1KZ279983 | 1GCPYDEK1KZ295066 | 1GCPYDEK1KZ250631 | 1GCPYDEK1KZ228970

1GCPYDEK1KZ292734; 1GCPYDEK1KZ257837 | 1GCPYDEK1KZ230394 | 1GCPYDEK1KZ252041 | 1GCPYDEK1KZ204023; 1GCPYDEK1KZ296170; 1GCPYDEK1KZ291583 | 1GCPYDEK1KZ252363 | 1GCPYDEK1KZ268238; 1GCPYDEK1KZ290482; 1GCPYDEK1KZ250189; 1GCPYDEK1KZ258602; 1GCPYDEK1KZ274086; 1GCPYDEK1KZ218763 | 1GCPYDEK1KZ215376 | 1GCPYDEK1KZ248944 | 1GCPYDEK1KZ204832; 1GCPYDEK1KZ205348 | 1GCPYDEK1KZ262729; 1GCPYDEK1KZ200120 | 1GCPYDEK1KZ293530; 1GCPYDEK1KZ217936; 1GCPYDEK1KZ282916 | 1GCPYDEK1KZ244781 | 1GCPYDEK1KZ277067 | 1GCPYDEK1KZ276436 | 1GCPYDEK1KZ278798; 1GCPYDEK1KZ285668 | 1GCPYDEK1KZ273150 | 1GCPYDEK1KZ282852 | 1GCPYDEK1KZ268062 | 1GCPYDEK1KZ261063 | 1GCPYDEK1KZ282222; 1GCPYDEK1KZ270278; 1GCPYDEK1KZ265582; 1GCPYDEK1KZ220996; 1GCPYDEK1KZ229049 | 1GCPYDEK1KZ264206; 1GCPYDEK1KZ202210; 1GCPYDEK1KZ209707 | 1GCPYDEK1KZ289056 | 1GCPYDEK1KZ231609 | 1GCPYDEK1KZ243467; 1GCPYDEK1KZ217046; 1GCPYDEK1KZ281619 | 1GCPYDEK1KZ210081; 1GCPYDEK1KZ255845 | 1GCPYDEK1KZ204734 | 1GCPYDEK1KZ299800 | 1GCPYDEK1KZ245025 | 1GCPYDEK1KZ291258 | 1GCPYDEK1KZ275643 | 1GCPYDEK1KZ242478 | 1GCPYDEK1KZ211764 | 1GCPYDEK1KZ200876 | 1GCPYDEK1KZ267817; 1GCPYDEK1KZ231271 | 1GCPYDEK1KZ251388

1GCPYDEK1KZ248720 | 1GCPYDEK1KZ252475; 1GCPYDEK1KZ208279; 1GCPYDEK1KZ294256 | 1GCPYDEK1KZ283810 | 1GCPYDEK1KZ287999 | 1GCPYDEK1KZ294113 | 1GCPYDEK1KZ201428; 1GCPYDEK1KZ218875; 1GCPYDEK1KZ219444; 1GCPYDEK1KZ269034

1GCPYDEK1KZ279949 | 1GCPYDEK1KZ236034 | 1GCPYDEK1KZ248281 | 1GCPYDEK1KZ217709; 1GCPYDEK1KZ290773; 1GCPYDEK1KZ231044 | 1GCPYDEK1KZ209299 | 1GCPYDEK1KZ287579 | 1GCPYDEK1KZ210890 | 1GCPYDEK1KZ221923; 1GCPYDEK1KZ242772; 1GCPYDEK1KZ202580 | 1GCPYDEK1KZ288196 | 1GCPYDEK1KZ274962 | 1GCPYDEK1KZ244635 | 1GCPYDEK1KZ250502 | 1GCPYDEK1KZ294452 | 1GCPYDEK1KZ219203 | 1GCPYDEK1KZ273729 | 1GCPYDEK1KZ243310 | 1GCPYDEK1KZ252959 | 1GCPYDEK1KZ257255; 1GCPYDEK1KZ245090 | 1GCPYDEK1KZ222747 | 1GCPYDEK1KZ264240; 1GCPYDEK1KZ299473 | 1GCPYDEK1KZ223929 | 1GCPYDEK1KZ202319; 1GCPYDEK1KZ277232

1GCPYDEK1KZ253593 | 1GCPYDEK1KZ220898 | 1GCPYDEK1KZ275240 | 1GCPYDEK1KZ202529 | 1GCPYDEK1KZ217354 | 1GCPYDEK1KZ208461

1GCPYDEK1KZ288277 | 1GCPYDEK1KZ220240

1GCPYDEK1KZ257658 | 1GCPYDEK1KZ236051; 1GCPYDEK1KZ271429 | 1GCPYDEK1KZ286240; 1GCPYDEK1KZ294385; 1GCPYDEK1KZ271950 | 1GCPYDEK1KZ260950 | 1GCPYDEK1KZ208542; 1GCPYDEK1KZ225566; 1GCPYDEK1KZ201719 | 1GCPYDEK1KZ246420 | 1GCPYDEK1KZ236535 | 1GCPYDEK1KZ262021 | 1GCPYDEK1KZ268708 | 1GCPYDEK1KZ230380; 1GCPYDEK1KZ263511; 1GCPYDEK1KZ230783 | 1GCPYDEK1KZ269311 | 1GCPYDEK1KZ262228 | 1GCPYDEK1KZ236258; 1GCPYDEK1KZ297772 | 1GCPYDEK1KZ251911; 1GCPYDEK1KZ225907; 1GCPYDEK1KZ251309; 1GCPYDEK1KZ271821; 1GCPYDEK1KZ214440 | 1GCPYDEK1KZ248037 | 1GCPYDEK1KZ281703 | 1GCPYDEK1KZ221226; 1GCPYDEK1KZ259569; 1GCPYDEK1KZ211957 | 1GCPYDEK1KZ206595

1GCPYDEK1KZ221212; 1GCPYDEK1KZ250807

1GCPYDEK1KZ260849; 1GCPYDEK1KZ206449; 1GCPYDEK1KZ278705 | 1GCPYDEK1KZ292216; 1GCPYDEK1KZ232727 | 1GCPYDEK1KZ259751 | 1GCPYDEK1KZ210193 | 1GCPYDEK1KZ248426; 1GCPYDEK1KZ206208; 1GCPYDEK1KZ273956 | 1GCPYDEK1KZ238110 | 1GCPYDEK1KZ272841

1GCPYDEK1KZ201347 | 1GCPYDEK1KZ265355 | 1GCPYDEK1KZ272712 | 1GCPYDEK1KZ271110 | 1GCPYDEK1KZ292118 | 1GCPYDEK1KZ260351; 1GCPYDEK1KZ272659 | 1GCPYDEK1KZ211523 | 1GCPYDEK1KZ281216; 1GCPYDEK1KZ206466 | 1GCPYDEK1KZ294841 | 1GCPYDEK1KZ259393 | 1GCPYDEK1KZ256056 | 1GCPYDEK1KZ292300; 1GCPYDEK1KZ291728 | 1GCPYDEK1KZ231996 | 1GCPYDEK1KZ216513 | 1GCPYDEK1KZ277246 | 1GCPYDEK1KZ248443 | 1GCPYDEK1KZ201364

1GCPYDEK1KZ244666 | 1GCPYDEK1KZ213661 | 1GCPYDEK1KZ249575 | 1GCPYDEK1KZ285346 | 1GCPYDEK1KZ253819

1GCPYDEK1KZ211716 | 1GCPYDEK1KZ210372; 1GCPYDEK1KZ245512; 1GCPYDEK1KZ291714; 1GCPYDEK1KZ275528 | 1GCPYDEK1KZ203048 | 1GCPYDEK1KZ282592; 1GCPYDEK1KZ294919; 1GCPYDEK1KZ288120

1GCPYDEK1KZ232839; 1GCPYDEK1KZ296315; 1GCPYDEK1KZ278610 | 1GCPYDEK1KZ296203; 1GCPYDEK1KZ218424 | 1GCPYDEK1KZ299148 | 1GCPYDEK1KZ291020 | 1GCPYDEK1KZ249673 | 1GCPYDEK1KZ296640 | 1GCPYDEK1KZ224207 | 1GCPYDEK1KZ269504 | 1GCPYDEK1KZ223834 | 1GCPYDEK1KZ278963; 1GCPYDEK1KZ297870 | 1GCPYDEK1KZ241413 | 1GCPYDEK1KZ234932 | 1GCPYDEK1KZ288134; 1GCPYDEK1KZ299019; 1GCPYDEK1KZ231111 | 1GCPYDEK1KZ238057 | 1GCPYDEK1KZ283192

1GCPYDEK1KZ276789; 1GCPYDEK1KZ214597 | 1GCPYDEK1KZ237877 | 1GCPYDEK1KZ242674 | 1GCPYDEK1KZ206290; 1GCPYDEK1KZ260088; 1GCPYDEK1KZ234994; 1GCPYDEK1KZ229410 | 1GCPYDEK1KZ271723; 1GCPYDEK1KZ279580; 1GCPYDEK1KZ262035; 1GCPYDEK1KZ251956; 1GCPYDEK1KZ286013; 1GCPYDEK1KZ220965

1GCPYDEK1KZ240214; 1GCPYDEK1KZ265565 | 1GCPYDEK1KZ273617

1GCPYDEK1KZ251729; 1GCPYDEK1KZ280194 | 1GCPYDEK1KZ240892 | 1GCPYDEK1KZ254551; 1GCPYDEK1KZ282897; 1GCPYDEK1KZ295035; 1GCPYDEK1KZ263931 | 1GCPYDEK1KZ278025 | 1GCPYDEK1KZ203860 | 1GCPYDEK1KZ292281 | 1GCPYDEK1KZ215653 | 1GCPYDEK1KZ222862; 1GCPYDEK1KZ223588; 1GCPYDEK1KZ207357; 1GCPYDEK1KZ292460 | 1GCPYDEK1KZ272077; 1GCPYDEK1KZ249527 | 1GCPYDEK1KZ207729 | 1GCPYDEK1KZ282883; 1GCPYDEK1KZ203535; 1GCPYDEK1KZ253223

1GCPYDEK1KZ239127 | 1GCPYDEK1KZ204670 | 1GCPYDEK1KZ294192 | 1GCPYDEK1KZ241279 | 1GCPYDEK1KZ211828; 1GCPYDEK1KZ275979; 1GCPYDEK1KZ223798; 1GCPYDEK1KZ260379 | 1GCPYDEK1KZ297612 | 1GCPYDEK1KZ228158; 1GCPYDEK1KZ269146 | 1GCPYDEK1KZ214809 | 1GCPYDEK1KZ295746 | 1GCPYDEK1KZ285976 | 1GCPYDEK1KZ201753; 1GCPYDEK1KZ216219 | 1GCPYDEK1KZ207424 | 1GCPYDEK1KZ236857

1GCPYDEK1KZ288392; 1GCPYDEK1KZ298274; 1GCPYDEK1KZ208332 | 1GCPYDEK1KZ257580 | 1GCPYDEK1KZ215300 | 1GCPYDEK1KZ278834 | 1GCPYDEK1KZ229746; 1GCPYDEK1KZ231710 | 1GCPYDEK1KZ246191 | 1GCPYDEK1KZ226488; 1GCPYDEK1KZ285203; 1GCPYDEK1KZ299697 | 1GCPYDEK1KZ242383; 1GCPYDEK1KZ270054; 1GCPYDEK1KZ265033 | 1GCPYDEK1KZ234221 | 1GCPYDEK1KZ217581; 1GCPYDEK1KZ223493 | 1GCPYDEK1KZ252296; 1GCPYDEK1KZ267896 | 1GCPYDEK1KZ276114 | 1GCPYDEK1KZ280910 | 1GCPYDEK1KZ274752 | 1GCPYDEK1KZ206600

1GCPYDEK1KZ290305

1GCPYDEK1KZ204801 | 1GCPYDEK1KZ255442; 1GCPYDEK1KZ297089; 1GCPYDEK1KZ235465 | 1GCPYDEK1KZ246515; 1GCPYDEK1KZ228645 | 1GCPYDEK1KZ267784 | 1GCPYDEK1KZ217967; 1GCPYDEK1KZ250922; 1GCPYDEK1KZ227981 | 1GCPYDEK1KZ255988; 1GCPYDEK1KZ255960

1GCPYDEK1KZ203289

1GCPYDEK1KZ222232 | 1GCPYDEK1KZ247535 | 1GCPYDEK1KZ256560 | 1GCPYDEK1KZ211778; 1GCPYDEK1KZ206094 | 1GCPYDEK1KZ208217; 1GCPYDEK1KZ252718 | 1GCPYDEK1KZ241735; 1GCPYDEK1KZ254422; 1GCPYDEK1KZ222067

1GCPYDEK1KZ232422; 1GCPYDEK1KZ270703; 1GCPYDEK1KZ260981 | 1GCPYDEK1KZ284052 | 1GCPYDEK1KZ241282 | 1GCPYDEK1KZ202398 | 1GCPYDEK1KZ223607; 1GCPYDEK1KZ248605 | 1GCPYDEK1KZ241895 | 1GCPYDEK1KZ209013 | 1GCPYDEK1KZ208508

1GCPYDEK1KZ240276 | 1GCPYDEK1KZ228709 | 1GCPYDEK1KZ250371; 1GCPYDEK1KZ239998 | 1GCPYDEK1KZ234588; 1GCPYDEK1KZ267736; 1GCPYDEK1KZ273911 | 1GCPYDEK1KZ296265; 1GCPYDEK1KZ283581; 1GCPYDEK1KZ219315 | 1GCPYDEK1KZ210534 | 1GCPYDEK1KZ241654; 1GCPYDEK1KZ248569; 1GCPYDEK1KZ277599

1GCPYDEK1KZ237071; 1GCPYDEK1KZ285654 | 1GCPYDEK1KZ230816; 1GCPYDEK1KZ287758 | 1GCPYDEK1KZ256591 | 1GCPYDEK1KZ233828 | 1GCPYDEK1KZ248099

1GCPYDEK1KZ229570 | 1GCPYDEK1KZ293091; 1GCPYDEK1KZ277053 | 1GCPYDEK1KZ265646 | 1GCPYDEK1KZ294175; 1GCPYDEK1KZ214678

1GCPYDEK1KZ295715; 1GCPYDEK1KZ201641 | 1GCPYDEK1KZ253254

1GCPYDEK1KZ281684 | 1GCPYDEK1KZ275142 | 1GCPYDEK1KZ267171; 1GCPYDEK1KZ255652 | 1GCPYDEK1KZ215250 | 1GCPYDEK1KZ200697; 1GCPYDEK1KZ259538 | 1GCPYDEK1KZ293995 | 1GCPYDEK1KZ223476

1GCPYDEK1KZ285248; 1GCPYDEK1KZ243789 | 1GCPYDEK1KZ285802 | 1GCPYDEK1KZ204619 | 1GCPYDEK1KZ222215 | 1GCPYDEK1KZ200943 | 1GCPYDEK1KZ227818; 1GCPYDEK1KZ242979 | 1GCPYDEK1KZ270202

1GCPYDEK1KZ234364; 1GCPYDEK1KZ227155 | 1GCPYDEK1KZ248121 | 1GCPYDEK1KZ214454 | 1GCPYDEK1KZ237054 | 1GCPYDEK1KZ282527 | 1GCPYDEK1KZ281278 | 1GCPYDEK1KZ225499; 1GCPYDEK1KZ231836; 1GCPYDEK1KZ234610 | 1GCPYDEK1KZ209349 | 1GCPYDEK1KZ201350 | 1GCPYDEK1KZ259412; 1GCPYDEK1KZ248622; 1GCPYDEK1KZ258373; 1GCPYDEK1KZ266778 | 1GCPYDEK1KZ269535 | 1GCPYDEK1KZ209772 | 1GCPYDEK1KZ283970; 1GCPYDEK1KZ219816; 1GCPYDEK1KZ235045 | 1GCPYDEK1KZ244960 | 1GCPYDEK1KZ277621 | 1GCPYDEK1KZ221663 | 1GCPYDEK1KZ251181; 1GCPYDEK1KZ250208 | 1GCPYDEK1KZ252699 | 1GCPYDEK1KZ203955 | 1GCPYDEK1KZ267008; 1GCPYDEK1KZ215880; 1GCPYDEK1KZ222196; 1GCPYDEK1KZ220013

1GCPYDEK1KZ290272 | 1GCPYDEK1KZ222568; 1GCPYDEK1KZ268899 | 1GCPYDEK1KZ211618 | 1GCPYDEK1KZ281474

1GCPYDEK1KZ258115; 1GCPYDEK1KZ216222 | 1GCPYDEK1KZ281636 | 1GCPYDEK1KZ248779 | 1GCPYDEK1KZ234249 | 1GCPYDEK1KZ216415 | 1GCPYDEK1KZ266344; 1GCPYDEK1KZ252721 | 1GCPYDEK1KZ248829 | 1GCPYDEK1KZ299778 | 1GCPYDEK1KZ249978 | 1GCPYDEK1KZ248376 | 1GCPYDEK1KZ205639; 1GCPYDEK1KZ258146; 1GCPYDEK1KZ213451 | 1GCPYDEK1KZ267591 | 1GCPYDEK1KZ258941; 1GCPYDEK1KZ278252 | 1GCPYDEK1KZ296802 | 1GCPYDEK1KZ299330; 1GCPYDEK1KZ236969; 1GCPYDEK1KZ255571; 1GCPYDEK1KZ247227 | 1GCPYDEK1KZ225924; 1GCPYDEK1KZ273567; 1GCPYDEK1KZ224823 | 1GCPYDEK1KZ295889 | 1GCPYDEK1KZ282088 | 1GCPYDEK1KZ210842; 1GCPYDEK1KZ295469 | 1GCPYDEK1KZ277912 | 1GCPYDEK1KZ209433 | 1GCPYDEK1KZ255909 | 1GCPYDEK1KZ214261 | 1GCPYDEK1KZ291499

1GCPYDEK1KZ255487; 1GCPYDEK1KZ241492 | 1GCPYDEK1KZ250273; 1GCPYDEK1KZ202787 | 1GCPYDEK1KZ281670; 1GCPYDEK1KZ282849 | 1GCPYDEK1KZ288411

1GCPYDEK1KZ235093 | 1GCPYDEK1KZ275920 | 1GCPYDEK1KZ273374 | 1GCPYDEK1KZ244795 | 1GCPYDEK1KZ275173; 1GCPYDEK1KZ201977 | 1GCPYDEK1KZ205740 | 1GCPYDEK1KZ266022; 1GCPYDEK1KZ288036; 1GCPYDEK1KZ211117 | 1GCPYDEK1KZ283094 | 1GCPYDEK1KZ222523; 1GCPYDEK1KZ247762 | 1GCPYDEK1KZ244909 | 1GCPYDEK1KZ214034 | 1GCPYDEK1KZ257174; 1GCPYDEK1KZ274458 | 1GCPYDEK1KZ297173; 1GCPYDEK1KZ213515 | 1GCPYDEK1KZ222876 | 1GCPYDEK1KZ278901 | 1GCPYDEK1KZ200439 | 1GCPYDEK1KZ247003

1GCPYDEK1KZ206175; 1GCPYDEK1KZ280874; 1GCPYDEK1KZ241217 | 1GCPYDEK1KZ239757; 1GCPYDEK1KZ211036 | 1GCPYDEK1KZ239645 | 1GCPYDEK1KZ273228 | 1GCPYDEK1KZ266960; 1GCPYDEK1KZ264738; 1GCPYDEK1KZ277893; 1GCPYDEK1KZ271706 | 1GCPYDEK1KZ239225; 1GCPYDEK1KZ228564; 1GCPYDEK1KZ266604 | 1GCPYDEK1KZ278767 | 1GCPYDEK1KZ293690; 1GCPYDEK1KZ261807 | 1GCPYDEK1KZ237734 | 1GCPYDEK1KZ211358; 1GCPYDEK1KZ208525 | 1GCPYDEK1KZ275111; 1GCPYDEK1KZ253352 | 1GCPYDEK1KZ212655 | 1GCPYDEK1KZ243856 | 1GCPYDEK1KZ243419 | 1GCPYDEK1KZ248815 | 1GCPYDEK1KZ213143

1GCPYDEK1KZ250435 | 1GCPYDEK1KZ290059; 1GCPYDEK1KZ221968; 1GCPYDEK1KZ286562 | 1GCPYDEK1KZ241007 | 1GCPYDEK1KZ242092 | 1GCPYDEK1KZ201591; 1GCPYDEK1KZ290725 | 1GCPYDEK1KZ283290 | 1GCPYDEK1KZ287100 | 1GCPYDEK1KZ276579; 1GCPYDEK1KZ270037; 1GCPYDEK1KZ225616 | 1GCPYDEK1KZ296637; 1GCPYDEK1KZ205155; 1GCPYDEK1KZ244828 | 1GCPYDEK1KZ218732 | 1GCPYDEK1KZ204846 | 1GCPYDEK1KZ231545; 1GCPYDEK1KZ273424; 1GCPYDEK1KZ253528 | 1GCPYDEK1KZ295830 | 1GCPYDEK1KZ232730; 1GCPYDEK1KZ270765; 1GCPYDEK1KZ221422; 1GCPYDEK1KZ210002 | 1GCPYDEK1KZ285721; 1GCPYDEK1KZ230864 | 1GCPYDEK1KZ267915 | 1GCPYDEK1KZ299568; 1GCPYDEK1KZ266134

1GCPYDEK1KZ244800; 1GCPYDEK1KZ255005 | 1GCPYDEK1KZ276971 | 1GCPYDEK1KZ204264 | 1GCPYDEK1KZ274928 | 1GCPYDEK1KZ278154 | 1GCPYDEK1KZ226863 | 1GCPYDEK1KZ234090 | 1GCPYDEK1KZ223459; 1GCPYDEK1KZ224076; 1GCPYDEK1KZ244487 | 1GCPYDEK1KZ290014; 1GCPYDEK1KZ255859 | 1GCPYDEK1KZ219055; 1GCPYDEK1KZ200294 | 1GCPYDEK1KZ281121; 1GCPYDEK1KZ220285 | 1GCPYDEK1KZ226328 | 1GCPYDEK1KZ259331 | 1GCPYDEK1KZ240889 | 1GCPYDEK1KZ257918 | 1GCPYDEK1KZ226054; 1GCPYDEK1KZ222828; 1GCPYDEK1KZ232307 | 1GCPYDEK1KZ265792 | 1GCPYDEK1KZ217127; 1GCPYDEK1KZ299909 | 1GCPYDEK1KZ239886 | 1GCPYDEK1KZ223235 | 1GCPYDEK1KZ248104 | 1GCPYDEK1KZ211392 | 1GCPYDEK1KZ278896 | 1GCPYDEK1KZ284486 | 1GCPYDEK1KZ231352 | 1GCPYDEK1KZ252671 | 1GCPYDEK1KZ241038 | 1GCPYDEK1KZ200151; 1GCPYDEK1KZ202806; 1GCPYDEK1KZ264996 | 1GCPYDEK1KZ280812 | 1GCPYDEK1KZ295892; 1GCPYDEK1KZ225535; 1GCPYDEK1KZ265145 | 1GCPYDEK1KZ242710 | 1GCPYDEK1KZ274251; 1GCPYDEK1KZ249351

1GCPYDEK1KZ229357 | 1GCPYDEK1KZ254839 | 1GCPYDEK1KZ243811; 1GCPYDEK1KZ233425 | 1GCPYDEK1KZ218150 | 1GCPYDEK1KZ225731 | 1GCPYDEK1KZ278820 | 1GCPYDEK1KZ286612; 1GCPYDEK1KZ292488; 1GCPYDEK1KZ226037; 1GCPYDEK1KZ279515

1GCPYDEK1KZ238169; 1GCPYDEK1KZ228631 | 1GCPYDEK1KZ258082 | 1GCPYDEK1KZ268384 | 1GCPYDEK1KZ255621; 1GCPYDEK1KZ263704; 1GCPYDEK1KZ298758 | 1GCPYDEK1KZ231335

1GCPYDEK1KZ288179 | 1GCPYDEK1KZ251682 | 1GCPYDEK1KZ242206 | 1GCPYDEK1KZ285573; 1GCPYDEK1KZ239628 | 1GCPYDEK1KZ244067 | 1GCPYDEK1KZ288389 | 1GCPYDEK1KZ226880; 1GCPYDEK1KZ215877 | 1GCPYDEK1KZ213434; 1GCPYDEK1KZ219525 | 1GCPYDEK1KZ205589; 1GCPYDEK1KZ271740; 1GCPYDEK1KZ236860 | 1GCPYDEK1KZ218178; 1GCPYDEK1KZ278638 | 1GCPYDEK1KZ212462; 1GCPYDEK1KZ204166; 1GCPYDEK1KZ209710

1GCPYDEK1KZ297125 | 1GCPYDEK1KZ259295 | 1GCPYDEK1KZ290479 | 1GCPYDEK1KZ211456 | 1GCPYDEK1KZ245655 | 1GCPYDEK1KZ248877 | 1GCPYDEK1KZ270362 | 1GCPYDEK1KZ254209

1GCPYDEK1KZ224417 | 1GCPYDEK1KZ213692 | 1GCPYDEK1KZ283113; 1GCPYDEK1KZ265159

1GCPYDEK1KZ215328 | 1GCPYDEK1KZ212123

1GCPYDEK1KZ274220 | 1GCPYDEK1KZ234140 | 1GCPYDEK1KZ212817; 1GCPYDEK1KZ228323 | 1GCPYDEK1KZ263492; 1GCPYDEK1KZ207407 | 1GCPYDEK1KZ210338 | 1GCPYDEK1KZ217614 | 1GCPYDEK1KZ289963 | 1GCPYDEK1KZ263542 | 1GCPYDEK1KZ274315 | 1GCPYDEK1KZ224501; 1GCPYDEK1KZ214048; 1GCPYDEK1KZ264237 | 1GCPYDEK1KZ200554 | 1GCPYDEK1KZ290577; 1GCPYDEK1KZ212364; 1GCPYDEK1KZ200456 | 1GCPYDEK1KZ299098 | 1GCPYDEK1KZ286643 | 1GCPYDEK1KZ217158 | 1GCPYDEK1KZ267753 | 1GCPYDEK1KZ281006 | 1GCPYDEK1KZ256929; 1GCPYDEK1KZ284598; 1GCPYDEK1KZ235451; 1GCPYDEK1KZ274735 | 1GCPYDEK1KZ278977 | 1GCPYDEK1KZ267316 | 1GCPYDEK1KZ257501 | 1GCPYDEK1KZ275724 | 1GCPYDEK1KZ246112; 1GCPYDEK1KZ246952 | 1GCPYDEK1KZ290255

1GCPYDEK1KZ218066 | 1GCPYDEK1KZ246093 | 1GCPYDEK1KZ224899 | 1GCPYDEK1KZ223042; 1GCPYDEK1KZ219556 | 1GCPYDEK1KZ234428; 1GCPYDEK1KZ249723 | 1GCPYDEK1KZ210159 | 1GCPYDEK1KZ224062 | 1GCPYDEK1KZ269681 | 1GCPYDEK1KZ298324 | 1GCPYDEK1KZ287842 | 1GCPYDEK1KZ207200 | 1GCPYDEK1KZ287565 | 1GCPYDEK1KZ259832 | 1GCPYDEK1KZ222389; 1GCPYDEK1KZ200019 | 1GCPYDEK1KZ236700 | 1GCPYDEK1KZ252315 | 1GCPYDEK1KZ295729; 1GCPYDEK1KZ258809 | 1GCPYDEK1KZ265663 | 1GCPYDEK1KZ244733 | 1GCPYDEK1KZ217337; 1GCPYDEK1KZ227429 | 1GCPYDEK1KZ221307 | 1GCPYDEK1KZ286674 | 1GCPYDEK1KZ280793; 1GCPYDEK1KZ280986; 1GCPYDEK1KZ292085 | 1GCPYDEK1KZ286609 | 1GCPYDEK1KZ271785; 1GCPYDEK1KZ297920 | 1GCPYDEK1KZ281698; 1GCPYDEK1KZ280759; 1GCPYDEK1KZ280342 | 1GCPYDEK1KZ210405

1GCPYDEK1KZ256834 | 1GCPYDEK1KZ234770 | 1GCPYDEK1KZ224093 | 1GCPYDEK1KZ262777 | 1GCPYDEK1KZ297433 | 1GCPYDEK1KZ216902 | 1GCPYDEK1KZ261676 | 1GCPYDEK1KZ264593 | 1GCPYDEK1KZ223249 | 1GCPYDEK1KZ246904 | 1GCPYDEK1KZ210971; 1GCPYDEK1KZ254808 | 1GCPYDEK1KZ263606 | 1GCPYDEK1KZ221131; 1GCPYDEK1KZ241671 | 1GCPYDEK1KZ238396 | 1GCPYDEK1KZ297982 | 1GCPYDEK1KZ298260 | 1GCPYDEK1KZ233733 | 1GCPYDEK1KZ270152 | 1GCPYDEK1KZ283242 | 1GCPYDEK1KZ294130; 1GCPYDEK1KZ233327 | 1GCPYDEK1KZ251245 | 1GCPYDEK1KZ267087; 1GCPYDEK1KZ221856; 1GCPYDEK1KZ298601 | 1GCPYDEK1KZ257112 | 1GCPYDEK1KZ285931 | 1GCPYDEK1KZ251763; 1GCPYDEK1KZ282348 | 1GCPYDEK1KZ284469 | 1GCPYDEK1KZ288666 | 1GCPYDEK1KZ207214 | 1GCPYDEK1KZ201123 | 1GCPYDEK1KZ200103; 1GCPYDEK1KZ270894 | 1GCPYDEK1KZ288067 | 1GCPYDEK1KZ283774 | 1GCPYDEK1KZ245624

1GCPYDEK1KZ260544

1GCPYDEK1KZ267106 | 1GCPYDEK1KZ213207 | 1GCPYDEK1KZ225325 | 1GCPYDEK1KZ274931; 1GCPYDEK1KZ235059 | 1GCPYDEK1KZ299392 | 1GCPYDEK1KZ230573 | 1GCPYDEK1KZ274377 | 1GCPYDEK1KZ220397 | 1GCPYDEK1KZ237006; 1GCPYDEK1KZ235773 | 1GCPYDEK1KZ223591 | 1GCPYDEK1KZ211537 | 1GCPYDEK1KZ299554 | 1GCPYDEK1KZ210047; 1GCPYDEK1KZ228774 | 1GCPYDEK1KZ290448; 1GCPYDEK1KZ271155 | 1GCPYDEK1KZ292605; 1GCPYDEK1KZ204605; 1GCPYDEK1KZ285895 | 1GCPYDEK1KZ299652; 1GCPYDEK1KZ247292; 1GCPYDEK1KZ213627 | 1GCPYDEK1KZ263797; 1GCPYDEK1KZ223624 | 1GCPYDEK1KZ225390 | 1GCPYDEK1KZ289316 | 1GCPYDEK1KZ264349; 1GCPYDEK1KZ232565 | 1GCPYDEK1KZ235384 | 1GCPYDEK1KZ269809 | 1GCPYDEK1KZ255716 | 1GCPYDEK1KZ220738; 1GCPYDEK1KZ288652 | 1GCPYDEK1KZ238236 | 1GCPYDEK1KZ261967 | 1GCPYDEK1KZ295049 | 1GCPYDEK1KZ238785 | 1GCPYDEK1KZ274525; 1GCPYDEK1KZ225597 | 1GCPYDEK1KZ201672 | 1GCPYDEK1KZ283547

1GCPYDEK1KZ260477 | 1GCPYDEK1KZ269003 | 1GCPYDEK1KZ216429 | 1GCPYDEK1KZ229763; 1GCPYDEK1KZ238432 | 1GCPYDEK1KZ214759

1GCPYDEK1KZ290000; 1GCPYDEK1KZ234980

1GCPYDEK1KZ283631; 1GCPYDEK1KZ206726 | 1GCPYDEK1KZ223803 | 1GCPYDEK1KZ266084 | 1GCPYDEK1KZ285024 | 1GCPYDEK1KZ237040 | 1GCPYDEK1KZ270751 | 1GCPYDEK1KZ280115; 1GCPYDEK1KZ272497 | 1GCPYDEK1KZ254730 | 1GCPYDEK1KZ284357; 1GCPYDEK1KZ225342 | 1GCPYDEK1KZ217578; 1GCPYDEK1KZ291163 | 1GCPYDEK1KZ251259 | 1GCPYDEK1KZ288537; 1GCPYDEK1KZ265467; 1GCPYDEK1KZ245879; 1GCPYDEK1KZ237278; 1GCPYDEK1KZ261189 | 1GCPYDEK1KZ292099; 1GCPYDEK1KZ210517; 1GCPYDEK1KZ275299

1GCPYDEK1KZ230878; 1GCPYDEK1KZ298615; 1GCPYDEK1KZ201686; 1GCPYDEK1KZ223610; 1GCPYDEK1KZ203485; 1GCPYDEK1KZ249771 | 1GCPYDEK1KZ286366; 1GCPYDEK1KZ211232; 1GCPYDEK1KZ279269; 1GCPYDEK1KZ252637 | 1GCPYDEK1KZ264951; 1GCPYDEK1KZ286786; 1GCPYDEK1KZ236020; 1GCPYDEK1KZ242691 | 1GCPYDEK1KZ216110 | 1GCPYDEK1KZ259815; 1GCPYDEK1KZ247342 | 1GCPYDEK1KZ294077; 1GCPYDEK1KZ256350; 1GCPYDEK1KZ252346 | 1GCPYDEK1KZ218195; 1GCPYDEK1KZ295813; 1GCPYDEK1KZ285329; 1GCPYDEK1KZ240424 | 1GCPYDEK1KZ204300 | 1GCPYDEK1KZ202837 | 1GCPYDEK1KZ281992

1GCPYDEK1KZ284925 | 1GCPYDEK1KZ212266 | 1GCPYDEK1KZ258163 | 1GCPYDEK1KZ273925; 1GCPYDEK1KZ287260 | 1GCPYDEK1KZ227334

1GCPYDEK1KZ289834 | 1GCPYDEK1KZ224191 | 1GCPYDEK1KZ270720 | 1GCPYDEK1KZ287291; 1GCPYDEK1KZ295570 | 1GCPYDEK1KZ224630 | 1GCPYDEK1KZ260043; 1GCPYDEK1KZ216673 | 1GCPYDEK1KZ222361 | 1GCPYDEK1KZ257692 | 1GCPYDEK1KZ254727; 1GCPYDEK1KZ285217 | 1GCPYDEK1KZ257336 | 1GCPYDEK1KZ203518 | 1GCPYDEK1KZ273648; 1GCPYDEK1KZ280261 | 1GCPYDEK1KZ206970; 1GCPYDEK1KZ247129 | 1GCPYDEK1KZ256381; 1GCPYDEK1KZ245333; 1GCPYDEK1KZ202594; 1GCPYDEK1KZ295360 | 1GCPYDEK1KZ291146 | 1GCPYDEK1KZ269258 | 1GCPYDEK1KZ247339; 1GCPYDEK1KZ269101; 1GCPYDEK1KZ204992 | 1GCPYDEK1KZ230976 | 1GCPYDEK1KZ243937 | 1GCPYDEK1KZ261841; 1GCPYDEK1KZ298887; 1GCPYDEK1KZ235675 | 1GCPYDEK1KZ285671 | 1GCPYDEK1KZ246305; 1GCPYDEK1KZ296704 | 1GCPYDEK1KZ208587

1GCPYDEK1KZ202272 | 1GCPYDEK1KZ202370 | 1GCPYDEK1KZ240729; 1GCPYDEK1KZ227141 | 1GCPYDEK1KZ293575 | 1GCPYDEK1KZ280227 | 1GCPYDEK1KZ200327 | 1GCPYDEK1KZ238284; 1GCPYDEK1KZ275514 | 1GCPYDEK1KZ293351 | 1GCPYDEK1KZ241704 | 1GCPYDEK1KZ240519 | 1GCPYDEK1KZ280308 | 1GCPYDEK1KZ242965 | 1GCPYDEK1KZ279241 | 1GCPYDEK1KZ290711; 1GCPYDEK1KZ245185 | 1GCPYDEK1KZ228242; 1GCPYDEK1KZ264545; 1GCPYDEK1KZ216446; 1GCPYDEK1KZ225308 | 1GCPYDEK1KZ222036; 1GCPYDEK1KZ274847 | 1GCPYDEK1KZ283208 | 1GCPYDEK1KZ263153; 1GCPYDEK1KZ291356; 1GCPYDEK1KZ285900; 1GCPYDEK1KZ269521; 1GCPYDEK1KZ244215; 1GCPYDEK1KZ210906 | 1GCPYDEK1KZ246949 | 1GCPYDEK1KZ254257; 1GCPYDEK1KZ201994; 1GCPYDEK1KZ268515 | 1GCPYDEK1KZ226944; 1GCPYDEK1KZ241234; 1GCPYDEK1KZ255117; 1GCPYDEK1KZ252878 | 1GCPYDEK1KZ284035; 1GCPYDEK1KZ235174; 1GCPYDEK1KZ261158; 1GCPYDEK1KZ278087; 1GCPYDEK1KZ213630 | 1GCPYDEK1KZ232761 | 1GCPYDEK1KZ277151

1GCPYDEK1KZ295522 | 1GCPYDEK1KZ226765 | 1GCPYDEK1KZ228855; 1GCPYDEK1KZ280440 | 1GCPYDEK1KZ292751 | 1GCPYDEK1KZ220836; 1GCPYDEK1KZ217094 | 1GCPYDEK1KZ238186 | 1GCPYDEK1KZ280454; 1GCPYDEK1KZ265162 | 1GCPYDEK1KZ273102 | 1GCPYDEK1KZ223980; 1GCPYDEK1KZ285489; 1GCPYDEK1KZ222697 | 1GCPYDEK1KZ288313; 1GCPYDEK1KZ297898; 1GCPYDEK1KZ257904 | 1GCPYDEK1KZ227415 | 1GCPYDEK1KZ240195; 1GCPYDEK1KZ292507; 1GCPYDEK1KZ253576 | 1GCPYDEK1KZ295598 | 1GCPYDEK1KZ220058; 1GCPYDEK1KZ271334 | 1GCPYDEK1KZ277442; 1GCPYDEK1KZ221632

1GCPYDEK1KZ228547; 1GCPYDEK1KZ200960; 1GCPYDEK1KZ214986 | 1GCPYDEK1KZ206015 | 1GCPYDEK1KZ248510 | 1GCPYDEK1KZ275447 | 1GCPYDEK1KZ263752; 1GCPYDEK1KZ208069 | 1GCPYDEK1KZ265551 | 1GCPYDEK1KZ297707 | 1GCPYDEK1KZ214079; 1GCPYDEK1KZ231531 | 1GCPYDEK1KZ244778 | 1GCPYDEK1KZ281197 | 1GCPYDEK1KZ253707 | 1GCPYDEK1KZ250628 | 1GCPYDEK1KZ234171; 1GCPYDEK1KZ202773; 1GCPYDEK1KZ244523

1GCPYDEK1KZ288344; 1GCPYDEK1KZ248524

1GCPYDEK1KZ244618 | 1GCPYDEK1KZ253674

1GCPYDEK1KZ291549 | 1GCPYDEK1KZ273357 | 1GCPYDEK1KZ262147 | 1GCPYDEK1KZ247213; 1GCPYDEK1KZ278378 | 1GCPYDEK1KZ298128; 1GCPYDEK1KZ276811 | 1GCPYDEK1KZ206662; 1GCPYDEK1KZ222604 | 1GCPYDEK1KZ232288 | 1GCPYDEK1KZ219363; 1GCPYDEK1KZ222084; 1GCPYDEK1KZ240620; 1GCPYDEK1KZ209951; 1GCPYDEK1KZ259488; 1GCPYDEK1KZ274038; 1GCPYDEK1KZ234185 | 1GCPYDEK1KZ239709 | 1GCPYDEK1KZ231464 | 1GCPYDEK1KZ257885 | 1GCPYDEK1KZ274282 | 1GCPYDEK1KZ228533; 1GCPYDEK1KZ251150; 1GCPYDEK1KZ206144 | 1GCPYDEK1KZ272080; 1GCPYDEK1KZ285542 | 1GCPYDEK1KZ280101; 1GCPYDEK1KZ268756; 1GCPYDEK1KZ286741 | 1GCPYDEK1KZ284505 | 1GCPYDEK1KZ271768; 1GCPYDEK1KZ228175; 1GCPYDEK1KZ275268; 1GCPYDEK1KZ219234 | 1GCPYDEK1KZ250595

1GCPYDEK1KZ290174 | 1GCPYDEK1KZ292667; 1GCPYDEK1KZ244747 | 1GCPYDEK1KZ267607 | 1GCPYDEK1KZ286514

1GCPYDEK1KZ271995 | 1GCPYDEK1KZ209464

1GCPYDEK1KZ242853 | 1GCPYDEK1KZ246854 | 1GCPYDEK1KZ256087; 1GCPYDEK1KZ219881; 1GCPYDEK1KZ286593 | 1GCPYDEK1KZ256641; 1GCPYDEK1KZ245753; 1GCPYDEK1KZ202949; 1GCPYDEK1KZ206807 | 1GCPYDEK1KZ268420; 1GCPYDEK1KZ236759 | 1GCPYDEK1KZ216964; 1GCPYDEK1KZ206256; 1GCPYDEK1KZ203342 | 1GCPYDEK1KZ261323; 1GCPYDEK1KZ228838; 1GCPYDEK1KZ277571 | 1GCPYDEK1KZ291194; 1GCPYDEK1KZ256669; 1GCPYDEK1KZ252752; 1GCPYDEK1KZ258096; 1GCPYDEK1KZ203292 | 1GCPYDEK1KZ279384; 1GCPYDEK1KZ291390 | 1GCPYDEK1KZ204457; 1GCPYDEK1KZ220030 | 1GCPYDEK1KZ253321 | 1GCPYDEK1KZ258387 | 1GCPYDEK1KZ238219 | 1GCPYDEK1KZ225258; 1GCPYDEK1KZ292393; 1GCPYDEK1KZ223056; 1GCPYDEK1KZ298534; 1GCPYDEK1KZ280180 | 1GCPYDEK1KZ254792 | 1GCPYDEK1KZ240004 | 1GCPYDEK1KZ250046

1GCPYDEK1KZ294600 | 1GCPYDEK1KZ246840

1GCPYDEK1KZ270605 | 1GCPYDEK1KZ262438; 1GCPYDEK1KZ233554 | 1GCPYDEK1KZ236311 | 1GCPYDEK1KZ258180 | 1GCPYDEK1KZ206368 | 1GCPYDEK1KZ295956; 1GCPYDEK1KZ252945; 1GCPYDEK1KZ224935 | 1GCPYDEK1KZ248040

1GCPYDEK1KZ293608; 1GCPYDEK1KZ296976; 1GCPYDEK1KZ287310; 1GCPYDEK1KZ279790 | 1GCPYDEK1KZ259619

1GCPYDEK1KZ283564 | 1GCPYDEK1KZ226829 | 1GCPYDEK1KZ293284 | 1GCPYDEK1KZ228189 | 1GCPYDEK1KZ224580; 1GCPYDEK1KZ295245 | 1GCPYDEK1KZ286139 | 1GCPYDEK1KZ234607; 1GCPYDEK1KZ249219 | 1GCPYDEK1KZ245042; 1GCPYDEK1KZ294516 | 1GCPYDEK1KZ277862; 1GCPYDEK1KZ274248; 1GCPYDEK1KZ260513 | 1GCPYDEK1KZ291311; 1GCPYDEK1KZ290756 | 1GCPYDEK1KZ234431 | 1GCPYDEK1KZ204281 | 1GCPYDEK1KZ291289 | 1GCPYDEK1KZ289848 | 1GCPYDEK1KZ205284 | 1GCPYDEK1KZ262570 | 1GCPYDEK1KZ269275; 1GCPYDEK1KZ280597 | 1GCPYDEK1KZ251858 | 1GCPYDEK1KZ276856 | 1GCPYDEK1KZ254971 | 1GCPYDEK1KZ275898; 1GCPYDEK1KZ219153; 1GCPYDEK1KZ253206; 1GCPYDEK1KZ285086 | 1GCPYDEK1KZ205219 | 1GCPYDEK1KZ202255 | 1GCPYDEK1KZ247700 | 1GCPYDEK1KZ206984 | 1GCPYDEK1KZ289753; 1GCPYDEK1KZ247258 | 1GCPYDEK1KZ257479; 1GCPYDEK1KZ290157 | 1GCPYDEK1KZ252654 | 1GCPYDEK1KZ289462 | 1GCPYDEK1KZ251097; 1GCPYDEK1KZ201185 | 1GCPYDEK1KZ294564 | 1GCPYDEK1KZ226202 | 1GCPYDEK1KZ272757 | 1GCPYDEK1KZ267476 | 1GCPYDEK1KZ289073; 1GCPYDEK1KZ280485 | 1GCPYDEK1KZ246143; 1GCPYDEK1KZ212199 | 1GCPYDEK1KZ205933 | 1GCPYDEK1KZ210775 | 1GCPYDEK1KZ298565; 1GCPYDEK1KZ225745 | 1GCPYDEK1KZ257465 | 1GCPYDEK1KZ257952 | 1GCPYDEK1KZ201803 | 1GCPYDEK1KZ279322 | 1GCPYDEK1KZ213983 | 1GCPYDEK1KZ251164 | 1GCPYDEK1KZ230623 | 1GCPYDEK1KZ279871 | 1GCPYDEK1KZ284147; 1GCPYDEK1KZ200473 | 1GCPYDEK1KZ230993 | 1GCPYDEK1KZ292846 | 1GCPYDEK1KZ276307 | 1GCPYDEK1KZ205396 | 1GCPYDEK1KZ234817 | 1GCPYDEK1KZ251696 | 1GCPYDEK1KZ272726 | 1GCPYDEK1KZ224997 | 1GCPYDEK1KZ209948 | 1GCPYDEK1KZ275450 | 1GCPYDEK1KZ273620; 1GCPYDEK1KZ274069; 1GCPYDEK1KZ221467 | 1GCPYDEK1KZ222277; 1GCPYDEK1KZ274878 | 1GCPYDEK1KZ283550 | 1GCPYDEK1KZ219850 | 1GCPYDEK1KZ261984 | 1GCPYDEK1KZ235014 | 1GCPYDEK1KZ216091 | 1GCPYDEK1KZ224045; 1GCPYDEK1KZ259992; 1GCPYDEK1KZ244151

1GCPYDEK1KZ232405 | 1GCPYDEK1KZ248927; 1GCPYDEK1KZ215829; 1GCPYDEK1KZ238981; 1GCPYDEK1KZ230265 | 1GCPYDEK1KZ249091

1GCPYDEK1KZ226877 | 1GCPYDEK1KZ205897 | 1GCPYDEK1KZ225695; 1GCPYDEK1KZ299215

1GCPYDEK1KZ224725 | 1GCPYDEK1KZ214485 | 1GCPYDEK1KZ209867 | 1GCPYDEK1KZ290871

1GCPYDEK1KZ279398 | 1GCPYDEK1KZ233313 | 1GCPYDEK1KZ217757; 1GCPYDEK1KZ254226 | 1GCPYDEK1KZ251570; 1GCPYDEK1KZ281362 | 1GCPYDEK1KZ268045 | 1GCPYDEK1KZ202448 | 1GCPYDEK1KZ212963; 1GCPYDEK1KZ200506 | 1GCPYDEK1KZ203762; 1GCPYDEK1KZ238091 | 1GCPYDEK1KZ257160 | 1GCPYDEK1KZ288263; 1GCPYDEK1KZ273889; 1GCPYDEK1KZ296475 | 1GCPYDEK1KZ228449 | 1GCPYDEK1KZ275691 | 1GCPYDEK1KZ218746 | 1GCPYDEK1KZ248913; 1GCPYDEK1KZ212171 | 1GCPYDEK1KZ299957; 1GCPYDEK1KZ223509 | 1GCPYDEK1KZ276601 | 1GCPYDEK1KZ263458 | 1GCPYDEK1KZ211263 | 1GCPYDEK1KZ287873; 1GCPYDEK1KZ265131 | 1GCPYDEK1KZ290613 | 1GCPYDEK1KZ258860 | 1GCPYDEK1KZ224286 | 1GCPYDEK1KZ225275 | 1GCPYDEK1KZ264142; 1GCPYDEK1KZ290997; 1GCPYDEK1KZ268613; 1GCPYDEK1KZ249317; 1GCPYDEK1KZ268689 | 1GCPYDEK1KZ286948 | 1GCPYDEK1KZ281166 | 1GCPYDEK1KZ257305; 1GCPYDEK1KZ225678; 1GCPYDEK1KZ232064; 1GCPYDEK1KZ246644; 1GCPYDEK1KZ246207 | 1GCPYDEK1KZ225728; 1GCPYDEK1KZ280809 | 1GCPYDEK1KZ274976; 1GCPYDEK1KZ262097 | 1GCPYDEK1KZ294855; 1GCPYDEK1KZ276890 | 1GCPYDEK1KZ225518 | 1GCPYDEK1KZ217984; 1GCPYDEK1KZ243534 | 1GCPYDEK1KZ212297 | 1GCPYDEK1KZ253982 | 1GCPYDEK1KZ281037; 1GCPYDEK1KZ276694 | 1GCPYDEK1KZ286495; 1GCPYDEK1KZ241024 | 1GCPYDEK1KZ274699 | 1GCPYDEK1KZ277473; 1GCPYDEK1KZ205723 | 1GCPYDEK1KZ239290 | 1GCPYDEK1KZ214907 | 1GCPYDEK1KZ232534 | 1GCPYDEK1KZ200814 | 1GCPYDEK1KZ250855 | 1GCPYDEK1KZ211442 | 1GCPYDEK1KZ242321; 1GCPYDEK1KZ249334; 1GCPYDEK1KZ210727; 1GCPYDEK1KZ262293 | 1GCPYDEK1KZ206354 | 1GCPYDEK1KZ299893; 1GCPYDEK1KZ298078; 1GCPYDEK1KZ246434 | 1GCPYDEK1KZ217130 | 1GCPYDEK1KZ281040; 1GCPYDEK1KZ236714 | 1GCPYDEK1KZ245994 | 1GCPYDEK1KZ290689; 1GCPYDEK1KZ213286 | 1GCPYDEK1KZ246868 | 1GCPYDEK1KZ294886 | 1GCPYDEK1KZ292510 | 1GCPYDEK1KZ207455 | 1GCPYDEK1KZ240200; 1GCPYDEK1KZ202028 | 1GCPYDEK1KZ252069; 1GCPYDEK1KZ235448 | 1GCPYDEK1KZ285444; 1GCPYDEK1KZ262830 | 1GCPYDEK1KZ286402; 1GCPYDEK1KZ238625

1GCPYDEK1KZ247034 | 1GCPYDEK1KZ287601

1GCPYDEK1KZ241489

1GCPYDEK1KZ201557 | 1GCPYDEK1KZ200747; 1GCPYDEK1KZ263170 | 1GCPYDEK1KZ243159 | 1GCPYDEK1KZ293012; 1GCPYDEK1KZ286822 | 1GCPYDEK1KZ287906 | 1GCPYDEK1KZ231626 | 1GCPYDEK1KZ256168; 1GCPYDEK1KZ209769 | 1GCPYDEK1KZ254307; 1GCPYDEK1KZ247728; 1GCPYDEK1KZ223557 | 1GCPYDEK1KZ290840; 1GCPYDEK1KZ271401 | 1GCPYDEK1KZ278218; 1GCPYDEK1KZ239578 | 1GCPYDEK1KZ205222; 1GCPYDEK1KZ216401; 1GCPYDEK1KZ238589; 1GCPYDEK1KZ290627 | 1GCPYDEK1KZ249740 | 1GCPYDEK1KZ272614; 1GCPYDEK1KZ294709; 1GCPYDEK1KZ280325 | 1GCPYDEK1KZ287484; 1GCPYDEK1KZ235188 | 1GCPYDEK1KZ280602 | 1GCPYDEK1KZ245686

1GCPYDEK1KZ220514 | 1GCPYDEK1KZ261757 | 1GCPYDEK1KZ241721 | 1GCPYDEK1KZ238916 | 1GCPYDEK1KZ255103 | 1GCPYDEK1KZ200179 | 1GCPYDEK1KZ213613 | 1GCPYDEK1KZ235501 | 1GCPYDEK1KZ233361; 1GCPYDEK1KZ260818; 1GCPYDEK1KZ208475; 1GCPYDEK1KZ269762

1GCPYDEK1KZ255375 | 1GCPYDEK1KZ259877 | 1GCPYDEK1KZ228760 | 1GCPYDEK1KZ243064; 1GCPYDEK1KZ288375 | 1GCPYDEK1KZ262066 | 1GCPYDEK1KZ201008; 1GCPYDEK1KZ200442 | 1GCPYDEK1KZ250242 | 1GCPYDEK1KZ249561 | 1GCPYDEK1KZ225681 | 1GCPYDEK1KZ297058 | 1GCPYDEK1KZ256980 | 1GCPYDEK1KZ227530 | 1GCPYDEK1KZ283533 | 1GCPYDEK1KZ253870 | 1GCPYDEK1KZ214731 | 1GCPYDEK1KZ218973 | 1GCPYDEK1KZ293432 | 1GCPYDEK1KZ265341; 1GCPYDEK1KZ206693; 1GCPYDEK1KZ241718 | 1GCPYDEK1KZ290062 | 1GCPYDEK1KZ219685 | 1GCPYDEK1KZ250578; 1GCPYDEK1KZ236499 | 1GCPYDEK1KZ227138

1GCPYDEK1KZ247356; 1GCPYDEK1KZ205477 | 1GCPYDEK1KZ232341; 1GCPYDEK1KZ241203

1GCPYDEK1KZ212381; 1GCPYDEK1KZ277389 | 1GCPYDEK1KZ250564 | 1GCPYDEK1KZ242240 | 1GCPYDEK1KZ287436 | 1GCPYDEK1KZ211876; 1GCPYDEK1KZ235269; 1GCPYDEK1KZ258695 | 1GCPYDEK1KZ281264 | 1GCPYDEK1KZ287971; 1GCPYDEK1KZ282219 | 1GCPYDEK1KZ291180 | 1GCPYDEK1KZ203146

1GCPYDEK1KZ212851; 1GCPYDEK1KZ264822; 1GCPYDEK1KZ250077; 1GCPYDEK1KZ233344 | 1GCPYDEK1KZ212347; 1GCPYDEK1KZ246272 | 1GCPYDEK1KZ240102 | 1GCPYDEK1KZ271124

1GCPYDEK1KZ275318 | 1GCPYDEK1KZ273083; 1GCPYDEK1KZ276727; 1GCPYDEK1KZ203227 | 1GCPYDEK1KZ231142

1GCPYDEK1KZ279028; 1GCPYDEK1KZ206211 | 1GCPYDEK1KZ297481; 1GCPYDEK1KZ239077; 1GCPYDEK1KZ274900 | 1GCPYDEK1KZ289526 | 1GCPYDEK1KZ211179 | 1GCPYDEK1KZ238821; 1GCPYDEK1KZ207004

1GCPYDEK1KZ207634 | 1GCPYDEK1KZ214714 | 1GCPYDEK1KZ242884; 1GCPYDEK1KZ260785

1GCPYDEK1KZ227897; 1GCPYDEK1KZ273746; 1GCPYDEK1KZ269647; 1GCPYDEK1KZ273066

1GCPYDEK1KZ237345 | 1GCPYDEK1KZ263864; 1GCPYDEK1KZ252704; 1GCPYDEK1KZ203826; 1GCPYDEK1KZ288442 | 1GCPYDEK1KZ225468 | 1GCPYDEK1KZ255361 | 1GCPYDEK1KZ251424 | 1GCPYDEK1KZ278929; 1GCPYDEK1KZ297335; 1GCPYDEK1KZ297576 | 1GCPYDEK1KZ282267 | 1GCPYDEK1KZ298646 | 1GCPYDEK1KZ238205 | 1GCPYDEK1KZ240147 | 1GCPYDEK1KZ215667

1GCPYDEK1KZ223123

1GCPYDEK1KZ228001 | 1GCPYDEK1KZ236227; 1GCPYDEK1KZ247521 | 1GCPYDEK1KZ203552 | 1GCPYDEK1KZ224224; 1GCPYDEK1KZ248667 | 1GCPYDEK1KZ231321; 1GCPYDEK1KZ271446 | 1GCPYDEK1KZ253738 | 1GCPYDEK1KZ275853 | 1GCPYDEK1KZ239399; 1GCPYDEK1KZ236552; 1GCPYDEK1KZ205821 | 1GCPYDEK1KZ220478; 1GCPYDEK1KZ233649; 1GCPYDEK1KZ292586; 1GCPYDEK1KZ227348

1GCPYDEK1KZ233070 | 1GCPYDEK1KZ226409; 1GCPYDEK1KZ231173; 1GCPYDEK1KZ267798; 1GCPYDEK1KZ209366 | 1GCPYDEK1KZ281541 | 1GCPYDEK1KZ292698 | 1GCPYDEK1KZ203924 | 1GCPYDEK1KZ242318

1GCPYDEK1KZ292314 | 1GCPYDEK1KZ215166 | 1GCPYDEK1KZ212185; 1GCPYDEK1KZ264304 | 1GCPYDEK1KZ285427 | 1GCPYDEK1KZ292149 | 1GCPYDEK1KZ295861 | 1GCPYDEK1KZ299182 | 1GCPYDEK1KZ257126 | 1GCPYDEK1KZ296217 | 1GCPYDEK1KZ279935 | 1GCPYDEK1KZ240360 | 1GCPYDEK1KZ232212 | 1GCPYDEK1KZ217239; 1GCPYDEK1KZ270295

1GCPYDEK1KZ219010; 1GCPYDEK1KZ202935; 1GCPYDEK1KZ219766 | 1GCPYDEK1KZ278199; 1GCPYDEK1KZ200599 | 1GCPYDEK1KZ291051 | 1GCPYDEK1KZ281300; 1GCPYDEK1KZ250306 | 1GCPYDEK1KZ217113; 1GCPYDEK1KZ234624; 1GCPYDEK1KZ277277 | 1GCPYDEK1KZ291874 | 1GCPYDEK1KZ239404 | 1GCPYDEK1KZ209562 | 1GCPYDEK1KZ273939 | 1GCPYDEK1KZ230251

1GCPYDEK1KZ201901 | 1GCPYDEK1KZ239824; 1GCPYDEK1KZ272855 | 1GCPYDEK1KZ252458 | 1GCPYDEK1KZ261788 | 1GCPYDEK1KZ252590 | 1GCPYDEK1KZ259684 | 1GCPYDEK1KZ203969 | 1GCPYDEK1KZ299747 | 1GCPYDEK1KZ205401 | 1GCPYDEK1KZ262956; 1GCPYDEK1KZ287159; 1GCPYDEK1KZ213255

1GCPYDEK1KZ214342 | 1GCPYDEK1KZ250726; 1GCPYDEK1KZ226023; 1GCPYDEK1KZ202353 | 1GCPYDEK1KZ260415

1GCPYDEK1KZ282334

1GCPYDEK1KZ235546 | 1GCPYDEK1KZ289607 | 1GCPYDEK1KZ297853 | 1GCPYDEK1KZ258423 | 1GCPYDEK1KZ211702 | 1GCPYDEK1KZ280700 | 1GCPYDEK1KZ267980 | 1GCPYDEK1KZ216785 | 1GCPYDEK1KZ209190; 1GCPYDEK1KZ207696 | 1GCPYDEK1KZ234252; 1GCPYDEK1KZ242836 | 1GCPYDEK1KZ234851 | 1GCPYDEK1KZ263573; 1GCPYDEK1KZ220366 | 1GCPYDEK1KZ278381 | 1GCPYDEK1KZ258034 | 1GCPYDEK1KZ235871

1GCPYDEK1KZ254498; 1GCPYDEK1KZ226460 | 1GCPYDEK1KZ247065; 1GCPYDEK1KZ277800; 1GCPYDEK1KZ248796 | 1GCPYDEK1KZ204636 | 1GCPYDEK1KZ272905; 1GCPYDEK1KZ212042 | 1GCPYDEK1KZ276033 | 1GCPYDEK1KZ229245; 1GCPYDEK1KZ252430 | 1GCPYDEK1KZ232873 | 1GCPYDEK1KZ235594 | 1GCPYDEK1KZ262858 | 1GCPYDEK1KZ216057; 1GCPYDEK1KZ251889; 1GCPYDEK1KZ276257 | 1GCPYDEK1KZ280728; 1GCPYDEK1KZ295231 | 1GCPYDEK1KZ260530 | 1GCPYDEK1KZ268353; 1GCPYDEK1KZ252122 | 1GCPYDEK1KZ258633 | 1GCPYDEK1KZ256493; 1GCPYDEK1KZ292491 | 1GCPYDEK1KZ242254 | 1GCPYDEK1KZ205561; 1GCPYDEK1KZ270376 | 1GCPYDEK1KZ224014 | 1GCPYDEK1KZ231724 | 1GCPYDEK1KZ274749 | 1GCPYDEK1KZ262617 | 1GCPYDEK1KZ263587 | 1GCPYDEK1KZ242612; 1GCPYDEK1KZ204958; 1GCPYDEK1KZ236891 | 1GCPYDEK1KZ293768 | 1GCPYDEK1KZ243842; 1GCPYDEK1KZ245557; 1GCPYDEK1KZ243338 | 1GCPYDEK1KZ279708; 1GCPYDEK1KZ275674; 1GCPYDEK1KZ216883; 1GCPYDEK1KZ290143 | 1GCPYDEK1KZ272709 | 1GCPYDEK1KZ221243 | 1GCPYDEK1KZ266165; 1GCPYDEK1KZ215796; 1GCPYDEK1KZ212459 | 1GCPYDEK1KZ219783 | 1GCPYDEK1KZ292748 | 1GCPYDEK1KZ211912; 1GCPYDEK1KZ229696 | 1GCPYDEK1KZ216463; 1GCPYDEK1KZ251133 | 1GCPYDEK1KZ238267 | 1GCPYDEK1KZ218312; 1GCPYDEK1KZ260026 | 1GCPYDEK1KZ281927 | 1GCPYDEK1KZ247566; 1GCPYDEK1KZ254341 | 1GCPYDEK1KZ232291; 1GCPYDEK1KZ257871 | 1GCPYDEK1KZ226796 | 1GCPYDEK1KZ228337; 1GCPYDEK1KZ247311; 1GCPYDEK1KZ277716 | 1GCPYDEK1KZ257353; 1GCPYDEK1KZ250418 | 1GCPYDEK1KZ256199 | 1GCPYDEK1KZ226555 | 1GCPYDEK1KZ209982; 1GCPYDEK1KZ202997 | 1GCPYDEK1KZ282091; 1GCPYDEK1KZ203664; 1GCPYDEK1KZ257143; 1GCPYDEK1KZ208816

1GCPYDEK1KZ246577; 1GCPYDEK1KZ213918 | 1GCPYDEK1KZ200540 | 1GCPYDEK1KZ276582 | 1GCPYDEK1KZ271933 | 1GCPYDEK1KZ247194; 1GCPYDEK1KZ277960 | 1GCPYDEK1KZ284732; 1GCPYDEK1KZ296010

1GCPYDEK1KZ298212; 1GCPYDEK1KZ257238 | 1GCPYDEK1KZ205737 | 1GCPYDEK1KZ249835

1GCPYDEK1KZ288697; 1GCPYDEK1KZ227642; 1GCPYDEK1KZ298064; 1GCPYDEK1KZ210601 | 1GCPYDEK1KZ235580 | 1GCPYDEK1KZ257563 | 1GCPYDEK1KZ283614 | 1GCPYDEK1KZ298839; 1GCPYDEK1KZ230928 | 1GCPYDEK1KZ240617 | 1GCPYDEK1KZ253416

1GCPYDEK1KZ231030 | 1GCPYDEK1KZ206340 | 1GCPYDEK1KZ232453; 1GCPYDEK1KZ273584 | 1GCPYDEK1KZ243730 | 1GCPYDEK1KZ243386

1GCPYDEK1KZ208296 | 1GCPYDEK1KZ256753 | 1GCPYDEK1KZ295665; 1GCPYDEK1KZ296024; 1GCPYDEK1KZ295584 | 1GCPYDEK1KZ274055

1GCPYDEK1KZ256364 | 1GCPYDEK1KZ235322 | 1GCPYDEK1KZ227611 | 1GCPYDEK1KZ288649; 1GCPYDEK1KZ279868; 1GCPYDEK1KZ297299; 1GCPYDEK1KZ289977 | 1GCPYDEK1KZ246031; 1GCPYDEK1KZ265968 | 1GCPYDEK1KZ279031 | 1GCPYDEK1KZ233215 | 1GCPYDEK1KZ213742 | 1GCPYDEK1KZ214020; 1GCPYDEK1KZ226751; 1GCPYDEK1KZ243193

1GCPYDEK1KZ298548; 1GCPYDEK1KZ286979

1GCPYDEK1KZ234400; 1GCPYDEK1KZ221064; 1GCPYDEK1KZ244408 | 1GCPYDEK1KZ249589; 1GCPYDEK1KZ276145; 1GCPYDEK1KZ265534 | 1GCPYDEK1KZ274105 | 1GCPYDEK1KZ214826; 1GCPYDEK1KZ255327 | 1GCPYDEK1KZ258308; 1GCPYDEK1KZ241606

1GCPYDEK1KZ270829; 1GCPYDEK1KZ250399 | 1GCPYDEK1KZ246627 | 1GCPYDEK1KZ271348 | 1GCPYDEK1KZ242562 | 1GCPYDEK1KZ294208 | 1GCPYDEK1KZ207309 | 1GCPYDEK1KZ233974 | 1GCPYDEK1KZ201882 | 1GCPYDEK1KZ273195 | 1GCPYDEK1KZ212882 | 1GCPYDEK1KZ299411 | 1GCPYDEK1KZ292328; 1GCPYDEK1KZ206497; 1GCPYDEK1KZ257806 | 1GCPYDEK1KZ246076; 1GCPYDEK1KZ226958 | 1GCPYDEK1KZ208847; 1GCPYDEK1KZ294497; 1GCPYDEK1KZ242741; 1GCPYDEK1KZ272189 | 1GCPYDEK1KZ232159; 1GCPYDEK1KZ266263; 1GCPYDEK1KZ262875 | 1GCPYDEK1KZ261564 | 1GCPYDEK1KZ210274; 1GCPYDEK1KZ215863; 1GCPYDEK1KZ260625; 1GCPYDEK1KZ271964; 1GCPYDEK1KZ287629 | 1GCPYDEK1KZ282494 | 1GCPYDEK1KZ287050; 1GCPYDEK1KZ207889; 1GCPYDEK1KZ287274 | 1GCPYDEK1KZ264318 | 1GCPYDEK1KZ208640 | 1GCPYDEK1KZ245221 | 1GCPYDEK1KZ293463 | 1GCPYDEK1KZ221162 | 1GCPYDEK1KZ236907; 1GCPYDEK1KZ207973 | 1GCPYDEK1KZ206404 | 1GCPYDEK1KZ282270; 1GCPYDEK1KZ219279 | 1GCPYDEK1KZ291048 | 1GCPYDEK1KZ249155 | 1GCPYDEK1KZ211909 | 1GCPYDEK1KZ271866 | 1GCPYDEK1KZ224160 | 1GCPYDEK1KZ202093

1GCPYDEK1KZ264156 | 1GCPYDEK1KZ209383 | 1GCPYDEK1KZ258275 | 1GCPYDEK1KZ256218 | 1GCPYDEK1KZ247180; 1GCPYDEK1KZ298694

1GCPYDEK1KZ225891; 1GCPYDEK1KZ207925

1GCPYDEK1KZ290644 | 1GCPYDEK1KZ272743; 1GCPYDEK1KZ200098 | 1GCPYDEK1KZ283127 | 1GCPYDEK1KZ222845 | 1GCPYDEK1KZ287128

1GCPYDEK1KZ242237 | 1GCPYDEK1KZ242996 | 1GCPYDEK1KZ275349 | 1GCPYDEK1KZ208363 | 1GCPYDEK1KZ213563 | 1GCPYDEK1KZ214812; 1GCPYDEK1KZ242464

1GCPYDEK1KZ289168 | 1GCPYDEK1KZ227026 | 1GCPYDEK1KZ292233 | 1GCPYDEK1KZ207410; 1GCPYDEK1KZ283306; 1GCPYDEK1KZ225101

1GCPYDEK1KZ209853 | 1GCPYDEK1KZ207780 | 1GCPYDEK1KZ214843 | 1GCPYDEK1KZ231707 | 1GCPYDEK1KZ292930 | 1GCPYDEK1KZ250158 | 1GCPYDEK1KZ257532 | 1GCPYDEK1KZ230444 | 1GCPYDEK1KZ239418 | 1GCPYDEK1KZ222960; 1GCPYDEK1KZ241170 | 1GCPYDEK1KZ207861; 1GCPYDEK1KZ270927 | 1GCPYDEK1KZ250080 | 1GCPYDEK1KZ200859; 1GCPYDEK1KZ241072 | 1GCPYDEK1KZ268000 | 1GCPYDEK1KZ211845 | 1GCPYDEK1KZ233988 | 1GCPYDEK1KZ229553 | 1GCPYDEK1KZ260768 | 1GCPYDEK1KZ291082 | 1GCPYDEK1KZ225017; 1GCPYDEK1KZ276050; 1GCPYDEK1KZ209254

1GCPYDEK1KZ269471; 1GCPYDEK1KZ231884 | 1GCPYDEK1KZ208198; 1GCPYDEK1KZ285914; 1GCPYDEK1KZ275822; 1GCPYDEK1KZ210324 | 1GCPYDEK1KZ266442 | 1GCPYDEK1KZ288182 | 1GCPYDEK1KZ290367 | 1GCPYDEK1KZ262505; 1GCPYDEK1KZ265890 | 1GCPYDEK1KZ293849 | 1GCPYDEK1KZ234736 | 1GCPYDEK1KZ277702 | 1GCPYDEK1KZ231691; 1GCPYDEK1KZ240374; 1GCPYDEK1KZ279546 | 1GCPYDEK1KZ207021; 1GCPYDEK1KZ229987 | 1GCPYDEK1KZ270569 | 1GCPYDEK1KZ277490 | 1GCPYDEK1KZ207147; 1GCPYDEK1KZ238611; 1GCPYDEK1KZ239497 | 1GCPYDEK1KZ268434 | 1GCPYDEK1KZ204541; 1GCPYDEK1KZ273309; 1GCPYDEK1KZ245008; 1GCPYDEK1KZ244019 | 1GCPYDEK1KZ244358 | 1GCPYDEK1KZ201056; 1GCPYDEK1KZ272192; 1GCPYDEK1KZ244571

1GCPYDEK1KZ286545 | 1GCPYDEK1KZ219542 | 1GCPYDEK1KZ276310 | 1GCPYDEK1KZ245915; 1GCPYDEK1KZ203986 | 1GCPYDEK1KZ222408 | 1GCPYDEK1KZ242349; 1GCPYDEK1KZ227866 | 1GCPYDEK1KZ276940 | 1GCPYDEK1KZ267820; 1GCPYDEK1KZ283158; 1GCPYDEK1KZ286982 | 1GCPYDEK1KZ224742 | 1GCPYDEK1KZ210436; 1GCPYDEK1KZ209058 | 1GCPYDEK1KZ218133 | 1GCPYDEK1KZ222943

1GCPYDEK1KZ232081 | 1GCPYDEK1KZ238155 | 1GCPYDEK1KZ227365 | 1GCPYDEK1KZ234204 | 1GCPYDEK1KZ297416 | 1GCPYDEK1KZ223543 | 1GCPYDEK1KZ249320; 1GCPYDEK1KZ229052; 1GCPYDEK1KZ244117 | 1GCPYDEK1KZ297786 | 1GCPYDEK1KZ288778; 1GCPYDEK1KZ203213 | 1GCPYDEK1KZ252850 | 1GCPYDEK1KZ257188 | 1GCPYDEK1KZ240813 | 1GCPYDEK1KZ215619; 1GCPYDEK1KZ254128

1GCPYDEK1KZ203597 | 1GCPYDEK1KZ265100 | 1GCPYDEK1KZ234378 | 1GCPYDEK1KZ298386 | 1GCPYDEK1KZ233635; 1GCPYDEK1KZ289638 | 1GCPYDEK1KZ243257; 1GCPYDEK1KZ273004 | 1GCPYDEK1KZ278235 | 1GCPYDEK1KZ297545 | 1GCPYDEK1KZ276615 | 1GCPYDEK1KZ266070

1GCPYDEK1KZ269079 | 1GCPYDEK1KZ284746 | 1GCPYDEK1KZ287081; 1GCPYDEK1KZ272337 | 1GCPYDEK1KZ203857 | 1GCPYDEK1KZ274072 | 1GCPYDEK1KZ296864 | 1GCPYDEK1KZ268630 | 1GCPYDEK1KZ277876 | 1GCPYDEK1KZ229388 | 1GCPYDEK1KZ241055; 1GCPYDEK1KZ207908 | 1GCPYDEK1KZ231738; 1GCPYDEK1KZ251620 | 1GCPYDEK1KZ237376; 1GCPYDEK1KZ203082 | 1GCPYDEK1KZ295293; 1GCPYDEK1KZ239726; 1GCPYDEK1KZ219847 | 1GCPYDEK1KZ290496 | 1GCPYDEK1KZ231593

1GCPYDEK1KZ244599 | 1GCPYDEK1KZ220383 | 1GCPYDEK1KZ289896; 1GCPYDEK1KZ200831 | 1GCPYDEK1KZ236728; 1GCPYDEK1KZ285878 | 1GCPYDEK1KZ212249 | 1GCPYDEK1KZ226846 | 1GCPYDEK1KZ281376 | 1GCPYDEK1KZ268451; 1GCPYDEK1KZ286304 | 1GCPYDEK1KZ281202 | 1GCPYDEK1KZ213076; 1GCPYDEK1KZ246451 | 1GCPYDEK1KZ224577; 1GCPYDEK1KZ285797 | 1GCPYDEK1KZ286285 | 1GCPYDEK1KZ227687 | 1GCPYDEK1KZ270247

1GCPYDEK1KZ287288; 1GCPYDEK1KZ279045 | 1GCPYDEK1KZ260074 | 1GCPYDEK1KZ228743 | 1GCPYDEK1KZ214339 | 1GCPYDEK1KZ287341; 1GCPYDEK1KZ272886 | 1GCPYDEK1KZ208119; 1GCPYDEK1KZ208184 | 1GCPYDEK1KZ264903 | 1GCPYDEK1KZ208928 | 1GCPYDEK1KZ271317; 1GCPYDEK1KZ243923 | 1GCPYDEK1KZ273388 | 1GCPYDEK1KZ253772 | 1GCPYDEK1KZ278350 | 1GCPYDEK1KZ209934 | 1GCPYDEK1KZ204538 | 1GCPYDEK1KZ233411 | 1GCPYDEK1KZ230203; 1GCPYDEK1KZ200196

1GCPYDEK1KZ255585

1GCPYDEK1KZ240018 | 1GCPYDEK1KZ256848 | 1GCPYDEK1KZ216933 | 1GCPYDEK1KZ249964 | 1GCPYDEK1KZ286805 | 1GCPYDEK1KZ294936 | 1GCPYDEK1KZ288960

1GCPYDEK1KZ238401 | 1GCPYDEK1KZ210243 | 1GCPYDEK1KZ258759 | 1GCPYDEK1KZ264965

1GCPYDEK1KZ262651 | 1GCPYDEK1KZ245719; 1GCPYDEK1KZ206242 | 1GCPYDEK1KZ279465

1GCPYDEK1KZ208055 | 1GCPYDEK1KZ289235; 1GCPYDEK1KZ226703 | 1GCPYDEK1KZ221078; 1GCPYDEK1KZ225406

1GCPYDEK1KZ293026 | 1GCPYDEK1KZ255568 | 1GCPYDEK1KZ263699 | 1GCPYDEK1KZ249415; 1GCPYDEK1KZ245106; 1GCPYDEK1KZ269793 | 1GCPYDEK1KZ204331 | 1GCPYDEK1KZ267932 | 1GCPYDEK1KZ280339; 1GCPYDEK1KZ233358; 1GCPYDEK1KZ238799 | 1GCPYDEK1KZ280230 | 1GCPYDEK1KZ260172

1GCPYDEK1KZ201302; 1GCPYDEK1KZ251147; 1GCPYDEK1KZ248572; 1GCPYDEK1KZ205415 | 1GCPYDEK1KZ230315; 1GCPYDEK1KZ263671; 1GCPYDEK1KZ237703 | 1GCPYDEK1KZ213126 | 1GCPYDEK1KZ258924; 1GCPYDEK1KZ273486 | 1GCPYDEK1KZ237782; 1GCPYDEK1KZ207097; 1GCPYDEK1KZ252962 | 1GCPYDEK1KZ277327 | 1GCPYDEK1KZ264089 | 1GCPYDEK1KZ209108; 1GCPYDEK1KZ255795 | 1GCPYDEK1KZ252024; 1GCPYDEK1KZ258521; 1GCPYDEK1KZ210520 | 1GCPYDEK1KZ284360 | 1GCPYDEK1KZ245249 | 1GCPYDEK1KZ267588; 1GCPYDEK1KZ279918; 1GCPYDEK1KZ261385; 1GCPYDEK1KZ229262; 1GCPYDEK1KZ200148 | 1GCPYDEK1KZ263623

1GCPYDEK1KZ237636 | 1GCPYDEK1KZ229231 | 1GCPYDEK1KZ211666; 1GCPYDEK1KZ286447; 1GCPYDEK1KZ220903; 1GCPYDEK1KZ275478; 1GCPYDEK1KZ258227 | 1GCPYDEK1KZ217256

1GCPYDEK1KZ204779 | 1GCPYDEK1KZ254758 | 1GCPYDEK1KZ265906 | 1GCPYDEK1KZ252038 | 1GCPYDEK1KZ220612 | 1GCPYDEK1KZ251035 | 1GCPYDEK1KZ233506 | 1GCPYDEK1KZ244036

1GCPYDEK1KZ221629 | 1GCPYDEK1KZ212137; 1GCPYDEK1KZ241136; 1GCPYDEK1KZ245459 | 1GCPYDEK1KZ258325 | 1GCPYDEK1KZ213367; 1GCPYDEK1KZ233537 | 1GCPYDEK1KZ204474 | 1GCPYDEK1KZ274637; 1GCPYDEK1KZ238446 | 1GCPYDEK1KZ280079; 1GCPYDEK1KZ288618 | 1GCPYDEK1KZ282432; 1GCPYDEK1KZ261662 | 1GCPYDEK1KZ252153

1GCPYDEK1KZ241931 | 1GCPYDEK1KZ208377 | 1GCPYDEK1KZ226894; 1GCPYDEK1KZ228340; 1GCPYDEK1KZ203650 | 1GCPYDEK1KZ270944; 1GCPYDEK1KZ203499 | 1GCPYDEK1KZ242156; 1GCPYDEK1KZ243551; 1GCPYDEK1KZ234283; 1GCPYDEK1KZ294287; 1GCPYDEK1KZ218617 | 1GCPYDEK1KZ297836 | 1GCPYDEK1KZ229522 | 1GCPYDEK1KZ221484 | 1GCPYDEK1KZ202918 | 1GCPYDEK1KZ267168 | 1GCPYDEK1KZ292555; 1GCPYDEK1KZ227883 | 1GCPYDEK1KZ211974 | 1GCPYDEK1KZ254078 | 1GCPYDEK1KZ229634 | 1GCPYDEK1KZ286190; 1GCPYDEK1KZ215278 | 1GCPYDEK1KZ277134; 1GCPYDEK1KZ296847 | 1GCPYDEK1KZ218505; 1GCPYDEK1KZ236616 | 1GCPYDEK1KZ240696 | 1GCPYDEK1KZ298047; 1GCPYDEK1KZ225339 | 1GCPYDEK1KZ213658; 1GCPYDEK1KZ204748 | 1GCPYDEK1KZ247048 | 1GCPYDEK1KZ224918; 1GCPYDEK1KZ252640; 1GCPYDEK1KZ227494 | 1GCPYDEK1KZ260396 | 1GCPYDEK1KZ227303; 1GCPYDEK1KZ225048 | 1GCPYDEK1KZ257997 | 1GCPYDEK1KZ299926; 1GCPYDEK1KZ288456 | 1GCPYDEK1KZ264836; 1GCPYDEK1KZ253612; 1GCPYDEK1KZ268076 | 1GCPYDEK1KZ266330 | 1GCPYDEK1KZ298632; 1GCPYDEK1KZ295102 | 1GCPYDEK1KZ289686 | 1GCPYDEK1KZ216978; 1GCPYDEK1KZ238950 | 1GCPYDEK1KZ243792; 1GCPYDEK1KZ239323; 1GCPYDEK1KZ288229 | 1GCPYDEK1KZ240679 | 1GCPYDEK1KZ206385; 1GCPYDEK1KZ256400 | 1GCPYDEK1KZ211327 | 1GCPYDEK1KZ227124; 1GCPYDEK1KZ297657

1GCPYDEK1KZ269776 | 1GCPYDEK1KZ280258; 1GCPYDEK1KZ243520 | 1GCPYDEK1KZ219637 | 1GCPYDEK1KZ256008 | 1GCPYDEK1KZ225437; 1GCPYDEK1KZ202465 | 1GCPYDEK1KZ202434 | 1GCPYDEK1KZ242061 | 1GCPYDEK1KZ228029; 1GCPYDEK1KZ284844; 1GCPYDEK1KZ223221 | 1GCPYDEK1KZ220495 | 1GCPYDEK1KZ290207 | 1GCPYDEK1KZ289932 | 1GCPYDEK1KZ277764 | 1GCPYDEK1KZ268322 | 1GCPYDEK1KZ238558 | 1GCPYDEK1KZ243243 | 1GCPYDEK1KZ246062; 1GCPYDEK1KZ269342; 1GCPYDEK1KZ242352; 1GCPYDEK1KZ203132 | 1GCPYDEK1KZ233067; 1GCPYDEK1KZ231979 | 1GCPYDEK1KZ229469 | 1GCPYDEK1KZ271009 | 1GCPYDEK1KZ298081 | 1GCPYDEK1KZ233201; 1GCPYDEK1KZ238561 | 1GCPYDEK1KZ205432; 1GCPYDEK1KZ250354; 1GCPYDEK1KZ224370; 1GCPYDEK1KZ218164; 1GCPYDEK1KZ217211 | 1GCPYDEK1KZ253769 | 1GCPYDEK1KZ275285 | 1GCPYDEK1KZ266313 | 1GCPYDEK1KZ209304 | 1GCPYDEK1KZ218911; 1GCPYDEK1KZ207598 | 1GCPYDEK1KZ286657; 1GCPYDEK1KZ225065; 1GCPYDEK1KZ234560; 1GCPYDEK1KZ294094 | 1GCPYDEK1KZ293737 | 1GCPYDEK1KZ234672 | 1GCPYDEK1KZ222344 | 1GCPYDEK1KZ261192; 1GCPYDEK1KZ200893 | 1GCPYDEK1KZ243081 | 1GCPYDEK1KZ236437; 1GCPYDEK1KZ295858

1GCPYDEK1KZ265744 | 1GCPYDEK1KZ299151 | 1GCPYDEK1KZ224532 | 1GCPYDEK1KZ288408 | 1GCPYDEK1KZ232579 | 1GCPYDEK1KZ202062; 1GCPYDEK1KZ275027; 1GCPYDEK1KZ214258; 1GCPYDEK1KZ279479 | 1GCPYDEK1KZ233246 | 1GCPYDEK1KZ262763 | 1GCPYDEK1KZ234946 | 1GCPYDEK1KZ243016 | 1GCPYDEK1KZ244621 | 1GCPYDEK1KZ256588 | 1GCPYDEK1KZ258938 | 1GCPYDEK1KZ214700 | 1GCPYDEK1KZ286142 | 1GCPYDEK1KZ265288 | 1GCPYDEK1KZ264917 | 1GCPYDEK1KZ265775; 1GCPYDEK1KZ292250 | 1GCPYDEK1KZ292023 | 1GCPYDEK1KZ282754 | 1GCPYDEK1KZ233909 | 1GCPYDEK1KZ271608; 1GCPYDEK1KZ224868 | 1GCPYDEK1KZ282866 | 1GCPYDEK1KZ269714 | 1GCPYDEK1KZ274766 | 1GCPYDEK1KZ278302 | 1GCPYDEK1KZ269731; 1GCPYDEK1KZ221596; 1GCPYDEK1KZ222554

1GCPYDEK1KZ213479; 1GCPYDEK1KZ218391 | 1GCPYDEK1KZ214874; 1GCPYDEK1KZ241928 | 1GCPYDEK1KZ243890; 1GCPYDEK1KZ244697; 1GCPYDEK1KZ282785 | 1GCPYDEK1KZ218214 | 1GCPYDEK1KZ270913; 1GCPYDEK1KZ276632 | 1GCPYDEK1KZ230038 | 1GCPYDEK1KZ262987 | 1GCPYDEK1KZ286318; 1GCPYDEK1KZ294015 | 1GCPYDEK1KZ220481; 1GCPYDEK1KZ265629 | 1GCPYDEK1KZ265503 | 1GCPYDEK1KZ275688 | 1GCPYDEK1KZ258566; 1GCPYDEK1KZ220500 | 1GCPYDEK1KZ295617 | 1GCPYDEK1KZ243615; 1GCPYDEK1KZ293088; 1GCPYDEK1KZ242707 | 1GCPYDEK1KZ204622 | 1GCPYDEK1KZ200005; 1GCPYDEK1KZ253383; 1GCPYDEK1KZ255957

1GCPYDEK1KZ256476; 1GCPYDEK1KZ203230; 1GCPYDEK1KZ207715; 1GCPYDEK1KZ264321 | 1GCPYDEK1KZ267252 | 1GCPYDEK1KZ262942; 1GCPYDEK1KZ251892 | 1GCPYDEK1KZ299120; 1GCPYDEK1KZ266618 | 1GCPYDEK1KZ206192 | 1GCPYDEK1KZ281071 | 1GCPYDEK1KZ207987 | 1GCPYDEK1KZ283273; 1GCPYDEK1KZ280664 | 1GCPYDEK1KZ242688; 1GCPYDEK1KZ220772 | 1GCPYDEK1KZ269728 | 1GCPYDEK1KZ237622; 1GCPYDEK1KZ207102 | 1GCPYDEK1KZ245171 | 1GCPYDEK1KZ217631 | 1GCPYDEK1KZ215037; 1GCPYDEK1KZ218648

1GCPYDEK1KZ215491 | 1GCPYDEK1KZ239144; 1GCPYDEK1KZ201929 | 1GCPYDEK1KZ282396 | 1GCPYDEK1KZ241623 | 1GCPYDEK1KZ236454 | 1GCPYDEK1KZ296685 | 1GCPYDEK1KZ248412; 1GCPYDEK1KZ285301; 1GCPYDEK1KZ228922; 1GCPYDEK1KZ237765; 1GCPYDEK1KZ212493; 1GCPYDEK1KZ241637

1GCPYDEK1KZ289560; 1GCPYDEK1KZ245851 | 1GCPYDEK1KZ237779 | 1GCPYDEK1KZ258857; 1GCPYDEK1KZ215927 | 1GCPYDEK1KZ200425 | 1GCPYDEK1KZ258471 | 1GCPYDEK1KZ262732 | 1GCPYDEK1KZ210999 | 1GCPYDEK1KZ205074 | 1GCPYDEK1KZ213725 | 1GCPYDEK1KZ224661; 1GCPYDEK1KZ220061 | 1GCPYDEK1KZ285394 | 1GCPYDEK1KZ226636 | 1GCPYDEK1KZ202160 | 1GCPYDEK1KZ269213 | 1GCPYDEK1KZ216768 | 1GCPYDEK1KZ298906; 1GCPYDEK1KZ290949 | 1GCPYDEK1KZ258776 | 1GCPYDEK1KZ232226

1GCPYDEK1KZ286660 | 1GCPYDEK1KZ244442 | 1GCPYDEK1KZ221498; 1GCPYDEK1KZ210694; 1GCPYDEK1KZ273097

1GCPYDEK1KZ280762 | 1GCPYDEK1KZ241573; 1GCPYDEK1KZ260060 | 1GCPYDEK1KZ203874; 1GCPYDEK1KZ230833 | 1GCPYDEK1KZ230041

1GCPYDEK1KZ237488 | 1GCPYDEK1KZ200389; 1GCPYDEK1KZ246630 | 1GCPYDEK1KZ283001 | 1GCPYDEK1KZ253609 | 1GCPYDEK1KZ249172 | 1GCPYDEK1KZ279921; 1GCPYDEK1KZ278624; 1GCPYDEK1KZ221775 | 1GCPYDEK1KZ291700 | 1GCPYDEK1KZ217970 | 1GCPYDEK1KZ216267; 1GCPYDEK1KZ209917; 1GCPYDEK1KZ299084 | 1GCPYDEK1KZ271947; 1GCPYDEK1KZ251598 | 1GCPYDEK1KZ287808 | 1GCPYDEK1KZ204345 | 1GCPYDEK1KZ214390 | 1GCPYDEK1KZ210789 | 1GCPYDEK1KZ276243 | 1GCPYDEK1KZ265095 | 1GCPYDEK1KZ234347; 1GCPYDEK1KZ262861 | 1GCPYDEK1KZ213093; 1GCPYDEK1KZ277165; 1GCPYDEK1KZ210792 | 1GCPYDEK1KZ230136 | 1GCPYDEK1KZ260169; 1GCPYDEK1KZ230542 | 1GCPYDEK1KZ277263 | 1GCPYDEK1KZ297741 | 1GCPYDEK1KZ240567 | 1GCPYDEK1KZ291387 | 1GCPYDEK1KZ203101 | 1GCPYDEK1KZ268871; 1GCPYDEK1KZ227527; 1GCPYDEK1KZ282186; 1GCPYDEK1KZ260883 | 1GCPYDEK1KZ298937 | 1GCPYDEK1KZ294967; 1GCPYDEK1KZ242304; 1GCPYDEK1KZ238172; 1GCPYDEK1KZ252234 | 1GCPYDEK1KZ275755 | 1GCPYDEK1KZ267848

1GCPYDEK1KZ237328 | 1GCPYDEK1KZ277294 | 1GCPYDEK1KZ221985 | 1GCPYDEK1KZ243260 | 1GCPYDEK1KZ270491 | 1GCPYDEK1KZ213448 | 1GCPYDEK1KZ252198 | 1GCPYDEK1KZ251200; 1GCPYDEK1KZ252251 | 1GCPYDEK1KZ277098 | 1GCPYDEK1KZ217080 | 1GCPYDEK1KZ274394 | 1GCPYDEK1KZ246921 | 1GCPYDEK1KZ211988 | 1GCPYDEK1KZ284228 | 1GCPYDEK1KZ280096; 1GCPYDEK1KZ245302

1GCPYDEK1KZ265856; 1GCPYDEK1KZ264111; 1GCPYDEK1KZ214941

1GCPYDEK1KZ208038 | 1GCPYDEK1KZ222070 | 1GCPYDEK1KZ200117 | 1GCPYDEK1KZ218665; 1GCPYDEK1KZ261595 | 1GCPYDEK1KZ230007; 1GCPYDEK1KZ260821; 1GCPYDEK1KZ264643; 1GCPYDEK1KZ214955 | 1GCPYDEK1KZ292863 | 1GCPYDEK1KZ246028; 1GCPYDEK1KZ288487 | 1GCPYDEK1KZ206855 | 1GCPYDEK1KZ208573; 1GCPYDEK1KZ285508 | 1GCPYDEK1KZ219380 | 1GCPYDEK1KZ255554; 1GCPYDEK1KZ269518 | 1GCPYDEK1KZ234235 | 1GCPYDEK1KZ272323 | 1GCPYDEK1KZ230282 | 1GCPYDEK1KZ205124 | 1GCPYDEK1KZ284715 | 1GCPYDEK1KZ261287 | 1GCPYDEK1KZ261144 | 1GCPYDEK1KZ218441

1GCPYDEK1KZ294791; 1GCPYDEK1KZ230461; 1GCPYDEK1KZ258020; 1GCPYDEK1KZ296346; 1GCPYDEK1KZ214888 | 1GCPYDEK1KZ283998 | 1GCPYDEK1KZ255019

1GCPYDEK1KZ299022

1GCPYDEK1KZ252377 | 1GCPYDEK1KZ291650; 1GCPYDEK1KZ215099 | 1GCPYDEK1KZ262603 | 1GCPYDEK1KZ218682 | 1GCPYDEK1KZ220982; 1GCPYDEK1KZ286321 | 1GCPYDEK1KZ237586; 1GCPYDEK1KZ203017; 1GCPYDEK1KZ282205; 1GCPYDEK1KZ247650

1GCPYDEK1KZ216074; 1GCPYDEK1KZ279904 | 1GCPYDEK1KZ278011 | 1GCPYDEK1KZ239385 | 1GCPYDEK1KZ229228 | 1GCPYDEK1KZ282429 | 1GCPYDEK1KZ296282

1GCPYDEK1KZ238673 | 1GCPYDEK1KZ266523 | 1GCPYDEK1KZ245381; 1GCPYDEK1KZ230802 | 1GCPYDEK1KZ255196 | 1GCPYDEK1KZ268725 | 1GCPYDEK1KZ215636 | 1GCPYDEK1KZ268935 | 1GCPYDEK1KZ282107; 1GCPYDEK1KZ245011 | 1GCPYDEK1KZ299795; 1GCPYDEK1KZ258244 | 1GCPYDEK1KZ249768; 1GCPYDEK1KZ284780; 1GCPYDEK1KZ273245; 1GCPYDEK1KZ289140 | 1GCPYDEK1KZ271267 | 1GCPYDEK1KZ276100

1GCPYDEK1KZ218035 | 1GCPYDEK1KZ204152; 1GCPYDEK1KZ285007; 1GCPYDEK1KZ282009 | 1GCPYDEK1KZ202336 | 1GCPYDEK1KZ264691; 1GCPYDEK1KZ271754

1GCPYDEK1KZ298453 | 1GCPYDEK1KZ290742

1GCPYDEK1KZ270717 | 1GCPYDEK1KZ285704; 1GCPYDEK1KZ296380 | 1GCPYDEK1KZ218486 | 1GCPYDEK1KZ207911 | 1GCPYDEK1KZ211361 | 1GCPYDEK1KZ271804 | 1GCPYDEK1KZ215233 | 1GCPYDEK1KZ281507 | 1GCPYDEK1KZ281863; 1GCPYDEK1KZ265808; 1GCPYDEK1KZ237331 | 1GCPYDEK1KZ223963; 1GCPYDEK1KZ290546 | 1GCPYDEK1KZ242111 | 1GCPYDEK1KZ299599 | 1GCPYDEK1KZ255862 | 1GCPYDEK1KZ213594 | 1GCPYDEK1KZ292524; 1GCPYDEK1KZ271351 | 1GCPYDEK1KZ267350 | 1GCPYDEK1KZ286500 | 1GCPYDEK1KZ231240; 1GCPYDEK1KZ201834 | 1GCPYDEK1KZ220433 | 1GCPYDEK1KZ210310 | 1GCPYDEK1KZ246742

1GCPYDEK1KZ269325; 1GCPYDEK1KZ201087 | 1GCPYDEK1KZ260561

1GCPYDEK1KZ275044 | 1GCPYDEK1KZ252427 | 1GCPYDEK1KZ278073 | 1GCPYDEK1KZ204653; 1GCPYDEK1KZ242058 | 1GCPYDEK1KZ288215; 1GCPYDEK1KZ225213 | 1GCPYDEK1KZ285511 | 1GCPYDEK1KZ244831; 1GCPYDEK1KZ244330; 1GCPYDEK1KZ258101 | 1GCPYDEK1KZ298050 | 1GCPYDEK1KZ290854

1GCPYDEK1KZ239113 | 1GCPYDEK1KZ234834; 1GCPYDEK1KZ228628 | 1GCPYDEK1KZ283452; 1GCPYDEK1KZ280146 | 1GCPYDEK1KZ241783; 1GCPYDEK1KZ206080 | 1GCPYDEK1KZ240293; 1GCPYDEK1KZ265758; 1GCPYDEK1KZ266327; 1GCPYDEK1KZ221002 | 1GCPYDEK1KZ250709 | 1GCPYDEK1KZ246708; 1GCPYDEK1KZ209271 | 1GCPYDEK1KZ281944; 1GCPYDEK1KZ290112; 1GCPYDEK1KZ244327 | 1GCPYDEK1KZ278297 | 1GCPYDEK1KZ270636

1GCPYDEK1KZ210422; 1GCPYDEK1KZ285718 | 1GCPYDEK1KZ275254; 1GCPYDEK1KZ299683 | 1GCPYDEK1KZ243548; 1GCPYDEK1KZ276744 | 1GCPYDEK1KZ227513; 1GCPYDEK1KZ269888

1GCPYDEK1KZ249284 | 1GCPYDEK1KZ219086; 1GCPYDEK1KZ236115; 1GCPYDEK1KZ262469; 1GCPYDEK1KZ251519; 1GCPYDEK1KZ250533 | 1GCPYDEK1KZ282818 | 1GCPYDEK1KZ277649; 1GCPYDEK1KZ240035; 1GCPYDEK1KZ272001 | 1GCPYDEK1KZ235627 | 1GCPYDEK1KZ219346; 1GCPYDEK1KZ215118 | 1GCPYDEK1KZ219699 | 1GCPYDEK1KZ211781; 1GCPYDEK1KZ264786 | 1GCPYDEK1KZ252587; 1GCPYDEK1KZ260964 | 1GCPYDEK1KZ203681; 1GCPYDEK1KZ219573 | 1GCPYDEK1KZ234025; 1GCPYDEK1KZ288750 | 1GCPYDEK1KZ291566; 1GCPYDEK1KZ254193; 1GCPYDEK1KZ242335 | 1GCPYDEK1KZ294757; 1GCPYDEK1KZ224871; 1GCPYDEK1KZ269812; 1GCPYDEK1KZ227561

1GCPYDEK1KZ298033 | 1GCPYDEK1KZ233893 | 1GCPYDEK1KZ283077; 1GCPYDEK1KZ263783 | 1GCPYDEK1KZ281877 | 1GCPYDEK1KZ275917

1GCPYDEK1KZ270118 | 1GCPYDEK1KZ210548; 1GCPYDEK1KZ210873 | 1GCPYDEK1KZ242190 | 1GCPYDEK1KZ220769 | 1GCPYDEK1KZ257093; 1GCPYDEK1KZ215992; 1GCPYDEK1KZ207603 | 1GCPYDEK1KZ296508; 1GCPYDEK1KZ263430 | 1GCPYDEK1KZ247096 | 1GCPYDEK1KZ261306; 1GCPYDEK1KZ233134 | 1GCPYDEK1KZ227043 | 1GCPYDEK1KZ211148; 1GCPYDEK1KZ224255 | 1GCPYDEK1KZ276288 | 1GCPYDEK1KZ246594 | 1GCPYDEK1KZ293379 | 1GCPYDEK1KZ229438; 1GCPYDEK1KZ268983 | 1GCPYDEK1KZ267428; 1GCPYDEK1KZ216477 | 1GCPYDEK1KZ236065

1GCPYDEK1KZ240908; 1GCPYDEK1KZ299246

1GCPYDEK1KZ248491

1GCPYDEK1KZ207228 | 1GCPYDEK1KZ290286 | 1GCPYDEK1KZ271575

1GCPYDEK1KZ265274 | 1GCPYDEK1KZ228032 | 1GCPYDEK1KZ286433; 1GCPYDEK1KZ250323 | 1GCPYDEK1KZ226281 | 1GCPYDEK1KZ213224 | 1GCPYDEK1KZ210551; 1GCPYDEK1KZ249141 | 1GCPYDEK1KZ257109; 1GCPYDEK1KZ282012; 1GCPYDEK1KZ230413 | 1GCPYDEK1KZ220142 | 1GCPYDEK1KZ250340; 1GCPYDEK1KZ208914; 1GCPYDEK1KZ247423

1GCPYDEK1KZ261242; 1GCPYDEK1KZ227480; 1GCPYDEK1KZ247020 | 1GCPYDEK1KZ274427; 1GCPYDEK1KZ226068 | 1GCPYDEK1KZ212994; 1GCPYDEK1KZ233036 | 1GCPYDEK1KZ226622 | 1GCPYDEK1KZ272211; 1GCPYDEK1KZ284472 | 1GCPYDEK1KZ233800 | 1GCPYDEK1KZ247597 | 1GCPYDEK1KZ273813; 1GCPYDEK1KZ238737 | 1GCPYDEK1KZ262486 | 1GCPYDEK1KZ282110 | 1GCPYDEK1KZ215023 | 1GCPYDEK1KZ201784; 1GCPYDEK1KZ273469

1GCPYDEK1KZ239919 | 1GCPYDEK1KZ274119; 1GCPYDEK1KZ253044 | 1GCPYDEK1KZ299344; 1GCPYDEK1KZ218827 | 1GCPYDEK1KZ237099; 1GCPYDEK1KZ231819 | 1GCPYDEK1KZ221579 | 1GCPYDEK1KZ269745 | 1GCPYDEK1KZ286206 | 1GCPYDEK1KZ278509; 1GCPYDEK1KZ200408

1GCPYDEK1KZ283984 | 1GCPYDEK1KZ201445 | 1GCPYDEK1KZ234168 | 1GCPYDEK1KZ241525; 1GCPYDEK1KZ296654 | 1GCPYDEK1KZ237801 | 1GCPYDEK1KZ245641 | 1GCPYDEK1KZ290045 | 1GCPYDEK1KZ224708; 1GCPYDEK1KZ210730

1GCPYDEK1KZ292331 | 1GCPYDEK1KZ282365 | 1GCPYDEK1KZ288974 | 1GCPYDEK1KZ223817 | 1GCPYDEK1KZ260916 | 1GCPYDEK1KZ208718 | 1GCPYDEK1KZ272371 | 1GCPYDEK1KZ224773 | 1GCPYDEK1KZ220528; 1GCPYDEK1KZ214583 | 1GCPYDEK1KZ255490; 1GCPYDEK1KZ216009 | 1GCPYDEK1KZ290952; 1GCPYDEK1KZ294645 | 1GCPYDEK1KZ264674; 1GCPYDEK1KZ242898; 1GCPYDEK1KZ240357; 1GCPYDEK1KZ269583; 1GCPYDEK1KZ202241 | 1GCPYDEK1KZ277330 | 1GCPYDEK1KZ263637; 1GCPYDEK1KZ242626 | 1GCPYDEK1KZ202000; 1GCPYDEK1KZ293866 | 1GCPYDEK1KZ293401 | 1GCPYDEK1KZ206659 | 1GCPYDEK1KZ213157; 1GCPYDEK1KZ235031; 1GCPYDEK1KZ295326 | 1GCPYDEK1KZ239760 | 1GCPYDEK1KZ219122; 1GCPYDEK1KZ268773 | 1GCPYDEK1KZ221548 | 1GCPYDEK1KZ280521 | 1GCPYDEK1KZ297738; 1GCPYDEK1KZ236275; 1GCPYDEK1KZ285833 | 1GCPYDEK1KZ257983; 1GCPYDEK1KZ266862 | 1GCPYDEK1KZ204524

1GCPYDEK1KZ221100

1GCPYDEK1KZ258468; 1GCPYDEK1KZ248930; 1GCPYDEK1KZ248250 | 1GCPYDEK1KZ254517 | 1GCPYDEK1KZ292832 | 1GCPYDEK1KZ240780 | 1GCPYDEK1KZ260690 | 1GCPYDEK1KZ206001 | 1GCPYDEK1KZ257322 | 1GCPYDEK1KZ275593 | 1GCPYDEK1KZ267512 | 1GCPYDEK1KZ246885 | 1GCPYDEK1KZ293186

1GCPYDEK1KZ281023 | 1GCPYDEK1KZ258597 | 1GCPYDEK1KZ208945 | 1GCPYDEK1KZ271205 | 1GCPYDEK1KZ215975; 1GCPYDEK1KZ226667; 1GCPYDEK1KZ218293; 1GCPYDEK1KZ236325 | 1GCPYDEK1KZ219928 | 1GCPYDEK1KZ283189; 1GCPYDEK1KZ292703 | 1GCPYDEK1KZ288912 | 1GCPYDEK1KZ267333 | 1GCPYDEK1KZ281586; 1GCPYDEK1KZ237023

1GCPYDEK1KZ208458 | 1GCPYDEK1KZ253500; 1GCPYDEK1KZ270815 | 1GCPYDEK1KZ203972 | 1GCPYDEK1KZ254047; 1GCPYDEK1KZ207522 | 1GCPYDEK1KZ291907; 1GCPYDEK1KZ287131 | 1GCPYDEK1KZ281538 | 1GCPYDEK1KZ283211 | 1GCPYDEK1KZ236440 | 1GCPYDEK1KZ210498; 1GCPYDEK1KZ280518 | 1GCPYDEK1KZ284651 | 1GCPYDEK1KZ286464 | 1GCPYDEK1KZ284553

1GCPYDEK1KZ209870; 1GCPYDEK1KZ242786 | 1GCPYDEK1KZ280468

1GCPYDEK1KZ253125; 1GCPYDEK1KZ277828 | 1GCPYDEK1KZ206760 | 1GCPYDEK1KZ233165 | 1GCPYDEK1KZ241752 | 1GCPYDEK1KZ229097; 1GCPYDEK1KZ215944 | 1GCPYDEK1KZ211165 | 1GCPYDEK1KZ299196 | 1GCPYDEK1KZ259071 | 1GCPYDEK1KZ228211 | 1GCPYDEK1KZ264464 | 1GCPYDEK1KZ204488 | 1GCPYDEK1KZ297867 | 1GCPYDEK1KZ263525; 1GCPYDEK1KZ210209 | 1GCPYDEK1KZ265243 | 1GCPYDEK1KZ224174; 1GCPYDEK1KZ208749; 1GCPYDEK1KZ250872; 1GCPYDEK1KZ271303 | 1GCPYDEK1KZ202711 | 1GCPYDEK1KZ250144; 1GCPYDEK1KZ222280 | 1GCPYDEK1KZ294502 | 1GCPYDEK1KZ275058; 1GCPYDEK1KZ243825; 1GCPYDEK1KZ204104 | 1GCPYDEK1KZ255151; 1GCPYDEK1KZ263427 | 1GCPYDEK1KZ273973 | 1GCPYDEK1KZ220044 | 1GCPYDEK1KZ236194 | 1GCPYDEK1KZ276209; 1GCPYDEK1KZ217287 | 1GCPYDEK1KZ230704 | 1GCPYDEK1KZ275576; 1GCPYDEK1KZ255389 | 1GCPYDEK1KZ281555 | 1GCPYDEK1KZ286299; 1GCPYDEK1KZ254789 | 1GCPYDEK1KZ228841; 1GCPYDEK1KZ200957 | 1GCPYDEK1KZ292975 | 1GCPYDEK1KZ232758 | 1GCPYDEK1KZ239502 | 1GCPYDEK1KZ201459 | 1GCPYDEK1KZ214423 | 1GCPYDEK1KZ251505; 1GCPYDEK1KZ206046 | 1GCPYDEK1KZ200750; 1GCPYDEK1KZ249186 | 1GCPYDEK1KZ206757 | 1GCPYDEK1KZ273861 | 1GCPYDEK1KZ277229 | 1GCPYDEK1KZ290708 | 1GCPYDEK1KZ219962; 1GCPYDEK1KZ279238; 1GCPYDEK1KZ228807 | 1GCPYDEK1KZ235255

1GCPYDEK1KZ227320 | 1GCPYDEK1KZ296699 | 1GCPYDEK1KZ202742 | 1GCPYDEK1KZ205527 | 1GCPYDEK1KZ200649 | 1GCPYDEK1KZ260740 | 1GCPYDEK1KZ247941

1GCPYDEK1KZ288232; 1GCPYDEK1KZ200618 | 1GCPYDEK1KZ252900; 1GCPYDEK1KZ285637 | 1GCPYDEK1KZ260723 | 1GCPYDEK1KZ295133; 1GCPYDEK1KZ260365

1GCPYDEK1KZ291826 | 1GCPYDEK1KZ218407; 1GCPYDEK1KZ287064 | 1GCPYDEK1KZ294483; 1GCPYDEK1KZ213711; 1GCPYDEK1KZ202322; 1GCPYDEK1KZ298422; 1GCPYDEK1KZ225776; 1GCPYDEK1KZ271026 | 1GCPYDEK1KZ214924 | 1GCPYDEK1KZ254081; 1GCPYDEK1KZ297190 | 1GCPYDEK1KZ262133 | 1GCPYDEK1KZ283869 | 1GCPYDEK1KZ252105 | 1GCPYDEK1KZ299523 | 1GCPYDEK1KZ232601 | 1GCPYDEK1KZ221873; 1GCPYDEK1KZ296377; 1GCPYDEK1KZ241105 | 1GCPYDEK1KZ256719; 1GCPYDEK1KZ211408 | 1GCPYDEK1KZ260320 | 1GCPYDEK1KZ294368 | 1GCPYDEK1KZ202658; 1GCPYDEK1KZ239029 | 1GCPYDEK1KZ257000 | 1GCPYDEK1KZ225356 | 1GCPYDEK1KZ268188 | 1GCPYDEK1KZ276999 | 1GCPYDEK1KZ272631 | 1GCPYDEK1KZ296766; 1GCPYDEK1KZ204703 | 1GCPYDEK1KZ285010 | 1GCPYDEK1KZ295519 | 1GCPYDEK1KZ299716; 1GCPYDEK1KZ230539; 1GCPYDEK1KZ283788 | 1GCPYDEK1KZ271107 | 1GCPYDEK1KZ273262; 1GCPYDEK1KZ252170 | 1GCPYDEK1KZ269633; 1GCPYDEK1KZ245266 | 1GCPYDEK1KZ231125 | 1GCPYDEK1KZ251441 | 1GCPYDEK1KZ230329 | 1GCPYDEK1KZ234123

1GCPYDEK1KZ291065; 1GCPYDEK1KZ264657; 1GCPYDEK1KZ285251 | 1GCPYDEK1KZ280311; 1GCPYDEK1KZ261869; 1GCPYDEK1KZ208797; 1GCPYDEK1KZ221372 | 1GCPYDEK1KZ237507; 1GCPYDEK1KZ276873; 1GCPYDEK1KZ270457; 1GCPYDEK1KZ279658 | 1GCPYDEK1KZ252282 | 1GCPYDEK1KZ271057; 1GCPYDEK1KZ272547 | 1GCPYDEK1KZ287338 | 1GCPYDEK1KZ201297 | 1GCPYDEK1KZ216852 | 1GCPYDEK1KZ254677 | 1GCPYDEK1KZ211795; 1GCPYDEK1KZ216303; 1GCPYDEK1KZ256932; 1GCPYDEK1KZ231741; 1GCPYDEK1KZ201493

1GCPYDEK1KZ228113 | 1GCPYDEK1KZ221128; 1GCPYDEK1KZ218276; 1GCPYDEK1KZ214972 | 1GCPYDEK1KZ296878

1GCPYDEK1KZ260141 | 1GCPYDEK1KZ265498 | 1GCPYDEK1KZ248619; 1GCPYDEK1KZ210808 | 1GCPYDEK1KZ202790 | 1GCPYDEK1KZ276730; 1GCPYDEK1KZ259149 | 1GCPYDEK1KZ224465; 1GCPYDEK1KZ231688; 1GCPYDEK1KZ250760 | 1GCPYDEK1KZ257711 | 1GCPYDEK1KZ224692;